Фізика та астрономія

Матеріал містить інформацію про тему, яку потрібно опрацювати, та виконати завдання.
Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Боднар О.А. lenkabodnar@ukr.net

Посилання на уроки розміщуються тут за 10 хв до заняття

БЕРЕЗЕНЬ-КВІТЕНЬ

І КУРС

УСІ КОНТРОЛЬНІ І ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДО ВИКОНАННЯ

Підручник «Фізика 10» Сиротюк, 2018

Електронна пошта викладача: lenkabodnar@ukr.net

ЩОТИЖНЯ опрацьовуємо і надсилаємо викладачу по 3 уроки (згідно розкладу)

Урок 48 Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.

Урок 49 Реактивний рух

 1. Опрацювати §25
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Імпульс

                  Реактивний рух

 • Домашнє завдання: Розв’язати задачі: № 301,302 (надіслати на електронну пошту)

Урок 50 Розв’язування задач

 1. Переглянути відео

                  Розв’язування задач

 1. Записати задачі в зошит
 2. Домашнє завдання: Розв’язати задачі: № 306, 316, 317(надіслати на електронну пошту)

Урок 51 Механічна робота

 1. Опрацювати §26,
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Механічна робота

 1. Домашнє завдання: Розв’язати задачі: №334, 336  (надіслати на електронну пошту)

Урок 52 Потужність

 1. Опрацювати §26,27
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Потужність

 1. Домашнє завдання: Розв’язати задачі: № 338, 340 (надіслати на електронну пошту)

Урок 53 Розв’язування задач

 1. Переглянути відео

Розв’язування задач

 1. Записати задачі до зошита
 2. Домашнє завдання: Розв’язати задачі: № 337, 347, 357 (надіслати на електронну пошту)

Урок 54 Механічна енергія

Урок 55 Закон збереження енергії

 1. Опрацювати §26,28
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Енергія

 • Домашнє завдання: Розв’язати задачі: №328, 331  (надіслати на електронну пошту)

Урок 56 Розв’язування задач

 1. Переглянути відео

Розв’язування задач

 1. Записати задачі до зошита

Урок 57 Основні положення спеціальної теорії відносності. Швидкість світла у вакуумі

Урок 58 Відносність і одночасність подій. Закон взаємозв’язку маси і енергії

 1. Опрацювати §31
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Елементи спеціальної теорії відносності

 1. Домашнє завдання: Розв’язати задачі: №374  (надіслати на електронну пошту)

Урок 59-62 Практикум з розв’язування задач

 1. Опрацювати розділ «Перевірте свою компетентність» ст. 124

Урок 63 Контрольна робота №4

Виконати контрольну роботу №4 і надіслати на пошту викладача

Урок 64 Сучасні дослідження будови речовини. Будова атома. Наноматеріали

 1. Опрацювати §32,33
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Будова речовини

Наноматеріали

 1. Домашнє завдання: Підготувати презентацію на тему «Наноматеріали» (надіслати на електронну пошту)

Урок 65 Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідне обґрунтування

 1. Опрацювати §34,35
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Основні положення МКТ (записати задачі в зошит)

 1. Домашнє завдання: Розв’язати задачі: №383, 384 (надіслати на електронну пошту)

Урок 66 Ідеальний газ. Тиск газу

Урок  67 Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

 1. Опрацювати §36
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Ідеальний газ

Основне рівняння МКТ

 1. Домашнє завдання: Розв’язати задачі:№ 387, 389, 390 (надіслати на електронну пошту)

Урок 68 Абсолютна шкала температур

 1. Опрацювати §37
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Температура

 1. Домашнє завдання: Підготувати презентацію «Види термометрів. Температурні шкали» (надіслати на електронну пошту)

Урок 69 Рівняння стану ідеального газу

Урок 71 Ізопроцеси. Газові закони

 1. Опрацювати §31
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Газові закони

Ізопроцеси

Ізопроцеси (досліди)

 1. Домашнє завдання: Розв’язати задачі: 400, 403, 431

Урок 72 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №7 «Вивчення одного з ізопроцесів» (виконується в кабінеті 41)

