Технологія рихтування кузовів


Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання
Виконанні завдання надсилати для перевірки  на електронну пошту викладача: Пасацька Ю.С. yuliya138313@gmail.com

Поетапна атестація групи 20 (відкрити тут)

група 20 проходить атестацію 24 травня. Початок: 10.00 термін виконання до 11.00. Номера варіантів обираємо за таблицею

ПІБНомер варіанту
1Аладько Данило1
2Власюк Юрій2
3Воронін Владислав3
4Ганський Андрій4
5Грушецький Максим1
6Дербасов Михайло2
7Деркач Максим3
8Корчук Андрій4
9Лук’янов Андрій1
10Макарчук Олег2
11Малах Данило3
12Марченко Дмитро4
13Никитюк Іван1
14Ніколаєв Артем2
15Нумерований Андрій3
16Олейнік Артем4
17Рекша Даниїл1
18Ручко Артем2
19Садовський Дмитро3
20Салко Кирило4
21Сухоребрий Євген1
22Теплицький Ростислав2
23Ткаченко Володимир3
24Чередніченко Дмитро4
25Черкашин Кирило1
26Шаповалов Богдан2
27Ярош Андрій3

Поетапна атестація групи 40, Т23 (відкрити тут)

група 40 проходить атестацію 4 листопада. Початок: 10.00 термін виконання до 11.00

група Т23 проходить атестацію 2 листопала. Початок: 11.00 термін виконання до 12.00

Групи 10

Підручники: Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів
https://drive.google.com/file/d/1q2psZdHhtllAmLBBP8pBELKVaYsW48rV/view?usp=sharing –

Урок 1. Вступ. Роль професійної компетентності рихтувальника.


Ознайомитися з матеріалами до уроку відкрити тут
Домашнє завдання: дати відповіді на запитання:

 1. Які роботи повинен вміти виконувати рихтувальник кузовів?
 2. Чи має попит на ринку праці дана професія?
 3. Які медичні обмеження діють в рамках даної професії?
 4. Назвіть кваліфікаційні вимоги.
 5. Які фізичні дані повинні бути у шихтувальника?

Урок 2. Зикування, рифлення

Опрацювати  матеріал на ст.247-249 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Що таке зикування?
 2. Які є види зиків?
 3. Від чого залежать розміри зиків?
 4. Назвіть інструменти для зикування?
 5. Опишіть будову ручної зик-машини.
 6. Опишіть технологію виготовлення зиків.
 7. Що таке рифлення?
 8. Як утворюються рифти?

Матеріали до уроку

Переглянути відео – процес зикування

Урок 3. Закочування дроту

Опрацювати  матеріал на ст.249-250 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Що таке закочування дроту?
 2. Назвіть види закочування.
 3. Якою має бути довжина кромки під закочування?
 4. Назвіть інструменти для закочування дроту.
 5. Опишіть технологію ручного закочування дроту.

Урок 4. Фальцювання

Опрацювати  матеріал на ст.251-255 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Дайте визначення поняттю «фальцювання».
 2. Де застосовуються фальцеві шви?
 3. Назвіть види фальцевих швів.
 4. Назвіть інструменти для фальцювання.

Урок 5. Відбортовування

Опрацювати  матеріал на ст.255-258 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Що таке відбортовування?
 2. Назвіть інструменти, за допомогою яких виконується відбортовування.
 3. Опишіть технологію виконання даної операції.

Урок 6. Посадка

Опрацювати  матеріал на ст.258-261 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Що таке посадка?
 2. Назвіть інструменти, за допомогою яких виконується посадка.
 3. Опишіть технологію виконання даної операції.

Урок 7. Вибивання

Опрацювати  матеріал на ст.261-265 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Що таке вибивання?
 2. Назвіть інструменти, за допомогою яких виконується вибивання.
 3. Назвіть методи проведення вибивання.
 4. Опишіть технологію виконання вибивання.

Урок 8. Листове штампування

Опрацювати  матеріал на ст.265-270 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Яку операцію називають листовим штампуванням?
 2. З яких операцій складається процес листового штампування?
 3. Назвіть основні роздільні операції, дайте їх визначення та вкажіть як і за допомогою яких інструментів виконуються.
 4. Назвіть формозмінювальні операції, дайте їх визначення та вкажіть як і за допомогою яких інструментів виконуються.

Урок 9. Інструмент жерстяника. Ручний інструмент

Опрацювати  матеріал на ст.271-279 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку. 

Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Назвіть два основних види інструментів для жестярницьких робіт?
 2. Інструмент жерстяника за призначенням поділяється на 5 асортиментних груп. Назвіть їх.
 3. Назвіть види жерстяницьких молотків. Для чого вони призначені?
 4. Для чого призначені жерстяницькі підтримки? Назвіть іх види.
 5. Яким інструментом варто скористатися замість жерстяницької підтримки, коли необхідно працювати у важкодоступному місці?
 6. Що теке жерстяницькі виштовхувачі й де вони використовуються?
 7. Опишіть будову і призначення жерстяницьких фланцювателів.
 8. Опишіть приблизний склад комплекту жерстяницьких інструментів.

Матеріали до уроку

Ручний інструмент для виправлення кузовів

Урок 10. Універсальний інструмент жерстяника

Опрацювати  матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Матеріали до уроку відкрити тут

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Які інструменти входять до групи універсальний інструмент жерстяника?
 2. За допомогою якого інструменту виконують різання металу?
 3. Якими ножицями краще різати метал по прямій лінії? Чому?
 4. Яку товщину металу можна розрізати ручними ножицями?
 5. За допомогою якого інструменту виконують рубання металу?
 6. Яким інструментом можна обпилювати деталі із алюмінію?

Урок 11. Спеціальний інструмент

Опрацювати  матеріал на ст.278-279 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Назвіть інструмент, що входить до групи спеціальний інструмент.
 2. Опишіть будову і призначення кліщового затискача-фіксатору.
 3. Що таке кліщі-фланцюватель?
 4. Опишіть призначення та будову самозаклинювального розпірного пристрою з набором насадок.

Урок 12: Механічний інструмент.

Опрацювати  ст. 280-286 279 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: у зошитах законспектувати які є групи механізованого інструменту, що використовується під час ремонту кузовів. Навести приклади інструменту до  кожної групи та коротко їх охарактеризувати.

Урок 13. Безпека праці під час виконання жерстяницьких робіт.

Опрацювати ст. 270-272 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Чим повинне бути обладнане приміщення в якому виконуються жерстяницькі та кузовні роботи?
 2. Як слід зберігати кислоти?
 3. Яких правил безпеки слід дотримуватися при паянні?
 4. Які правила роботи паяльною лампою?
 5. Назвіть правила безпечної роботи ручним інструментом.
 6. Основні правила безпеки роботи механічним інструментом.

Тестове завдання по темі «Жерстяницькі роботи» відкрити тут

Урок 14: Види і типи корозії. Причини їх виникнення.

Опрацювати  матеріал до уроку. Жирним шрифтом виділено текст, який необхідно законспектувати.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах

 1. Які фактори спричиняють корозію деталей кузова?
 2. Які елементи кузова найбільше зазнають корозії?
 3. Що таке корозійна стійкість кузова?
 4. Які є види корозії відповідно до займаної площі?

Матеріали до уроку:

http://cargeometry.com/article/43-chto-nado-znat-o-korrozii-pri-podgotovke-kuzova-k-pokraske.html

Конспект уроку можна переглянути тут

Урок 15. Корозія металів і неметалів.

Опрацювати  матеріал до уроку переглянути тут. Жирним шрифтом виділено текст, який необхідно законспектувати.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах

 1. Що таке корозія?
 2. Які є види корозії?
 3. Які чинники впливають на швидкість корозії?
 4. в чому полягає корозія неметалів?
 5. що таке біокорозія?
 6. Що таке електрохімічна корозія?

Урок 16. Лабораторно-практична робота №1.

Тема: Визначення та порівняння типів корозії.

Мета: Навчитися визначати та порівнювати зразки типів корозії.

Завдання до уроку переглянути тут

Урок № 17. Захист від корозії. Корозійна стійкість кузова.

Опрацювати ст. 75-77 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Які фактори спричиняють корозію деталей кузова?
 2. Які елементи кузова найбільш зазнають корозії?
 3. Що таке корозійна стійкість кузова?
 4. У чому полягає тимчасовий антикорозійний захист кузова?

Матеріали до уроку

http://cargeometry.com/article/15-zashhita-kuzova-ot-korrozii.html

Урок № 18. Види і типи автомобільних ґрунтовок, шпаклівок, фарб.

Опрацювати матеріали до уроку за посиланнями:

http://avtoservis.lutsk.ua/about-gruntovki-automobile/ – види автомобільних грунтівок

https://westtrading.com.ua/2019/10/08/vydy-shpaklivok-yaku-shpaklivku-obraty/ – види автомобільних шпаклівок

https://bibika.in.ua/vidi-avtomobilnih-farb-akrilovi-polimerni-alkidni-farbi-na-vodnij-osnovi-poliuretanovi-perlamutr-i-t-d.html – види автомобільних фарб

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Що таке грунтовка для автомобілів?
 2. Назвіть види грунтовок для автомобілів.
 3. Що таке шпаклівка?
 4. Назвіть види шпаклівок. Для чого вони використовуються?
 5. Назвіть види автомобільних фарб.

Урок № 19. Відновлення антикорозійних покриттів.

Опрацювати матеріали до уроку за посиланнями.

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-152-automobili/19.htm – відновлення антикорозійних покриттів

https://studopedia.su/11_57327_antikorozIyne-obroblennya-avtomobIlIv.html

http://cargeometry.com/article/15-zashhita-kuzova-ot-korrozii.html

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Які покриття автомобіля перешкоджають його корозійному руйнуванню?
 2. Що застосовують для оброблення внутрішніх поверхонь кузова автомобіля?
 3. Яким чином проводиться обробка внутрішніх порожнин кузова?
 4. Які трапляються види корозії кузовів легкових автомобілів і автобусів.
 5. Які причини утворення корозії і як їй запобігти?
 6. Як фарбують автомобіль?

Урок № 20. Лабораторно-практична робота №2.

Тема: Види стійкості кузова до корозії

Мета: Вивчити поняття «корозійна стійкість», розглянути види стійкості кузова до корозії. Вивчити види і методи проведення антикорозійної обробки.

Роботу виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

В зошитах вказуємо тему та мету роботи.

https://uk.med-auto.com/remont-avto/antikoroziinii-zakhist-kuzova-avtomobilia.html

В хід роботи пишемо які деталі кузова потребують антикорозійної обробки, види засобів захисту від корозії, характеристику протишумних та антикорозійних мастик і паст (ст. 428-429 підручника) та порядок виконання антикорозійної обробки.

Переглянути відео файл за посиланням.

https://www.youtube.com/watch?v=WrvjswBVceY&list=RDCMUCNcS8Cqsaw7HIqIYRbr33lg&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=s3TWu9f7O4k&list=RDCMUCNcS8Cqsaw7HIqIYRbr33lg&index=3

У висновку вказати: що таке корозійна стійкість кузова автомобіля та яким методом вона досягається.

Урок № 21. Лабораторно-практична робота № 3.

Тема: Очищення кузова від корозії та лакофарбових покриттів.

Мета: Вивчити основні методи очищення кузова від корозії та лакофарбових покриттів та навчитися очищати кузов автомобіля за допомогою різних методів.

Роботу виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

В зошитах вказуємо тему та мету роботи.

Хід роботи має містити теоретичні відомості про методи видалення лакофарбових покриттів та продуктів корозії.

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-152-automobili/23.htm

http://cargeometry.com/article/42-kuzovnoj-remont-udalenie-korrozii.html

Розглядаємо методи видалення лакофарбових покриттів та продуктів корозії.

https://www.youtube.com/watch?v=rni6HyW9XAw

https://www.youtube.com/watch?v=l8-pFQ6Ha_4

https://www.youtube.com/watch?v=RJQ-QQoStWM

У висновку вказати методи видалення лакофарбового покриття та продуктів корозії, переваги й недоліки кожного з методів. Який метод на вашу думку найбільш дієвий і чому.

Запитання до тематичного оцінювання по темі: «Поняття про корозію»

Роботу виконуємо в робочому зошиті.

 1. Що таке корозія? Фактори що спричиняють корозію. Види корозії за характером корозійного руйнування.
 2. За допомогою чого здійснюється захист кузова від корозії?

Назвіть методи видалення лакофарбових покриттів та продуктів корозії.

Урок № 22. Типи кузовів. Конструкції кузовів.

Опрацювати ст. 8-23 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Що таке типаж автомобіля?
 2. Які параметри автомобіля належать до класифікаційних
 3. Які параметри автомобіля відображено в легкових і вантажних автомобілях?
 4. Які вимоги ставляться до конструкції автомобіля?
 5. У чому полягають вимоги безпеки?
 6. Назвіть компонувальні схеми легкових автомобілів і чим вони різняться між собою?
 7. За якими параметрами визначають тип кузова легкового автомобіля. Назвіть типи кузовів легкового автомобіля.
 8. Назвіть компонувальні схеми автобусів.

Матеріали до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=5MIn5-fjcBg

https://www.youtube.com/watch?v=hMizDC6BcuM

Урок № 23. Кузови вантажних автомобілів

Опрацювати ст. 18-19, 23-25 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Назвіть компонувальні схеми вантажних автомобілів.
 2. З яких елементів складається кузов вантажного автомобіля?
 3. На які автомобілі поділяються вантажні авто залежно від компонування?
 4. У чому полягає перевага безкапотної кабіни?
 5. Назвіть функціональні вимоги до кузовів вантажних автомобілів?

Матеріали до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=tbEhPM2ofgc

https://www.youtube.com/watch?v=-s01AfxosIg

https://portage.com.ua/ukr/infocenter/articles/vantazhnij-avtotransport/

https://www.youtube.com/watch?v=b2BYtOTk9CI

Урок № 24. Кузови легкових автомобілів.

Опрацювати ст. 25-26 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Назвіть основні вимоги до пасажирських кузовів.
 2. Що являє собою каркасний кузов легкового автомобіля?
 3. Що таке скелетні кузови?
 4. Що таке оболонкові кузови?

Матеріали до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=203kEIxOKSI

https://www.youtube.com/watch?v=vrl35zha7C8

https://www.youtube.com/watch?v=qaXKF5L0XBQ&list=TLPQMTkxMDIwMjCMc1cRyFcFHg&index=2

Урок № 25. Кузови автобусів.

Опрацювати ст. 26,  підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Назвіть типи кузовів автобусів.
 2. Назвіть типи кузовів автобусів за конструкцією.
 3. Назвіть типи кузовів автобусів за способом з’єднання основних елементів.

Матеріали до уроку:

https://globusks.ru/uk/osnovnye-chasti-avtobusa-tipy-kuzovov-avtobusov-sochlenennyi-gorodskoi/

https://www.lmv.com.ua/uk/node/200

http://um.co.ua/10/10-6/10-68656.html

https://drive.google.com/file/d/1XrWAwxoQqc76sk5H3IiwmSUe1JH5aB7A/view – ст. 75-78

Урок № 26. Будова кузова

Опрацювати ст. 28-31,  підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Яка загальна будова кузова легкового автомобіля?
 2. З яких основних елементів складається каркас кузова?
 3. Які деталі належать до оперення кузова?
 4. З чого складається передок кузова?
 5. Яка будова підлоги кузова?
 6. Яка будова боковин?
 7. Які знімні вузли навішують на кузов?

Матеріали до уроку:

https://v-tochku.com.ua/ua/manual/geely-ck-rukovodstvo-po-remontu/chast-3-stroenie-kuzova/  – будова кузова

https://www.youtube.com/watch?v=fK8pWclOrOo

https://www.youtube.com/watch?v=rwgPs_aMu6w

https://drive.google.com/file/d/1XrWAwxoQqc76sk5H3IiwmSUe1JH5aB7A/view – ст 31-36

Урок № 27. Лабораторно-практична робота №4.

Тема: Вивчення конструкції кузова легкового автомобіля

Мета: Вивчити будову кузова легкового автомобіля.

Роботу виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

В зошитах вказуємо тему та мету роботи.

Хід роботи має містити теоретичні відомості. Користуючись малюнком знайти всі елементи кузова та заповнити таблицю. У висновку дати відповіді на контрольні запитання.

https://drive.google.com/file/d/1Cwoo9frwlYbhl9Y9SkDd-AQTlgpbhauk/view?usp=sharing

Урок № 28. Передні та задні крила.

Опрацювати матеріали до уроку.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Який елемент кузова називають крилом?
 2. З якими деталями сполучається переднє крило?
 3. З якими деталями сполучається заднє крило?
 4. Які види з’єднань використовуються для встановлення передніх та задніх крил автомобіля?
 5. Опишіть технологію заміни переднього крила.

Матеріали до уроку

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C)

https://v-tochku.com.ua/ua/manual/geely-ck-rukovodstvo-po-remontu/chast-3-stroenie-kuzova/  – див. пункт 11 переднє крило

http://cargeometry.com/body-dimensions/176-kuzovnye-razmery-vaz-2101-2102-zhiguli.html – див. місця зварювання переднього та заднього крила

https://blamper.ru/auto/wiki/kuzov/perednie-krylya-2957/ передні крила

https://www.youtube.com/watch?v=drz8aHmOI5I – заміна переднього крила

http://cargeometry.com/body-dimensions/580-tochki-krepleniya-uzlov-i-agregatov-avtomobilya-vaz-21213-niva.html – заміна переднього крила

Урок № 29. Будова дверей, їх конструктивні особливості.

Опрацювати матеріали до уроку

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Опишіть будову дверей.
 2. За допомогою яких елементів здійснюється установка дверей?
 3. що таке обмежувач відкривання дверей7
 4. Опишіть будову дверного замка.
 5. Будова механізму опускання скла.

Матеріали до уроку

https://v-tochku.com.ua/ua/manual/geely-ck-rukovodstvo-po-remontu/chast-3-stroenie-kuzova/ – будова кузова автомобіля, див. пункт 12 двері.

https://starifaeton.ru/info/iz-chego-sostoit-dver-avtomobilja/

Урок №30. Будова оперення автомобілів.

Опрацювати матеріали до уроку

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. З яких частин складається кузов вантажного автомобіля?
 2. Яка особливість будови кузова легкового автомобіля?
 3. З яких частин складається кузов легкового автомобіля?
 4. З яких основних частин складається оперення вантажного автомобіля?

Матеріали до уроку

http://textreferat.com.ua/referat2.php?id=1226

http://budtehnika.pp.ua/5540-kuzov-kabna-avtomoblya.html

Урок № 31. Будова кабін: капотних і безкапотних.

Опрацювати ст. 34-51,  підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: відповісти на питання ст. 51 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів письмово у зошитах.

Урок № 32. Конструкції кузовів деяких легкових іномарок.

Опрацювати ст. 52-78,  підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: відповісти на питання ст. 78 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів письмово у зошитах.

Урок № 33. Оперення вантажних автомобілів.

