Технології

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.
групи 30,31,32,33.Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача:Хмельницька О.А Amankul26@gmail.com
групи 40,41,42,43. Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Житник С.В. Sgitnic@gmail.com 

 І семестр
Підручник.  Полянський, Коваленко «Експлуатаційні матеріали
ІІІ курс
Групи 30,31,32,33

Тема №1:  «Загальні відомості про нафтопродукти»

Урок №1:Загальні поняття про нафту. Хімічний склад нафти.

Опрацювати стор. 8-13

Домашнє завдання:Скласти конспект                                                                 

Урок №2: Загальні властивості паливомастильних матеріалів

Опрацювати стор.14-15

Домашнє завдання: Скласти конспект

Урок №3:Відомості про одержання палив і мастил з ненафтової сировини

Опрацювати стор.108-113

Домашнє завдання:Скласти  конспект

Урок №4: Способи очищення палив та мастил

Опрацювати стор. 19

Домашнє завдання:Скласти  конспект

Урок №5: Загальні показники фізико-хімічних і експлуатаційних властивостей нафтопродуктів

Опрацювати стор.15-16

Домашнє завдання: Скласти  конспект

Урок №6: Хіммотологія як наука. Основні завдання хіммотології

Опрацювати стор.20-24

Домашнє завдання: Скласти конспект

Тест 1

(відповіді на тестові завдання надіслати на електронну пошту викладача)

(ім’я файлу: тест 1_ номер групи_ прізвище)

Виберіть одну правильну відповідь:

1.Як перекладається з китайської поняття « нафта»?

а) гірське масло

б) чорне золото

в) масляниста рідина

 2. З яких вуглеводнів складається нафта?

а) парафінових

б) нафтенових

в) ароматичних

г) з суміші всіх вище перелічених.

 3. Який вміст вуглецю в складі нафти?

а) 42-57%

б) 62-77%

в) 82-87%

 4.Які домішки є у нафті?

а) з киснем

б) з сіркою

в) з азотом

 г) смоли

д) асфальтени

 е) всі вище перелічені

 5. Які властивості ПММ (паливомастильних матеріалів) визначаються в лабораторних умовах?

а) фізико-хімічні

 б) експлуатаційні

 в) екологічні

  6.Які існують палива з ненафтової сировини?

а) метанол, етанол

б) метилтретиннобутиловий ефір

 в) газові конденсати

г) водень

 д) всі вище перелічені

7. Який найперспективніший та ефективніший метод очистки від майже всіх небажаних компонентів в бензинових фракціях?

 а) сірчаною кислотою

 б) очистка лугом

 в) депарафінізація

 г)  гідроочистка

8. До якої групи властивостей відносяться властивості ПММ густина та теплота згоряння?

а) фізико-хімічних

 б) експлуатаційних

в) екологічних

9. Хіммотологія- це напрям науки, який пов’язаний…

 а) з вивченням експлуатаційних властивостей ПММ

 б) з теорією та практикою раціонального використання ПММ у техниці

 в) вище перелічене

10. Чи займається хіммотологія вирішенням  екологічних проблем, пов’язаних із зменшенням забруднення навколишнього середовища?

а) так

 б) ні

Тема №2: «Види палив, їх властивості»

Урок №7: Загальна характеристика палив

Опрацювати стор.26-27

 Домашнє завдання: Скласти  конспект

Урок №8: Склад палива

Опрацювати стор.30,67,94

Домашнє завдання: Скласти конспект

Урок №9:Теплота згоряння палива

Опрацювати стор.27-28

Домашнє завдання:Скласти  конспект

Урок №10: Тверде паливо

Опрацювати стор 26

Домашнє завдання: Скласти  конспект

Урок №11: Рідке паливо

Опрацювати стор.30,67

Домашнє завдання: Скласти  конспект

Урок №12: Газоподібне паливо

Опрацювати стор.94

Домашнє завдання:Скласти конспект

Урок №13: Основи теорії горіння

Опрацювати стор.42-43

Домашнє завдання:Скласти  конспект

Урок №14: Технологічний процес горіння палива

Опрацювати стор 44-45

Домашнє завдання: Скласти конспект

Урок 15.Очищення бензинових фракцій

Опрацювати стор. 19

Домашнє завдання:: Скласти конспект.Дати відповідь на питання 15ст.24

Урок 16.Присадки до палив

Опрацювати стор. 19-20

Домашнє завдання:: Скласти конспект.Дати відповідь на питання 16 ст.24

Тема 3. Хіммотологія бензинів.