Урок  73-75  Практикум з розв’язування задач

 1. Опрацювати «Розв’язуємо разом» ст. 152-153
 2. Переглянути відео

Розв’язування задач на графіки ізопроцесів

Розв’язування задач

Домашнє завдання: записати задачі, які розглядалися у відео. Підготуватися до контрольної роботи

Урок 76 Контрольна робота №5  виконати на окремих аркушах контрольну роботу №5, обов’язково підписати, надіслати на електронну пошту викладача

Урок № 77-78 Властивості насиченої та ненасиченої пари. Вологість повітря

 1. Опрацювати § 44
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відеофрагменти:
 4. Пароутворення
 5. Насичена та ненасичена пара
 6. Вологість повітря. Точка роси
 7. Кипіння
 8. Домашнє завдання: Виконати лабораторну роботу на окремому аркуші (фото надіслати на електронну пошту), аркуш здати викладачу після закінчення карантину

Перегляньте відео, виконайте лабораторну роботу

Вимірювання вологості в побуті

Урок №79-80 Поверхневий натяг води. Змочування. Капілярні явища. Розв’язування задач

 1. Опрацювати §45-46
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відеофрагменти

Поверхневий натяг

Визначення коефіцієнту поверхневого натягу рідини

Поверхневий натяг води

Змочування та незмочування

Явища змочування та незмочування

Розв’язування задач

     4. Домашнє завдання: Розв’язати задачі №498, 500, 505 (надіслати на електронну пошту)

Урок №83-84 Механічні властивості твердих тіл. Деформації. Модуль Юнга

 1. Опрацювати §47
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відеофрагменти
 4. Механічні властивості твердих тіл
 5. Розв’язування задач

      4.Домашнє завдання: Розв’язати задачі №508, 509, 540 (надіслати на електронну пошту

Урок № 85-87 Практикум з розв’язування задач

Підготовка до контрольної роботи: виконати тест на ст..196

Урок №88 Контрольна робота №6 виконати на окремих аркушах, обов’язково підписати, надіслати на електронну пошту викладача )

1 курс    

ТРАВЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ

Групи 10, 11 виконують до 98 уроку + річна контрольна робота

Групи 12, 13 виконують до 117 уроку+ річна контрольна робота

Урок №89-90 Внутрішня енергія тіла. Кількість теплоти.

 1. Опрацювати §39- 41, 43
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відеофрагменти
 4. Внутрішня енергія.
 5. Внутрішня енергія і її зміна при теплопередачі та використанні роботи
 6. Внутрішня енергія. Розв’язування задач
 7. Домашнє завдання: записати задачі на відео в зошит

Урок № 91-94 Перший закон термодинаміки. Робота термодинамічного процесу. Адіабатний процес. Необоротність теплових процесів. Ентропія

 1. Опрацювати §39- 41, 43
 2. Зробити короткий конспект

3.Переглянути відеофрагменти

4.Домашнє завдання: 448, 451, 455, 456, 457   (фото розв’язаних задач надіслати на електронну пошту викладача)

Урок №95-97 Теплові машини. Принцип дії теплових машин. Цикл теплових машин. Коефіцієнт корисної дії теплових машин. Практикум з розв’язуванням задач

 1. Опрацювати §42
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відеофрагменти
 4. Принцип дії теплових машин. Холодильні машини
 5. Розв’язування задач
 6. Теплові двигуни та охорона довкілля
 7. Чому вічні двигуни не працюють вічно?
 8. ЗНО: термодинаміка, задачі на ККД теплової машини
 9. Домашнє завдання: 461,462, 489* (фото розв’язаних задач надіслати на пошту викладача).
 10. Підготувати презентацію «Теплові двигуни та екологія» (надіслати на електронну пошту викладача)

Урок №98 Контрольна робота №7 (виконати на окремих аркушах, обов’язково підписати)

Урок №99-100 Електромагнітна взаємодія. Електричне поле. Напруження електричного поля. Принцип суперпозиції. Електрична взаємодія точкових зарядів. Закон Кулона

1.Опрацювати §1

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відеофрагменти

 – Електричне поле

 Наруженість

Закон Кулона (теорія)