Опрацювати матеріали до уроку

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Опишіть загальну принципову конструкцію оперення вантажних автомобілів.
 2. Коли двигун розташовано під кабіною, до оперення входять: …?
 3. Будова оперення капотного вантажного автомобіля?

Матеріали до уроку

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-59/40.htm

https://works.doklad.ru/view/0Kb_IXwEewo.html

https://www.youtube.com/watch?v=iJfMEEWYooc

https://www.youtube.com/watch?v=HtGHxf2gEP8

Урок № 34-35. Лабораторно-практична робота № 5.

Тема: Види, типи кузовів, кабін легкових, вантажних автомобілів, автобусів.

Мета роботи – вивчити призначення різних типів автомобілів, їх схеми компонування і класифікацію.

Відкрити завдання тут

Урок № 36 -37. Лабораторно-практична робота № 6.

Тема: Відмінності в будові кузовів.

Мета: навчитися визначати спільні і відмінні риси в будові кузовів.

Хід роботи

Користуючись теоретичними відомостями до лабораторної роботи № 5  та інформацією за посиланням https://mehanik-ua.ru/lektsiji-transmisiya-i-khodova-chastina/1526-kuzov-i-kabina.html скласти і оформити в зошитах для лабораторно-практичних робіт таблицю в якій відобразити:

 1. колонка № п/п; 2. колонка типаж автомобіля; 3 колонка компонувальна схема автомобіля; 4 колонка тип кузова; 5 колонка характеристика автомобіля.
№ п/пТипаж автомобіляКомпонувальна схема автомобіляТип кузоваХарактеристика
     

У висновку вказати що на вашу думку являється основною умовою для такої різноманітності видів кузовів?

Тематичне оцінювання “Види і будова кузовів”

(виконання обов`язкове, надіслати для перевірки)

Переглянути завдання тут

Урок № 38. Конструктивні заходи, направлені на підвищення безпеки автомобіля

Опрацювати матеріали до уроку

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Від яких характеристик автомобіля залежить безпека?
 2. Засоби безпеки поділяються на 2 види. Назвіть їх.
 3. Назвіть засоби пасивної безпеки.
 4. Назвіть засоби активної безпеки.

Матеріали до уроку.

https://gtshina.ru/uk/tehobsluzhivanie/aktivnaya-i-passivnaya-sistemy-bezopasnosti-avtomobilya-sovremennye-sistemy/

https://www.youtube.com/watch?v=hfI-FaOu8D8

https://www.youtube.com/watch?v=iP1SljxeRYo

Урок № 39. Основні елементи кузовів та їх захистні властивості.

Опрацювати  матеріал на ст.52-64 та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: дати відповіді на запитання.

 1. Назвіть основні типи конструкцій кузовів.
 2. Засоби захисту поділяються на:… (
 3. Назвіть елементи кузова, конструкція яких відповідає за безпеку водія та пасажирів.

Матеріали до уроку:

http://allrefs.net/c36/4ehi5/p3/?full

http://licey58.zp.ua/lesson/tema-ponyattya-pro-konstruktivnu-bezpeku-avtomobilya

Урок № 40. Система опалення і вентиляції кузова.

Опрацювати матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: письмово у зошитах дати відповіді на питання в кінці параграфу ст.33.

 1. Опишіть як працює система вентиляції та опалення кузова.
 2. Як здійснити керування опалювачем?
 3. Як здійснюється вентиляція салону?

Матеріали до уроку

http://budtehnika.pp.ua/2171-sistemi-opalennya-ta-ventilyacyi-kuzova.html

https://v-tochku.com.ua/ua/manual/chery_tiggo_rukovodstvo_po_ekspluatacii_tehnicheskomu_obsluzhivaniyu_i_remontu/osobenosti-ustroystva-otopleniya-i-ventilyacii-t11/

Урок № 41. Склоочисник із пристроєм для омивання вітрового скла.

Опрацювати матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати письмові відповіді на запитання:

 1. 1Опишіть будову склоочисника.
 2. Скільки швидкостей має склоочисник?
 3. Порядок проведення розбирання склоочисника.
 4. Перерахуйте основні несправності та методи їх усунення.

Матеріали до уроку

http://budtehnika.pp.ua/1722-dodatkove-obladnannya-kuzova-vantazhnogo-avtomoblya.html

Несправності омивача скла – https://www.youtube.com/watch?v=Y86CdZBGIMk

Різновиди склоочисників – https://www.youtube.com/watch?v=fpgPCVHn7ZM

Види резинок для двірників – https://www.youtube.com/watch?v=ZmkWB08MTq8

Заміна гумок безкаркасних двірників – https://www.youtube.com/watch?v=4FNFrR5nWbY

Відновлення двірників – https://www.youtube.com/watch?v=l3lsxv8f468

Обираємо рідину для омивання скла – https://www.youtube.com/watch?v=VA0uKv-ccdQ

Замерзла рідина для омивання скла – https://www.youtube.com/watch?v=VA0uKv-ccdQ

Урок № 42. Пристрій для опалювання кабіни вантажного автомобіля, або кузова легкового автомобіля.

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.31-33. Скласти короткий конспект.

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §2.2 ст.33.

 1. Опишіть як працює система вентиляції та опалення кузова.
 2. Як здійснити керування опалювачем?
 3. Як здійснюється вентиляція салону?

Урок № 43: Спеціальне обладнання: лебідки, буксирні пристрої, сідельно-зчіпні пристрої.

Ознайомитися з матеріалами до уроку ст 357-360 підручника https://studfile.net/preview/5285534/page:36/ Скласти короткий конспект.

Домашнє завдання: Дати відповіді на  запитання

 1. На яких автомобілях застосовують лебідку? З якою метою?
 2. Яке призначення та будова буксирного пристрою?
 3. Опишіть призначення та будову сідельно-зчіпного пристрою.

Урок № 44.  Автомобільні ремонтні підйомники

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.324-330. Скласти короткий конспект.

Різновиди автомобільних підйомників – http://kievlift.com.ua/ua/riznovidi-avtomobilnih-pidjomnikiv-538/

Типи підйомників для обслуговування автомобілів – https://studfile.net/preview/5352382/page:25/

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

 1. Яка класифікація підйомників?
 2. Які переваги та недоліки підйомників?
 3. Чим обумовлений вибір кінематичної схеми підйомника?
 4. Коли треба використовувати електромеханічний підйомник?
 5. З яких положень вибирається матеріал гвинта підйомника?

Урок № 45. Класична і шаблонна система виправлення кузова

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.360-369 та https://studfile.net/preview/5352382/page:116/. Виписати до конспектів основні визначення по темі.

Домашнє завдання: дайте відповіді на поставлені нижче запитання:

 1. Що спільного та чим відрізняється класична та шаблонова системи виправлення кузовів легкових автомобілів?
 2. Якими бувають типи оснастки для ремонту кузовів і кабін автомобілів?
 3. Яким вимогам повинен задовільняти інструмент для виправлення деформованих ділянок кузовів автомобілів?
 4. За якою схемою працюють стенди для правки кузовів легкових автомобілів?

Урок № 46.  Рихтувальні стенди. Підлогові системи рихтування.

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.360-369 та параграфом 17.3. Пересувні стенди для правки кузовів автомобілів – https://studfile.net/preview/5352382/page:117/

Виписати до конспектів основні визначення назви рихтувальних стендів та їх основні технічні характеристики.

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання до §12.2 ст.377.

 1. Яке обладнання для виправлення кузовів застосовується на СТО?
 2. Для чого призначений стенд Р-620?
 3. Як здійснюється виправлення деформованих кузовів за допомогою пристрою БС-71.000?
 4. Яке призначення установки БС-123.000, та що являє собою пристрій БС-124.000?

Урок №47. Вимірювальні системи. Лінійки для вимірювання кузову.

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.293-305.

Ознайомитися з матеріалами до уроку параграф 17.4. Контроль геометрії кузова вимірювальними пристроями – https://studfile.net/preview/5352382/page:118/.

https://www.youtube.com/watch?v=cNYm0gciLdE

https://www.youtube.com/watch?v=XO9wsudfI3s&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=FESTdE4U_nM

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

 1. Які вимірювальні системи ви знаєте?
 2. Що являє собою найпростіша лінійка для заміру геометрії кузова?
 3. Назвіть основні відмінності електронної лінійки, від попередньої.
 4. Що таке вимірювальна система Сільвер Дата?
 5. В якому документі зібрані основні розміри на конкретний автомобіль?

Урок 48. Обладнання і пристосування для рихтування. Ручний рихтувальний інструмент

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.272-286. В зошити виписати загальну класифікацію інструменту жестянщика. асортиментні групи ручного інструменту. Види жерстяницьких молотків, жерстяницьких підтримок, жерстяницьких ложок, виштовхувачів та францювателів. Які інструменти входять до універсального та спеціального інструменту.

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

 1. Які основні види інструментів використовуються при рихтуванні кузова автомобіля?
 2. Молоток для виправлення –його призначення і форма?
 3. Призначення і будова карбувального молотка?
 4. Що таке самозаклинювальна механічна розпірка?
 5. Для чого використовується інерційний молоток?

Урок 49: Механізований рихтувальний інструмент

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.280-286. В Зошити записати групи механізованого інструменту.

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

 1. Назвіть види інструменту для різання.
 2. За типом приводу механізований інструмент може бути:?
 3. Назвіть основні види дрилів.
 4. Які є види шліфувальних машин?
 5. За характером руху робочого органу шліфувальні машини можуть бути:?

Тестове завдання

по темам «Захисні властивості кузовів»,  «Додаткове та спеціальне обладнання кузовів», «Прилади та пристрої для відновлення кузовів»

(виконання обов`язвове, надіслати для перевірки) переглянути завдання тут

 Урок 50: Основні пошкодження кузовів. Організація робіт і технічного обслуговування автомобілів.

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.289-293. В Зошити записати: види пошкоджень кузова, та які пошкодження входять до них. Звернути увагу на аварійні пошкодження – записати які кузовні деталі зазнають деформацій при ударах в різні частини кузова.

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання

 1. Назвіть основні види пошкоджень кузовів.
 2. Які пошкодження можуть виникнути в ході експлуатації автомобіля?
 3. Опишіть можливі руйнування при аварії, коли удар завдано в задню частину кузова?
 4. Які пошкодження можуть виникнути у зв’язку з конструкторськими недоробками?

Урок 51. Приймання кузовів до ремонту.

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.340-347. В Зошити коротко записати, які процедури проводяться з автомобілем при його прийманні у ремонт.

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання до §11.2 ст. 357 підручника

 1. Який порядок приймання автомобіля в ремонт?
 2. Назвіть види розбирання кузовів.
 3. Як видалити кріпильну деталь, що не піддається розкручуванню?
 4. Методи видалення лакофарбового покриття.
 5. Назвіть способи видалення продуктів корозії.

Група Т3

Урок 1. Вступ. Роль професійної компетентності рихтувальника.


Ознайомитися з матеріалами до уроку відкрити тут
Домашнє завдання: дати відповіді на запитання:

 1. Які роботи повинен вміти виконувати рихтувальник кузовів?
 2. Чи має попит на ринку праці дана професія?
 3. Які медичні обмеження діють в рамках даної професії?
 4. Назвіть кваліфікаційні вимоги.
 5. Які фізичні дані повинні бути у шихтувальника?

Урок 2. Зикування, рифлення

Опрацювати  матеріал на ст.247-249 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Що таке зикування?
 2. Які є види зиків?
 3. Від чого залежать розміри зиків?
 4. Назвіть інструменти для зикування?
 5. Опишіть будову ручної зик-машини.
 6. Опишіть технологію виготовлення зиків.
 7. Що таке рифлення?
 8. Як утворюються рифти?

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=3R1ABVymgCY

Урок 3. Закочування дроту

Опрацювати  матеріал на ст.249-250 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Що таке закочування дроту?
 2. Назвіть види закочування.
 3. Якою має бути довжина кромки під закочування?
 4. Назвіть інструменти для закочування дроту.
 5. Опишіть технологію ручного закочування дроту.

Урок 4. Фальцювання

Опрацювати  матеріал на ст.251-255 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Дайте визначення поняттю «фальцювання».
 2. Де застосовуються фальцеві шви?
 3. Назвіть види фальцевих швів.
 4. Назвіть інструменти для фальцювання.

Урок 5. Відбортовування

Опрацювати  матеріал на ст.255-258 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Що таке відбортовування?
 2. Назвіть інструменти, за допомогою яких виконується відбортовування.
 3. Опишіть технологію виконання даної операції.

Урок 6. Посадка

Опрацювати  матеріал на ст.258-261 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Що таке посадка?
 2. Назвіть інструменти, за допомогою яких виконується посадка.
 3. Опишіть технологію виконання даної операції.

Урок 7. Вибивання

Опрацювати  матеріал на ст.261-265 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Що таке вибивання?
 2. Назвіть інструменти, за допомогою яких виконується вибивання.
 3. Назвіть методи проведення вибивання.
 4. Опишіть технологію виконання вибивання.

Урок 8. Листове штампування

Опрацювати  матеріал на ст.265-270 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Яку операцію називають листовим штампуванням?
 2. З яких операцій складається процес листового штампування?
 3. Назвіть основні роздільні операції, дайте їх визначення та вкажіть як і за допомогою яких інструментів виконуються.
 4. Назвіть формозмінювальні операції, дайте їх визначення та вкажіть як і за допомогою яких інструментів виконуються.

Урок 9. Інструмент жерстяника. Ручний інструмент

Опрацювати  матеріал на ст.271-279 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку. 

Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Назвіть два основних види інструментів для жестярницьких робіт?
 2. Інструмент жерстяника за призначенням поділяється на 5 асортиментних груп. Назвіть їх.
 3. Назвіть види жерстяницьких молотків. Для чого вони призначені?
 4. Для чого призначені жерстяницькі підтримки? Назвіть іх види.
 5. Яким інструментом варто скористатися замість жерстяницької підтримки, коли необхідно працювати у важкодоступному місці?
 6. Що теке жерстяницькі виштовхувачі й де вони використовуються?
 7. Опишіть будову і призначення жерстяницьких фланцювателів.
 8. Опишіть приблизний склад комплекту жерстяницьких інструментів.

Матеріали до уроку

http://cargeometry.com/article/59-ruchnoj-instrument-dlya-pravki-kuzova.html

Урок 10. Універсальний інструмент жерстяника

Опрацювати  матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Матеріали до уроку відкрити тут

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Які інструменти входять до групи універсальний інструмент жерстяника?
 2. За допомогою якого інструменту виконують різання металу?
 3. Якими ножицями краще різати метал по прямій лінії? Чому?
 4. Яку товщину металу можна розрізати ручними ножицями?
 5. За допомогою якого інструменту виконують рубання металу?
 6. Яким інструментом можна обпилювати деталі із алюмінію?

Урок 11. Спеціальний інструмент

Опрацювати  матеріал на ст.278-279 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Назвіть інструмент, що входить до групи спеціальний інструмент.
 2. Опишіть будову і призначення кліщового затискача-фіксатору.
 3. Що таке кліщі-фланцюватель?
 4. Опишіть призначення та будову самозаклинювального розпірного пристрою з набором насадок.

Урок 12: Механічний інструмент.

Опрацювати  ст. 280-286 279 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: у зошитах законспектувати які є групи механізованого інструменту, що використовується під час ремонту кузовів. Навести приклади інструменту до  кожної групи та коротко їх охарактеризувати.

Урок 13. Безпека праці під час виконання жерстяницьких робіт.

Опрацювати ст. 270-272 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Чим повинне бути обладнане приміщення в якому виконуються жерстяницькі та кузовні роботи?
 2. Як слід зберігати кислоти?
 3. Яких правил безпеки слід дотримуватися при паянні?
 4. Які правила роботи паяльною лампою?
 5. Назвіть правила безпечної роботи ручним інструментом.
 6. Основні правила безпеки роботи механічним інструментом.

Тестове завдання по темі «Жерстяницькі роботи» відкрити тут

Урок 14: Види і типи корозії. Причини їх виникнення.

Опрацювати  матеріал до уроку. Жирним шрифтом виділено текст, який необхідно законспектувати.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах

 1. Які фактори спричиняють корозію деталей кузова?
 2. Які елементи кузова найбільше зазнають корозії?
 3. Що таке корозійна стійкість кузова?
 4. Які є види корозії відповідно до займаної площі?

Матеріали до уроку:

http://cargeometry.com/article/43-chto-nado-znat-o-korrozii-pri-podgotovke-kuzova-k-pokraske.html

Конспект уроку можна переглянути тут

Урок 15. Корозія металів і неметалів.

Опрацювати  матеріал до уроку переглянути тут. Жирним шрифтом виділено текст, який необхідно законспектувати.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах

 1. Що таке корозія?
 2. Які є види корозії?
 3. Які чинники впливають на швидкість корозії?
 4. в чому полягає корозія неметалів?
 5. що таке біокорозія?
 6. Що таке електрохімічна корозія?

Урок 16. Лабораторно-практична робота №1.

Тема: Визначення та порівняння типів корозії.

Мета: Навчитися визначати та порівнювати зразки типів корозії.

Завдання до уроку переглянути тут

Урок № 17. Захист від корозії. Корозійна стійкість кузова.

Опрацювати ст. 75-77 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Які фактори спричиняють корозію деталей кузова?
 2. Які елементи кузова найбільш зазнають корозії?
 3. Що таке корозійна стійкість кузова?
 4. У чому полягає тимчасовий антикорозійний захист кузова?

Матеріали до уроку

http://cargeometry.com/article/15-zashhita-kuzova-ot-korrozii.html

Урок № 18. Види і типи автомобільних ґрунтовок, шпаклівок, фарб.

Опрацювати матеріали до уроку за посиланнями:

http://avtoservis.lutsk.ua/about-gruntovki-automobile/ – види автомобільних грунтівок

https://westtrading.com.ua/2019/10/08/vydy-shpaklivok-yaku-shpaklivku-obraty/ – види автомобільних шпаклівок

https://bibika.in.ua/vidi-avtomobilnih-farb-akrilovi-polimerni-alkidni-farbi-na-vodnij-osnovi-poliuretanovi-perlamutr-i-t-d.html – види автомобільних фарб

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Що таке грунтовка для автомобілів?
 2. Назвіть види грунтовок для автомобілів.
 3. Що таке шпаклівка?
 4. Назвіть види шпаклівок. Для чого вони використовуються?
 5. Назвіть види автомобільних фарб.

Урок № 19. Відновлення антикорозійних покриттів.

Опрацювати матеріали до уроку за посиланнями.

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-152-automobili/19.htm – відновлення антикорозійних покриттів

https://studopedia.su/11_57327_antikorozIyne-obroblennya-avtomobIlIv.html

http://cargeometry.com/article/15-zashhita-kuzova-ot-korrozii.html

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Які покриття автомобіля перешкоджають його корозійному руйнуванню?
 2. Що застосовують для оброблення внутрішніх поверхонь кузова автомобіля?
 3. Яким чином проводиться обробка внутрішніх порожнин кузова?
 4. Які трапляються види корозії кузовів легкових автомобілів і автобусів.
 5. Які причини утворення корозії і як їй запобігти?
 6. Як фарбують автомобіль?

