Слюсарна справа

Виконати завдання та нідіслати відповіді на електронну пошту викладача: Пасацька Юлія Сергіївна yuliya138313@gmail.com

Підручник

Слюсарні роботи А.М. Власенко [1]

Основи слюсарної справи. ПеховкаМ.В. відкрити тут [2]

Загальний курс слюсарної справи М.І. Макієнко Київ «Вища школа» 1994  [3]

Групи 10,Т2

Тема уроку №1:         Штангенциркуль,  мікрометр ,точність вимірювання

Опрацювати ст. 99-113 підручника. [1] або  ст. 300-307 [3]

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

Матеріали до уроку відкрити тут

Тема уроку №2: Інструменти які використовуються під час розмітки.

Опрацювати ст. 14-40 підручника[1] або ст. 29-49 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 11. [2]

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

1. Назвіть основні інструменти необхідні для розмітки.

2. Для чого потрібна рисувалка?

3. Для чого потрібен кернер?

4. Для чого потрібен циркуль?

5. Для чого потрібен розмічальний штангенциркуль?

6. Для чого потрібен рейсмас?

7. Назвіть кути загострення рисувалки і кернера.

Тема уроку №3: Технологія розмічання заготовок на листовому металі.

Опрацювати ст. 30-39 підручника[1]. або ст. 29-49 [3]

З посібника ст. 11 . [2] виписати в зошити послідовність виконання розмічальних робіт та імовірні дефекти.

Домашнє завдання: зробити тестові завдання до теми відкрити тут

Тема уроку №4:         Свердлильні верстати, основні вузли верстата. Способи встановлення і закріплення свердла.

Опрацювати  ст. 116-131 підручника [1] або 138-173 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінки 15-16. [2]

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

1. Пригадайте, які інструменти використовують для свердління отворів.

2. Які свердла призначені для свердління отворів ручним дрилем до 20 мм?

4. Чому є багато різновидів свердел?

5. Для чого на робочій частині спірального свердла є дві спіральні канавки?

6. Яку функцію виконують стрічечки на робочій частині свердла?

7. Яким свердлом можна посвердлити отвір у загартованій сталі?

Тема уроку №5:         Свердління отворів.

Опрацювати ст. 132-135 підручника [1] або ст. 173-181[3]

В зошит виписати види свердління.

Домашнє завдання: відповісти на запитання

1. За допомогою якого пристрою можна свердлити глухі отвори  на задану глубину?

2. Як просвердлити отвір у порожнистих деталях?

3. Як отримати отвори в масивному (не тонкому) металі?

4. Що необхідно виконати перед свердлінням отворів?

5. З яких основних частин складається свердло?

6. За допомогою чого прибрати стружку, що утворилась під час свердління?

Тема уроку №6:         Зенкування та зенкерування отворів. Розвертання отворів.

Опрацювати  матеріали до уроку або ст.. 181-192 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 23. [2]

Матеріали до уроку відкрити тут

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

1. Що таке зенкерування, чим відрізняється від зенкування?

2. Зенкер- це інструмент для…?

3. Зенківка – це…?

4. Назвіть правила техніки безпеки при зенкуванні та зенкеруванні отворів.

Тестові завдання до теми 2: Свердління, зенкування, зенкерування і розвертання отворів Відкрити тут

Тема уроку №7: Призначення і використання слюсарної рубки. Інструменти для виконання рубки. Організація робочого місця та охорона праці

Опрацювати ст..43-67 підручника[1] або ст. 50-65 [3]. Опрацювати  матеріали до уроку.

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 12. [2]

Домашнє завдання: дати відповіді на тестові завдання з теми рубання металу відкрити тут

Тема уроку №8: Призначення виправлення металу.  Особливості виправлення металу. Організація робочого місця та охорона праці.

Опрацювати  матеріали підручника ст. 259-266 [1] або ст. 66-73 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 21[2]

Домашнє завдання: відповісти на питання:

1. Чи перевіряють кривизну прутка на око?

2. Чи збільшується сила ударів при рихтуванні металу в міру переходу виправлення від найбільшого згину до найменшого?