–  Закон Кулона (досліди)

розв’язування задач на закон Кулона 1

розв’язування задач на закон Кулона 2

4.Домашнє завдання:

 • Розв’язати задачі: №1.3; 1.18 (надіслати на електронну пошту)
 • Підготувати презентацію на тему «Вплив електричного поля на живі організми» (надіслати на електронну пошту)

Урок №101 Речовина в електричному полі. Провідники і діелектрики в електричному полі

1.Опрацювати §2

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відеофрагмент

речовина в електричному полі

 1. Домашнє завдання: написати не менше 5 прикладів застосування провідників та діелектриків         

Урок №102 Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів Зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів

1.Опрацювати §3

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відеофрагмент

    – Потенціал

4. Домашнє завдання: дати відповіді на запитання в кінці параграфу с..11

Урок №103 Електроємність. Електроємність плоского конденсатора

1.Опрацювати §4

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відеофрагмент

Електроємність

4. Домашнє завдання:

      – Розв’язати задачі: №1.8; 1.10; 1.24(надіслати на електронну пошту)

Урок №104 Енергія електричного поля. Використання конденсаторів у техніці

1.Опрацювати §4

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відеофрагмент Енергія електричного поля

4. Домашнє завдання:

         – Розв’язати задачі: №1.15; 1.27 (надіслати на електронну пошту)

         – Підготувати презентацію на тему «Види конденсаторів та їхнє застосування в техніці»    (надіслати на електронну пошту)

Урок №105-106 Практикум з розв’язування задач

1.Переглянути відеофрагмент Розв’язування задач

2. Опрацювати «Розв’язуємо разом» ст.16-17

3.  Домашнє завдання:

         – Розв’язати задачі: №1.16; 1.17; 1.28 (надіслати на електронну пошту)

Урок №107 Постійний електричний струм

1.Опрацювати §5

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відеофрагменти

постійний електричний струм

4. Домашнє завдання:

          – Розв’язати задачі: №1.39; 1.40 (надіслати на електронну пошту)

Урок №108 Послідовне і паралельне з’єднання

1.Опрацювати §5

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео «Послідовне і паралельне з’єднання»

4. Домашнє завдання:

          – Розв’язати задачі: №1.37; 1.53 (надіслати на електронну пошту)

Урок 109 Лабораторна робота №9 «Перевірка законів послідовного та паралельного з’єднання провідників»

     Переглянути відео, записати тему, мету, обладнання, виконати згідно інструкції роботу, записати висновок

Урок №110  Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

1.Опрацювати §6

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео

     Закон Ома для повного кола

Урок № 111 Лабораторна робота №10 «Визначення ЕРС та внутрішнього опору джерела струму»

Переглянути відео (дані вносити не в гугл форму, а заповнюєте на аркуші з зошита), записати тему, мету, обладнання, виконати згідно інструкції роботу, записати висновок

Урок №112 Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями

1.Опрацювати §7,8

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео

     Робота та потужність електричного струму

4.Домашнє завдання: створити буклет «Безпека під час роботи з електричними пристроями»

Урок №114-115 Практикум з розв’язування задач

 1. Переглянути відео

Розв’язування задач на послідовне та паралельне з’єднання

Розв’язування задач на закон Ома для повного кола

 • Записати задачі в зошит
 • Домашнє завдання:

Розв’язати задачі: №1.52, 1.62, 1.65 (надіслати на електронну пошту)

Урок №116 Контрольна робота №8

Виконати контрольну роботу №1 і надіслати на пошту викладача

Урок №117 Річна контрольна робота ( посилання на річну контрольну роботу буде окремо для кожної групи надіслано в чат групи і буде обмежено в часі)

БЕРЕЗЕНЬ-КВІТЕНЬ

2 курс

Групи 20,21

Підручник «Фізика 11» Сиротюк 2019

Електронна пошта викладача: lenkabodnar@ukr.ne

 Урок № 50-52 Змінний струм та його характеристики. Діючі значення напруги та сили струму. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.

1.Опрацювати §26

2.Зробити короткий конспект

3. Дати відповіді на запитання в кінці параграфу.