Урок 17.Бензин. Експлуатаційні вимоги до нього

Опрацювати стор.30-31

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання1 ст.66

Урок 18.Експлуатаційні властивості бензину

Опрацювати стор.31

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 2 ст.66

Урок 19.Асортимент бензинів та їх застосування

Опрацювати стор.61-64

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 14-15 ст.66

Урок 20.Сумішотвірні показники бензинів

Опрацювати стор.31-33     

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 3-4 ст.66

Урок 21.Властивості бензинів, що забезпечують пуск та роботу двигунів

Опрацювати стор.33-41

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 5 ст.66

Урок 22.Властивості бензинових сумішей, що забезпечують їх повне згоряння

Опрацювати стор.42-43

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6-7 ст.66

Урок 23.Антидетонаційні властивості палива

Опрацювати стор.47-50

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 7-8 ст.66

Урок 24.Визначення октанового числа та способи його підвищення

Опрацювати стор.51-56

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 9 ст.66

Урок 25.Якісне оцінювання забрудненості бензину механічними домішками

Опрацювати стор. 387-388

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1-4 ст.391

Урок 26.Якісне оцінювання забруднення бензину водою

Опрацювати стор. 388-389

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 5 ст.391

Тема 4.Хіммотологія дизельного палива

Урок 27.Дизельне паливо Експлуатаційні вимоги до нього

Опрацювати стор. 67-68

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1 ст.93

Урок 28.Показники властивостей дизельного палива, що впливають на його подачу сумішоутворення

Опрацювати стор. 69-73

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 2 ст.93

Урок 29.Згоряння суміші. Особливості робочого процесу

Опрацювати стор. 73-77

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 3-5 ст.93

Урок 30. Схильність дизельного палива до самозаймання. Цетанове число

Опрацювати стор78-79.

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6 ст.93

Урок 31.Способи підвищення цетанового числа

Опрацювати стор.80

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6 ст.93

Урок 32.Корозійний вплив дизельного палива на метали

Опрацювати стор.81-83

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 8 ст.93

Урок 33.Вплив властивостей дизельного палива на утворення відкладень у двигуні та нагароутворення

Опрацювати стор.83-85

Домашнє завдання: Створити конспект. Дати відповідь на питання 9 ст.93

Урок 34.Вплив води та механічних домішок. Присадки

Опрацювати стор.85-88

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 9 ст.93

Урок 35.Визначення наявності активних сірчаних сполук та водорозчинних кислот і лугів

Опрацювати стор.409-411

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 5-7 ст.412

Урок 36.Асортимент дизельного палива та його застосування

Опрацювати стор. 88-91

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 7 ст.93

Урок 37.Визначення марки дизельного палива та прийняття рішення про його застосування

Опрацювати стор. 408-409

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 4 ст.412

Тема 5.Хіммотологія газоподібного палива та альтернативного палива

Урок 38.Загальні відомості. Переваги газоподібного палива

Опрацювати стор. 94-98

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1-3 ст.107

Урок 39. Класифікація і застосування газоподібного палива. Зріджені нафтові гази без зниження температури

Опрацювати стор.99-105

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6-7 ст.107

Для груп 30,31,32,33

Тест 2

(відповіді на тестові завдання надіслати на електронну пошту викладача)

(ім`я файлу: тест2_номер групи_прізвище)

 1.При якій температурі визначають тиск насичених парів?

А.35

Б.38

В.40

2.Яким найекономічнішим є ступінь стиску бензину?