3. Чи потрібно одягати рукавицю на ліву руку при випрямленні?

4. Привипрямленні заготовка розміщується на плиті випуклістю донизу?

5. Удари необхідно наносити від середини до країв заготовки?

6. Назвіть інструменти для виправлення.

7. Яким інструментом здійснюють виправлення дуже тонких листів металу?

Тема уроку №9: Призначення згинання металу.  Особливості згинання металу. Організація робочого місця та охорона праці.

Опрацювати  матеріали підручника ст. 245-258 [1] або ст. 74-85 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 21-22 [2]

Домашнє завдання: виконати тест відкрити тут

Тема уроку №10: Різання металу ручними ножицями.  Різання металу ножівкою.

Опрацювати  матеріали підручника ст. 204-242 [1] або 86-104 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 21-22[2]

Домашнє завдання: відповісти на питання відкрити тут

Тема уроку №11: Різання металів на механічних ножівкових верстатах.

Опрацювати  та законспектувати матеріали до уроку відкрити тут   або ст. 100-102 [3]

Домашнє завдання: виконати тестове завдання відкрити тут

Тема уроку №12: Використання обпилювання металу.

Опрацювати ст.70-75  підручника[1] або ст. 105-107 [3], ст. 13-14 посібника[2].

У зошит виписати визначення що таке обпилювання. Визначення що таке  напилок, його будову та основні елементи насічки.

Домашнє завдання: відповісти на питання

1. Чи застосовують таровані напилки для обпилювання легких сплавів?

2. Чи мають напилки для оброблення сплавів кольорових металів глибшу і гострішу насічку, ніж напилки загального призначення?

3. Чи застосовують алмазні напилки для оброблення і доведення виробів зі сплавів кольорових металів?

4. Чи застосовують тригранні напилки для обпилювання овальних отворів?

5. Чи мають зубці рашпіля великі розміри і місткі канавки?

6. Надфілі – це невеликі напилки?

7. Чи застосовують напилки з точковою насічкою для оброблювання дуже м’яких металів?

8. Борнапилки – це сталевий брусок із насічками на поверхні?

9. Чи мають бархатні напилки 10-12 зубців на 1 см довжини?

10. Чи мають личкувальні напилки 13-24 зубця на 1 см довжини?

Тема уроку №13:. Профілі січення напилків.

Опрацювати ст.70-75  підручника  [1] або ст. 108-112  [3],  ст. 13-14 посібника [2].

У зошит виписати класифікацію напилків, типи напилків.

Домашнє завдання: відповісти на питання:

1. Що таке обпилювання?

2. Чи застосовують тригранні напилки для обпилювання овальних отворів?

3. за профілем січення напилки можуть бути:…

4. Які поверхні обпилюють півкруглим напилком?

5. Призначення ножівкових напилків?

Тема уроку №14: Види поверхонь, які обробляються напилками. Організація робочого місця, техніка безпеки.

Опрацювати матеріали ст.76-94 підручника[1] або ст. 121-138 [3], ст. 13-14 посібника.[2]

Законспектувати методи проведення обпилювання, способи перевірки обпилюваної поверхні, основні дефекти при обпилюванні.

Домашнє завдання: виконати тестові завдання з теми обпилювання відкрити тут

Тема уроку №15: Поняття про різьбу

Опрацювати матеріали до уроку відкрити тут, та скласти короткий конспект.

Домашнє завдання: дайте відповіді на запитання подані в матеріалах до уроку

Тема уроку №16:Інструмент для нарізання внутрішньої  різьби

Опрацювати ст. 170-175, 184-187   підручника [1] або 206-208 [3]

Законспектувати матеріали з посібника ст.17 [2]

Домашнє завдання: дайте відповіді на питання

1. Як називається інструмент для нарізання внутрішньої різьби?

2. Як називаться різальна частина мітчика?

3. Скільки кругових рисок нанесено на чорновому мітчику?

4. Як називається різбова частина мітчика обмежена канавками?

5. Як називаються мітчики із зігнутим хвостовиком?

6. Який пристрій використовують для обертання мітчика при нарізанні різьби?

