Технологія робіт з діагностики автомобіля

Поетапна атестація з технології робіт з діагностики автомобіля  в групах №41, №44 та Т-22  

Завдання

група №41 Дата: 12 квітня 2022 року. Початок: 10.00 термін виконання до 12.00

група №44 Дата: 11 квітня 2022 року. Початок: 10.00 термін виконання до 12.00

група Т-22 Дата: 14 квітня 2022 року. Початок: 10.00 термін виконання до 12.00

Опрацювати матеріал уроку та виконати завдання.
Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Ангелова А.А. anna.angelova1117@gmail.com вказавши в темі листа: номер групи, прізвище та ім’я, навчальний предмет, номер уроку

ІІ  семестр

Група № 21       

 Підручник:

1. Електронне та мікропроцесорне обладнання автомобілів: навч. посіб. / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха навчальний посібник

2.  Діагностика мехатронних систем автомобіля / Ю.М. Бороденко навчальний посібник

3.  Мигаль В.Д.  Мехатронні та телематичні системи автомобіля: навчальний посібник

4. Кубата В.Г Спеціалізовані електронні системи АТЗ: навчальний посібник навчальний посібник

5. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання  автомобілів: навчальний посібник

6. Електричне та електронне обладнання автомобілів: навчальний посібник

(частина IІ) / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха  навчальний посібник