4. Переглянути відеофрагменти

– Змінний струм

Трансформатор

Виробництво, передача та використання енергії електричного струму

Котушка запалювання

Урок № 53-56 Практикум з розв’язування задач

1. Опрацювати розділ «Розв’язуємо разом» ст. 114-115

2. Розв’язати задачі:№2.38, 2.41, 2.45,2.53, 2.54 (надіслати на електронну пошту)

Урок №57-59 Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль. Фізичні основи сучасного телекомунікаційного зв’язку

1.Опрацювати § 27-29

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відеофрагменти

4.Домашнє завдання: створити презентацію на тему «Фізичні основи сучасного телекомунікаційного зв’язку» (надіслати на електронну пошту)

Урок № 60-63 Практикум з розв’язування задач

Домашнє завдання: Розв’язати задачі:№2.56, 2.57, 2.60, 2.65, 2.75 (надіслати на електронну пошту)

Урок №64-65 Світло як електромагнітна хвиля. Поширення світла в різних середовищах. Ефект Доплера. Поглинання і розсіювання світла

1.Опрацювати §30-31

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відеофрагменти

Розвиток уявлень про природу світла. Джерела й приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла.

Ефект Доплера

Урок № 66-67 Інтерференція світла. Дифракція світла. Поляризація і дисперсія світла

1.Опрацювати §32-35

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відеофрагменти

інтерференція

дифракція

Поляризація. Дисперсія

Інтерференція світла

Застосування інтерференції

4.Домашнє завдання: Виконати лабораторну роботу на окремому аркуші (фото надіслати на електронну пошту), аркуш здати викладачу після закінчення карантину.

Перегляньте відео, виконайте лабораторну роботу

Спостереження інтерференції та дифракції світла

Урок № 68-71 Основні фотометричні величини та їх вимірювання. Практикум з розв’язування задач

 1. Опрацювати § 36
 2. Зробити короткий конспект
 3. Опрацювати розділ «Розв’язуємо разом» ст.136-137
 4. Переглянути відеофрагменти
 5. Фотометрія, сила світла, освітленість
 6. Основні поняття фотометрії-1
 7. Основні поняття фотометрії-2
 8. Домашнє завдання: 2.87, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96    (фото розв’язаних задач надіслати на електронну пошту викладача).

Урок № 72-79 Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Закони геометричної оптики. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз та дзеркал. Оптичні прилади та їх застосування. Практикум з розв’язування задач

 1. Опрацювати § 37-38
 2. Зробити короткий конспект
 3. Опрацювати розділ «Розв’язуємо разом» ст.147-148
 4. Переглянути відеофрагменти
 5. Закони геометричної оптики
 6. Закони заломлення світла. Розв’язування задач
 7. Лінзи
 8. Побудова зображень у лінзах
 9. Лінзи. Формула тонкої лінзи
 10. Око. Вади зору
 11. Лінзи. Розрахункові задачі і на побудову
 1. Домашнє завдання: 2.120, 2.121, 2.124, 2.126, 2.131    (фото розв’язаних задач надіслати на електронну пошту викладача).
 2. Підготувати презентацію «Оптичні прилади та їх застосування» (надіслати на електронну пошту викладача).

Урок №80 Контрольна робота №6

Урок №81 Квантові властивості атома. Квантові постулати Н. Бора. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри. Неперервний спектр світла. Спектральний аналіз та його застосування

 1. Опрацювати § 39-40
 2. Зробити короткий конспект
 3. Опрацювати розділ «Розв’язуємо разом» ст.163-164
 4. Переглянути відеофрагменти
 5. Квантові властивості світла. Квантові постулати Н. Бора
 6. Випромінювання та поглинання світла атомами
 7. Практикум з розв’язування задач
 1. Домашнє завдання: 3.8, 3.10 (фото розв’язаних задач надіслати на електронну пошту викладача).
 2. Підготувати презентацію «Спектральний аналіз та його застосування» (надіслати на електронну пошту викладача).