Урок № 20. Лабораторно-практична робота №2.

Тема: Види стійкості кузова до корозії

Мета: Вивчити поняття «корозійна стійкість», розглянути види стійкості кузова до корозії. Вивчити види і методи проведення антикорозійної обробки.

Роботу виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

В зошитах вказуємо тему та мету роботи.

https://uk.med-auto.com/remont-avto/antikoroziinii-zakhist-kuzova-avtomobilia.html

В хід роботи пишемо які деталі кузова потребують антикорозійної обробки, види засобів захисту від корозії, характеристику протишумних та антикорозійних мастик і паст (ст. 428-429 підручника) та порядок виконання антикорозійної обробки.

Переглянути відео файл за посиланням.

https://www.youtube.com/watch?v=WrvjswBVceY&list=RDCMUCNcS8Cqsaw7HIqIYRbr33lg&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=s3TWu9f7O4k&list=RDCMUCNcS8Cqsaw7HIqIYRbr33lg&index=3

У висновку вказати: що таке корозійна стійкість кузова автомобіля та яким методом вона досягається.

Урок № 21. Лабораторно-практична робота № 3.

Тема: Очищення кузова від корозії та лакофарбових покриттів.

Мета: Вивчити основні методи очищення кузова від корозії та лакофарбових покриттів та навчитися очищати кузов автомобіля за допомогою різних методів.

Роботу виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

В зошитах вказуємо тему та мету роботи.

Хід роботи має містити теоретичні відомості про методи видалення лакофарбових покриттів та продуктів корозії.

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-152-automobili/23.htm

http://cargeometry.com/article/42-kuzovnoj-remont-udalenie-korrozii.html

Розглядаємо методи видалення лакофарбових покриттів та продуктів корозії.

https://www.youtube.com/watch?v=rni6HyW9XAw

https://www.youtube.com/watch?v=l8-pFQ6Ha_4

https://www.youtube.com/watch?v=RJQ-QQoStWM

У висновку вказати методи видалення лакофарбового покриття та продуктів корозії, переваги й недоліки кожного з методів. Який метод на вашу думку найбільш дієвий і чому.

Запитання до тематичного оцінювання по темі: «Поняття про корозію»

Роботу виконуємо в робочому зошиті.

 1. Що таке корозія? Фактори що спричиняють корозію. Види корозії за характером корозійного руйнування.
 2. За допомогою чого здійснюється захист кузова від корозії?

Назвіть методи видалення лакофарбових покриттів та продуктів корозії.

Урок № 22. Типи кузовів. Конструкції кузовів.

Опрацювати ст. 8-23 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Що таке типаж автомобіля?
 2. Які параметри автомобіля належать до класифікаційних
 3. Які параметри автомобіля відображено в легкових і вантажних автомобілях?
 4. Які вимоги ставляться до конструкції автомобіля?
 5. У чому полягають вимоги безпеки?
 6. Назвіть компонувальні схеми легкових автомобілів і чим вони різняться між собою?
 7. За якими параметрами визначають тип кузова легкового автомобіля. Назвіть типи кузовів легкового автомобіля.
 8. Назвіть компонувальні схеми автобусів.

Матеріали до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=5MIn5-fjcBg

https://www.youtube.com/watch?v=hMizDC6BcuM

Урок № 23. Кузови вантажних автомобілів

Опрацювати ст. 18-19, 23-25 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Назвіть компонувальні схеми вантажних автомобілів.
 2. З яких елементів складається кузов вантажного автомобіля?
 3. На які автомобілі поділяються вантажні авто залежно від компонування?
 4. У чому полягає перевага безкапотної кабіни?
 5. Назвіть функціональні вимоги до кузовів вантажних автомобілів?

Матеріали до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=tbEhPM2ofgc

https://www.youtube.com/watch?v=-s01AfxosIg

https://portage.com.ua/ukr/infocenter/articles/vantazhnij-avtotransport/

https://www.youtube.com/watch?v=b2BYtOTk9CI

Урок № 24. Кузови легкових автомобілів.

Опрацювати ст. 25-26 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Назвіть основні вимоги до пасажирських кузовів.
 2. Що являє собою каркасний кузов легкового автомобіля?
 3. Що таке скелетні кузови?
 4. Що таке оболонкові кузови?

Матеріали до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=203kEIxOKSI

https://www.youtube.com/watch?v=vrl35zha7C8

https://www.youtube.com/watch?v=qaXKF5L0XBQ&list=TLPQMTkxMDIwMjCMc1cRyFcFHg&index=2

Урок № 25. Кузови автобусів.

Опрацювати ст. 26,  підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Назвіть типи кузовів автобусів.
 2. Назвіть типи кузовів автобусів за конструкцією.
 3. Назвіть типи кузовів автобусів за способом з’єднання основних елементів.

Матеріали до уроку:

https://globusks.ru/uk/osnovnye-chasti-avtobusa-tipy-kuzovov-avtobusov-sochlenennyi-gorodskoi/

https://www.lmv.com.ua/uk/node/200

http://um.co.ua/10/10-6/10-68656.html

https://drive.google.com/file/d/1XrWAwxoQqc76sk5H3IiwmSUe1JH5aB7A/view – ст. 75-78

Урок № 26. Будова кузова

Опрацювати ст. 28-31,  підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Яка загальна будова кузова легкового автомобіля?
 2. З яких основних елементів складається каркас кузова?
 3. Які деталі належать до оперення кузова?
 4. З чого складається передок кузова?
 5. Яка будова підлоги кузова?
 6. Яка будова боковин?
 7. Які знімні вузли навішують на кузов?

Матеріали до уроку:

https://v-tochku.com.ua/ua/manual/geely-ck-rukovodstvo-po-remontu/chast-3-stroenie-kuzova/  – будова кузова

https://www.youtube.com/watch?v=fK8pWclOrOo

https://www.youtube.com/watch?v=rwgPs_aMu6w

https://drive.google.com/file/d/1XrWAwxoQqc76sk5H3IiwmSUe1JH5aB7A/view – ст 31-36

Урок № 27. Лабораторно-практична робота №4.

Тема: Вивчення конструкції кузова легкового автомобіля

Мета: Вивчити будову кузова легкового автомобіля.

Роботу виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

В зошитах вказуємо тему та мету роботи.

Хід роботи має містити теоретичні відомості. Користуючись малюнком знайти всі елементи кузова та заповнити таблицю. У висновку дати відповіді на контрольні запитання.

https://drive.google.com/file/d/1Cwoo9frwlYbhl9Y9SkDd-AQTlgpbhauk/view?usp=sharing

Урок № 28. Передні та задні крила.

Опрацювати матеріали до уроку.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Який елемент кузова називають крилом?
 2. З якими деталями сполучається переднє крило?
 3. З якими деталями сполучається заднє крило?
 4. Які види з’єднань використовуються для встановлення передніх та задніх крил автомобіля?
 5. Опишіть технологію заміни переднього крила.

Матеріали до уроку

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C)

https://v-tochku.com.ua/ua/manual/geely-ck-rukovodstvo-po-remontu/chast-3-stroenie-kuzova/  – див. пункт 11 переднє крило

http://cargeometry.com/body-dimensions/176-kuzovnye-razmery-vaz-2101-2102-zhiguli.html – див. місця зварювання переднього та заднього крила

https://blamper.ru/auto/wiki/kuzov/perednie-krylya-2957/ передні крила

https://www.youtube.com/watch?v=drz8aHmOI5I – заміна переднього крила

http://cargeometry.com/body-dimensions/580-tochki-krepleniya-uzlov-i-agregatov-avtomobilya-vaz-21213-niva.html – заміна переднього крила

Урок № 29. Будова дверей, їх конструктивні особливості.

Опрацювати матеріали до уроку

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Опишіть будову дверей.
 2. За допомогою яких елементів здійснюється установка дверей?
 3. що таке обмежувач відкривання дверей7
 4. Опишіть будову дверного замка.
 5. Будова механізму опускання скла.

Матеріали до уроку

https://v-tochku.com.ua/ua/manual/geely-ck-rukovodstvo-po-remontu/chast-3-stroenie-kuzova/ – будова кузова автомобіля, див. пункт 12 двері.

https://starifaeton.ru/info/iz-chego-sostoit-dver-avtomobilja/

Урок №30. Будова оперення автомобілів.

Опрацювати матеріали до уроку

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. З яких частин складається кузов вантажного автомобіля?
 2. Яка особливість будови кузова легкового автомобіля?
 3. З яких частин складається кузов легкового автомобіля?
 4. З яких основних частин складається оперення вантажного автомобіля?

Матеріали до уроку

http://textreferat.com.ua/referat2.php?id=1226

http://budtehnika.pp.ua/5540-kuzov-kabna-avtomoblya.html

Урок № 31. Будова кабін: капотних і безкапотних.

Опрацювати ст. 34-51,  підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: відповісти на питання ст. 51 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів письмово у зошитах.

Урок № 32. Конструкції кузовів деяких легкових іномарок.

Опрацювати ст. 52-78,  підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: відповісти на питання ст. 78 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів письмово у зошитах.

Урок № 33. Оперення вантажних автомобілів.

Опрацювати матеріали до уроку

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Опишіть загальну принципову конструкцію оперення вантажних автомобілів.
 2. Коли двигун розташовано під кабіною, до оперення входять: …?
 3. Будова оперення капотного вантажного автомобіля?

Матеріали до уроку

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-59/40.htm

https://works.doklad.ru/view/0Kb_IXwEewo.html

https://www.youtube.com/watch?v=iJfMEEWYooc

https://www.youtube.com/watch?v=HtGHxf2gEP8

Урок № 34-35. Лабораторно-практична робота № 5.

Тема: Види, типи кузовів, кабін легкових, вантажних автомобілів, автобусів.

Мета роботи – вивчити призначення різних типів автомобілів, їх схеми компонування і класифікацію.

https://drive.google.com/file/d/12cVFSIYfQoIq9raykVSjMF5_JX431xQD/view?usp=sharing

Урок № 36 -37. Лабораторно-практична робота № 6.

Тема: Відмінності в будові кузовів.

Мета: навчитися визначати спільні і відмінні риси в будові кузовів.

Хід роботи

Користуючись теоретичними відомостями до лабораторної роботи № 5  та інформацією за посиланням https://mehanik-ua.ru/lektsiji-transmisiya-i-khodova-chastina/1526-kuzov-i-kabina.html скласти і оформити в зошитах для лабораторно-практичних робіт таблицю в якій відобразити:

 1. колонка № п/п; 2. колонка типаж автомобіля; 3 колонка компонувальна схема автомобіля; 4 колонка тип кузова; 5 колонка характеристика автомобіля.
№ п/пТипаж автомобіляКомпонувальна схема автомобіляТип кузоваХарактеристика
     

У висновку вказати що на вашу думку являється основною умовою для такої різноманітності видів кузовів?

Тематичне оцінювання “Види і будова кузовів”

(виконання обов`язкове, надіслати для перевірки)

Переглянути завдання тут

Урок № 38. Конструктивні заходи, направлені на підвищення безпеки автомобіля

Опрацювати матеріали до уроку

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

 1. Від яких характеристик автомобіля залежить безпека?
 2. Засоби безпеки поділяються на 2 види. Назвіть їх.
 3. Назвіть засоби пасивної безпеки.
 4. Назвіть засоби активної безпеки.

Матеріали до уроку.

https://gtshina.ru/uk/tehobsluzhivanie/aktivnaya-i-passivnaya-sistemy-bezopasnosti-avtomobilya-sovremennye-sistemy/

https://www.youtube.com/watch?v=hfI-FaOu8D8

https://www.youtube.com/watch?v=iP1SljxeRYo

Урок № 39. Основні елементи кузовів та їх захистні властивості.

Опрацювати  матеріал на ст.52-64 та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: дати відповіді на запитання.

 1. Назвіть основні типи конструкцій кузовів.
 2. Засоби захисту поділяються на:… (
 3. Назвіть елементи кузова, конструкція яких відповідає за безпеку водія та пасажирів.

Матеріали до уроку:

http://allrefs.net/c36/4ehi5/p3/?full

http://licey58.zp.ua/lesson/tema-ponyattya-pro-konstruktivnu-bezpeku-avtomobilya

Урок № 40. Система опалення і вентиляції кузова.

Опрацювати матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: письмово у зошитах дати відповіді на питання в кінці параграфу ст.33.

 1. Опишіть як працює система вентиляції та опалення кузова.
 2. Як здійснити керування опалювачем?
 3. Як здійснюється вентиляція салону?

Матеріали до уроку

http://budtehnika.pp.ua/2171-sistemi-opalennya-ta-ventilyacyi-kuzova.html

https://v-tochku.com.ua/ua/manual/chery_tiggo_rukovodstvo_po_ekspluatacii_tehnicheskomu_obsluzhivaniyu_i_remontu/osobenosti-ustroystva-otopleniya-i-ventilyacii-t11/

Урок № 41. Склоочисник із пристроєм для омивання вітрового скла.

Опрацювати матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати письмові відповіді на запитання:

 1. 1Опишіть будову склоочисника.
 2. Скільки швидкостей має склоочисник?
 3. Порядок проведення розбирання склоочисника.
 4. Перерахуйте основні несправності та методи їх усунення.

Матеріали до уроку

http://budtehnika.pp.ua/1722-dodatkove-obladnannya-kuzova-vantazhnogo-avtomoblya.html

Несправності омивача скла – https://www.youtube.com/watch?v=Y86CdZBGIMk

Різновиди склоочисників – https://www.youtube.com/watch?v=fpgPCVHn7ZM

Види резинок для двірників – https://www.youtube.com/watch?v=ZmkWB08MTq8

Заміна гумок безкаркасних двірників – https://www.youtube.com/watch?v=4FNFrR5nWbY

Відновлення двірників – https://www.youtube.com/watch?v=l3lsxv8f468

Обираємо рідину для омивання скла – https://www.youtube.com/watch?v=VA0uKv-ccdQ

Замерзла рідина для омивання скла – https://www.youtube.com/watch?v=VA0uKv-ccdQ

Урок № 42. Пристрій для опалювання кабіни вантажного автомобіля, або кузова легкового автомобіля.

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.31-33. Скласти короткий конспект.

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §2.2 ст.33.

 1. Опишіть як працює система вентиляції та опалення кузова.
 2. Як здійснити керування опалювачем?
 3. Як здійснюється вентиляція салону?

Урок № 43: Спеціальне обладнання: лебідки, буксирні пристрої, сідельно-зчіпні пристрої.

Ознайомитися з матеріалами до уроку ст 357-360 підручника https://studfile.net/preview/5285534/page:36/ Скласти короткий конспект.

Домашнє завдання: Дати відповіді на  запитання

 1. На яких автомобілях застосовують лебідку? З якою метою?
 2. Яке призначення та будова буксирного пристрою?
 3. Опишіть призначення та будову сідельно-зчіпного пристрою.

Урок № 44.  Автомобільні ремонтні підйомники

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.324-330. Скласти короткий конспект.

Різновиди автомобільних підйомників – http://kievlift.com.ua/ua/riznovidi-avtomobilnih-pidjomnikiv-538/

Типи підйомників для обслуговування автомобілів – https://studfile.net/preview/5352382/page:25/

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

 1. Яка класифікація підйомників?
 2. Які переваги та недоліки підйомників?
 3. Чим обумовлений вибір кінематичної схеми підйомника?
 4. Коли треба використовувати електромеханічний підйомник?
 5. З яких положень вибирається матеріал гвинта підйомника?

Урок № 45. Класична і шаблонна система виправлення кузова

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.360-369 та https://studfile.net/preview/5352382/page:116/. Виписати до конспектів основні визначення по темі.

Домашнє завдання: дайте відповіді на поставлені нижче запитання:

 1. Що спільного та чим відрізняється класична та шаблонова системи виправлення кузовів легкових автомобілів?
 2. Якими бувають типи оснастки для ремонту кузовів і кабін автомобілів?
 3. Яким вимогам повинен задовільняти інструмент для виправлення деформованих ділянок кузовів автомобілів?
 4. За якою схемою працюють стенди для правки кузовів легкових автомобілів?

Урок № 46.  Рихтувальні стенди. Підлогові системи рихтування.

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.360-369 та параграфом 17.3. Пересувні стенди для правки кузовів автомобілів – https://studfile.net/preview/5352382/page:117/

Виписати до конспектів основні визначення назви рихтувальних стендів та їх основні технічні характеристики.

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання до §12.2 ст.377.

 1. Яке обладнання для виправлення кузовів застосовується на СТО?
 2. Для чого призначений стенд Р-620?
 3. Як здійснюється виправлення деформованих кузовів за допомогою пристрою БС-71.000?
 4. Яке призначення установки БС-123.000, та що являє собою пристрій БС-124.000?

Урок №47. Вимірювальні системи. Лінійки для вимірювання кузову.

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.293-305.

Ознайомитися з матеріалами до уроку параграф 17.4. Контроль геометрії кузова вимірювальними пристроями – https://studfile.net/preview/5352382/page:118/.

https://www.youtube.com/watch?v=cNYm0gciLdE

https://www.youtube.com/watch?v=XO9wsudfI3s&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=FESTdE4U_nM

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

 1. Які вимірювальні системи ви знаєте?
 2. Що являє собою найпростіша лінійка для заміру геометрії кузова?
 3. Назвіть основні відмінності електронної лінійки, від попередньої.
 4. Що таке вимірювальна система Сільвер Дата?
 5. В якому документі зібрані основні розміри на конкретний автомобіль?

Урок 48. Обладнання і пристосування для рихтування. Ручний рихтувальний інструмент

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.272-286. В зошити виписати загальну класифікацію інструменту жестянщика. асортиментні групи ручного інструменту. Види жерстяницьких молотків, жерстяницьких підтримок, жерстяницьких ложок, виштовхувачів та францювателів. Які інструменти входять до універсального та спеціального інструменту.

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

 1. Які основні види інструментів використовуються при рихтуванні кузова автомобіля?
 2. Молоток для виправлення –його призначення і форма?
 3. Призначення і будова карбувального молотка?
 4. Що таке самозаклинювальна механічна розпірка?
 5. Для чого використовується інерційний молоток?

Урок 49: Механізований рихтувальний інструмент

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.280-286. В Зошити записати групи механізованого інструменту.

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

 1. Назвіть види інструменту для різання.
 2. За типом приводу механізований інструмент може бути:?
 3. Назвіть основні види дрилів.
 4. Які є види шліфувальних машин?
 5. За характером руху робочого органу шліфувальні машини можуть бути:?

Тестове завдання

по темам «Захисні властивості кузовів»,  «Додаткове та спеціальне обладнання кузовів», «Прилади та пристрої для відновлення кузовів»

(виконання обов`язвове, надіслати для перевірки) переглянути завдання тут

 Урок 50: Основні пошкодження кузовів. Організація робіт і технічного обслуговування автомобілів.