7. Бороденко Ю.М. Діагностика електрообладнання автомобілів навчальний посібник

№ уроку                                                     Тема урокуЗавдання для самостійного опрацювання по темі урокуВ зошиті записати
 Тема 4. Системи паливоподачі двигунів внутрішнього згорання
29Призначення та принципи роботи системи паливоподачі§ 4.1 с. 248-249  [5]1. Як класифікуються системи паливоподачі?
2. Які ви запам’ятали види систем паливоподачі? 
3  Як ви гадаєте яка система паливоподачі найкраща, чому?
30Механічні системи багато точкового безперервного впорску палива§ 13.8; 13.9  с. 40-47  [6]1.Які ви знаєте механічні системи багатоточкового безперервного розподіленого уприскування?
2 Опишіть конструктивну схему системи упорскування палива КЕ- Jetronic.          
31Система центрального імпульсного впорскування палива§ 4.2 с. 250-256  [5]1.Які ви знаєте системи центрального імпульсного  впорскування  палива? 
2. Яка будова  системи  Mono-Jetronic?                                                                                                                                     
32Система переривчатого багатоточкового впорскування палива§ 4.3 с. 256-264  [5]Дати відповідь на питання № 6 c. 277
33 -34ЛПР№ 4 Перевірка електричних елементів електронно-механічної системи паливоподачіінструкція до ЛПР Практична частина ЛПР №4 виконується в навчальній лабораторії №204  Оформити звіт до ЛПР №4
35Система паливоподачі безпосередньо у циліндри двигуна§ 4.4 с. 264-268  [5]1. Які особливості роботи системи безпосереднього упорскування?
2. Опишіть керування двигуном по величині крутного моменту.                          
36Схеми електричних з’єднань. Електронній блок керування роботою двигуна§ 4.5 с. 268-269  [5]Дати відповідь на питання № 8 c. 277
37Узагальнюючий урок по теміc. 277[5]Дати відповідь на питання № 1, 2, 3,4
 Тема 5. Діагностика стану двигуна внутрішнього згорання
38Проведення діагностики за допомогою газоаналізаторас. 159-160  [7]1. Яке призначення газоаналізатора?                                                                      2.Перерахуйте параметри за якими аналізують склад вихлопних газів. 
 3. Запишіть норми токсичності. 
39Стендові випробування двигуна автомобіля на токсичність вихлопних газів. Норми на токсичність вихлопних газівс. 160-161  [7]1.Яке призначення динамометричного стенду?
2. Опишіть стендові випробування двигуна автомобіля на токсичність вихлопних газів?
40Підвищений вміст СН у вихлопних газахс. 160-161  [7]1. Які причини завищеного значення СН?    
2. За яких умов збільшується вміст СН?                                                      
41Підвищений вміст СО у вихлопних газахс. 161-162  [7]1. Які причини завищеного значення СО у вихлопних газах?                             
2. Які причини завищеного значення СО і СН у вихлопних газах?                    
3. Які несправність системи запалювання призводить до збільшення СО?    
42Необхідність виміру вмісту кисню О2  та вуглекислого газу СО2с. 162  [7]1. Які причини завищеного значення О2  у вихлопних газах?
2.Який оптимальний склад вихлопних газів для справних автомобілів?
43-44ЛПР№ 5 Перевірка  оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газахінструкція до ЛПР Практична частина ЛПР №5 виконується в навчальній лабораторії №204Оформити звіт до ЛПР №5
45Оксиди азоту NOx  та їх вимірюванняс. 161-163  [7]1. В чому шкідливість оксиду азоту NОX?
2. Як визначити  вмісту оксиду азоту NОX?
3. Які норми на токсичність оксиду азоту NОX ?                                               
46Узагальнюючий урок по теміРозв’язати задачіПровести діагностування  за свідченнями газоаналізатора
1. Пробіг 88000 кілометрів, СН = 35 РРМ СО = 3,86%.
2. Пробіг 93500 кілометрів, СН = 44 РРМ СО=4,51%, О2 = 0,1%, Со2 = 7,94%.
3. Пробіг 169000 кілометрів, СН = 786 РРМ СО = 0,4%, О2 = 6,8%, С02 = 7,4%.
 Тема 6. Автомобільні діагностичні сканери
47Класифікація сканерів та їх застосуванняс. 158-161,   [2]1. Яке призначення автомобільних сканерів?
2. Які функції виконує діагностичний  сканер?
3. Як класифікуються автомобільні сканери?
48Портативні діагностичні сканерис. 162-163 [2]1. Яке призначення портативного діагностичного сканера?
2. Які ви знаєте загальні режими сканування?
3. Опишіть зчитування  та видалення кодів несправностей з пам’яті блоків управління
49Професійні діагностичні сканерис. 163-166 [2]1. Які переваги мають професійні дилерські сканери?
2. Перерахуйте функції професійного сканера.
50Комп’ютерні сканери. Діагностичні програмис. 166-169 [2]1. В чому  перевага використання комп’ютерних сканерів перед  звичайними сканерами? 
2. Як представляються результати вимірювання  на комп’ютері?
3. Що забезпечує проведення діагностики за допомогою  ПК?
4. Які ви знаєте недоліки в роботі комп’ютерного сканера?
51Отримання кодів несправностейс.170-173 [2]1.Яке призначення режиму  «Самодіагностика автомобіля»? 
2. Перерахуйте функції режиму  «Самодіагностика автомобіля». 
3. Опишіть можливості керованого пошуку несправностей
52Робота сканерів з потоком цифрових програмс.174-180 [2]1. Які параметри роботи двигуна можна отримати за допомогою сканера? Як представлені параметри роботи двигуна на екрані сканера?