Тема уроку №17:Інструмент для нарізання  зовнішньої різьби

Опрацювати ст. 170-201, 188-191   підручника[1] або 209-212 [3]

Законспектувати матеріали з посібника ст.18[2]

Домашнє завдання: зробити тестові завдання з теми нарізування різьби відкрити тут

Тема уроку №18: Призначення і використання клепання

Опрацювати ст. 273-276  підручника [1] або ст. 220-221, 224-225 [3]

З посібника ст.23-24 [2] виписати визначення клепання, заклепка, види заклепок та види заклепкових швів.

Домашнє завдання: відповісти на запитання

1. Що таке клепання?

2. Що таке заклепка?

3. До якої групи належать з’єднання деталей за допомогою заклепок?

4. Назвіть види заклепкових швів.

5. Назвіть види клепання.

Тема уроку №19: Інструмент для клепання. Форма заклепок.

Опрацювати ст. 279-287  підручника [1] або 221-224, 225-234 [3]

Законспектувати матеріали з посібника ст.23-24 [2]. До конспекту внести записи: інструменти для клепання, види і методи клепання, основні операції при клепанні та дефекти.

Домашнє завдання: зробити тестові завдання відкрити тут

Тема уроку №20: Призначення і використання паяльних з’єднань.

Опрацювати ст. 319-325 підручника [1] або ст. 277-286 [3], та матеріали з посібника ст.27-29 [2].

Виписати в конспект визначення «Паяння», вказати матеріали для паяння, властивості припоїв, класифікацію припоїв, визначення флюсів та види флюсів.

Домашнє завдання: відповісти на запитання

1. Що таке паяння?

2. Який метал плавиться при паянні?

3. Як називається інструмент для паяння?

4. Яке призначення флюсів при паянні?

5. Які види флюсів ви знаєте?

Тема уроку №21: Способи  паяння.

Опрацювати ст. 319-325 підручника [1] або ст. 287-294 [3] та матеріали з посібника ст.27-29 [2].

До конспекту виписати інструменти для паяння, послідовність робіт та дефекти.

Домашнє завдання: виконати тестове завдання з теми «Паяння» відкрити тут

Тема уроку №22: Загальні відомості про лудіння.  Способи лудіння

Опрацювати ст. 319-325 підручника[1] або ст.295-296 [3]

Законспектувати матеріали з посібника ст.27-29[2]

Домашнє завдання: відповісти на запитання

1. Що таке лудіння?

2. Що таке припій?

3. Яке призначення флюсів та їх класифікація?

4. Які інструменти, матеріали чи пристосування використовуються для лудіння?

5. Як підготувати поверхні для лудіння?

6. Назвіть методи лудіння?

Тема уроку №23: Використання склеювання. Види клеїв.

Опрацювати матеріали до уроку відкрити тут

Законспектувати матеріали з посібника ст.29 [2]

Домашнє завдання: відповісти на запитання в матеріалах до уроку

Тема уроку №24: Організація робочого місця, техніка безпеки.

Ознайомитись з матеріалами до уроку за посиланнями. Зробити короткий конспект.

Правила безпечної роботи при лудінні і паянні відкрити тут

Організація робочого місця та техніка безпеки при склеюванні відкрити тут

Домашнє завдання: дати письмові відповіді на запитання відкрити тут

Тема уроку №25: Призначення і використання шабрування. Інструмент для шабрування

Опрацювати ст.291-294 підручника[1] або ст. 242-261 підручника [3]

Зробити короткий конспект за ст.25 посібника

Домашнє завдання: відповісти на питання ст. 295-296 підручника.

1. Що таке шабер?

2. Як називається шабер зі змінними різальними кромками?

3. Чим виявляють нерівності поверхні перед шабруванням?

4. Якої товщини знімається метал за один прохід шабера з поверхні заготовки?

5. Дайте визначення поняттю шабрування.

Тема уроку №26: Пристосування для притирання.  Технологія  виконання притирання.

Опрацювати ст. 297-303 підручника[1]  або матеріали матеріали до уроку відкрити тут

Зробити короткий конспект за ст.26-27 посібника[2]

Домашнє завдання: дайте відповіді на питання:

1. Як називається обробка деталей, які працюють в парі для забезпечення контакту?