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.289-293. В Зошити записати: види пошкоджень кузова, та які пошкодження входять до них. Звернути увагу на аварійні пошкодження – записати які кузовні деталі зазнають деформацій при ударах в різні частини кузова.

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання

 1. Назвіть основні види пошкоджень кузовів.
 2. Які пошкодження можуть виникнути в ході експлуатації автомобіля?
 3. Опишіть можливі руйнування при аварії, коли удар завдано в задню частину кузова?
 4. Які пошкодження можуть виникнути у зв’язку з конструкторськими недоробками?

Урок 51. Приймання кузовів до ремонту.

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.340-347. В Зошити коротко записати, які процедури проводяться з автомобілем при його прийманні у ремонт.

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання до §11.2 ст. 357 підручника

 1. Який порядок приймання автомобіля в ремонт?
 2. Назвіть види розбирання кузовів.
 3. Як видалити кріпильну деталь, що не піддається розкручуванню?
 4. Методи видалення лакофарбового покриття.
 5. Назвіть способи видалення продуктів корозії.

Урок 52: Дефекація і контрольні обміри кузова

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.346-347, 293-305. В Зошити записати: що таке дефекація, якими методами може проводитися, які способи належать до руйнівних, а які до не руйнівних, та коротко описати технології способів дефекації.

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

1. Хто проводить дефекацію кузова?

2. Які методи дефекації ви вивчили?

3. Які методи неруйнівного контролю ви знаєте?

4. На чому заснований метод фарб?

5. За допомогою чого проводяться неруйнівні методи дефекації?

6. Назвіть інструменти для контрольних обмірів кузова.

Урок № 53.

Лабораторно-практична робота № 7

Тема:«Приймання автомобіля в ремонт, попередній огляд, дефектовка»

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботи виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

В ході лабораторної роботи приймаємо аварійний автомобіль Жигулі 2101 http://cargeometry.com/body-dimensions/176-kuzovnye-razmery-vaz-2101-2102-zhiguli.html. приймаємо що удар був завданий збоку, зліва в передню частину кузова. Необхідно визначитися які саме деталі будуть зазнавати пошкоджень і на основі цього скласти акт приймання автомобіля в ремонт та ремонтну відомість.

Урок № 54. Заходи профілактичного характеру. Догляд за пофарбованою поверхнею та іншими декоративними покриттями кузова. Прибиральні та мийні роботи

Опрацювати  матеріал на ст.85-90, 125-129 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання

1. Як слід доглядати за пофарбованою поверхнею кузова автомобіля?

2. Які правила миття кузова автомобіля?

3. Які хімічні засоби застосовуються для догляду за автомобілем?

4. Які правила полірування лакофарбового покриття кузова автомобіля?

5. Як слід доглядати за оббивкою сидінь автомобіля?

Матеріали до уроку

http://budtehnika.pp.ua/6046-doglyad-za-lakofarbovim-pokrittyam-avtomoblv.html

https://drive.google.com/file/d/1zavKKPScZkfX63fMTxdDbjympFChtmup/view

Урок № 55.

Лабораторно-практична робота № 8 «Діагностика кузова легкового автомобіля»

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботу виконуємо в зошиті для лабораторно-практичних робіт.

В ході лабораторної роботи приймаємо аварійний автомобіль Жигулі 2101 http://cargeometry.com/body-dimensions/176-kuzovnye-razmery-vaz-2101-2102-zhiguli.html. приймаємо що удар був завданий збоку, зліва в передню частину кузова. Визначаємось за таблицею 10.1 з видом перекосів кузова автомобіля при такому ударі, і записуємо в зошити де і за допомогою яких інструментів ми будемо знімати виміри вказавши єталонні розміри.  У висновку дати відповіді на контрольні запитання.

Урок № 56. Кріпильні та регулювальні роботи. Усунення пошкоджень кузова.

Опрацювати  матеріал на ст.90-125 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання ст. 135-136. Номери запитань: 6, 13, 14, 21, 22, 24, 25, 26

Матеріали до уроку

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-152-automobili/13.htm

http://budtehnika.pp.ua/10012-usunennya-poshkodzhen-kuzova.html

Урок № 57. Дефекти дверей, капота, кришки багажника. Ремонт та, усунення незначних дефектів.

Опрацювати  матеріал на ст.90-125 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання ст. 135-136. Номери запитань: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,18, 19, 20.

Матеріали до уроку

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-152-automobili/13.htm

http://budtehnika.pp.ua/10012-usunennya-poshkodzhen-kuzova.html

https://works.doklad.ru/view/Yhj71j1s5w4/all.html – див. 2.2 Регулювання дверей; 2.3 Капот, кришка багажника.

https://v-tochku.com.ua/ua/manual/chery-amulet-remont-bez-problem/zamena-zamka-dveri-zadka-chery-amulet/ – заміна замків

Урок № 58. Заміна передніх і задніх крил

Опрацювати  матеріали до уроку. 

Домашнє завдання: в робочі зошити записати технологію заміни передніх крил, та технологію заміни задніх крил автомобіля.

Матеріали до уроку

http://budtehnika.pp.ua/2636-remont-zamna-perednh-kril.html –  ремонт і заміна передніх крил

http://budtehnika.pp.ua/2635-remont-zamna-zadnh-kril.html – ремонт і заміна задніх крил

Урок № 59. Заміна панелі даху і задньої частини кузова.

Опрацювати  матеріали до уроку. 

Домашнє завдання: в робочі зошити записати технологію заміни даху, та технологію заміни задньої частини автомобіля.

Матеріали до уроку

https://works.doklad.ru/view/Yhj71j1s5w4/all.html – див пункт 2.5 Заміна даху, 2.6 Заміна панелі задка

Урок № 60. Заміна порогів і лонжеронів.

Опрацювати  матеріали до уроку. 

Домашнє завдання: в робочі зошити записати технологію заміни порогів, та технологію заміни лонжеронів  автомобіля.

Матеріали до уроку

https://asiacentr.com.ua/ua/remont/468_zamena-porogov-matiz/ – заміна порогів

або https://exptuneup.ru/exptuneup_rss/53-%D1%86%D0%BA%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/90-bodyserv1.html – заміна порогів

http://autopark.pp.ua/787-yak-provoditsya-zamna-lonzherona.html – заміна лонжеронів

Урок № 61. Ремонт та заміна панелей.

Опрацювати  матеріали до уроку. 

Домашнє завдання: в робочі зошити записати технологію заміни панелей автомобіля.

Матеріали до уроку

https://works.doklad.ru/view/Yhj71j1s5w4/all.html – див 2.6 Заміна панелі задка

https://kuzov.info/zamena-paneley-kuzova/ – заміна панелей кузова

Урок № 62. Видалення лакофарбового покриття та очищення кузова від продуктів корозії.

Опрацювати  матеріал на ст.343-346 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: в робочі зошити записати методи видалення лакофарбових покриттів та коротко охарактеризувати кожен з методів. Які способи входять до кожного з методів? Який з методів на вашу думку більш продуктивний? Який з методів не доцільно використовувати?

Матеріали до уроку

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-152-automobili/23.htm – Способи видалення лакофарбових покриттів та очищення поверхні кузова від продуктів корозії

Урок № 63. Контроль геометрії кузова за допомогою калібрів та шаблонів

Опрацювати  матеріал на ст.297-301 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку. 

Домашнє завдання: в зошити записати технологію встановлення калібру на кузов автомобіля та технологію перевірки форми прорізу шаблоном.

Матеріали до уроку відкрити тут

Урок № 64. Контроль геометрії кузова вимірювальними пристроями

Опрацювати  матеріал на ст. 301-305 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання:

1. Назвіть найпоширеніші вимірювальні пристрої для контролю геометрії кузова автомобіля.

2. З чого починаємо вимірювання?

3. Порядок вимірювання висоти і довжини.

4. Порядок вимірювання ширини.

Урок № 65.

Лабораторно-практична робота № 9 «Контроль геометрії основи кузова»

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботу виконуємо в зошиті для лабораторно-практичних робіт.

В ході лабораторної роботи приймаємо аварійний автомобіль Жигулі 2101 http://cargeometry.com/body-dimensions/176-kuzovnye-razmery-vaz-2101-2102-zhiguli.html. приймаємо що завдано фронтальний удар. У висновку дати відповіді на контрольні запитання.

Урок № 66. Організація контролю геометрії основ кузова на дільниці

Опрацювати  матеріал на ст. 305 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: в зошити записати: Умови приймального контролю, умови контролю в процесі ремонту, умови вихідного контролю.

Матеріали до уроку

http://budtehnika.pp.ua/10010-organzacya-tehnchnogo-kontrolyu-remontu-kuzovv.html – організація технічного контролю ремонту кузовів

Урок № 67. Розбірно-складальні кузовні роботи

Опрацювати  матеріал на ст. 306-307 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: в зошити записати технологію розбирально-складальних робіт

Матеріали до уроку

http://eprints.kname.edu.ua/5267/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%BA_%D1%87_1_%D0%A0%D0%A2%D0%97-3_%D0%B2%D0%B0%D1%80.pdf –  дивись ст. 29-34

Урок № 68.

Лабораторно-практична робота № 10 «Організація розбірно-складальних робіт»

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботу виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Урок № 69. Виправлення каркасу кузова

Опрацювати  матеріал на ст. 307-330 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання ст.335 підручника. Номери питань: 12, 13, 14.

Матеріали до уроку

http://budtehnika.pp.ua/5986-vdnovlennya-kuzova-avtomoblya.html – відновлення кузова автомобіля

Урок №70.

Лабораторно-практична робота № 11 «Відновлення форми пошкоджених металевих частин.»

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботу виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

В ході лабораторної роботи приймаємо аварійний автомобіль Жигулі 2101 http://cargeometry.com/body-dimensions/176-kuzovnye-razmery-vaz-2101-2102-zhiguli.html. приймаємо що удар був завданий збоку, зліва.

Урок № 71. Виправлення кузова з використанням гідравлічних приладів

Опрацювати  матеріал на ст. 310-313 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання

1. Що теке гідравлічна розтяжка?

2. Будова гідравлічної розтяжки.

3. Принцип роботи гідравлічної розтяжки.

4. Як виправити кузов за допомогою гідравлічної розтяжки?

Урок № 72. Виправлення кузова за допомогою без рамних пристроїв

Опрацювати  матеріал на ст. 313-318 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання

1. Назвіть відомі вам без рамні пристрої для випрямлення кузова.

2. В чому полягають особливості їх будови?

3. Опишіть будову пристрою «Корек».

4. Як здійснюється виправлення за допомогою пристрою «Корек»?

4. Що таке гідравлічний розпірний косинець Ф-6001? Його будова.

5. Як здійснити виправлення кузова за допомогою гідравлічного розпірного косинця?

Урок № 73. Виправлення кузова на рихтувальних стендах

Опрацювати  матеріал на ст. 318-324 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання

1. Назвіть відомі вам рихтувальні стенди.

2. Опишіть будову названих стендів.

3. Як здійснюється виправлення за допомогою стендів?

Урок № 74. Відновлення зовнішніх елементів кузова

Опрацювати  матеріал на ст. 330-334 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання

1. Назвіть способи ремонту зовнішніх елементів кузова.

2. Які кузовні деталі можна склеювати?

3. Опишіть технологію склеювання кузовних деталей.

Матеріали до уроку

https://v-tochku.com.ua/ua/manual/geely-ck-rukovodstvo-po-remontu/chast-6-remont-povrezhdenia-kuzova/ – ремонт пошкоджень кузова

https://www.avtobeginner.ru/articles/131/vosstanovlenie-vneshnih-i-vnutrennih-elementov-kuzova.html – відновлення зовнішніх елементів кузова

Урок № 75. Відновлення внутрішніх елементів кузова

Опрацювати  матеріал на ст. 330-334 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання

1. З яких матеріалів складаються внутрішні кузовні деталі?

2. Які дефекти можуть виникнути в процесі експлуатації салону автомобіля?

2. Якими методами можна їх відновити?

Матеріали до уроку

https://autochrome.ru/raznoe/remont-obshivki-salona-avtomobilya.html – ремонт обшивки салону автомобіля

Урок № 76.

 Лабораторно-практична робота № 12 «Відновлення елементів кузова»

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботу виконувати в зошиті для лабораторно-практичних робіт.

Урок № 77.

Лабораторно-практична робота № 13 «Вирівнювання поверхні із застосуванням припою»

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботу виконувати в зошиті для лабораторно-практичних робіт.

Урок №78. Технологічний процес складання кузовів. Види з’єднань при складанні кузовів.

Опрацювати  матеріали до уроку.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання

1. В скільки етапів проходить складання кузову після ремонту?

2. Як проходить складання кузова до фарбування?

3. Як проходить складання кузова після фарбування?

4. Які інструменти використовуються під час складання кузова автомобіля?

5. Назвіть види з’єднань що використовуються під час складання кузова.

Матеріали до уроку

http://budtehnika.pp.ua/10007-zagaln-pitannya-tehnologyi-skladannya-kuzovv.html – загальні питання технології складання кузовів

Урок №79. Механічні та хімічні властивості кузовів.

Опрацювати  матеріал до уроку відкрити тут

Домашнє завдання: Жирним шрифтом виділено текст, який необхідно законспектувати в зошити.

Урок № 80. Вплив різних факторів на механічні властивості матеріалів. Різновиди реагентів.

Опрацювати матеріали до уроку.

Домашнє завдання: дати відповіді на запитання

1. Всі види факторів що впливають на автомобіль можна розділити на два види…?

2. До зовнішніх факторів в техніці відносять:?

3. Внутрішніми факторами для об’єктів техніки є процеси:?

4. За часом і характером впливу режими експлуатації і роботи виробів можуть бути:?

5. Відповідний ГОСТ ділить усі зовнішні впливові фактори (ЗВФ) на наступні класи:

6. Як випливає з класифікації, до механічних чинників відносять дві групи:

7. До факторів статичного впливу відносяться такі види:

8. До механічних факторів динамічного впливу відносяться такі види як:

9. Серед кліматичних факторів зазвичай виділяють впливи:

10 Серед біологічних факторів зазвичай виділяють вплив на технічні системи:

Матеріали до уроку

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2834/1/M06285.PDF – дивись сторінки 6-12

Урок № 81: Поліролі та віск для кузова. Захисна плівка. Пластикові дефлектори

Опрацювати ст. 85-90 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

1. Назвіть причини по яким автовласники використовують поліролі та віск для кузова, захисну плівку, пластикові дефлектори?

2. Назвіть відомі вам заходи профілактичного характеру?

3. Який з заходів профілактичного характеру використовується автовласниками найчастіше?

4. Які хімічні засоби використовуються для догляду за автомобілем?

5. Які правила полірування лакофарбового покриття?

Матеріали до уроку

https://autokresla-isofix.ru/uk/chem-luchshe-pokryt-lkp-avtomobilya-zashchitnoe-pokrytie-kuzova-avtomobilya-chto/

Урок № 82: Візуальний контроль, лінійні вимірювання. Контроль геометрії кузова вимірювальними системами спеціальних стендів.

Опрацювати ст. 293-297 підручника.

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §10.2 на ст.335 підручника.

Матеріали до уроку

http://cargeometry.com/article/1264-vychislyaem-lineynye-razmery-kuzova-ispolzuya-karty-ot-stapelya-car-o-liner.html – вираховування лінійних розмірів кузова використовуючи карти від стапеля car-o-liner

https://www.youtube.com/watch?v=m2m04AHYQrM – системи контролю геометрії кузова, вимірювальна система SIVER DATA

https://www.youtube.com/watch?v=XO9wsudfI3s&t=28s –  електронна лінійка EzCalipre Autorobot

https://www.youtube.com/watch?v=Exkj4FgXRMo&t=158s – огляд лінійки WIEDERKRAFT WDK-MS300

https://www.youtube.com/watch?v=XWRQK4VetQI&t=9s – вимірювання висоти лонжеронів

https://www.youtube.com/watch?v=5tf5BgQeBn8 – визначення перекосів кузова за допомогою лазерного нівеліра і рулетки

http://cargeometry.com/article/82-geometriya-kuzova-avtomobilya.html

Урок № 83: Калібри, шаблони, вимірювальні пристрої.

Опрацювати ст. 297-301 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

У конспекті вказати конструкцію та технологію використання калібрів. Аналогічно записити з що являє собою шаблон і як ним користуватися.

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

1. Які причини зміни геометричних параметрів кузова легкового автомобіля в процесі експлуатації?

2. Назвіть види перекосів кузова й охарактеризуйте їх.

3. Назвіть системи для правки й виміру геометрії кузова легкового автомобіля.

4. Яка основна відмінність електронних вимірювальних систем від систем косинців і шаблонів?

Урок № 84: Технології обробки виїмки, дверей, кришки багажника та капоту.

Опрацювати матеріали до уроку

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

1. Які причини шуму в салоні автомобіля?

2. Назвіть методи усунення шуму.

3. Назвіть матеріали і інструменти для усунення шуму.

4. Для машин правильно наносити ізоляцію на:?

Матеріали до уроку

https://oborudow.ru/uk/transmissiya/kak-sdelat-shumoizolyaciyu-avtomobilya-pravilno-kak-organizovat-shumoizolyaciyu-avtomobilya-svoimi-rukam/ – Як зробити шумоізоляцію автомобіля правильно? Як організувати шумоізоляцію автомобіля своїми руками Яку шумоізоляцію використовувати для авто

https://www.youtube.com/watch?v=OXZVjeJuuuU – шумоізоляція KIA, двері, капот, багажник

Урок № 85: Приймання кузовів у ремонт. Розбирання кузовів.

Опрацювати ст. 340-347, 306-307 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §11.2 на ст.357 підручника.

Матеріали до уроку

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-152-automobili/21.htm – загальна структура технологічного процесу ремонту кузова

https://www.youtube.com/watch?v=-1ZmeM6VcfE – приймання кузова в ремонт

http://cargeometry.com/article/80-kuzovnye-raboty-razborka-kuzova.html

Урок № 86: Облицювальний інструмент.

Опрацювати матеріали до уроку

Домашнє завдання: зробити конспект уроку. Жирним шрифтом виділено текст, який необхідно записати.

Матеріали до уроку відкрити тут

Урок № 87: Ручний та механізований інструмент, улаштування.

Опрацювати ст. 272-287 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §9.8 на ст.288 підручника.

Урок № 88: Видалення лакофарбового покриття та очищення кузовів від корозії.

Опрацювати  матеріал на ст.343-346 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: в робочі зошити записати методи видалення лакофарбових покриттів та коротко охарактеризувати кожен з методів. Які способи входять до кожного з методів? Який з методів на вашу думку більш продуктивний? Який з методів не доцільно використовувати?

Матеріали до уроку

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-152-automobili/23.htm – Способи видалення лакофарбових покриттів та очищення поверхні кузова від продуктів корозії

Урок № 89: Дефектоскопія кузовів.

Опрацювати ст. 346-347 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

1. Хто проводить дефекацію кузова?

2. Які методи дефекації ви вивчили?

3. Які методи неруйнівного контролю ви знаєте?