Урок №82 Лабораторна робота №7 «Спостереження неперервного та лінійчатого спектрів речовини»

Перегляньте відео і замалюй спектри речовин, які розглянули:

речовина – вид спектру – малюнок

Виконати лабораторну роботу на окремому аркуші (фото надіслати на електронну пошту), аркуш здати викладачу після закінчення карантину.

Урок №83-86 Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Енергія та імпульс фотона. Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту

 1. Опрацювати § 41-43
 2. Зробити короткий конспект
 3. Опрацювати розділ «Розв’язуємо разом» ст.172
 4. Переглянути відеофрагменти
 5. Фотоефект
 6. Історія відкриття фотоефекту
 7. Закони фотоефекту (досліди)
 8. Як працюють сонячні батареї
 1. Домашнє завдання: Підготувати презентацію «Застосування фотоефекту» або «Сонячні батареї» (надіслати на електронну пошту викладача).

Урок №87-89 Практикум з розвязування задач

 1. Переглянути відеофрагмент Практикум з розв’язування задач. Фотоефект

2. Домашнє завдання: 3.31, 3.32, 3.33 3.36 (фото розв’язаних задач надіслати на електронну пошту викладача).

Урок №88 Контрольна робота №7

2 курс

ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ

Група 20 виконує до уроку 123

Група 21 виконує до уроку 107

Урок №91 Атомне ядро. Ядерні сили і їхні особливості

1.Опрацювати §44

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео

        –  «Історія вивчення атома»

        – «Ядерні сили»

4. Домашнє завдання:

          – Розв’язати задачі:3.44 (надіслати на електронну пошту)

Урок №92 Ядерні реакції

1.Опрацювати §46

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео «Ядерні реакції» перші 3 хв.

4. Домашнє завдання:

          – Розв’язати задачі: №3.50; 3.65 (надіслати на електронну пошту)

Урок №93 Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду

1.Опрацювати §45

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео

«Радіоактивність»

– Відкриття радіоактивності: її переваги та згубна дія

– Джерела радіації

– Марія Склодовська-Кюрі

Урок №94-95 Практикум з розв’язування задач

 1. Переглянути відео
 2.  Домашнє завдання:

          – Розв’язати задачі: №3.45; 3.46; 3.58; 3.61 (надіслати на електронну пошту)

Урок №96 Взаємозв’язок маси та енергії. Енергія зв’язку атомного ядра

1.Опрацювати §44

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео «Енергія зв’язку атомного ядра» після 3 хв.

4. Домашнє завдання:

          – Розв’язати задачі: №3.47; 3.57 (надіслати на електронну пошту)

Урок №97 Ядерна енергетика та екологія

1.Опрацювати §47

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео

          – «Ядерна енергетика та екологія»

           «Як працює АЕС»

4. Домашнє завдання: Підготувати презентацію на тему «Ядерна енергетика та екологія» (надіслати на електронну пошту)

Урок №98 Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від іонізуючого випромінювання

1.Опрацювати §48

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео

4. Домашнє завдання: Підготувати презентацію на тему «Радіоактивний захист людини» (надіслати на електронну пошту)

Урок №99 Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки

1.Опрацювати §49

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео

      – Елементарні частинки

      – Огляд основних моментів фізики елементарних частинок

4. Домашнє завдання: дати відповіді на запитання в кінці параграфа ст.194  

Урок №100 Космічне випромінювання. Методи реєстрації елементарних частинок

1.Переглянути відео «Термоядерні реакції. Атомна енергетика»

2.Зробити короткий конспект

3. Домашнє завдання:

          – Розв’язати задачі: №3.53; 3.63 (надіслати на електронну пошту)

Урок №101 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №8 «Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями»

1. Переглянути відео «Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями»

2. Домашнє завдання: оформити на окремому аркуші роботу (тема, мета, обладнання, обчислення, висновок) і надіслати на пошту викладача

Урок №102-104 Практикум з розв’язуванням задач

1. Переглянути відео

      –    Розв’язування задач. Атомне ядро. Енергія зв’язку атомного ядра

2 Домашнє завдання:

      – Розв’язати тестові завдання варіант1 ст 199-200 (надіслати на електронну пошту)

      – Підготуватися  до контрольної роботи

Урок №105-106Захист проектів та презентація творчих завдань

Проекти та презентації надіслати на електронну пошту викладача .