53-55ЛПР№6 Проведення діагностичних робіт за допомогою автомобільного сканераінструкція до ЛПР Практична частина ЛПР №6  виконується в навчальній лабораторії  №204Оформити звіт до ЛПР №6
56Узагальнюючий урок по теміВиконати тестові завданнятест
 Тема 7. Призначення, класифікація, будова і принцип роботи датчиків СУД
57Загальний принцип будови та функціонування СУДс. 49-51 [2]1. Які системи об’єднує електронна система управління двигуном?   
2.   Який принцип роботи СУД
58Датчики частоти обертання  та положення колінчатого вала.с. 95-96 [2]1. Опишіть принцип роботи індуктивні датчики частоти обертання.            
2. Якими  технічними  характеристиками  повинен володіти датчики частоти обертання колінчатого вала? 
3. Як перевірити роботу    датчика колінчастого валу двигуна?
4. Де розташовані датчики частоти обертання та положення колінчастого вала?   
59Датчик Холлас. 101-102 [2]1. Який   принцип дії датчика положення розподільного валу? 
 2.  Як провести перевірку датчиків Холу?             
60Датчик масової витрати повітряс. 98-99 [2]1. Які ви знаєте види витратомірів повітря?
2. Опишіть принцип  роботи механічного витратоміра повітря. 
3. Як провести перевірку  витратоміра повітря?
61Датчик тиску у впускному колекторіhttp://systemsauto.ru/electric/map_sensor.html1.  Опишіть принцип роботи датчика тиску у впускному колекторі.
2.  Як провести перевірку датчика тиску у впускному колекторі?
62Датчики детонаціїс. 96-97 [2]1.  Опишіть принцип роботи датчика детонації.   
2.  Як провести перевірку датчика детонації?
63Датчик положення дросельної заслінкис. 99-101 [2]1.  Опишіть принцип роботи датчика положення дросельної заслінки. 
2.  Як провести перевірку  датчика положення дросельної заслінки?       
64Датчик тиску паливаhttp://systemsauto.ru/electric/fuel_pressure_sensor.html1.  Опишіть принцип роботи датчика тиску палива. 
2.  Як провести перевірку  датчика тиску палива?              
65Датчик температури охолоджувачі рідинис. 99 [2]1.  Опишіть принцип роботи датчика температури охолоджуючої рідини. 
2.  Як провести перевірку  датчика температури охолоджуючої рідини?     
66Лямбда зондс. 97-98 [2]1.  Де розташований датчик кисню на автомобілі? 
2. Які ви знаєте види кисневих датчиків? 
3. Як провести перевірку  датчика концентрації кисню? 
67-69ЛПР№7 Оцінка технічного стану датчиків СУДінструкція до ЛПР Практична частина ЛПР №7 виконується в навчальній лабораторії №204Оформити звіт до ЛПР №7
70Технічне обслуговування датчиків СУДінструкція до ЛПР  методичний матеріал ЛПР №71. Опишіть послідовність проведення технічного обслуговування датчиків СУД.
71Узагальнюючий урок по теміВиконати тестові завданнятест
 Модуль МД – 5.2. Діагностика механізмів і систем електричного та електронного обладнання автомобіляТема 8. Призначення класифікація виконавчих пристроїв
72Електромагнітна форсункаматеріал до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які існують види електромагнітних  форсунок? 
2. Яке призначення електромагнітних  форсунок?   
3. Яка конструкція електромагнітних  форсунок?                                                
73Паливний електропровідний насосматеріал до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які існують види паливний електропровідних насосів? 
2. Яке призначення електробензонасоса?      
   3.Яка конструкція електробензонасоса?                                                           
74ЛПР№8 Діагностування несправностей електромагнітних форсунок Інструкція до ЛПР Практична частина ЛПР №8 виконується в навчальній лабораторії №204  Оформити звіт до ЛПР №8
75Паливний насос високого тискуматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які існують види паливний насосів високого тиску?  
2. Яке призначення паливних насосів високого тиску?    
3. Яка конструкція паливного насосу високого тиску?
76Паливна форсунка високого тискуматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які існують види паливних форсунок  високого тиску?
2. Яке призначення паливної форсунки високого тиску?
77Клапан регулювання тискуматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яке призначення клапана регулятора тиску палива? 
2. Яка конструкція клапана регулятора тиску палива?
3. Опишіть принцип дії клапана регулятора тиску палива.
 Тема  9. Діагностика системи рециркуляції вихлопних газів
78Функціонування системи EGR при різних режимах роботи двигунаматеріал до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яке призначення системи рециркуляції вихлопних газів?
2. Які існують умови для зменшення кількість NOx у вихлопних газах?
3. Перерахуйте основні компоненти системи EGR.
79Пневмомеханічні системи EGRматеріал до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Опишіть  будову   пневмомеханічної системи Еgr.
2.  Які недоліки пневмомеханічної системи Еgr ви запам’ятали? 
3. Як проходить управління системою Еgr залежно від режиму двигуна?
80Системи EGR з електронним управлінням. Цифрові клапани EGRматеріал до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Опишіть принцип роботи електропневматичних  системи Еgr.
2. Опишіть принцип роботи  системи з електронним управлінням.