4. На чому заснований метод фарб?

5. За допомогою чого проводяться неруйнівні методи дефекації?

6. Назвіть інструменти для контрольних обмірів кузова.

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=GUqgfPRdHik – капілярний метод

https://www.youtube.com/watch?v=AjBdAmzjRy0 – товщиноміри

http://cargeometry.com/article/79-kuzovnye-raboty-proverka-geometrii-kuzova.html

http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/4/1-4-kl54.pdf – див. ст. 34-37

Урок № 90: Ремонт основних механізмів та обладнання кузовів.

Опрацювати ст. 307-330, 354-355 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §10.4 на ст. 335 підручника та §11.4 на ст. 358

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=wR2f-q4WPfs&feature=emb_logo – повний ремонт BMW 7

http://cargeometry.com/article/77-kuzovnye-raboty-remont-svarnyx-yelementov.html

http://cargeometry.com/article/76-kuzovnoj-remont-texnologiya-vosstanovleniya-formy-detalej.html

http://cargeometry.com/article/75-kuzovnoj-remont-rixtovka.html

http://cargeometry.com/article/72-kuzovnoj-remont-lonzheron-menyat-ili-remontirovat.html

http://cargeometry.com/article/71-kuzovnoj-remont-kak-pravit-srednyuyu-stojku.html

Урок № 91: Ремонт оперення кузова.

Опрацювати ст. 347-353 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §11.3 на ст. 357 підручника.

Матеріали до уроку

http://cargeometry.com/article/78-kuzovnye-raboty-remont-semnyx-detalej-kuzova.html

http://cargeometry.com/article/74-kuzovnoj-remont-ustranenie-vypuklosti-yelektronagrevom.html

http://cargeometry.com/article/73-kuzovnoj-remont-sterzhnevaya-vytyazhka-vmyatin.html

http://cargeometry.com/article/69-kuzovnoj-remont-ustranenie-deformacii-kryshi.html

http://cargeometry.com/article/68-kuzovnoj-remont-texnologiya-zameny-uzlov-i-detalej-kuzova.html

http://cargeometry.com/article/67-kuzovnoj-remont-metodika-pravki-semnyx-detalej.html

Урок № 92: Ремонт днища.

Опрацювати ст. 297-301 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання

1. Які інструменти необхідні для ремонту днища автомобіля7

2. Які матеріали використовуються при ремонті днища?

3. Метал якої товщини використовують для заварювання отворів?

4. Що входить до підготовчого етапу?

5. Як проходить процес зварювання?

6. Чи можливий ремонт без зварювання?

Матеріали до уроку

https://kuzovspec.ru/oborudovanie/remont-dnishha/

https://www.youtube.com/watch?v=NGf-sIF_n3s

https://www.youtube.com/watch?v=bsef_IVhxY0&list=RDQMIjzLD-D93Cs&start_radio=1 – плейлист ремонт днища автомобіля

Урок № 93: Зняття і заміна пошкодженого скла кузова.

Опрацювати ст. 105-110 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання ст. 135-136 підручника. Номера запитань 17-20.

Матеріали до уроку

http://cargeometry.com/article/66-kuzovnoj-remont-texnologiya-zameny-stekol.html

https://www.youtube.com/watch?v=7mIsqPi4grE&t=141s

https://www.youtube.com/watch?v=mqiCf5PQMbg&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=jFtGv1yl91w

https://www.youtube.com/watch?v=htHXPnHpajE

Урок № 94-95: Лабораторно-практична робота №14.Складання інструкційної карти на розбирання кузова легкового автомобіля

https://drive.google.com/file/d/1Qgw4VpUyudBi5Q7USLPbvkNnsK-D4aHG/view?usp=sharing

Урок № 96-97: Лабораторно-практична робота №15.Складання інструкційної карти на розбирання кузова вантажного автомобіля

Роботи виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

https://drive.google.com/file/d/1Qgw4VpUyudBi5Q7USLPbvkNnsK-D4aHG/view?usp=sharing

Урок № 98-99: Лабораторно-практична робота №16.Складання інструкційної карти на розбирання кузова автобуса

Роботи виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

https://drive.google.com/file/d/1Qgw4VpUyudBi5Q7USLPbvkNnsK-D4aHG/view?usp=sharing

Виконати тестове завдання по темі: Підготовка кузовів до ремонту. Капітальний ремонт кузовів, кабін автомобілів і автобусів. Складання кузова після ремонту відкрити тут

Урок № 100: Виправляння із застосуванням нагрівання  та припою.

Опрацювати ст. 351-353 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §11.3 на ст. 357-358 підручника номери запитань 11, 12, 13.

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=QX62lygFoDU

https://www.youtube.com/watch?v=gJyn_S73Xv4

https://www.youtube.com/watch?v=TjpynPtbE00&t=489s

 ІІ курс

група 20

Тема 1. Основні елементи кузовів та їх захистні властивості

Опрацювати  матеріал на ст.52-64 та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Матеріали до уроку переглянути тут

Домашнє завдання: дати відповіді на запитання.

 1. Назвіть основні типи конструкцій кузовів.
 2. Засоби захисту поділяються на:… (

Тема 2: Система опалення и вентиляції кузова

Опрацювати ст. 31-34 підручника та матеріали до уроку переглянути тут

Домашнє завдання: письмово у зошитах дати відповіді на питання в кінці параграфу ст.33.

 1. Опишіть як працює система вентиляції та опалення кузова.
 2. Як здійснити керування опалювачем?
 3. Як здійснюється вентиляція салону?

Тема 3: Склоочисник із пристроєм для обмивання вітрового скла

Опрацювати матеріали до уроку переглянути тут, скласти конспект.
Домашнє завдання: Дати письмові відповіді на запитання:
1. Опишіть будову склоочисника.
2. Скільки швидкостей має склоочисник?
3. Порядок проведення розбирання склоочисника.
4. Перерахуйте основні несправності та методи їх усунення.


Тема 4. Пристрій для опалювання кабіни вантажного автомобіля, або кузова легкового автомобіля.

Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.31-33. Скласти короткий конспект.
Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §2.2 ст.33.
1. Опишіть як працює система вентиляції та опалення кузова.
2. Як здійснити керування опалювачем?
3. Як здійснюється вентиляція салону?


Тема 5. Спеціальне обладнання: лебідки, буксирні пристрої, сідельно-зчіпні пристрої.


Ознайомитися з матеріалами до уроку ст 357-360 підручника https://studfile.net/preview/5285534/page:36/  Скласти короткий конспект.
Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання
1. На яких автомобілях застосовують лебідку? З якою метою?
2. Яке призначення та будова буксирного пристрою?
3. Опишіть призначення та будову сідельно-зчіпного пристрою.


Тема 6: Автомобільні ремонтні підйомники


Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.324-330. Скласти короткий конспект.
Різновиди автомобільних підйомників – http://kievlift.com.ua/ua/riznovidi-avtomobilnih-pidjomnikiv-538/ 
Типи підйомників для обслуговування автомобілів – https://studfile.net/preview/5352382/page:25/ 
Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:
1. Яка класифікація підйомників?
2. Які переваги та недоліки підйомників?
3. Чим обумовлений вибір кінематичної схеми підйомника?
4. Коли треба використовувати електромеханічний підйомник?
5. З яких положень вибирається матеріал гвинта підйомника?


Тема 7: Класична і шаблонна система виправлення кузова


Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.360-369 та https://studfile.net/preview/5352382/page:116/  Виписати до конспектів основні визначення по темі.
Домашнє завдання: дайте відповіді на поставлені нижче запитання:
1. Що спільного та чим відрізняється класична та шаблонова системи виправлення кузовів легкових автомобілів?
2. Якими бувають типи оснастки для ремонту кузовів і кабін автомобілів?
3. Яким вимогам повинен задовільняти інструмент для виправлення деформованих ділянок кузовів автомобілів?
4. За якою схемою працюють стенди для правки кузовів легкових автомобілів?


Тема 8: Рихтувальні стенди. Підлогові системи рихтування.


Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.360-369 та параграфом 17.3. Пересувні стенди для правки кузовів автомобілів

https://studfile.net/preview/5352382/page:117/

Виписати до конспектів основні визначення назви рихтувальних стендів та їх основні технічні характеристики.
Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання до §12.2 ст.377.
1. Яке обладнання для виправлення кузовів застосовується на СТО?
2. Для чого призначений стенд Р-620?
3. Як здійснюється виправлення деформованих кузовів за допомогою пристрою БС-71.000?
4. Яке призначення установки БС-123.000, та що являє собою пристрій БС-124.000?


Тема 9: Вимірювальні системи. Лінійки для вимірювання кузову.


Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.293-305.
Ознайомитися з матеріалами до уроку параграф 17.4. Контроль геометрії кузова вимірювальними пристроями – https://studfile.net/preview/5352382/page:118/

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:
1. Які вимірювальні системи ви знаєте?
2. Що являє собою найпростіша лінійка для заміру геометрії кузова?
3. Назвіть основні відмінності електронної лінійки, від попередньої.
4. Що таке вимірювальна система Сільвер Дата?
5. В якому документі зібрані основні розміри на конкретний автомобіль?


Тема 10: Обладнання і пристосування для рихтування. Ручний рихтувальний інструмент


Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.272-286. В Зошити виписати загальну класифікацію інструменту жестянщика. асортиментні групи ручного інструменту. Види жерстяницьких молотків, жерстяницьких підтримок, жерстяницьких ложок, виштовхувачів та францювателів. Які інструменти входять до універсального та спеціального інструменту.
Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:
1. Які основні види інструментів використовуються при рихтуванні кузова автомобіля?
2. Молоток для виправлення –його призначення і форма?
3. Призначення і будова карбувального молотка?
4. Що таке самозаклинювальна механічна розпірка?
5. Для чого використовується інерційний молоток?


Тема 11: Механізований рихтувальний інструмент


Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.280-286. В Зошити записати групи механізованого інструменту.
Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:
1. Назвіть види інструменту для різання.
2. За типом приводу механізований інструмент може бути:?
3. Назвіть основні види дрилів.
4. Які є види шліфувальних машин?
5. За характером руху робочого органу шліфувальні машини можуть бути:?


Тема 12: Основні пошкодження кузовів. Організація робіт і технічного обслуговування автомобілів.


Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.289-293. В Зошити записати: види пошкоджень кузова, та які пошкодження входять до них. Звернути увагу на аварійні пошкодження – записати які кузовні деталі зазнають деформацій при ударах в різні частини кузова.
Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання
1. Назвіть основні види пошкоджень кузовів.
2. Які пошкодження можуть виникнути в ході експлуатації автомобіля?
3. Опишіть можливі руйнування при аварії, коли удар завдано в задню частину кузова?
4. Які пошкодження можуть виникнути у зв’язку з конструкторськими недоробками?


Тема 13: Приймання кузовів до ремонту.


Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.340-347. В Зошити коротко записати, які процедури проводяться з автомобілем при його прийманні у ремонт.
Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання до §11.2 ст. 357 підручника
1. Який порядок приймання автомобіля в ремонт?
2. Назвіть види розбирання кузовів.
3. Як видалити кріпильну деталь, що не піддається розкручуванню?
4. Методи видалення лакофарбового покриття.
5. Назвіть способи видалення продуктів корозії.


Тема 14: Дефекація і контрольні обміри кузова


Ознайомитися з матеріалами до уроку на ст.346-347, 293-305. В Зошити записати: що таке дефекація, якими методами може проводитися, які способи належать до руйнівних, а які до не руйнівних, та коротко описати технології способів дефекації.
Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:
1. Хто проводить дефекацію кузова?
2. Які методи дефекації ви вивчили?
3. Які методи неруйнівного контролю ви знаєте?
4. На чому заснований метод фарб?
5. За допомогою чого проводяться неруйнівні методи дефекації?
6. Назвіть інструменти для контрольних обмірів кузова.

Урок №15.

Лабораторно-практична робота № 1

Тема:«Приймання автомобіля в ремонт, попередній огляд, дефектовка»

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботи виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт. Для цього заводимо нові зошити в клітинку, підписуємо їх

Зошит

Для лабораторно-практичних робіт

З технології рихтування кузовів

учня ДНЗ «МВПУ АТ БМ»

групи №20

Прізвище Ім’я

В ході лабораторної роботи приймаємо аварійний автомобіль Жигулі 2101 http://cargeometry.com/body-dimensions/176-kuzovnye-razmery-vaz-2101-2102-zhiguli.html. приймаємо що удар був завданий збоку, зліва в передню частину кузова. Необхідно визначитися які саме деталі будуть зазнавати пошкоджень і на основі цього скласти акт приймання автомобіля в ремонт та ремонтну відомість.

Урок №16. Заходи профілактичного характеру. Догляд за пофарбованою поверхнею та іншими декоративними покриттями кузова. Прибиральні та мийні роботи

Опрацювати  матеріал на ст.85-90, 125-129 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання

 1. Як слід доглядати за пофарбованою поверхнею кузова автомобіля?
 2. Які правила миття кузова автомобіля?
 3. Які хімічні засоби застосовуються для догляду за автомобілем?
 4. Які правила полірування лакофарбового покриття кузова автомобіля?
 5. Як слід доглядати за оббивкою сидінь автомобіля?

Матеріали до уроку

http://budtehnika.pp.ua/6046-doglyad-za-lakofarbovim-pokrittyam-avtomoblv.html

https://drive.google.com/file/d/1zavKKPScZkfX63fMTxdDbjympFChtmup/view

Урок №17.

Лабораторно-практична робота № 2 «Діагностика кузова легкового автомобіля»

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботу виконуємо в зошиті для лабораторно-практичних робіт.

В ході лабораторної роботи приймаємо аварійний автомобіль Жигулі 2101 http://cargeometry.com/body-dimensions/176-kuzovnye-razmery-vaz-2101-2102-zhiguli.html. приймаємо що удар був завданий збоку, зліва в передню частину кузова. Визначаємось за таблицею 10.1 з видом перекосів кузова автомобіля при такому ударі, і записуємо в зошити де і за допомогою яких інструментів ми будемо знімати виміри вказавши єталонні розміри.  У висновку дати відповіді на контрольні запитання.

Урок №18. Кріпильні та регулювальні роботи. Усунення пошкоджень кузова.

Опрацювати  матеріал на ст.90-125 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання ст. 135-136. Номери запитань: 6, 13, 14, 21, 22, 24, 25, 26

Матеріали до уроку

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-152-automobili/13.htm

http://budtehnika.pp.ua/10012-usunennya-poshkodzhen-kuzova.html

Урок №19. Дефекти дверей, капотакришки багажника. Ремонт та, усунення незначних дефектів.

Опрацювати  матеріал на ст.90-125 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.  Законспектувати основні терміни і поняття.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання ст. 135-136. Номери запитань: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,18, 19, 20.

Матеріали до уроку

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-152-automobili/13.htm

http://budtehnika.pp.ua/10012-usunennya-poshkodzhen-kuzova.html

https://works.doklad.ru/view/Yhj71j1s5w4/all.html – див. 2.2 Регулювання дверей; 2.3 Капот, кришка багажника.

https://v-tochku.com.ua/ua/manual/chery-amulet-remont-bez-problem/zamena-zamka-dveri-zadka-chery-amulet/ – заміна замків

Урок №20. Заміна передніх і задніх крил

Опрацювати  матеріали до уроку. 

Домашнє завдання: в робочі зошити записати технологію заміни передніх крил, та технологію заміни задніх крил автомобіля.

Матеріали до уроку

http://budtehnika.pp.ua/2636-remont-zamna-perednh-kril.html –  ремонт і заміна передніх крил

http://budtehnika.pp.ua/2635-remont-zamna-zadnh-kril.html – ремонт і заміна задніх крил

Урок №21. Заміна панелі даху і задньої частини кузова.

Опрацювати  матеріали до уроку. 

Домашнє завдання: в робочі зошити записати технологію заміни даху, та технологію заміни задньої частини автомобіля.

Матеріали до уроку

https://works.doklad.ru/view/Yhj71j1s5w4/all.html – див пункт 2.5 Заміна даху, 2.6 Заміна панелі задка

Урок №22. Заміна порогів і лонжеронів.

Опрацювати  матеріали до уроку. 

Домашнє завдання: в робочі зошити записати технологію заміни порогів, та технологію заміни лонжеронів  автомобіля.

Матеріали до уроку

https://asiacentr.com.ua/ua/remont/468_zamena-porogov-matiz/ – заміна порогів

або https://exptuneup.ru/exptuneup_rss/53-%D1%86%D0%BA%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/90-bodyserv1.html – заміна порогів

http://autopark.pp.ua/787-yak-provoditsya-zamna-lonzherona.html – заміна лонжеронів

Урок №23. Ремонт та заміна панелей.

Опрацювати  матеріали до уроку. 

Домашнє завдання: в робочі зошити записати технологію заміни панелей автомобіля.

Матеріали до уроку

https://works.doklad.ru/view/Yhj71j1s5w4/all.html – див 2.6 Заміна панелі задка

https://kuzov.info/zamena-paneley-kuzova/ – заміна панелей кузова

Урок №24. Видалення лакофарбового покриття та очищення кузова від продуктів корозії.

Опрацювати  матеріал на ст.343-346 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: в робочі зошити записати методи видалення лакофарбових покриттів та коротко охарактеризувати кожен з методів. Які способи входять до кожного з методів? Який з методів на вашу думку більш продуктивний? Який з методів не доцільно використовувати?

Матеріали до уроку

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-152-automobili/23.htm – Способи видалення лакофарбових покриттів та очищення поверхні кузова від продуктів корозії

Урок №25. Контроль геометрії кузова за допомогою калібрів та шаблонів

Опрацювати  матеріал на ст.297-301 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку. 

Матеріали до уроку відкрити тут

Домашнє завдання: в зошити записати технологію встановлення калібру на кузов автомобіля та технологію перевірки форми прорізу шаблоном.

Урок №26. Контроль геометрії кузова вимірювальними пристроями

Опрацювати  матеріал на ст. 301-305 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання:

 1. Назвіть найпоширеніші вимірювальні пристрої для контролю геометрії кузова автомобіля.
 2. З чого починаємо вимірювання?
 3. Порядок вимірювання висоти і довжини.
 4. Порядок вимірювання ширини.

Урок №27.

Лабораторно-практична робота № 3 «Контроль геометрії основи кузова»

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботу виконуємо в зошиті для лабораторно-практичних робіт.

В ході лабораторної роботи приймаємо аварійний автомобіль Жигулі 2101 http://cargeometry.com/body-dimensions/176-kuzovnye-razmery-vaz-2101-2102-zhiguli.html. приймаємо що завдано фронтальний удар. У висновку дати відповіді на контрольні запитання.

Урок №28. Організація контролю геометрії основ кузова на дільниці

Опрацювати  матеріал на ст. 305 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: в зошити записати: Умови приймального контролю, умови контролю в процесі ремонту, умови вихідного контролю.