2. Як називається слюсарна операція, яка не виконується абразивами?

3. Яку форму мають притири?

4. Якої глибини мають канавки плоскі притири?

5. Чим перевіряють робочі поверхні після притирання?

Тема уроку №27: Поняття про технологічний процес слюсарної обробки

Опрацювати матеріали до уроку відкрити тут. До конспекту виписати основні терміни та поняття

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

1. що таке технологічний процес?

2. Що таке технологічна карта?

3. Які дані необхідні для розроблення технологічного процесу?

4. Дайте визначення поняттю перехід?

5. Що таке операція?

Тема уроку №28: Вибір та режим роботи обробки

Опрацювати матеріали до уроку відкрити тут. До конспекту виписати основні терміни та поняття

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

1. Що необхідно враховувати виборі методу обробки?

2. Який порядок проведення операцій при обробці?

3. Що таке база?

4. Назвіть види баз.

5. Які поверхні не можна використовувати як базові?

Виконати тест відкрити тут

Група 11

Тема уроку №1:         Штангенциркуль,  мікрометр,точність вимірювання

Опрацювати ст. 99-113 підручника. [1] або  ст. 300-307 [3]

Опрацювати  матеріал до уроку відкрити тут, в зошит виписати визначення що таке штангенциркуль, його будову та алгоритм зчитування показів.

Домашнє завдання: відповісти на питання, подані в матеріалах до уроку за посиланням вище, письмово у зошитах.

Тема уроку №2: Інструменти які використовуються під час розмітки. Технологія розмічання заготовок на листовому металі.

Опрацювати ст. 14-40 підручника[1] або ст. 29-49 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 11. [2]

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

1. Назвіть основні інструменти необхідні для розмітки.

2. Для чого потрібна рисувалка?

3. Для чого потрібен кернер?

4. Для чого потрібен циркуль?

5. Для чого потрібен розмічальний штангенциркуль?

6. Для чого потрібен рейсмас?

7. Назвіть кути загострення рисувалки і кернера.

Тестові завдання до теми 1: Вимірювальні інструменти, площинне розмічання відкрити тут

Тема уроку №3:         Свердлильні верстати, основні вузли верстата. Способи встановлення і закріплення свердла. Свердління отворів

Опрацювати  ст. 116-161 підручника [1] або 138-180 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінки 15-16. [2]

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

Пригадайте, які інструменти використовують для свердління отворів.

1. Що спільного і відмінного між буравом, буравчиком, коловоротом і ручним дрилем?

2. Для чого призначений електрифікований дриль?

3. Які свердла призначені для свердління отворів ручним дрилем до 20 мм?

4. Чому є багато різновидів свердел?

5. Коли використовують перові свердла?

6. Як підвищити продуктивність виконання свердлильних робіт?

Тема уроку №4:         Зенкування та зенкерування отворів. Розвертання отворів.

Опрацювати  матеріали до уроку відкрити тут або ст.. 181-192 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 23. [2]

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

1. Що таке зенкерування, чим відрізняється від зенкування?

2. Зенкер- це інструмент для…?

3. Зенківка – це…?

4. Назвіть правила техніки безпеки при зенкуванні та зенкеруванні отворів.

Виконати тестові завдання до теми 2: Свердління, зенкування, зенкерування і розвертання отворів відкрити тут

Тема уроку №5: Призначення і використання слюсарної рубки. Інструменти для виконання рубки. Організація робочого місця та охорона праці

Опрацювати ст..43-67 підручника[1] або ст. 50-65 [3]. Опрацювати  матеріали до уроку.

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 12. [2]

Домашнє завдання: дати відповіді на тестові завдання з теми рубання металу відкрити тут

Тема уроку №6: Призначення виправлення і згинання металу.  Особливості виправлення та згинання металу. Організація робочого місця та охорона праці.

Опрацювати  матеріали підручника ст. 245-270 [1]  або 66-85 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 21-22  [2]

Домашнє завдання: виконати тест відкрити тут

Тема уроку №7: Різання металу ручними ножицями.  Різання металу ножівкою.