А.9,5

Б.10,5

В.11,5

 3. Який спосіб підвищення октанового числа є найбільш поширенішим?

А.Каталітичний крекінг

Б. Додання до бензину високооктанових компонентів

В. Додання тетраетилсвинцю та тетраметилсвинцю

4. Яким найпростішим методом можуть бути виявлені механічні домішки в ПММ?

А. Розгляд зразка на прозорість

Б. При відстоюванні

В. Пробою на фільтрувальний папір або на скло

Г. Одним з вище перелічених методів

5. Чи може використовуватись для дизелів паливо, яке має високу температуру самозаймання?

А.Так

Б. Ні

6. Який спосіб використовується для підвищення цетанового числа?

А. Регулювання вуглеводного складу

Б. Введення киснемітских присадок

В. Застосовуються обидва способи

7.Який вміст води від маси палива допускається?

А.0,01%

Б.0,02%

В.0,03%

8. Якою повинна бути найнижча температура зовнішнього повітря, при якій може застосовуватись будь-яке дизельне паливо ?

А. Вищою від температури застигання

Б. Нищою від температури застигання

9.Якого кольору повинен бути спиртовий шар при визначенні лужного числа, що не перевищує допустиму норму?

А. Зеленого або синього

Б. Жовтого

10. Яку марку зріджених газів використовують для автомобільного транспорту в усіх кліматичних зонах?

А. ПА- пропан автомобільний

Б.  ПБА- пропан-бутан автомобільний

Урок 40.Зріджені природні гази при знижених температурах

Опрацювати стор. 103

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6 ст.107

Урок 41.Стиснені природні гази. Особливості застосування газоподібного палива

Опрацювати стор. 104-107

Домашнє завдання:: Скласти конспект.Дати відповідь на питання 7,8 ст.107

Урок 42.Загальні відомості про перспективні види палива. Синтетичні бензини

Опрацювати стор.108-109

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1 ст.120

Урок 43.Спирти як паливо. Переваги. Метилтретиннобутиловий ефір

Опрацювати стор.109-113

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 2,3 ст.120

Урок 44.Біопаливо, особливості одержання та використання

Опрацювати стор.119-120

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1) З яких рослин одержують біопаливо? 2) Які особливості одержання біопалив? 3) Сфера використання біопалива

Урок 45.Сфера застосування альтернативних видів палива

Опрацювати стор.119-120

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1 ст.120

Тема 6. Загальні відомості про оливи та мастила

Урок 46.Теорія взаємодії твердих тіл при зовнішньому терті

Опрацювати стор.122-125

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1) Які два види взаємодій спостерігаються одночасно при переміщенні робочих поверхонь? 2) Які п’ять видів фракційних зв’язків розрізняють?

Урок 47.Умови роботи моторних олив

Опрацювати стор.126-127

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 2 ст.172

Урок 48.Призначення та умови роботи трансмісійних олив

Опрацювати стор. 173-175

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1,2 ст.194

Урок 49.Склад і здобуття олив

Опрацювати стор.128-129

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1 ст.172

Урок 50.Технологія очистки базових олив. Присадки

Опрацювати стор.130,145-148

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1,8 ст.172

Урок 51.Класифікація та маркування олив

.Опрацювати стор. 159-164

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 9-11 ст.172

Урок 52.Вимоги до пластичних мастил

Опрацювати стор.220-221

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання  1) З яких двох компонентів складається мастило? 2)В яких межах лежить кількість загусника?

Для груп 30,31,32,33

Тест 3
(відповіді на тестові завдання надіслати на електронну пошту викладача)
(ім`я файлу: тест3_номер групи_прізвище)

 1.Який газ є основним компонентом природного газу і належить до газів, зріджених при знижених температурах?

А.Метан

Б.Бутан

В.Пропан

2.Які межі небезпечних концентрацій спалаху метану в суміші з повітрям?

А.Нижня -3%, верхня-10%

Б.Нижня -5%, верхня-15%

В.Нижня -7%, верхня-20%

 1. Яке октанове число має зріджений природний газ?