Матеріали до уроку

http://budtehnika.pp.ua/10010-organzacya-tehnchnogo-kontrolyu-remontu-kuzovv.html – організація технічного контролю ремонту кузовів

Урок №29. Розбірно-складальні кузовні роботи

Опрацювати  матеріал на ст. 306-307 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: в зошити записати технологію розбирально-складальних робіт

Матеріали до уроку

http://eprints.kname.edu.ua/5267/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%BA_%D1%87_1_%D0%A0%D0%A2%D0%97-3_%D0%B2%D0%B0%D1%80.pdf –  дивись ст. 29-34

Урок №30.

Лабораторно-практична робота № 4 «Організація розбірно-складальних робіт»

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботу виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Урок №31. Виправлення каркасу кузова

Опрацювати  матеріал на ст. 307-330 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання ст.335 підручника. Номери питань: 12, 13, 14.

Матеріали до уроку

http://budtehnika.pp.ua/5986-vdnovlennya-kuzova-avtomoblya.html – відновлення кузова автомобіля

Урок №32.

Лабораторно-практична робота № 5 «Відновлення форми пошкоджених металевих частин.»

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботу виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

В ході лабораторної роботи приймаємо аварійний автомобіль Жигулі 2101 http://cargeometry.com/body-dimensions/176-kuzovnye-razmery-vaz-2101-2102-zhiguli.html. приймаємо що удар був завданий збоку, зліва.

Урок №33. Виправлення кузова з використанням гідравлічних приладів

Опрацювати  матеріал на ст. 310-313 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання

 1. Що теке гідравлічна розтяжка?
 2. Будова гідравлічної розтяжки.
 3. Принцип роботи гідравлічної розтяжки.
 4. Як виправити кузов за допомогою гідравлічної розтяжки?

Урок №34. Виправлення кузова за допомогою без рамних пристроїв

Опрацювати  матеріал на ст. 313-318 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання

 1. Назвіть відомі вам без рамні пристрої для випрямлення кузова.
 2. В чому полягають особливості їх будови?
 3. Опишіть будову пристрою «Корек».
 4. Як здійснюється виправлення за допомогою пристрою «Корек»?
 5. Що таке гідравлічний розпірний косинець Ф-6001? Його будова.
 6. Як здійснити виправлення кузова за допомогою гідравлічного розпірного косинця?

Урок №35. Виправлення кузова на рихтувальних стендах

Опрацювати  матеріал на ст. 318-324 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання

 1. Назвіть відомі вам рихтувальні стенди.
 2. Опишіть будову названих стендів.
 3. Як здійснюється виправлення за допомогою стендів?

Урок №36. Відновлення зовнішніх елементів кузова

Опрацювати  матеріал на ст. 330-334 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання

 1. Назвіть способи ремонту зовнішніх елементів кузова.
 2. Які кузовні деталі можна склеювати?
 3. Опишіть технологію склеювання кузовних деталей.

Матеріали до уроку

https://v-tochku.com.ua/ua/manual/geely-ck-rukovodstvo-po-remontu/chast-6-remont-povrezhdenia-kuzova/ – ремонт пошкоджень кузова

https://www.avtobeginner.ru/articles/131/vosstanovlenie-vneshnih-i-vnutrennih-elementov-kuzova.html – відновлення зовнішніх елементів кузова

Урок №37. Відновлення внутрішніх елементів кузова

Опрацювати  матеріал на ст. 330-334 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання

 1. З яких матеріалів складаються внутрішні кузовні деталі?
 2. Які дефекти можуть виникнути в процесі експлуатації салону автомобіля?
 3. Якими методами можна їх відновити?

Матеріали до уроку

https://autochrome.ru/raznoe/remont-obshivki-salona-avtomobilya.html – ремонт обшивки салону автомобіля

Урок №38.

 Лабораторно-практична робота № 6 «Відновлення елементів кузова»

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботу виконувати в зошиті для лабораторно-практичних робіт.

Урок №39.

Лабораторно-практична робота № 7 «Вирівнювання поверхні із застосуванням припою»

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботу виконувати в зошиті для лабораторно-практичних робіт.

Урок №40. Технологічний процес складання кузовів. Види з’єднань при складанні кузовів.

Опрацювати  матеріали до уроку.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання

 1. В скільки етапів проходить складання кузову після ремонту?
 2. Як проходить складання кузова до фарбування?
 3. Як проходить складання кузова після фарбування?
 4. Які інструменти використовуються під час складання кузова автомобіля?
 5. Назвіть види з’єднань що використовуються під час складання кузова.

Матеріали до уроку

http://budtehnika.pp.ua/10007-zagaln-pitannya-tehnologyi-skladannya-kuzovv.html – загальні питання технології складання кузовів

Урок №41. Механічні та хімічні властивості кузовів.

Опрацювати матеріали до уроку відкрити тут

Домашнє завдання: Жирним шрифтом виділено текст, який необхідно законспектувати в зошити.

Урок №42. Вплив різних факторів на механічні властивості матеріалів. Різновиди реагентів.

Опрацювати матеріали до уроку.

Домашнє завдання: дати відповіді на запитання

 1. Всі види факторів що впливають на автомобіль можна розділити на два види…?
 2. До зовнішніх факторів в техніці відносять:?
 3. Внутрішніми факторами для об’єктів техніки є процеси:?
 4. За часом і характером впливу режими експлуатації і роботи виробів можуть бути:?
 5. Відповідний ГОСТ ділить усі зовнішні впливові фактори (ЗВФ) на наступні класи:
 6. Як випливає з класифікації, до механічних чинників відносять дві групи:
 7. До факторів статичного впливу відносяться такі види:
 8. До механічних факторів динамічного впливу відносяться такі види як:
 9. Серед кліматичних факторів зазвичай виділяють впливи:

10 Серед біологічних факторів зазвичай виділяють вплив на технічні системи:

Матеріали до уроку

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2834/1/M06285.PDF – дивись сторінки 6-12

Тестове завдання для тематичного оцінювання

відкрити тут

Письмово в робочих зошитах дати відповіді на тестові завдання

Фотозвіт відправити на електронну пошту викладача yuliya138313@gmail.com

ІІІ курс

група 30

Урок № 1: Поліролі та віск для кузова. Захисна плівка. Пластикові дефлектори

Опрацювати ст. 85-90 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Назвіть причини по яким автовласники використовують поліролі та віск для кузова, захисну плівку, пластикові дефлектори?
 2. Назвіть відомі вам заходи профілактичного характеру?
 3. Який з заходів профілактичного характеру використовується автовласниками найчастіше?
 4. Які хімічні засоби використовуються для догляду за автомобілем?
 5. Які правила полірування лакофарбового покриття?

Матеріали до уроку

https://autokresla-isofix.ru/uk/chem-luchshe-pokryt-lkp-avtomobilya-zashchitnoe-pokrytie-kuzova-avtomobilya-chto/

переглянути тут

Урок № 2: Візуальний контроль, лінійні вимірювання. Контроль геометрії кузова вимірювальними системами спеціальних стендів.

Опрацювати ст. 293-297 підручника.

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §10.2 на ст.335 підручника.

Матеріали до уроку

http://cargeometry.com/article/1264-vychislyaem-lineynye-razmery-kuzova-ispolzuya-karty-ot-stapelya-car-o-liner.html – вираховування лінійних розмірів кузова використовуючи карти від стапеля car-o-liner

https://www.youtube.com/watch?v=m2m04AHYQrM – системи контролю геометрії кузова, вимірювальна система SIVER DATA

https://www.youtube.com/watch?v=XO9wsudfI3s&t=28s –  електронна лінійка EzCalipre Autorobot

https://www.youtube.com/watch?v=Exkj4FgXRMo&t=158s – огляд лінійки WIEDERKRAFT WDK-MS300

https://www.youtube.com/watch?v=XWRQK4VetQI&t=9s – вимірювання висоти лонжеронів

https://www.youtube.com/watch?v=5tf5BgQeBn8 – визначення перекосів кузова за допомогою лазерного нівеліра і рулетки

http://cargeometry.com/article/82-geometriya-kuzova-avtomobilya.html

Урок № 3: Калібри, шаблони, вимірювальні пристрої.

Опрацювати ст. 297-301 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

У конспекті вказати конструкцію та технологію використання калібрів. Аналогічно записити з що являє собою шаблон і як ним користуватися.

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

 1. Які причини зміни геометричних параметрів кузова легкового автомобіля в процесі експлуатації?
 2. Назвіть види перекосів кузова й охарактеризуйте їх.
 3. Назвіть системи для правки й виміру геометрії кузова легкового автомобіля.
 4. Яка основна відмінність електронних вимірювальних систем від систем косинців і шаблонів?

Урок № 4: Технології обробки виїмки, дверей, кришки багажника та капоту.

Опрацювати матеріали до уроку

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

 1. Які причини шуму в салоні автомобіля?
 2. Назвіть методи усунення шуму.
 3. Назвіть матеріали і інструменти для усунення шуму.
 4. Для машин правильно наносити ізоляцію на:?

Матеріали до уроку

https://oborudow.ru/uk/transmissiya/kak-sdelat-shumoizolyaciyu-avtomobilya-pravilno-kak-organizovat-shumoizolyaciyu-avtomobilya-svoimi-rukam/ – Як зробити шумоізоляцію автомобіля правильно? Як організувати шумоізоляцію автомобіля своїми руками Яку шумоізоляцію використовувати для авто

https://www.youtube.com/watch?v=OXZVjeJuuuU – шумоізоляція KIA, двері, капот, багажник

Урок № 5: Приймання кузовів у ремонт. Розбирання кузовів.

Опрацювати ст. 340-347, 306-307 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §11.2 на ст.357 підручника.

Матеріали до уроку

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-152-automobili/21.htm – загальна структура технологічного процесу ремонту кузова

https://www.youtube.com/watch?v=-1ZmeM6VcfE – приймання кузова в ремонт

http://cargeometry.com/article/80-kuzovnye-raboty-razborka-kuzova.html

Урок № 6: Облицювальний інструмент.

Опрацювати матеріали до уроку переглянути тут

Домашнє завдання: зробити конспект уроку. Жирним шрифтом виділено текст, який необхідно записати.

Урок № 7: Ручний та механізований інструмент, улаштування.

Опрацювати ст. 272-287 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §9.8 на ст.288 підручника.

Урок № 8: Видалення лакофарбового покриття та очищення кузовів від корозії.

Опрацювати  матеріал на ст.343-346 підручника  Б.С. Бабіч, В.В. Лущик Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: в робочі зошити записати методи видалення лакофарбових покриттів та коротко охарактеризувати кожен з методів. Які способи входять до кожного з методів? Який з методів на вашу думку більш продуктивний? Який з методів не доцільно використовувати?

Матеріали до уроку

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-152-automobili/23.htm – Способи видалення лакофарбових покриттів та очищення поверхні кузова від продуктів корозії

Урок № 9: Дефектоскопія кузовів.

Опрацювати ст. 346-347 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

 1. Хто проводить дефекацію кузова?
 2. Які методи дефекації ви вивчили?
 3. Які методи неруйнівного контролю ви знаєте?
 4. На чому заснований метод фарб?
 5. За допомогою чого проводяться неруйнівні методи дефекації?
 6. Назвіть інструменти для контрольних обмірів кузова.

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=GUqgfPRdHik – капілярний метод

https://www.youtube.com/watch?v=AjBdAmzjRy0 – товщиноміри

http://cargeometry.com/article/79-kuzovnye-raboty-proverka-geometrii-kuzova.html

http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/4/1-4-kl54.pdf – див. ст. 34-37

Урок № 10: Ремонт основних механізмів та обладнання кузовів.

Опрацювати ст. 307-330, 354-355 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §10.4 на ст. 335 підручника та §11.4 на ст. 358

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=wR2f-q4WPfs&feature=emb_logo – повний ремонт BMW 7

http://cargeometry.com/article/77-kuzovnye-raboty-remont-svarnyx-yelementov.html

http://cargeometry.com/article/76-kuzovnoj-remont-texnologiya-vosstanovleniya-formy-detalej.html

http://cargeometry.com/article/75-kuzovnoj-remont-rixtovka.html

http://cargeometry.com/article/72-kuzovnoj-remont-lonzheron-menyat-ili-remontirovat.html

http://cargeometry.com/article/71-kuzovnoj-remont-kak-pravit-srednyuyu-stojku.html

Урок № 11: Ремонт оперення кузова.

Опрацювати ст. 347-353 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §11.3 на ст. 357 підручника.

Матеріали до уроку

http://cargeometry.com/article/78-kuzovnye-raboty-remont-semnyx-detalej-kuzova.html

http://cargeometry.com/article/74-kuzovnoj-remont-ustranenie-vypuklosti-yelektronagrevom.html

http://cargeometry.com/article/73-kuzovnoj-remont-sterzhnevaya-vytyazhka-vmyatin.html

http://cargeometry.com/article/69-kuzovnoj-remont-ustranenie-deformacii-kryshi.html

http://cargeometry.com/article/68-kuzovnoj-remont-texnologiya-zameny-uzlov-i-detalej-kuzova.html

http://cargeometry.com/article/67-kuzovnoj-remont-metodika-pravki-semnyx-detalej.html

Урок № 12: Ремонт днища.

Опрацювати ст. 297-301 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання

 1. Які інструменти необхідні для ремонту днища автомобіля7
 2. Які матеріали використовуються при ремонті днища?
 3. Метал якої товщини використовують для заварювання отворів?
 4. Що входить до підготовчого етапу?
 5. Як проходить процес зварювання?
 6. Чи можливий ремонт без зварювання?

Матеріали до уроку

https://kuzovspec.ru/oborudovanie/remont-dnishha/

https://www.youtube.com/watch?v=NGf-sIF_n3s

https://www.youtube.com/watch?v=bsef_IVhxY0&list=RDQMIjzLD-D93Cs&start_radio=1 – плейлист ремонт днища автомобіля

Урок № 13: Зняття і заміна пошкодженого скла кузова.

Опрацювати ст. 105-110 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання ст. 135-136 підручника. Номера запитань 17-20.

Матеріали до уроку

http://cargeometry.com/article/66-kuzovnoj-remont-texnologiya-zameny-stekol.html

https://www.youtube.com/watch?v=7mIsqPi4grE&t=141s

https://www.youtube.com/watch?v=mqiCf5PQMbg&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=jFtGv1yl91w

https://www.youtube.com/watch?v=htHXPnHpajE

Урок № 14-15: Лабораторно-практична робота №1.Складання інструкційної карти на розбирання кузова легкового автомобіля

Роботи виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт. Для цього заводимо нові зошити в клітинку, підписуємо їх

Зошит

Для лабораторно-практичних робіт

З технології рихтування кузовів

учня ДНЗ «МВПУ АТ БМ»

групи №30

Прізвище Ім’я

https://drive.google.com/file/d/1Qgw4VpUyudBi5Q7USLPbvkNnsK-D4aHG/view?usp=sharing

Урок № 16-17: Лабораторно-практична робота №2.Складання інструкційної карти на розбирання кузова вантажного автомобіля

Роботи виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

https://drive.google.com/file/d/1Qgw4VpUyudBi5Q7USLPbvkNnsK-D4aHG/view?usp=sharing

Урок № 18-19: Лабораторно-практична робота №3.Складання інструкційної карти на розбирання кузова автобуса

Роботи виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

https://drive.google.com/file/d/1Qgw4VpUyudBi5Q7USLPbvkNnsK-D4aHG/view?usp=sharing

Тестове завдання

по темі: Підготовка кузовів до ремонту. Капітальний ремонт кузовів, кабін автомобілів і автобусів. Складання кузова після ремонту

Переглянути завдання тут

(виконання обов`язкове, надіслати для перевірки)

Урок № 20: Виправляння із застосуванням нагрівання  та припою.

Опрацювати ст. 351-353 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §11.3 на ст. 357-358 підручника номери запитань 11, 12, 13.

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=QX62lygFoDU

https://www.youtube.com/watch?v=gJyn_S73Xv4

https://www.youtube.com/watch?v=TjpynPtbE00&t=489s

Урок № 21: Вирізування зруйнованої частини деталі з виготовленням ремонтної вставки.

Опрацювати ст. 370-377 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §12.3 ст. 377-378 підручника.

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=OxzY7O_nAhc

Урок № 22: Способи відновлювального ремонту. Відновлення зовнішніх і внутрішніх елементів кузова. Особливості ремонту кузова склеюванням.

Опрацювати ст. 330-335 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §10.5 на ст. 336

Урок № 23: Правка панелей із застосуванням нагріванням. Правка деформованих панелей і прорізів механічним способом.

Опрацювати ст. 348-252 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання

 1. Назвіть види деформацій панелей кузова.
 2. Назвіть інструменти для рихтування.
 3. Які є методи механічного видалення деформацій?
 4. Опишіть технологію кожного з методів.

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=62YxE0olFWA

Урок № 24: Лабораторно-практична робота 4. Дефектування деталей кузова. Способи відновлення дефектів деталей кузова.

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботи виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Урок № 25: Лабораторно-практична робота 5. Усунення нерівностей корпусних деталей за допомогою поліефірних заповнювачів (шпаклівок)

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботи виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Урок № 26: Особливості рихтування вм’ятин без фарбування(PDR), полірування кузова. Ремонт кузова без зварювання.

Опрацювати матеріали до уроку

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання

 1. Інструмент для рихтування за технологією PDR
 2. Технологія рихтування за технологією PDR
 3. 3. Інструменти і склади, необхідні для полірування
 4. Технологія полірування
 5. Як усунути отвір в кузовній деталі без зварювання?

Матеріали до уроку

http://avtoservis.lutsk.ua/rihtovka-bez-farbuvannja/

https://avtotachki.com/uk/process-polirovki-avtomobilya/

https://autospace.in.ua/yak-zakriti-diru-v-kuzovi-avto-bez-zvarjuvannya/

Урок № 27: Загальні поняття контролю, стенди для контрольних випробувань кузова.

Опрацювати ст. 293-305 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §10.2 на ст. 335

Урок № 28: Технічні вимоги до кузова по якості зварних, правильних і рихтувальних робіт.

Опрацювати матеріали до уроку

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання

 1. Які основні етапи проходить кузов при ремонті?
 2. Які види ТО ви знаєте?
 3. Що таке дефектація?
 4. Як провести контроль зварних з’єднань?
 5. За допомогою яких інструментів проводять контрольні вимірювання?
 6. Звідки беруть еталонні значення розмірів?

Матеріали до уроку

http://obrobka.pp.ua/1527-kontrol-yakost-zvarnih-shvv-zyednan.html

https://gtshina.ru/uk/avtotovary/tehnologicheskie-processy-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-avtomobilei/

Урок № 29: Лабораторно-практична робота № 6. Контроль геометрії основи кузова за допомогою калібрів і шаблонів.

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботи виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Урок № 30: Лабораторно-практична робота № 7. Контроль геометрії кузова вимірювальними пристроями.

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботи виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Виконати тестове завдання

https://drive.google.com/file/d/1A9wQLg2zOuE4rZxCBBLLvOWs3Bg09YS4/view?usp=sharing

 IV курс

Група 40

Урок 1: Технологія та методи правки під покриття облицювальних деталей і вузлів кузовів. Послідовність виконання операцій по виготовленню облицювальних деталей та вузлів кузова за кресленням або зразком.