Урок №107 Контрольна робота №8

Виконати контрольну роботу №2 і надіслати на пошту викладача

АСТРОНОМІЧНИЙ СКЛАДНИК

УСІ ТЕСТИ ОБОВЯЗКОВІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

Урок №1/108 Небесні світила і небесна сфера. Сузір’я

 1. Опрацювати §1
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Небесні світила

 • Домашнє завдання:  дати відповіді до розділу «Підведемо підсумки» в кінці відео

Урок №2/109 Визначення відстаней до небесних світил. Небесні координати

 1. Опрацювати §5
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Визначення відстаней до небесних світил

 • Домашнє завдання: : виконати тест

Урок №3/110 Видимі рухи Сонця та планет

 1. Опрацювати §3
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Видимі руху Сонця, Місяця та планет

 • Домашнє завдання: дати відповіді до розділу «Підведемо підсумки» в кінці відео

Урок №4/111 Закони Кеплера та їх зв’язок із законами Ньютона

 1. Опрацювати §4
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Закони Кеплера

 • Домашнє завдання: виконати тест

Урок №5/112 Розв’язування задач

 1. Опрацювати розділ «Розв’язуємо разом» ст. 225
 2. Зробити короткий конспект
 3. Домашнє завдання:

Розв’язати задачі: №1.2, 1.12, 1.14, 1.27 (надіслати на електронну пошту)

Урок №6/113  Астрономія та визначення часу. Календар

 1. Опрацювати §6
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Астрономія та визначення часу

 • Домашнє завдання: підготувати презентацію «Календар: історія, типи, використання у наш час»

Урок №8/114 Земля і Місяць

 1. Опрацювати §7
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Земля і Місяць

 • Домашнє завдання:  дати відповіді до розділу «Підведемо підсумки» в кінці відео

Урок №9/115 Природа тіл Сонячної системи

 1. Опрацювати §8-11
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Планети-гіганти

 • Домашнє завдання: дати відповіді до розділу «Підведемо підсумки» в кінці відео

Урок №10/116 Космічні дослідження об’єктів Сонячної системи

 1. Опрацювати §12
 2. Зробити короткий конспект

Урок №11/117 Рух штучних супутників і автоматичних міжпланетних станцій

 1. Опрацювати §12
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Перший супутник Землі

Урок №12/118 Розвиток космонавтики

 1. Опрацювати §13
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Україна і космос

 • Домашнє завдання: підготувати презентацію «Розвиток космонавтики»

Урок №13/119 Космогонія Сонячної системи

 1. Опрацювати §14
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

3D подорож по Сонячній системі

Урок №14/120 Розв’язування задач

 1. Опрацювати розділ «Розв’язуємо разом» ст. 261
 2. Зробити короткий конспект
 3. Домашнє завдання:

Розв’язати задачі: №2.2, 2.4, 2.7, 2.10, 2.15 (надіслати на електронну пошту)

Урок №15/121 Захист проектів та презентація творчих завдань

Урок №16/122 Тематичне оцінювання

Виконати тест

Урок 17/123 Узагальнюючий урок

2 курс ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ

Група 22 розпочинає з 58 уроку

Група 23 розпочинає з 62 уроку

Урок № 58 Оптичні прилади та їх застосування.

 1. Опрацювати § 37-38
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відеофрагменти

Оптичні прилади 1

Оптичні прилади 2

 • Домашнє завдання: Підготувати презентацію «Оптичні прилади та їх застосування» (надіслати на електронну пошту викладача).

Урок № 59-61. Практикум з розв’язування задач

 1. Опрацювати розділ «Розв’язуємо разом» ст.147-148
 2. Переглянути відеофрагменти

Закони заломлення світла. Розв’язування задач

Побудова зображень у лінзах

Лінзи. Розрахункові задачі і на побудову

 1. Домашнє завдання: 2.120, 2.121, 2.124, 2.126, 2.131    (фото розв’язаних задач надіслати на електронну пошту викладача).