3. Опишіть принцип роботи цифрового клапану Еgr.                                             
81Основні несправності системи EGRматеріал до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які ви знаєте несправності системи Еgr?
2. Які причини виникнення несправностей в  системі Еgr?
82Діагностика компонентів системи EGR: термоклапана, датчиків і соленоїдівматеріал до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які основні операції необхідно виконувати підчас проведення перевірки пневматичної системи Еgr?
2. Які прилади необхідні для проведення діагностики системи Еgr?
3. Як провести  діагностику термоклапана, датчиків і соленоїдів?                     
83ЛПР№9 Діагностування несправностей основних компонентів системи ЕGRПрактична частина ЛПР №9 виконується в навчальній лабораторії №204  Інструкція до ЛПРОформити звіт до ЛПР №9
84Моніторинг системи EGR за допомогою БЕК. Узагальнюючий урок по теміматеріал до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яке призначення  монітору системи Еgr?
2. Як блок управління виконує моніторинг системи Еgr?  
 Тема 10. Бортова система діагностики  
85Бортовий комп’ютер і його ПЗс. 58-60 [1]1. Перерахуйте основні задачі, які виникають перед електронним управлінням автомобілем та двигуном, розкрийте їх зміст.
86Функції електронних системам управління бензиновим двигуномс. 61-63 [1]1. Перерахуйте основні функції  електронних систем управління   двигуном, розкрийте їх зміст.
87Робота з бортовою діагностичною системою автомобіляс. 71-73 [1]1. Опишіть принцип роботи системи самодіагностики автомобіля.
2. Які переваги застосування самодіагностики на автомобілі?
88Прочитування кодів помилок в залежності від марки автомобіляметодичний матеріал ЛПР №10 Інструкція до ЛПР1. Яка різниця між швидкими та повільними кодами несправностей?
2. Які існують способи отримання кодів несправностей?
3. Які існують способи видалення кодів несправностей з пам’яті ЕБУ?  
89-90ЛПР№10 Прочитування повільних кодів несправностейПрактична частина ЛПР №10 виконується в навчальній лабораторії №204  Інструкція до ЛПРОформити звіт до ЛПР №10
91Стандарт ОБД1 та ОБД2. Структура кодів помилокматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. На що вказує перша буква коду  помилок за  стандартом OBD-IІ?              
2. Що означає другий символ коду несправностей за стандартом  OBD-IІ?
3. Яка класифікація кодів несправностей залежно від ступеня значущості для екологічної безпеки?   
92-93ЛПР№11 Бортові діагностичні системи другого поколінняПрактична частина ЛПР №11 виконується в навчальній лабораторій №204Інструкція до ЛПР  Оформити звіт до ЛПР№11
94Перевірка бортової діагностичної системи у випробувальному їздовому циклі.матеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Для чого необхідна перевірка бортової діагностичної системи у випробувальному їздовому циклі?  
2. Опишіть процедуру проведення перевірки підчас їздового циклу?              
95Узагальнюючий урок по теміматеріал до уроку1. Які основні вимоги стандарту ОВD-І ?
2. Які основні вимоги стандарту ОВD-ІІ ?
3. Яка структура кодів помилок?
4. Для чого необхідно видаляти коди несправностей з пам’яті електронного блоку управління двигуном?
 Тема 22. Діагностичні карти  
96Карти першопочаткової перевірки і карти кодів неполадок.опрацювати  матеріал  згідно теми уроку матеріал до уроку1. Яке призначення діагностичних карт першочергової перевірки? 
2. Які переваги використання діагностичних карт першочергової перевірки?
3. Яке призначення діагностичних карт  “А”?
97Карта «А».  Карта «А-1»- не світиться лампа. «СНЕСК ENGINE»  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку матеріал до уроку1. Опишіть порядок проведення перевірки діагностичного кола системи управління двигуном
2. Опишіть порядок проведення перевірки, якщо не світить лампа «СHECK ENGINE»
98Карта «А-2»- немає даних із колодки діагностики. Карта «А-3» колінчастий вал провертається, але двигун не запускаєтьсяопрацювати  матеріал  згідно теми уроку матеріал до уроку1. Опишіть порядок проведення перевірки, якщо немає даних з колодки діагностики
2. Що необхідно перевіряти, якщо колінчастий вал прокручується, але двигун не запускається?
99ЛПР№12 Оцінка технічного стану ланцюга датчика положення дросельної заслінкиПрактична частина ЛПР №12 виконується в навчальній лабораторій №204Оформити звіт до ЛПР№12 Інструкція до ЛПР
100Карта «А-4» перевірка головного реле та силового ланцюгаопрацювати  матеріал  згідно теми уроку матеріал до уроку1. Опишіть порядок проведення перевірки головного реле і силового ланцюга системи управління двигуном    
101Діагностичні карти «В» –  карти несправностейопрацювати  матеріал  згідно теми уроку матеріал до уроку1. Яке призначення діагностичних карт “В”?
2 Як виявити непостійні несправності?
102ЛПР№13 Оцінка технічного стану ланцюга датчика детонації Практична частина ЛПР №13 виконується в навчальній лабораторій №204Оформити звіт до ЛПР№13 Інструкція до ЛПР
103Узагальнюючий урок по темі 1.Які існують види діагностичних карт?
2. Складіть алгоритм проведення перевірки ланцюга датчика кисню при виникненні кодів несправностей P0130, Р0132, або P0134.  