Опрацювати ст. 232-237, 307-330, 346-353, 370-377 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. З яких матеріалів виготовлені облицювальні деталі кузова?
 2. Які елементи кузова виготовляють з листового алюмінію?
 3. Які деталі кузова виготовляють із пластмас?
 4. Якими способами усувають деформацію кузова?
 5. Які пристрої застосовують для виправлення кузовів?
 6. Назвіть способи правки кузовних деталей під покриття.
 7. Опишіть технологію використання способу часткової заміни кузовних деталей?

Урок 2: Правка кузовів за допомогою пристроїв та інструментів. Правка днища кузова. Правка порогів за допомогою пристроїв та інструментів. Правка крил за допомогою пристроїв та інструментів. Правка дверей за допомогою пристроїв та інструментів.

Опрацювати ст. 347-353, 272-286 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. За допомогою яких інструментів проводиться рихтування кузовних деталей?
 2. Від чого залежить вибір інструменту?
 3. Які є методи видалення вм’ятин та випинів?
 4. Як проводиться нагрівання при видаленні вм’ятин?
 5. Як проводять вирівнювання поверхні за допомогою припою?

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=eWtlafHVwfI – спецкурс по видаленню вм’ятин

https://www.youtube.com/watch?v=7XzhnXgIrCM – виправлення днища автомобіля

https://www.youtube.com/watch?v=W_sesLm8fIU – виправлення порогів

https://www.youtube.com/watch?v=dwLT1uovTBw – рихтування крила

https://www.youtube.com/watch?v=iEy9J-OSEFs     https://www.youtube.com/watch?v=WP-GfuBCSFE  – ремонт дверей

Урок 3: Лабораторно-практичні робота № 1 Перевірка стану та кріплення елементів кузова

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботи виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт. Для цього заводимо нові зошити в клітинку, підписуємо їх

Зошит

Для лабораторно-практичних робіт

З технології рихтування кузовів

учня ДНЗ «МВПУ АТ БМ»

групи №40 (або 41 відповідно)

Прізвище Ім’я 

Шукаємо потрібну лабораторно-практичну роботу та керуючись вказівками виконуємо її.

Урок 4: Лабораторно-практичні робота № 2 Регулювання навісних елементів кузова

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Шукаємо потрібну лабораторно-практичну роботу та керуючись вказівками виконуємо її в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Урок 5: Лабораторно-практичні робота № 3 Випрямлення каркасу кузова.

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Шукаємо потрібну лабораторно-практичну роботу та керуючись вказівками виконуємо її в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Урок 6: Ремонт днища кузова за допомогою ремонтних вставок і заміни частини кузова. Ремонт і заміна переднього лонжерона. Ремонт і заміна заднього лонжерона. Послідовність виконання операцій по заміні панелі даху зі стійками.

Опрацювати матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Які основні інструменти використовуються при заміні кузовних частин?
 2. Опишіть технологію ремонту днища автомобіля за допомогою ремонтних вставок.
 3. Опишіть процес заміни переднього лонжерона?
 4. Опишіть процес заміни заднього лонжерона.
 5. Як проходить процес заміни даху?

Матеріали до уроку

https://555-shop.ru/remont/kak-perevarit-dnishhe-vaz-2109.html – ремонт днища кузова

https://kuzov.info/zamena-perednego-lonzherona/ – ремонт і заміна переднього лонжерона

https://555-shop.ru/remont/zamena-zadnego-lonzherona-vaz-21099.html – ремонт і заміна заднього лонжерона

http://jak.bono.odessa.ua/articles/jak-pravilno-zaminiti-dah-avtomobilja-svoimi.php – технологія заміни даху

Урок 7: Лабораторно-практичні робота № 4 Ремонт заміною пошкоджених деталей

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Шукаємо потрібну лабораторно-практичну роботу та керуючись вказівками виконуємо її в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Урок 8: Лабораторно-практичні робота № 5 Заміна порогів автомобіля

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Шукаємо потрібну лабораторно-практичну роботу та керуючись вказівками виконуємо її в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Урок 9: Складання карти вимірювання кузова.  Контрольні вимірювання кузова.

Опрацювати ст. 293-305 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Що таке карта вимірювань кузова і для чого вона призначена?
 2. За допомогою чого можна зробити контрольні обміри кузова?
 3. Опишіть порядок вимірювань висоти та довжини.
 4. Опишіть порядок вимірювань ширини.

Матеріали до уроку

http://siver.ru/ru/catalog_data/basic.php – теорія контролю геометрії кузова від SIVER DATA

http://siver.ru/ru/catalog_data/test_base.php – база карт SIVER DATA

http://kakatak.ru/body.html

http://www.chevyman.ru/Aveo/T250/body/exterior/kontrolnye-izmereniya-kuzova – приклад контрольних вимірів кузова

Урок 10: Лабораторно-практичні робота № 6 Зняття контрольних обсягів кузова

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Шукаємо потрібну лабораторно-практичну роботу та керуючись вказівками виконуємо її в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Тестове завдання

до теми «Технологія та методи правки під покриття облицювальних деталей і вузлів кузовів колісних транспортних засобів» відкрити тут

(виконання обов`язкове, надіслати для перевірки)

Урок 11: Шліфування вручну і за допомогою механізованого інструменту з перевіркою за шаблоном.

Опрацювати матеріали до уроку.

Домашнє завдання: записати до конспектів інструменти для шліфування та полірування поверхонь кузова та технологію процесу. Як перевірити якість виконаних робіт?

Матеріали до уроку

https://avtotachki.com/uk/process-polirovki-avtomobilya/

https://gtshina.ru/uk/korobka-peredach/kak-otpolirovat-kuzov-mashiny-svoimi-rukami-professionalnaya-i/

https://www.youtube.com/watch?v=_qpcON3hwKY&list=PLSFTRoMHDFKL-3HlefsX0_l1nEPy0YDLX&index=126 – полірування кузова

Урок 12: Підготовка поверхні під окраску кузова. Загальні відомості. Видалення старого лакофарбового покриття. Вибір абразивного матеріалу.

Опрацювати матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Які етапи проходить кузов до фарбування?
 2. Назвіть методи видалення лакофарбових покриттів.
 3. Чому на вашу думку не доцільно видаляти лакофарбове покриття за допомогою промислового фену чи випалювання?
 4. В чому на вашу думку полягає небезпека при видаленні фарби пелюстковим кругом?

Матеріали до уроку

https://autospace.in.ua/farbuvannya-avtomobilya-svoimi-rukami-vid-pidgotovki-do-farbuvannya/ – підготовка кузова до фарбування

https://bibika.in.ua/vidalennya-ochishhennya-farbi-z-kuzova-avtomobilya.html – видалення лакофарбових покриттів

Запитання до тематичного оцінювання по темі : «Шліфування поверхонь кузова»

 1. З якою метою фарбуються поверхні кузова?
 2. З якою метою шліфують і полірують поверхні кузовних деталей?
 3. Чому регулювання обертів обов’язкова умова при виборі інструменту для полірування?
 4. Назвіть способи видалення лакофарбових покриттів і продуктів корозії.

Урок 13: Виправляння із застосуванням нагрівання та припою. Правка панелей із застосуванням нагріванням.

Опрацювати ст. 351-353, 216-225 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Як здійснюють виправлення кузовних деталей із застосуванням нагрівання?
 2. Як підготувати поверхню до лудіння?
 3. Як здійснюють вирівнювання поверхонь із застосуванням припою
 4. Які припої використовуються в кузовних роботах?

Матеріали до уроку

http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/4/1-4-kl54.pdf  – див. ст. 65-67

Урок 14: Вирізування зруйнованої частини деталі з виготовленням ремонтної вставки.

Опрацювати ст. 347-348, 330-335,  підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Назвіть інструменти які нам необхідні в процесі виготовлення і установки ремонтної вставки на кузов.
 2. Опишіть процес установки ремонтної вставки.

Матеріали до уроку

http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/4/1-4-kl54.pdf – див. ст. 79-83

https://www.youtube.com/watch?v=odMTj8BocBA – ремонтна вставка арки крила

https://www.youtube.com/watch?v=GYHY6EqO16c – ремонтна вставка крила

https://www.youtube.com/watch?v=xjnLHmzwsWk – виготовлення ремонтної вставки

https://www.youtube.com/watch?v=RQku7ou9BXc – ремонтні вставки для підлоги, лонжерона і короба

Урок 15: Способи відновлювального ремонту. Відновлення зовнішніх і внутрішніх елементів кузова. Особливості ремонту кузова склеюванням.

Опрацювати ст. 238-241, 330-334 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §10.5 ст. 336 підручника.

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=YqVYIodusnY – ремонт склеюванням

https://www.youtube.com/watch?v=9JWThAqB0Xg – ремонт пластикових деталей

Урок 16: Правка деформованих панелей і прорізів механічним способом.

Опрацювати ст. 348-351підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Назвіть інструменти для правки механічним способом?
 2. Які види деформацій можна видалити механічним способом?
 3. Опишіть технологію видалення названих деформацій.

Виконати завдання до тематичного оцінювання з теми: «Ремонт кузовів легкових автомобілів вищих класів та автобусів». Дайте відповіді на запитання.

 1. Опишіть технологію полірування автомобіля.
 2. Які недоліки видалення фарби за допомогою дії високих температур? Опишіть даний метод.
 3. Назвіть способи ремонту кузовних деталей. Опишіть технологію відновлення за допомогою припоїв.

Урок 17: Класифікація, призначення, технічні характеристики, будова і налагодження універсального інструменту для правки.

Опрацювати ст. 138-228, 272-278 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Які інструменти використовуються для правки кузова?
 2. Який інструмент входить до складу типового універсального ручного інструмента?
 3. За допомогою якого інструменту здійснюється різання металу?

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=vPx4FjpQCFc&t=291s – інструмент для рихтування

https://www.youtube.com/watch?v=lzYmW4DB6qE&t=1038s – інструмент для рихтування

https://www.youtube.com/watch?v=2NeH3qyjQUQ – гладилка і підтримка

https://www.youtube.com/watch?v=UsDy9Y9uv5Q – види ручних ножиць

https://www.youtube.com/watch?v=ECdwrzEYrTQ – види зубил

https://www.youtube.com/watch?v=nh2geZ6-0mA – рубання металу

https://www.youtube.com/watch?v=hKx-0myOKik – рубання металу

https://www.youtube.com/watch?v=MVF0Qt9zDKM – про ножівки по металу

https://www.youtube.com/watch?v=oRIFDPuG1VM – напилки, рашпілі, надфілі

Урок 18: Класифікація, призначення, технічні характеристики, будова і налагодження спеціального інструменту для правки.

Опрацювати ст. 278-279 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Які групи інструментів входять до складу спеціального інструменту? Яке їх призначення?
 2. Чим відрізняється струбцина від кліщів?
 3. Для чого призначені кліщі-фланцювателі?
 4. Яка будова і призначення ручного діркопробивача?
 5. Які є види затискних механізмів?

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=I-GNNtnWqAQ – огляд моделей затискних механізмів

https://www.youtube.com/watch?v=pCzK2uDZHYo – кліщовий затискач-фіксатор

https://www.youtube.com/watch?v=gJmzr4UNyUI – ручні тиски і струбцини

https://www.youtube.com/watch?v=CGqavYwz2cU – механічна розпірка

https://www.youtube.com/watch?v=0eed2CpgkmQ&t=295s – інструмент для кузовних робіт

https://www.youtube.com/watch?v=x-X2aitOdDk – фіксатор

https://www.youtube.com/watch?v=fSqlX_J1g2c – ручний діркопробивач

Урок 19: Класифікація, призначення, технічні характеристики, будова і налагодження механізованого інструменту для правки.

Опрацювати ст. 280-286 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Назвіть види механізованого інструменту для правки.
 2. Назвіть види інструментів для різання?
 3. Ручні дрилі. За чим різняться?
 4. Які є види шліфувальних машин?
 5. Назвіть види полірувальних машин.

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=CwmtOU2_2t0 – інструменти для різання металу

https://www.youtube.com/watch?v=zqgfpZuYrdM – дрилі

https://www.youtube.com/watch?v=lskOa3k36go – шліфувальні машини

https://www.youtube.com/watch?v=90MDJ_4Tus4 – полірувальні машини

Виконати завдання до теми: «Налагодження інструменту для правки»

 1. Слюсарний молоток складається з:… (перерахувати)
 2. Які є види молотків?
 3. Сила удару повинна відповідати…?
 4. Назвіть інструмент для виправлення.
 5. Назвіть інструмент для різання металу. До яких груп входить названий інструмент?
 6. Який інструмент використовується для обпилювання металу? Що з названого використовується при кузовному ремонті?
 7. За якими характеристиками вибирають шліфувальні машини?
 8. Чим відрізняється дриль від шуруповерта?

Урок 20: Розмічання за кресленням

Опрацювати ст. 146-152 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Які є види розмічання?
 2. Що таке площинне розмічання?
 3. Які пристрої та інструменти використовують під час розмічальних робіт?
 4. Як здійснюють розмічання за кресленням?

Урок 21: Розмічання за шаблоном; розмічання за зразком; розмічання по місцю

Опрацювати ст. 152 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Як здійснюють розмічання за шаблоном?
 2. Як здійснюють розмічання за зразком?
 3. Як здійснюють розмічання по місцю?

Урок 22: Складання технологічних карт розмічання та виготовлення шаблонів для правки.

Опрацювати матеріали до уроку.

Домашнє завдання: на основі прикладу технологічних карт https://docs.google.com/document/d/1qvGROTfMyI_qZimyBUT5ct_uKOVxHh0z9mw5ONi76-A/edit?usp=sharing скласти технологічну карту на виготовлення шаблону. (https://www.youtube.com/watch?v=gOEMc4hYkqw)

Матеріали до уроку

https://slusarna.com.ua/tekhnolohichnyi-protses-sliusarnoi-obrobky-detalei/tekhnolohichna-dokumentatsiia-ta-tekhnolohichna-d.html

https://docs.google.com/document/d/1qvGROTfMyI_qZimyBUT5ct_uKOVxHh0z9mw5ONi76-A/edit?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=tFof4G6iPmc

https://www.youtube.com/watch?v=gOEMc4hYkqw

https://www.youtube.com/watch?v=JVmc5rnywnI

Виконати тестове завдання до теми: «Технологія розмічання та виготовлення шаблонів для правки»

(надіслати для перевірки) відкрити завдання тут

Урок 23: Особливості кузовів із синтетичних матеріалів.

Опрацювати ст. 77-78 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §4.4 на ст.78 підручника.

Матеріали до уроку відкрити тут

Урок 24: Способи і методи ремонту.

Опрацювати ст. 337-339, 347- 353 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Якими методами виконують ремонт і складання кузовів на АТП?
 2. У чому полягають переваги потокового методу над стаціонарними?
 3. На яких потокових лініях здійснюється ремонт кузовів на АТП?
 4. Назвіть способи ремонту кузовних деталей відомі вам?

Урок 25: Технологія ремонту деталей з пластмас та інших синтетичних матеріалів.

Опрацювати ст. 110-113, 234-242, 330-334  підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Якими способами можна відремонтувати пошкоджену оббивку кузова легкового автомобіля?
 2. Які переваги пластмас над іншими конструкційними матеріалами?
 3. Які основні клейові композиції застосовують для ремонту елементів кузова?
 4. Які елементи кузова ремонтують склеюванням?
 5. Як підготувати поверхні для склеювання?
 6. Які є способи склеювання деталей?
 7. Якими способами ремонтують деталі з пластмас?

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=fQGmlNsk9kA&list=PLSFTRoMHDFKL-3HlefsX0_l1nEPy0YDLX&index=107 – ремонт пластика клей і сода

https://www.youtube.com/watch?v=qGBBtPNpgXw&list=PLSFTRoMHDFKL-3HlefsX0_l1nEPy0YDLX&index=128 – виправлення пластикових бамперів

Урок 26: Лабораторно-практична робота № 7. Клеї та герметики для ремонту кузовів

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Шукаємо потрібну лабораторно-практичну роботу та керуючись вказівками виконуємо її в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Урок 27: Лабораторно-практична робота№ 8. Пластичні маси для ремонту кузовів.

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Шукаємо потрібну лабораторно-практичну роботу та керуючись вказівками виконуємо її в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Урок 28: Автомобільне скло.

Опрацювати ст. 85-90, 105-110, 242-243 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

 1. Як здійснюється догляд за склом автомобіля?
 2. Як замінити вітрове та заднє скло автомобіля?
 3. Як замінити опускне скло автомобіля Волга?
 4. Які характеристики загартованого скла, що застосовується для скління кузова?
 5. Які переваги багатошарового скла (триплекса)?

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=-CQn8unhGfE&list=PLSFTRoMHDFKL-3HlefsX0_l1nEPy0YDLX&index=83 – полірування скла

Виконати завдання до теми: «Ремонт кузовів легкових автомобілів та автобусів з синтетичних матеріалів»

 1. З яких матеріалів виготовляють кузови автомобілів?
 2. Чи існують пластикові кузови? Хто, коли і навіщо їх створив?
 3. Назвіть способи ремонту деталей із пластмас?
 4. Опишіть технологію склеювання.
 5. Що таке триплекс? В чому його переваги?

Група Т23

Урок № 1: Вирізування зруйнованої частини деталі з виготовленням ремонтної вставки.

Опрацювати ст. 370-377 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §12.3 ст. 377-378 підручника.

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=OxzY7O_nAhc

Урок № 2: Способи відновлювального ремонту. Відновлення зовнішніх і внутрішніх елементів кузова. Особливості ремонту кузова склеюванням.

Опрацювати ст. 330-335 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §10.5 на ст. 336

Урок № 3: Правка панелей із застосуванням нагріванням. Правка деформованих панелей і прорізів механічним способом.

Опрацювати ст. 348-252 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання

1. Назвіть види деформацій панелей кузова.

2. Назвіть інструменти для рихтування.

3. Які є методи механічного видалення деформацій?

4. Опишіть технологію кожного з методів.

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=62YxE0olFWA

Урок № 4: Лабораторно-практична робота 1. Дефектування деталей кузова. Способи відновлення дефектів деталей кузова.

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботи виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт. Для цього заводимо нові зошити в клітинку, підписуємо їх

Зошит

Для лабораторно-практичних робіт

З технології рихтування кузовів

учня ДНЗ «МВПУ АТ БМ»

групи №Т23

Прізвище Ім’я

Шукаємо потрібну лабораторно-практичну роботу та керуючись вказівками виконуємо її.

Урок № 5: Лабораторно-практична робота 2. Усунення нерівностей корпусних деталей за допомогою поліефірних заповнювачів (шпаклівок)

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботи виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Урок № 6: Особливості рихтування вм’ятин без фарбування(PDR), полірування кузова. Ремонт кузова без зварювання.

