25 02

Захист учнів заочного відділення

25 лютого учні заочного відділення  підготовки освітнього рівня “молодший спеціаліст” захищали дипломні проекти. 28 лютого отримають дипломи з кваліфікацією “механік”.