Урок №62 Контрольна робота №6

Урок №63-64 Квантові властивості атома. Квантові постулати Н. Бора. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри. Неперервний спектр світла. Спектральний аналіз та його застосування

 1. Опрацювати § 39-40
 2. Зробити короткий конспект
 3. Опрацювати розділ «Розв’язуємо разом» ст.163-164
 4. Переглянути відеофрагменти
 5. Квантові властивості світла. Квантові постулати Н. Бора
 6. Випромінювання та поглинання світла атомами
 7. Практикум з розв’язування задач
 1. Домашнє завдання: 3.8, 3.10 (фото розв’язаних задач надіслати на електронну пошту викладача).
 2. Підготувати презентацію «Спектральний аналіз та його застосування» (надіслати на електронну пошту викладача).

Урок №65 Лабораторна робота №7 «Спостереження неперервного та лінійчатого спектрів речовини»

Перегляньте відео і замалюй спектри речовин, які розглянули:

речовина – вид спектру – малюнок

Виконати лабораторну роботу на окремому аркуші (фото надіслати на електронну пошту), аркуш здати викладачу після закінчення карантину.

Урок №66-69 Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Енергія та імпульс фотона. Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту

 1. Опрацювати § 41-43
 2. Зробити короткий конспект
 3. Опрацювати розділ «Розв’язуємо разом» ст.172
 4. Переглянути відеофрагменти
 5. Фотоефект
 6. Історія відкриття фотоефекту
 7. Закони фотоефекту (досліди)
 8. Як працюють сонячні батареї
 9. Домашнє завдання: Підготувати презентацію «Застосування фотоефекту» або «Сонячні батареї» (надіслати на електронну пошту викладача).

Урок №70-71 Практикум з розвязування задач

 1. Переглянути відеофрагмент Практикум з розв’язування задач. Фотоефект

2. Домашнє завдання: 3.31, 3.32, 3.33 3.36 (фото розв’язаних задач надіслати на електронну пошту викладача).

Урок №72 Контрольна робота №6

Урок №73 Атомне ядро. Ядерні сили і їхні особливості

1.Опрацювати §44

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео

        –  «Історія вивчення атома»

        – «Ядерні сили»

4. Домашнє завдання:

          – Розв’язати задачі:3.44 (надіслати на електронну пошту)

Урок №74 Ядерні реакції

1.Опрацювати §46

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео «Ядерні реакції» перші 3 хв.

4. Домашнє завдання:

          – Розв’язати задачі: №3.50; 3.65 (надіслати на електронну пошту)

Урок №75 Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду

1.Опрацювати §45

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео

«Радіоактивність»

 Відкриття радіоактивності: її переваги та згубна дія

– Джерела радіації

– Марія Склодовська-Кюрі

Урок №76 Практикум з розв’язування задач

 1. Переглянути відео
 2.  Домашнє завдання:

          – Розв’язати задачі: №3.45; 3.46; 3.58; 3.61 (надіслати на електронну пошту)

Урок №77 Взаємозв’язок маси та енергії. Енергія зв’язку атомного ядра

1.Опрацювати §44

2.Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео «Енергія зв’язку атомного ядра» після 3 хв.

4. Домашнє завдання:

          – Розв’язати задачі: №3.47; 3.57 (надіслати на електронну пошту)

Урок №78-79 Практикум з розв’язування задач

 1. Переглянути відеофрагмент

Розвязування задач

 • Записати задачі в зошит

Урок №80-82 Захист проектів та презентація творчих завдань

Проекти та презентації надіслати на електронну пошту викладача

Урок № 83 Контрольна робота №7

Виконати контрольну роботу №7  і надіслати на пошту викладача

БЕРЕЗЕНЬ-КВІТЕНЬ

ІІІ КУРС

Підручник «Фізика 11» Сиротюк, 2019

Електронна пошта викладача: lenkabodnar@ukr.net

Урок №11/36 Рух штучних супутників і автоматичних міжпланетних станцій

 1. Опрацювати §12
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Перший супутник Землі