А.76

Б. 95

В. 110

 1. Що є сировиною для виготовлення синтетичних палив?

А. Нафта

Б. Нафтовий газ

В. Нафтові залишки та вугілля

 1. Як використовують метанол?

А.Як домішку до бензину

Б. Як домішку до дизельного палива

 1. Який вид взаємодії спостерігається при відносному переміщенні робочих поверхонь?

А. Механічна

Б.  Молекулярна

В. Обидві одночасно

7.Що впливає на витрати оливи?

А.В’язкість

Б.Температура кипіння

В.Обидва показники

 1. При якій температурі зношування трасмісійної оливи стабілізується ?

А. 50…60

Б. 60…70

В. 70…80

 1. Яким способом здійснюють очистку базових олив?

А. Кислотно- лужна очистка

Б.  Кислотоконтактна очистка

В. Очистка селективними речовинами

Г. Всіма вище перерахованими

 1. Яку кількість загусника додають до пластичних мастил?

А. 10…20%

Б.  20…30%

В. 30…40%

Тема 7. Хіммотологія моторних олив

Урок 53.В’язкісно-температурні властивості олив

.Опрацювати стор.132-141

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 4,5 ст.172

Урок 54. Мастильні властивості олив

Опрацювати стор. 141-142

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 3 ст.172

Урок 55. Мийні та диспергуючі властивості олив

Опрацювати стор. 142-143

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6 ст.172

Урок 56.Захисні та корозійні властивості олив

Опрацювати стор. 144-145

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 7 ст.172

Урок 57.Присадки до моторних олив

Опрацювати стор. 145-147

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 8 ст.172

Урок 58.Чинники, що впливають на зміну якості олив. Способи зниження витрат моторних олив

Опрацювати стор. 148-153,156-157

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 14 ст.172

Урок 59.Регенерація відпрацьованих олив

Опрацювати стор.157-159

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1) Що таке регенерація олив? 2)На які групи розподіляються відпрацьовані оливи? 3) Які технологічні процеси застосовують для регенерації?

Урок 60.Оцінювання олив за зовнішніми ознаками та визначення наявності механічних домішок

Опрацювати стор.413

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1,2 ст.422

Урок 61.Визначення наявності води

Опрацювати стор.414-415

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 3 ст.422

Урок 62.Установлення марки оливи і прийняття рішення про її застосування

Опрацювати стор.418-422

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 7 ст.422

Тема 8. Хіммотологія трансмісійних олив

Урок 63.В’язкісно-температурні властивості

Опрацювати стор.175-178

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1-3 ст.194

Урок 64.Мастильна здатність. Антикорозійна властивість

Опрацювати стор.178-180

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 4,5 ст.194

Урок 65.Захисні властивості. Термоокисна стабільність

Опрацювати стор. 180-181

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 5 ст.194

Урок 66.Маркування та асортимент трансмісійних олив

Опрацювати стор. 181-182

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6 ст.194

Урок 67.Застосування, терміни заміни олив

Опрацювати стор. 189-190

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1)Відповідно до чого мають застосовуватись трансмісійні оливи?  2)Які оливи  мають найкращі мастильні властивості?

групи  30,31,32,33
Тест 4
(відповіді на тестові завдання надіслати на електронну пошту викладача)
(ім`я файлу: тест4_номер групи_прізвище)

 1.При мінусових температурах як змінюється в’язкість оливи в двигунах?

А.Зростає

Б.Зменшується

2.При підборі оливи для двигуна, перш за все ,звертають увагу на її в’язкість, від якої залежать…

А.Витрата потужності на тертя

Б.Інтенсивність зношування тертьових поверхонь

В.Витрати палива і оливи

Г.Легкість пуску двигуна та його потужність

Д.Все вище зазначене

 1. Яка оливна плівка найчастіше утворюється на тертьових поверхнях?

А.Адсорбована

Б. Хімічна

4.Від чого посилюється корозія металів?