Група №41,44, Т-22

 Підручник:

1. Лудченко О.А. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів: підручник.

2.  Діагностика мехатронних систем автомобіля / Ю.М. Бороденко навчальний посібник

3.  Мигаль В.Д.  Мехатронні та телематичні системи автомобіля: навчальний посібник

4. Кубата В.Г Спеціалізовані електронні системи АТЗ: навчальний посібник навчальний посібник

5. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання  автомобілів навчальний посібник

6. Електричне та електронне обладнання автомобілів: навчальний посібник

(частина IІ) / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха  навчальний посібник

7. Бороденко Ю.М. Діагностика електрообладнання автомобілів навчальний посібник

від 24.02.2022 р.

мате№ уроку  Тема урокуЗавдання для самостійного опрацювання по темі урокуВ зошиті записати
 Тема 16. Система ABS
144Будова і принцип дії 4-х канальних ABS§8.1.  с.370-378 [2]1. Призначення системи ABS.
2 Описати будову і роботу системи ABS.
145Гідравлічний блок ABS  
146Експлуатація та технічне обслуговування системи ABSматеріал до уроку1.  Опишіть процес заміни датчика ABS
147Діагностичні методи та вимоги до гальмівних системматеріал до уроку §3.2 с45-631. Перерахуйте методи перевірки гальмівної системи з  АБС.
2. Які висувають вимоги до гальмівної системи?  
  3. Як визначити ефективність  й рівномірність  роботи гальмівної системи?
148Методи та засоби оцінки технічного стану гальмматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Як перевіряється технічний стан   гальмівної системи?
  2.Які найбільш поширені несправності гальмівної  системи?
3. Які операції потрібно проводити підчас технічного обслуговування гальмівних систем?  
149Діагностика ABS за допомогою мультиметраматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Опишіть послідовність дій при перевірці  реле захисту АБС.
2. Опишіть послідовність дій при перевірці  реле мотора насоса АБС.  
  3. Опишіть послідовність дій при перевірці  електронного модуля  управління АБС. 
150Діагностика ABS за допомогою осцилографаматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. В чому переваги перевірки датчиків АБС за допомогою осцилографа. 
2. Який вигляд повинна мати осцилограма справного індукційного колісного датчика АБС та датчика Холла? 
151Самодіагностика ABS Тестери системи ABSматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1.  Які переваги надає система  самодіагностики АБС? 
2.  Опишіть процедуру  прочитування кодів несправностей  систем АБС.
3. Як позначаються коди можливих несправностей систем АБС?
152-153ЛПР№17 Оцінка технічного стану  елементів антиблокувальної системиПрактична частина ЛПР №17 виконується в навчальній лабораторії №204Інструкція до ЛПР Оформити звіт до ЛПР№17
154Перевірка датчиків ABSматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Опишіть  перевірку датчика швидкості обертання колеса.
2. Опишіть перевірку  ланцюгів датчиків швидкості обертання коліс.
155Узагальнюючий урок по темі 1. Опишіть послідовність дій при перевірці  вхідних клапанів.
2. Опишіть послідовність дій при перевірці  електродвигуна  насоса АБС.   
 Тема 17. Система курсової стабілізації ESP
156Призначення  та різновиди систем керування  курсової стійкості автомобіляУрок №156 матеріал до уроку1.Яке призначення системи курсової стійкості? 
2. Які існують різновиди систем курсової стійкості?
3.В чому полягає перевага використання системи курсової стійкості? 
157Принцип дії системи ESPУрок №157 матеріал до уроку1.  Опишіть схему  системи курсової стійкості ESP.
2. Втручанням у яку систему розпочинаються дії системи курсової стійкості при недостатньому повороті?
158Функціональна блок схема системи VDCУрок №158 матеріал до уроку1. Які ви знаєте вхідні  варіаційні  параметри системи VDC?
2. Опишіть роботу системи VDC за функціональною блок схемою?   
159Основні компоненти  системи ESPУрок №159 матеріал до уроку1. Перерахуйте основні складові системи курсової стійкості автомобіля.  
160Датчики системи ESPУрок №160 матеріал до уроку1. Які ви запам’ятали датчики системи ESP?
2.  Які існують типи колісних датчиків та в чому їх різниця? 
3. Який принцип роботи активних колісних датчиків системи ESP?   
161Електронний блок керуванняУрок №161 матеріал до уроку1. Яке  призначення електронного блоку  управління системи ESP? 
2. З чого складається  електронний блок  управління системи ESP? 
162Робота системи курсової стійкості при різкій зміні напрямку рухуУрок №162 матеріал до уроку1. Опишіть роботу системи курсової стійкості автомобіля при різкій зміні напряму руху. 