Урок №12/37 Розвиток космонавтики

 1. Опрацювати §13
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Україна і космос

 • Домашнє завдання: підготувати презентацію «Розвиток космонавтики»

Урок №13/38 Космогонія Сонячної системи

 1. Опрацювати §14
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

3D подорож по Сонячній системі

Урок №14/39 Розв’язування задач

 1. Опрацювати розділ «Розв’язуємо разом» ст. 261
 2. Зробити короткий конспект
 3. Домашнє завдання:

Розв’язати задачі: №2.2, 2.4, 2.7, 2.10, 2.15 (надіслати на електронну пошту)

Урок №15/40  Тематичне оцінювання

Урок №16/41  Основні фотометричні величини та їх  вимірювання. Спектральний аналіз та його застосування. Випромінювання небесних світил

 1. Опрацювати §15
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео
 4. Домашнє завдання:  дати відповіді до розділу «Підведемо підсумки» в кінці відео

Урок №17/42 Методи астрономічних спостережень. Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа, детекторів нейтрино та гравітаційних хвиль

Урок №18/43 Приймачі випромінювання. Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій

Урок №19/44 Сучасні наземні й космічні телескопи

 1. Опрацювати §16, 17
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Методи астрономічних спостережень

Телескоп Габбл

         Будова телескопа

Радіотелескоп під Полтавою

Домашнє завдання:  дати відповіді на «Тестові завдання» ст.278 (надіслати на електронну пошту)

Урок №20/45 Астрономічні обсерваторії

 1. Переглянути відео

Найбільші наземні обсерваторії

Урок №21/46 Зорі та їх класифікація

 1. Опрацювати §20,21
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Зорі та їх класифікація

 • Домашнє завдання:  дати відповіді до розділу «Підведемо підсумки» в кінці відео

Урок №22/47 Сонце, його фізичні характеристики, будова та джерела енергії

 1. Опрацювати §18
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Сонце

Таємниці Сонця

Урок №23/48 Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю

 1. Опрацювати §19
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Сонячна активність

 • Домашнє завдання:  дати відповіді на запитання в кінці параграфу

Урок №24/49 Види зір. Планетні системи інших зір

Урок №25/50 Еволюція зір. Чорні діри

 1. Опрацювати §22, 23
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Еволюція зір

Чорні діри

 • Домашнє завдання:  дати відповіді на запитання в кінці параграфу

Урок №26/51 Молочний Шлях. Будова Галактики

Урок №27/52 Місце Сонячної системи в Галактиці. Туманності. Підсистеми Галактики та їх спіральна структура

 1. Опрацювати §24,25
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Галактики

Молочний шлях

Урок №28/53 Світ галактик. Квазари

 1. Опрацювати §26
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Світ Галактик

Урок №29/54 Тематичне оцінювання

Урок №30/55 Фундаментальні взаємодії в природі. Роль фізичної та астрономічної наук у формуванні наукового світогляду сучасної людини

Урок №31/56 Єдина природничо-наукова картина світу. Історія розвитку

уявлень про Всесвіт. Походження і розвиток Всесвіту.

 1. Опрацювати §28
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Будова та еволюція Всесвіту

Походження і розвиток Всесвіту

 • Домашнє завдання:  дати відповіді на запитання в кінці параграфа

Урок №32/57 Проблеми космології

 1. Опрацювати §27

2. Зробити короткий конспект

3. Переглянути відео

Проблеми космогонії і космології

 • Домашнє завдання:  дати відповіді на запитання в кінці параграфа

Урок №33/58 Людина у Всесвіті. Антропний принцип

Урок №34/59 Імовірність життя на інших планетах. Унікальність нашого Всесвіту. Питання існування інших всесвітів

 1. Опрацювати §31
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Чи самотні ми у Всесвіті?

Антропний принцип

У пошуках позаземного життя

Які планети Всесвіту придатні для життя?

Таємниці Всесвіту

 • Домашнє завдання:  підготуватися до тематичного оцінювання, виконати «Тестові завдання» ст. 335

Урок №35/60 Тематичне оцінювання

Виконати  тест: посилання на тест (час на виконання вичерпано)