Опрацювати  матеріали підручника ст. 204-242 [1] або 86-104 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 21-22[2]Домашнє завдання: відповісти на питання відкрити тут

Тема уроку №8: Різання металів на механічних ножівкових верстатах.

Опрацювати  та законспектувати матеріали до уроку відкрити тут або ст. 100-102 [3]

Домашнє завдання: виконати тестове завдання відкрити тут

Тема уроку №9: Використання обпилювання металу. Профілі січення напилків.

Опрацювати параграф .. ст.70-75  підручника [1] або ст 105-118 [3];  ст. 13-14 посібника.[2]

У зошит виписати визначення що таке напилок та класифікацію напилків.

Домашнє завдання: відповісти на питання:

1. Чи застосовують таровані напилки для обпилювання легких сплавів?

2. Чи мають напилки для оброблення сплавів кольорових металів глибшу і гострішу насічку, ніж напилки загального призначення7

3. Чи застосовують алмазні напилки для оброблення і доведення виробів зі сплавів кольорових металів?

4. Чи застосовують тригранні напилки для обпилювання овальних отворів?

5. Чи мають зубці рашпіля великі розміри і місткі канавки?

6. Надфілі – це невеликі напилки?

7. Чи застосовують напилки з точковою насічкою для оброблювання дуже м’яких металів?

8. Борнапилки – це сталевий брусок із насічками на поверхні?

9. Чи мають бархатні напилки 10-12 зубців на 1 см довжини?

10. Чи мають личкувальні напилки 13-24 зубця на 1 см довжини?

Тема уроку №10: Види поверхонь, які обробляються напилками. Організація робочого місця, техніка безпеки.

Опрацювати матеріали ст.76-94   підручника[1] або ст. 121-138 [3], ст. 13-14 посібника.[2]

Законспектувати методи проведення обпилювання, способи перевірки обпилюваної поверхні, основні дефекти при обпилюванні.

Домашнє завдання: виконати тестові завдання з теми обпилювання відкрити тут

Тема уроку №11: Поняття про різьбу

Опрацювати матеріали до уроку відкрити тут, та скласти короткий конспект.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання подані в матеріалах до уроку

Тема уроку №12:Інструмент для нарізання внутрішньої та зовнішньої різьби

Опрацювати ст. 170-201   підручника[1] або ст 199-219 [3]

Законспектувати матеріали з посібника ст.17-18 [2]

Домашнє завдання: зробити тестові завдання з теми нарізування різьби відкрити тут

Тема уроку №13: Призначення і використання клепання. Інструмент для клепання. Форма заклепок.

Опрацювати ст. 273-287  підручника або ст. 220-233 [3]

Законспектувати матеріали з посібника ст.23-24 [2]

Домашнє завдання: зробити тестові завдання відкрити тут

Тема уроку №14: Призначення і використання паяльних з’єднань. Способи  паяння. Загальні відомості про лудіння.  Способи лудіння

Опрацювати ст. 319-325   підручника [1] або ст. 277-297 підручника [3]

Законспектувати матеріали з посібника ст.27-29[2]

Домашнє завдання: відповісти на запитання

1. Що таке припій?

2. Яке призначення флюсів та їх класифікація?

3. Які інструменти використовуються для паяння?

4. Як підготувати поверхні для паяння м’якими і твердими припоями?

5. Що таке лудіння?

6. Назвіть методи лудіння?

Тема уроку №15: Використання склеювання. Види клеїв.

Опрацювати матеріали до уроку відкрити тут.

Законспектувати матеріали з посібника ст.29

Домашнє завдання: дайте відповіді на питання:

1. Що таке склеювання?

2. Які види клеїв використовуються при склеюванні металів?

3. Які види клейових з’єднань ви знаєте?

4. Які дефекти можуть виникнути при склеюванні? Назвіть причини.

Тема уроку №16: Призначення і використання шабрування. Інструмент для шабрування

Опрацювати ст.291-294 підручника[1] або ст. 242-261 підручника [3]

Зробити короткий конспект за ст.25 посібника

Домашнє завдання: відповісти на питання ст. 295-296 підручника.