А. З підвищенням вологості

Б. З підвищенням температури повітря за наявності в ньому агресивних газів

В. За обох чинників

 1. Для чого додаються присадки до олив?

А.Для надання нових якостей

Б. Для підсилення природних властивостей

В.В обох випадках

 1. Поліфункціональні присадки- це…

А.Суміш різних сполук або окрема хімічна сполука, що має різні властивості

Б.  Суміш кількох присадок, призначена для використання в оливах

7.Що впливає на стабільність  оливи?

А.Хімічний склад

Б.Температурні умови

В.Присутність води та механічних домішок

Г.Все вище зазначене

 1. При використанні регенерованих олив яку кількість свіжої оливи слід додавати ?

А. 20-25%

Б. 10-15%

В. 5-10%

9.Як визначають наявність механічних домішок в оливі?

А. Пробою на стирання

Б.  Методом відстоювання

В. Обома способами

 1. Як визначається наявність води в оливі?

А. Відстоювання

Б.  Перевірка на прозорість

В. Нагрівання в оливній бані

Г.Одним з вище перелічених

Тема 9. Хіммотологія пластичних мастил

Урок 68. Основні експплуатаційні властивості пластичних мастил

Опрацювати стор.220-223

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1-5 ст.238

Урок 69.Класифікація та маркування пластичних мастил

Опрацювати стор. 223-229

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6 ст.238

Урок 70.Характеристика та сфера використання антифрікційних мастил

Опрацювати стор. 229-233

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 7-10 ст.238

Урок 71.Консерваційні, ущілювальні та канатні мастила

Опрацювати стор.233-235

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 11 ст.238

Урок 72.Тверді мастильні матеріали

Опрацювати стор.23-237

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 14 ст.238

Урок 73.Оцінювання якості мастил за зовнішніми ознаками

Опрацювати стор.423-424

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1,2 ст.432

Урок 74.Визначення наявності води

Опрацювати стор.424

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 3 ст.432

Урок 75.Визначення розчинності мастила у воді та бензині

.Опрацювати стор.424-425

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 4 ст.432

Урок 76.Визначення температури крапання та пенетрації

Опрацювати стор.425-427

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 5,6 ст.432

Урок 77.Установлення марки мастила

.Опрацювати стор.427-429

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 7,8 ст.432

 групи   30,31,32,33
Тест 5
(відповіді на тестові завдання надіслати на електронну пошту викладача)
(ім`я файлу: тест5_номер групи_прізвище)

 1.Яку кількість загусника  найчастіше мають в своєму складі пластичні мастила?

А.1-20%

Б.5-15%

В.5-30%

 1. Мастила якої групи становлять 80% усіх мастил, що використовуються?

А.Антифрикційні

Б.Консерваційні

В.Канатні

Г.Ущілювальні

 1. Яка кількість води повинна бути присутня обов’язково в солідолі?

А.1-3%

Б. 5-7%

В. 8-10%

 1. Чи дозволяється змішувати жирові та синтетичні солідоли?

А. Ні

Б. Так

5.Яку максимальну температуру працездатності мають термостійкі мастила?

А.50-100

Б. 150-250

В.250-300

 1. Що забезпечує значно більший термін захисту виробу від корозії?

А. Консерваційна олива

Б.  Консерваційне пластичне мастило

7.Чи є присадкою до олив полімерні продукти?

А.Ні

Б.Так

 1. Що свідчить про наявність води у мастилі при нагріванні ?

А. Поява поштовхів

Б. Поява потріскування

В. В обох випадках

Тема 10. Лакофарбові матеріали

Урок 78.Загальні відомості про лакофарбові матеріали

Опрацювати стор. 334

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання :1)Які матеріали відносяться до лакофарбових? 2) На основі яких плівкоутворювачів виготовляються лакофарбові матеріали?