Опрацювати матеріали до уроку

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання

1. Інструмент для рихтування за технологією PDR

2. Технологія рихтування за технологією PDR

3. Інструменти і склади, необхідні для полірування

4. Технологія полірування

5. Як усунути отвір в кузовній деталі без зварювання?

Матеріали до уроку

http://avtoservis.lutsk.ua/rihtovka-bez-farbuvannja/

https://avtotachki.com/uk/process-polirovki-avtomobilya/

https://autospace.in.ua/yak-zakriti-diru-v-kuzovi-avto-bez-zvarjuvannya/

Урок № 7: Загальні поняття контролю, стенди для контрольних випробувань кузова.

Опрацювати ст. 293-305 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів»

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §10.2 на ст. 335

Урок № 8: Технічні вимоги до кузова по якості зварних, правильних і рихтувальних робіт.

Опрацювати матеріали до уроку

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання

1. Які основні етапи проходить кузов при ремонті?

2. Які види ТО ви знаєте?

3. Що таке дефектація?

4. Як провести контроль зварних з’єднань?

5. За допомогою яких інструментів проводять контрольні вимірювання?

6. Звідки беруть еталонні значення розмірів?

Матеріали до уроку

http://obrobka.pp.ua/1527-kontrol-yakost-zvarnih-shvv-zyednan.html

https://gtshina.ru/uk/avtotovary/tehnologicheskie-processy-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-avtomobilei/

Урок № 9: Лабораторно-практична робота № 3. Контроль геометрії основи кузова за допомогою калібрів і шаблонів.

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботи виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Урок № 10: Лабораторно-практична робота № 4. Контроль геометрії кузова вимірювальними пристроями.

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Роботи виконуємо в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Виконати тестове завдання

https://drive.google.com/file/d/1A9wQLg2zOuE4rZxCBBLLvOWs3Bg09YS4/view?usp=sharing

Урок 11: Технологія та методи правки під покриття облицювальних деталей і вузлів кузовів. Послідовність виконання операцій по виготовленню облицювальних деталей та вузлів кузова за кресленням або зразком.

Опрацювати ст. 232-237, 307-330, 346-353, 370-377 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

1. З яких матеріалів виготовлені облицювальні деталі кузова?

2. Які елементи кузова виготовляють з листового алюмінію?

3. Які деталі кузова виготовляють із пластмас?

4. Якими способами усувають деформацію кузова?

5. Які пристрої застосовують для виправлення кузовів?

6. Назвіть способи правки кузовних деталей під покриття.

7. Опишіть технологію використання способу часткової заміни кузовних деталей?

Урок 12: Правка кузовів за допомогою пристроїв та інструментів. Правка днища кузова. Правка порогів за допомогою пристроїв та інструментів. Правка крил за допомогою пристроїв та інструментів. Правка дверей за допомогою пристроїв та інструментів.

Опрацювати ст. 347-353, 272-286 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

1. За допомогою яких інструментів проводиться рихтування кузовних деталей?

2. Від чого залежить вибір інструменту?

3. Які є методи видалення вм’ятин та випинів?

4. Як проводиться нагрівання при видаленні вм’ятин?

5. Як проводять вирівнювання поверхні за допомогою припою?

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=eWtlafHVwfI – спецкурс по видаленню вм’ятин

https://www.youtube.com/watch?v=7XzhnXgIrCM – виправлення днища автомобіля

https://www.youtube.com/watch?v=W_sesLm8fIU – виправлення порогів

https://www.youtube.com/watch?v=dwLT1uovTBw – рихтування крила

https://www.youtube.com/watch?v=iEy9J-OSEFs     https://www.youtube.com/watch?v=WP-GfuBCSFE  – ремонт дверей

Урок 13: Лабораторно-практичні робота № 5 Перевірка стану та кріплення елементів кузова

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Шукаємо потрібну лабораторно-практичну роботу та керуючись вказівками виконуємо її.

Урок 14: Лабораторно-практичні робота № 6 Регулювання навісних елементів кузова

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Шукаємо потрібну лабораторно-практичну роботу та керуючись вказівками виконуємо її в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Урок 15: Лабораторно-практичні робота № 7 Випрямлення каркасу кузова.

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Шукаємо потрібну лабораторно-практичну роботу та керуючись вказівками виконуємо її в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Урок 16: Ремонт днища кузова за допомогою ремонтних вставок і заміни частини кузова. Ремонт і заміна переднього лонжерона. Ремонт і заміна заднього лонжерона. Послідовність виконання операцій по заміні панелі даху зі стійками.

Опрацювати матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

1. Які основні інструменти використовуються при заміні кузовних частин?

2. Опишіть технологію ремонту днища автомобіля за допомогою ремонтних вставок.

3. Опишіть процес заміни переднього лонжерона?

4. Опишіть процес заміни заднього лонжерона.

5. Як проходить процес заміни даху?

Матеріали до уроку

https://555-shop.ru/remont/kak-perevarit-dnishhe-vaz-2109.html – ремонт днища кузова

https://kuzov.info/zamena-perednego-lonzherona/ – ремонт і заміна переднього лонжерона

https://555-shop.ru/remont/zamena-zadnego-lonzherona-vaz-21099.html – ремонт і заміна заднього лонжерона

http://jak.bono.odessa.ua/articles/jak-pravilno-zaminiti-dah-avtomobilja-svoimi.php – технологія заміни даху

Урок 17: Лабораторно-практичні робота № 8 Ремонт заміною пошкоджених деталей

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Шукаємо потрібну лабораторно-практичну роботу та керуючись вказівками виконуємо її в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Урок 18: Лабораторно-практичні робота № 9 Заміна порогів автомобіля

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Шукаємо потрібну лабораторно-практичну роботу та керуючись вказівками виконуємо її в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Урок 19: Складання карти вимірювання кузова.  Контрольні вимірювання кузова.

Опрацювати ст. 293-305 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

1. Що таке карта вимірювань кузова і для чого вона призначена?

2. За допомогою чого можна зробити контрольні обміри кузова?

3. Опишіть порядок вимірювань висоти та довжини.

4. Опишіть порядок вимірювань ширини.

Матеріали до уроку

http://siver.ru/ru/catalog_data/basic.php – теорія контролю геометрії кузова від SIVER DATA

http://siver.ru/ru/catalog_data/test_base.php – база карт SIVER DATA

http://kakatak.ru/body.html

http://www.chevyman.ru/Aveo/T250/body/exterior/kontrolnye-izmereniya-kuzova – приклад контрольних вимірів кузова

Урок 20: Лабораторно-практичні робота № 10 Зняття контрольних обсягів кузова

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Шукаємо потрібну лабораторно-практичну роботу та керуючись вказівками виконуємо її в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Виконати тестове завдання до теми «Технологія та методи правки під покриття облицювальних деталей і вузлів кузовів колісних транспортних засобів» відкрити тут

Урок 21: Шліфування вручну і за допомогою механізованого інструменту з перевіркою за шаблоном.

Опрацювати матеріали до уроку.

Домашнє завдання: записати до конспектів інструменти для шліфування та полірування поверхонь кузова та технологію процесу. Як перевірити якість виконаних робіт?

Матеріали до уроку

https://avtotachki.com/uk/process-polirovki-avtomobilya/

https://gtshina.ru/uk/korobka-peredach/kak-otpolirovat-kuzov-mashiny-svoimi-rukami-professionalnaya-i/

https://www.youtube.com/watch?v=_qpcON3hwKY&list=PLSFTRoMHDFKL-3HlefsX0_l1nEPy0YDLX&index=126 – полірування кузова

Урок 22: Підготовка поверхні під окраску кузова. Загальні відомості. Видалення старого лакофарбового покриття. Вибір абразивного матеріалу.

Опрацювати матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

1. Які етапи проходить кузов до фарбування?

2. Назвіть методи видалення лакофарбових покриттів.

3. Чому на вашу думку не доцільно видаляти лакофарбове покриття за допомогою промислового фену чи випалювання?

4. В чому на вашу думку полягає небезпека при видаленні фарби пелюстковим кругом?

Матеріали до уроку

https://autospace.in.ua/farbuvannya-avtomobilya-svoimi-rukami-vid-pidgotovki-do-farbuvannya/ – підготовка кузова до фарбування

https://bibika.in.ua/vidalennya-ochishhennya-farbi-z-kuzova-avtomobilya.html – видалення лакофарбових покриттів

Запитання до тематичного оцінювання по темі : «Шліфування поверхонь кузова»

1. З якою метою фарбуються поверхні кузова?

2. З якою метою шліфують і полірують поверхні кузовних деталей?

3. Чому регулювання обертів обов’язкова умова при виборі інструменту для полірування?

4. Назвіть способи видалення лакофарбових покриттів і продуктів корозії.

Урок 23: Виправляння із застосуванням нагрівання та припою. Правка панелей із застосуванням нагріванням.

Опрацювати ст. 351-353, 216-225 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

1. Як здійснюють виправлення кузовних деталей із застосуванням нагрівання?

2. Як підготувати поверхню до лудіння?

3. Як здійснюють вирівнювання поверхонь із застосуванням припою

4. Які припої використовуються в кузовних роботах?

Матеріали до уроку

http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/4/1-4-kl54.pdf  – див. ст. 65-67

Урок 24: Вирізування зруйнованої частини деталі з виготовленням ремонтної вставки.

Опрацювати ст. 347-348, 330-335,  підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

1. Назвіть інструменти які нам необхідні в процесі виготовлення і установки ремонтної вставки на кузов.

2. Опишіть процес установки ремонтної вставки.

Матеріали до уроку

http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/4/1-4-kl54.pdf – див. ст. 79-83

https://www.youtube.com/watch?v=odMTj8BocBA – ремонтна вставка арки крила

https://www.youtube.com/watch?v=GYHY6EqO16c – ремонтна вставка крила

https://www.youtube.com/watch?v=xjnLHmzwsWk – виготовлення ремонтної вставки

https://www.youtube.com/watch?v=RQku7ou9BXc – ремонтні вставки для підлоги, лонжерона і короба

Урок 25: Способи відновлювального ремонту. Відновлення зовнішніх і внутрішніх елементів кузова. Особливості ремонту кузова склеюванням.

Опрацювати ст. 238-241, 330-334 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §10.5 ст. 336 підручника.

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=YqVYIodusnY – ремонт склеюванням

https://www.youtube.com/watch?v=9JWThAqB0Xg – ремонт пластикових деталей

Урок 26: Правка деформованих панелей і прорізів механічним способом.

Опрацювати ст. 348-351підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

1. Назвіть інструменти для правки механічним способом?

2. Які види деформацій можна видалити механічним способом?

3. Опишіть технологію видалення названих деформацій.

Виконати завдання до тематичного оцінювання з теми: «Ремонт кузовів легкових автомобілів вищих класів та автобусів». Дайте відповіді на запитання.

1. Опишіть технологію полірування автомобіля.

2. Які недоліки видалення фарби за допомогою дії високих температур? Опишіть даний метод.

3. Назвіть способи ремонту кузовних деталей. Опишіть технологію відновлення за допомогою припоїв.

Урок 27: Класифікація, призначення, технічні характеристики, будова і налагодження універсального інструменту для правки.

Опрацювати ст. 138-228, 272-278 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

1. Які інструменти використовуються для правки кузова?

2. Який інструмент входить до складу типового універсального ручного інструмента?

3. За допомогою якого інструменту здійснюється різання металу?

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=vPx4FjpQCFc&t=291s – інструмент для рихтування

https://www.youtube.com/watch?v=lzYmW4DB6qE&t=1038s – інструмент для рихтування

https://www.youtube.com/watch?v=2NeH3qyjQUQ – гладилка і підтримка

https://www.youtube.com/watch?v=UsDy9Y9uv5Q – види ручних ножиць

https://www.youtube.com/watch?v=ECdwrzEYrTQ – види зубил

https://www.youtube.com/watch?v=nh2geZ6-0mA – рубання металу

https://www.youtube.com/watch?v=hKx-0myOKik – рубання металу

https://www.youtube.com/watch?v=MVF0Qt9zDKM – про ножівки по металу

https://www.youtube.com/watch?v=oRIFDPuG1VM – напилки, рашпілі, надфілі

Урок 28: Класифікація, призначення, технічні характеристики, будова і налагодження спеціального інструменту для правки.

Опрацювати ст. 278-279 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

1. Які групи інструментів входять до складу спеціального інструменту? Яке їх призначення?

2. Чим відрізняється струбцина від кліщів?

3. Для чого призначені кліщі-фланцювателі?

4. Яка будова і призначення ручного діркопробивача?

5. Які є види затискних механізмів?

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=I-GNNtnWqAQ – огляд моделей затискних механізмів

https://www.youtube.com/watch?v=pCzK2uDZHYo – кліщовий затискач-фіксатор

https://www.youtube.com/watch?v=gJmzr4UNyUI – ручні тиски і струбцини

https://www.youtube.com/watch?v=CGqavYwz2cU – механічна розпірка

https://www.youtube.com/watch?v=0eed2CpgkmQ&t=295s – інструмент для кузовних робіт

https://www.youtube.com/watch?v=x-X2aitOdDk – фіксатор

https://www.youtube.com/watch?v=fSqlX_J1g2c – ручний діркопробивач

Урок 29: Класифікація, призначення, технічні характеристики, будова і налагодження механізованого інструменту для правки.

Опрацювати ст. 280-286 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

1. Назвіть види механізованого інструменту для правки.

2. Назвіть види інструментів для різання?

3. Ручні дрилі. За чим різняться?

4. Які є види шліфувальних машин?

5. Назвіть види полірувальних машин.

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=CwmtOU2_2t0 – інструменти для різання металу

https://www.youtube.com/watch?v=zqgfpZuYrdM – дрилі

https://www.youtube.com/watch?v=lskOa3k36go – шліфувальні машини

https://www.youtube.com/watch?v=90MDJ_4Tus4 – полірувальні машини

Виконати завдання до теми: «Налагодження інструменту для правки»

1. Слюсарний молоток складається з:… (перерахувати)

2. Які є види молотків?

3. Сила удару повинна відповідати…?

4. Назвіть інструмент для виправлення.

5. Назвіть інструмент для різання металу. До яких груп входить названий інструмент?

6. Який інструмент використовується для обпилювання металу? Що з названого використовується при кузовному ремонті?

7. За якими характеристиками вибирають шліфувальні машини?

8. Чим відрізняється дриль від шуруповерта?

Урок 30: Розмічання за кресленням

Опрацювати ст. 146-152 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

1. Які є види розмічання?

2. Що таке площинне розмічання?

3. Які пристрої та інструменти використовують під час розмічальних робіт?

4. Як здійснюють розмічання за кресленням?

Урок 31: Розмічання за шаблоном; розмічання за зразком; розмічання по місцю

Опрацювати ст. 152 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

1. Як здійснюють розмічання за шаблоном?

2. Як здійснюють розмічання за зразком?

3. Як здійснюють розмічання по місцю?

Урок 32: Складання технологічних карт розмічання та виготовлення шаблонів для правки.

Опрацювати матеріали до уроку.

Домашнє завдання: на основі прикладу технологічних карт https://docs.google.com/document/d/1qvGROTfMyI_qZimyBUT5ct_uKOVxHh0z9mw5ONi76-A/edit?usp=sharing скласти технологічну карту на виготовлення шаблону. (https://www.youtube.com/watch?v=gOEMc4hYkqw)

Матеріали до уроку

https://slusarna.com.ua/tekhnolohichnyi-protses-sliusarnoi-obrobky-detalei/tekhnolohichna-dokumentatsiia-ta-tekhnolohichna-d.html

https://docs.google.com/document/d/1qvGROTfMyI_qZimyBUT5ct_uKOVxHh0z9mw5ONi76-A/edit?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=tFof4G6iPmc

https://www.youtube.com/watch?v=gOEMc4hYkqw

https://www.youtube.com/watch?v=JVmc5rnywnI

Виконати тестове завдання до теми: «Технологія розмічання та виготовлення шаблонів для правки» відкрити тут

Урок 33: Особливості кузовів із синтетичних матеріалів.

Опрацювати ст. 77-78 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на контрольні запитання до §4.4 на ст.78 підручника.

Матеріали до уроку відкрити тут

Урок 34: Способи і методи ремонту.

Опрацювати ст. 337-339, 347- 353 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

1. Якими методами виконують ремонт і складання кузовів на АТП?

2. У чому полягають переваги потокового методу над стаціонарними?

3. На яких потокових лініях здійснюється ремонт кузовів на АТП?

4. Назвіть способи ремонту кузовних деталей відомі вам?

Урок 35: Технологія ремонту деталей з пластмас та інших синтетичних матеріалів.

Опрацювати ст. 110-113, 234-242, 330-334  підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

1. Якими способами можна відремонтувати пошкоджену оббивку кузова легкового автомобіля?

2. Які переваги пластмас над іншими конструкційними матеріалами?

3. Які основні клейові композиції застосовують для ремонту елементів кузова?

4. Які елементи кузова ремонтують склеюванням?

5. Як підготувати поверхні для склеювання?

6. Які є способи склеювання деталей?

7. Якими способами ремонтують деталі з пластмас?

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=fQGmlNsk9kA&list=PLSFTRoMHDFKL-3HlefsX0_l1nEPy0YDLX&index=107 – ремонт пластика клей і сода

https://www.youtube.com/watch?v=qGBBtPNpgXw&list=PLSFTRoMHDFKL-3HlefsX0_l1nEPy0YDLX&index=128 – виправлення пластикових бамперів

Урок 36: Лабораторно-практична робота № 11. Клеї та герметики для ремонту кузовів

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Шукаємо потрібну лабораторно-практичну роботу та керуючись вказівками виконуємо її в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Урок 37: Лабораторно-практична робота№ 12. Пластичні маси для ремонту кузовів.

https://drive.google.com/file/d/1RgdUiNnVL5CVIQ3o2Ew_qeWAfmPEDPQu/view?usp=sharing

Шукаємо потрібну лабораторно-практичну роботу та керуючись вказівками виконуємо її в зошитах для лабораторно-практичних робіт.

Урок 38: Автомобільне скло.

Опрацювати ст. 85-90, 105-110, 242-243 підручника Б.С. Бабіч, В.В. Лущик «Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів» та матеріали до уроку.

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання:

1. Як здійснюється догляд за склом автомобіля?

2. Як замінити вітрове та заднє скло автомобіля?

3. Як замінити опускне скло автомобіля Волга?

4. Які характеристики загартованого скла, що застосовується для скління кузова?

5. Які переваги багатошарового скла (триплекса)?

Матеріали до уроку

https://www.youtube.com/watch?v=-CQn8unhGfE&list=PLSFTRoMHDFKL-3HlefsX0_l1nEPy0YDLX&index=83 – полірування скла

Виконати завдання до теми: «Ремонт кузовів легкових автомобілів та автобусів з синтетичних матеріалів»

1. З яких матеріалів виготовляють кузови автомобілів?

2. Чи існують пластикові кузови? Хто, коли і навіщо їх створив?

3. Назвіть способи ремонту деталей із пластмас?

4. Опишіть технологію склеювання.

5. Що таке триплекс? В чому його переваги?