1. Що таке шабер?

2. Як називається шабер зі змінними різальними кромками?

3. Чим виявляють нерівності поверхні перед шабруванням?

4. Якої товщини знімається метал за один прохід шабера з поверхні заготовки?

5. Дайте визначення поняттю шабрування.

Тема уроку №17: Пристосування для притирання.  Технологія  виконання притирання.

Опрацювати ст. 297-303 підручника[1] та (або) або матеріали до уроку відкрити тут

Зробити короткий конспект за ст.26-27 посібника

Домашнє завдання: дайте відповіді на питання:

1. Як називається обробка деталей, які працюють в парі для забезпечення контакту?

2. Як називається слюсарна операція, яка не виконується абразивами?

3. Яку форму мають притири?

4. Якої глибини мають канавки плоскі притири?

5. Чим перевіряють робочі поверхні після притирання?

Тема уроку №18: Поняття про технологічний процес слюсарної обробки. Вибір та режим роботи обробки

Опрацювати матеріали до уроку відкрити тут. До конспекту виписати основні терміни та поняття

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

1. що таке технологічний процес?

2. Що таке технологічна карта?

3. Що таке база?

4. Дайте визначення поняттю перехід?

5. Що таке операція?

Виконати тест відкрити тут

Групи 12 і 13

Тема уроку №1: Вимірювальні інструменти. Ціна поділки. Точність вимірювання.

Опрацювати ст. 99-102 підручника  [1] або 300-302  [3]

До конспекту виписати: що таке «вимірювання», основну одиницю довжини, що таке точність вимірювання, ціна поділки та границя виміру інструмента. Виписати вимірювальні інструменти та їх призначення.

Домашнє завдання: дати відповіді на запитання

1. Яку одиницю прийнято за одиницю довжини?

2. Яку одиницю довжини проставляють на технічних кресленнях?

3. Як називається значення вимірювальної величини, що проставляється на технічних кресленнях?

4. Чому дорівнює ціна поділки слюсарної лінійки?

5. Якими інструментами можна виміряти зовнішні розміри деталі?

6. Які ви знаєте інструменти для вимірювання внутрішніх розмірів деталей?

Тема уроку №2:         Штангенциркуль, мікрометр – їх будова та призначення.

Опрацювати ст. 104-107 підручника [1] або 302-305 [3].

Опрацювати  матеріал до уроку відкрити тут, в зошит виписати визначення що таке штангенциркуль, його будову і види. Що таке мікрометр.

Домашнє завдання: відповісти на питання подані в матеріалах до уроку за посиланням вище

Тема уроку №3: Вимірювання штангенциркулем.

Опрацювати ст. 109-112 підручника [1] та матеріалами до уроку.

Домашнє завдання: законспектувати матеріали до уроку відкрити тут та дати відповіді на запитання

Тема уроку №4: Робоче місце слюсаря.

Опрацювати ст. 14-22 підручника [1] або ст.  6-24 [3]

В конспект виписати визначення робочого місця та слюсарного верстака. Складові елементи слюсарного верстака.

Домашнє завдання: відповісти на запитання

1. Що називають робочим місцем слюсаря?

2. Що таке слюсарні лещата?

3. Які переваги стільцевих лещат?

4. Чи дійсно, що робочу частину губок лещат роблять змінними?

5. Як правильно організувати робоче місце слюсаря?

Тема уроку №5: Інструменти які використовуються під час розмітки.

Опрацювати ст. 24-29 підручника [1] або 29-40 [3]

Домашнє завдання: законспектувати матеріали до уроку відкрити тут та дати відповіді на запитання

Тема уроку №6: Технологія розмічання заготовок на листовому металі.

Опрацювати ст. 30-39 підручника[1] або ст. 41-49 [3].

Домашнє завдання: законспектувати матеріали до уроку відкрити тут та дати відповіді на запитання

Тема уроку №7: Просторове розмічання

Опрацювати ст. 234-241 підручника [3]

Домашнє завдання: законспектувати матеріали до уроку відкрити тут та дати відповіді на тестові запитання

Тема уроку №8:         Свердлильні верстати, основні вузли верстата. Способи встановлення і закріплення свердла.