Урок 79.Маркування лакофарбових матеріалів

Опрацювати стор. 334-336

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1-3 ст.340

Урок 80.Характеристика і використання лакофарбових матеріалів

Опрацювати стор. 336-337

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 4 ст.340

Урок 81.Допоміжні матеріали

Опрацювати стор.337-339

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 5 ст.340

Тема 11. Мастики та інші засоби захисту від корозії

Урок 82.Корозія машин. Види корозії

Опрацювати стор.341-344

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання :1) Які види корозії існують? 2)Основна причина виникнення корозії металів?

Урок 83.Методи захисту від корозії в процесі експлуатації машин

Опрацювати стор.344-345

Домашнє завдання:Скластити конспект. Дати відповідь на питання 6 ст.350

Урок 84.Захисні складні сполуки на нафтовій основі

Опрацювати стор.345-348

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 2 ст.350

Урок 85.Захисні фарбові засоби

Опрацювати стор.348-349

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання :1)Який засіб використовується для фарбування паливних баків, радіаторів, фільтрів? 2)Який засіб використовується для фарбування двигунів та колісних дисків? 3)Що використовують при незначному ремонті?

Урок 86.Мастики для захисту кузова

Опрацювати стор. 349-350

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання: 1)Який склад мають автоантикори? 2)Для чого використовується автомастика «Еластокор»?

 групи   30,31,32,33
Тест 6
(відповіді на тестові завдання надіслати на електронну пошту викладача)
(ім`я файлу: тест6_номер групи_прізвище)

 1.До лакофарбових матеріалів належать

А.Лаки

Б.Грунтовки

В.Шпаклівки

Г.Фарби

Д.Всі вище зазначені

 1. Фарби, що виготовляються на лаках, називаються …

А.Оливними

Б.Емалями

 1. Грунтовки викорисовуються для…

А.Забезпечення адгезії покриття до металу

Б. Вирівнювання мікро- та макро-дефектів поверхні,що фарбується

 1. Розчинники призначені для…

А. Знежирювання поверхонь перед фарбуванням

Б. Очищення робочих поверхонь перед фарбуванням

5.Що використовується для фарбування двигунів?

А.Автоемаль чорна

Б. Фарба алюмінієва

 1. Що використовується для видалення подряпин, тріщин, вибоїн при незначному ремонті?

А. Грунтовки та нітроемалі

Б. Оливні фарби

7.Чим обумовлені захисні властивості плівок нафтопродуктів?