2. Опишіть роботу системи курсової стійкості автомобіля при русі автомобіля по гладкому льоду.                  
163Датчики бокового ковзанняматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1.  Яка будова датчика бічного прискорення  системи ESP? 
2. Який принцип роботи датчика бічного прискорення системи ESP?
164Датчики повороту рульового колесаматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яка будова датчика Холла повороту рульового колеса? 
2. До чого призведе несправність датчика кута повороту рульового колеса?  
3. Який принцип роботи датчика кута повороту рульового колеса?           
165-166ЛПР№18 Будова і експлуатаційні властивості системи динамічної стабілізації курсової стійкості автомобіляПрактична частина ЛПР №18 виконується в навчальній лабораторії №204Інструкція до ЛПР Оформити звіт до ЛПР№18
167Надійність системи та пошук несправностей. Самодіагностування системи ESPматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які ви знаєте вимоги до надійності системи VDC ?  
2. Яке призначення самодіагностика системи ESP.  
3. Опишіть порядок входу в режим самодіагностики системи ESP.
4. Як прочитати коди несправностей  системи ESP? 
168Узагальнюючий урок по теміматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Як відбувається самоперевірка системи ESP? 2. Як проводиться перевірка працездатності датчиків системи ESP?  
 Тема 18. Система електронного розподілу гальмівного управління
169Система електронного розподілу гальмівного зусилля EBDматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку 1. Чому була  створена  системи розподілу гальмівних зусиль? 
2. Яке призначення системи розподілу гальмівних зусиль? 
 3. Опишіть принцип роботи системи розподілу гальмівних зусиль EBD. 
170Система електронного розподілу гальмівного зусилля EBVматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1 Яке призначення системи розподілу гальмівних зусиль EBV?
2. Опишіть принцип роботи системи розподілу гальмівних зусиль EBV.
3. Які ви запамятали переваги системи електронного розподілу гальмівного зусилля EBV? 
171Система екстреного гальмуванняматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1 Яке призначення системи екстреного гальмування? 
2. Які існують види систем екстреного гальмування?
3. Опишіть принцип роботи системи допомоги при екстреному гальмуванні пневматичного типу.
Квітень
172Електронний блок керування системи електронного розподілу гальмівного зусилляматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1 Яке призначення електронного блоку керування системи електронного розподілу гальмівного зусилля? 
2. Який принцип роботи електронного блоку керування системи електронного розподілу гальмівного зусилля?           
173Датчики системи електронного розподілу гальмівного зусилляматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які ви запам’ятали датчики системи електронного розподілу гальмівного зусилля?                                                        
174Електронна гальмівна системаматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Чим відрізняється електронна система гальмування від інших систем?
2. Які ви запам’ятали функції електрогідравлічної системи керування гальмуванням?
3. Які існують режими роботи електрогідравлічної системи керування гальмуванням?
175Експлуатація та технічне обслуговування системи електронного розподілу гальмівного зусилляматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які ви знаєте правила експлуатації електронної системи керування системою розподілу гальмівного зусилля?
2. Опишіть процес калібрування датчика рискання діагностичним сканером.  
176Самодіагностика системи електронного розподілу гальмівного зусилляматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Як проводиться обслуговування та перевірка датчиків швидкості WSS системи розподілу гальмівного зусилля? 
2. Опишіть процес перемикання в сервісний режим системи розподілу гальмівного зусилля.
177-178ЛПР№19  Стендові випробування робочої гальмівної системи з автоматичний регулятор гальмівних сил.Практична частина ЛПР №19 виконується в навчальній лабораторії №204Інструкція до ЛПР Оформити звіт до ЛПР№19
179Перевірка компонентів системи електронного розподілу гальмівного зусилляматеріал до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які ви запамятали переваги і недоліки EBD?   
2. Як провести перевірку  електронного блоку керування системи електронного розподілу гальмівного зусилля?  
180Підсумковий урокВиконати тестові завдання  тест