А.Механічною ізоляцією поверхні металів від атмосферного діяння

Б.Гальмуванням електрохімічних процесів корозії на поверхні металу

В.Все вище перечислене

 1. В процесі виготовлення і ремонту автомобілів кузов та кабіну обробляють …

А. Спеціальними мастиками

Б. Герметиками

В. Обома

Тема 12. Полімерні матеріали

Урок 87.Загальні відомості про клеї та герметики

Опрацювати стор. 363-364

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1,2 ст.374

 Урок 88. Клеї та герметики на основі термореактивних полімерів

Опрацювати стор. 364-366

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 3 ст.374

Урок 89.Клеї та герметики на основі полімерів та співполімерів полівінілхлориду

Опрацюватистор. 366

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 4 ст.374

Урок 90.Клеї та герметики на основі похідних акрилової кислоти

Опрацювати стор. 366-367

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 5 ст.374

Урок 91.Клеї та герметики на основі каучуків

Опрацювати стор.367-368

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6 ст.374

Урок 92.Клеї та герметики, що застосовуються у виробництві автомобілів

Опрацювати стор.368-370

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 7 ст.374

Урок 93.Клеї та герметики, що застосовуються під час ремонту машин

Опрацювати стор.371-374

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 8 ст.374

Урок 94.Загальні відомості про роботу з клеями та герметиками

Опрацювати стор.375-377

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1-4 ст.382

Урок 95.Техніка безпеки під час роботи з клеями та герметиками

.Опрацювати стор.379-380

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 7 ст.382

Урок 96.Охорона навколишнього середовища

Опрацювати стор.381-382

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 11 ст.382

Тема 13. Спеціальні рідини

Урок 97.Робочі рідини для машин з об’ємним гідравлічним приводом. Вимоги

Опрацювати стор.195-196

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1,2 ст.219

Урок 98.Маркування гідравлічних рідин

Опрацювати стор. 190-201

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 3 ст.219

Урок 99.Пускові рідини

Опрацювати стор. 214-215

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 8 ст.219

Урок 100.Рідини для кермових керувань

Опрацювати стор. 205-206

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6 ст.219

Урок 101.Гальмівні рідини

Опрацювати стор.206-208

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 4 ст.219

Урок 102.Дослідження якості гальмівних рідин

Опрацювати стор.430-431

Домашнє завдання: Створити конспект. Дати відповідь на питання 8 ст.432

Урок 103.Рідини для амортизаторів

Опрацювати стор. 208-210

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 5 ст.219

Урок 104.Охолодні рідини. Синтетичні оливи

Опрацювати стор.210-213,216-218

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 9-12 ст.219

Урок 105.Підсумковий урок

групи   30,31,32,33
Тест 7
(відповіді на тестові завдання надіслати на електронну пошту  викладача)
(ім`я файлу: тест7_номер групи_прізвище)

 1.В залежності від чого  найдоцільніше класифікувати клеї?

А.Властивості

Б.За призначенням

В.Кількість компонентів

Г.Метод нанесення

2.В яких сферах використовують епоксидні композиції холодного твердіння?

А.Під час ремонту машин

Б.Під час виготовлення машин

 1. Які матеріали склеюють за допомогою поліуретанових клеїв?

А. Метали з металами

Б. Метали з неметалами

В.Неметали з неметалами

4.В яких випадках використовуються клеї на основі хлорованого полівінілхлориду?

А. Під час ремонту пластмас

Б. Під час ремонту гуми

В. Під час ремонту металів

 1. При якій температурі зберігаються клеї на основі похідних акрилової кислоти?

А.Не вище 5 градусів

Б. Не вище 10 градусів

В.Не вище 15 градусів

 1. Чи є сумісними за технікою безпеки кислоти та кальцинована сода?

А.Так

Б.  Ні

7.Шкідливі препарати- це препарати…

А.Що містять природні речовини, що швидко розкладаються в процесі використання на прості компоненти

Б.Що містять  в своєму складі токсичні та отруйні речовини

 1. Який склад гальмівної рідини БСК ?

А. 40% етилового спирту та 60% касторової оливи

Б. 60% акрилового спирту та 40% касторової оливи

В. 50% бутилового спирту та 50% касторової оливи

9.З точки зору економічності які оливи є перспективнішими?

А. Синтетичні

Б.  Мінеральні

 1. Що потрібно доливати в систему охолодження двигуна, коли рівень антифризу нижчий від норми?

А. Воду

Б.  Антифриз

ІУ курс
Підручник.  Полянський, Коваленко «Експлуатаційні матеріали»
https://pb02.twirpx.net/1533/1533456_636E0D25/polianskii_sk_kovalenko_vm_ekspluatatsiini_materiali_dlia_av.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/tstt/wp-content/uploads/sites/6/lekcija-9-zmashchuvalni-materialy-z-dyscypliny-trybotehnika-133-hm.pdf
http://library.kr.ua/elib/chabannyi/Chabannyi_Pal_mast_Mater_kn1.pdf
групи 40,41,42,43

Тема1:Загальні  відомості про оливи та мастила

Урок №1 Виробництво мастильних матеріалів та їх очистка

Опрацювати §6.1-6.2, написати в зошит тезисний конспект.

Урок №2 Експлуатаційні властивості олив та їх покращення присадками

Опрацювати §6.3, написати в зошит тезисний конспект.

Урок №3 Загальні властивості мастил, головні марки мастил, застосування.

Опрацювати §6.4, написати в зошит тезисний конспект.

Урок №4 Характеристика та сфери використання пластичних мастил

Опрацювати §6.5, написати в зошит тезисний конспект.

Урок №5 Вимоги до пластичних мастил

Тема2: Хіммотологія моторних олив

 Урок №6 Властивості моторних олив та їх класифікація

Опрацювати §6.6, написати в зошит тезисний конспект.

Урок №7 Присадки до моторних олив.

Оцінювання олив за зовнішніми ознаками та визначення наявності механічних домішок (з елементом ЛР)

Опрацювати §6.7, написати в зошит тезисний конспект

Урок №8 Регенерація відпрацьованих олив. Визначення наявності води в оливі ( з елементом ЛР)

Опрацювати §6.8, написати в зошит тезисний конспект

Урок №9Установлення марки оливи і прийняття рішення про її застосування Визначення вмісту механічних домішок в оливі у %

Опрацювати §6.9, написати в зошит тезисний конспект

Урок №10 Тематичне оцінювання(тест-контроль)

Тест 1
Тема: «Моторні оливи»
(виконання обов`язкове, надіслати для перевірки)
(назва файлу: тест1_номер групи_прізвище)

І Виберіть одну правильну відповідь

1.Моторні оливи темніші за дизельне паливо тому, що мають більше:

а) парафінів

б) смол

в) мазуту

г) барвників

 1. Олива, що відповідає стандартам має бути:

а) безбарвна

б) прозоро-коричнева

в) прозоро-жовта

г) жовто-коричнева

 1. У складі моторних олив є парафінові вуглеводні,які обумовлюють:

а) колір

б) запах

в) показник в’язкості

г) наявність води

 1. На які показники олив впливають сполуки, що містять Сірку ?

а) змащувальні

 б) вязкісні

 в)антикорозійні

 г) температурні

 1. Який вміст атомів Карбону міститься в суміші вуглеводнів, що входять до складу олив?

а) від 20-50

б) від 25-40

 в) від 50 та вище

г) до 20

ІІ. Встановити відповідність:

 1. між способами очищення та їх результатами

1) вакуумна перегонка                       а) видалення високо плавких парафінів

2) очищення                                       б)видалення асфальтенів

 3) деасфальтизація                                          в)видалення гудрону

 4) депарафінізація                                          г) видалення сірчаних сполук

 1. між присадками та їх призначенням

1) вязкісні                                     а) знижують температуру застигання олив

 2) депресорні                              б)згущують зимові оливи

3) протиіржавні                             в) запобігають утворення осадів та нагарів

 4) мийні                                           г) запобігають утворенню лакових відкладень

                                  Д) утворення на поверхнях деталей міцних захисних плівок

Тема3: Хіммотологія трансмісійних олив

Урок №11 Властивості трансмісійних олив та їх класифікація

Опрацювати §7.1, написати в зошит тезисний конспект

Урок №12 Наявність в оливі водорозчинних кислот і лугів( з елементом ЛР)Визначення температури застигання олив( з елементом ЛР)

Урок №13 Класифікація, маркування, асортимент  і застосування трансмісійних олив

Опрацювати §7.2, написати в зошит тезисний конспект.

Урок №14 Оливи для гідравлічних систем

Опрацювати §7.3, написати в зошит тезисний конспект.

Урок №15 Тематичне оцінювання(тест-контроль)

Тема4:Хіммотологія мастил

Урок №16 Основні експлуатаційні властивості пластичних мастил. Оцінювання якості мастил за зовнішніми ознаками( з елементом ЛР)

Опрацювати §9.1, написати в зошит тезисний конспект.

Урок №17 Класифікація та маркування пластичних мастил.Визначення наявності води в мастилі( з елементом ЛР)

Опрацювати §9.2, написати в зошит тезисний конспект.

Урок №18 Визначення розчинності мастила у воді та бензині( з елементом ЛР)

 Опрацювати §9.3, написати в зошит тезисний конспект.

Урок №19 Визначення температури крапання та пенетрації( з елементом ЛР)

Опрацювати §9.4, написати в зошит тезисний конспект.

Урок №20 Тверді мастильні матеріали.Установлення марки мастила

Опрацювати §9.5, написати в зошит тезисний конспект.