Опрацювати  ст. 116-131 підручника [1] або ст. 156-159, 166-171 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінки 15-16.

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах. Фотозвіт відправити на електронну пошту викладача yuliya138313@gmail.com

1. Пригадайте, які інструменти використовують для свердління отворів.

2. Які роботи можна виконувати на свердлильному верстаті?

3. Які верстати належать до універсальних свердлильних?

4. Як кріпляться свердла з конічними хвостовиками?

5. Як видаляються свердла з конічними хвостовиками?

6. Як кріпляться свердла з циліндричними хвостовиками?

7. Назвіть види патронів для кріплення свердел.

Тема уроку №9:         Будова свердла

Опрацювати  ст. 116-119 підручника [1] або ст. 138-146 [3]

У зошити замалювати будову свердла. Підписати його основні частини та кути.

Домашнє завдання:  дати відповіді на питання

1. Що таке свердління?

2. Де застосовується операція свердління?

3. Що таке розсвердлювання?

4. Яка точність обробки та шорсткість поверхні при свердлінні?

5. Назвіть види свердел.

6. Залежно від напряму руху гвинтової канавки спіральні свердла поділяються на:?

Тема уроку №10: Загострення спіральних свердел

Опрацювати ст. 143-146 підручника [1]  або ст. 146-149 [3]

Записуємо в  конспект технологію загострення свердел:

При свердлінні свердло, що затупилося, дуже швидко нагрівається, тому його треба заточити. Як правило це роблять централізовано у спеціальних майстернях або слюсар може заточувати свердло самостійно на спеціальному заточувальному верстаті (лівою рукою тримають свердло за робочу частину якомога ближче до різальної частини, а правою охоплюють хвостовик, злегка притискуючи різальну кромку свердла до бокової поверхні шліфувального кругу, свердло повертають навколо власної осі і, витримують правильний нахил злегка натискуючи на свердло, заточуючи його. Заточене свердло доводять на бруску. Якість заточення свердла перевіряють спеціальним шаблоном з вирізами).

Домашнє завдання: відповісти на запитання:

1. Як підготувати загострю вальний верстат для загострення сердел?

2. Як перевірити якість загострювання свердла?

3. Назвіть види охолоджуючих рідин відповідно до просвердлюваних матеріалів.

4. Назвіть спеціальні види загострення свердел.

5. Свердла якого діаметру допускається загострювати вручну?

6. Кут загострення  при вершині свердла для свердління сталі має дорівнювати…

Тема уроку №11:       Свердління отворів.

Опрацювати ст. 132-135 підручника  [1]  або ст.150-156, 159-166, 171-181 [3].

В зошит виписати види свердління.

Домашнє завдання: відповісти на контрольні запитання ст. 136-137 підручника.

1. За допомогою якого пристрою можна свердлити глухі отвори на задану глубину?

2. Що потрібно зробити при свердлінні отворів у площинах, розміщених під кутом?

3. Що слід зробити при свердлінні отворів у порожнистих деталях?

4. Як отримати точні отвори?

5. За рахунок використання якого пристрою виконують свердління одинакових деталей великими партіями?

6. Які отвори виконують кільцевим свердлінням?

Тема уроку №12:       Зенкування отворів

Опрацювати  матеріали до уроку відкрити тут. Опрацювати матеріали ст. 184-185 [3].

Домашнє завдання: дати відповіді на питання подані в матеріалах до уроку за посиланням вище

Тема уроку №13: Зенкерування отворів.

Опрацювати  матеріали до уроку відкрити тут, та ст. 181-184 підручника [3].

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 23 [2].

Домашнє завдання: дати відповіді на питання подані в матеріалах до уроку за посиланням вище

Тема уроку №14: Розвертання отворів.

Опрацювати  матеріали до уроку відкрити тут та ст. 185-193 підручника [3].

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 23 [2].

Домашнє завдання: дати відповіді на питання подані в матеріалах до уроку за посиланням вище

Тема уроку №15: Організація робочого місця та охорона праці під час свердління та обробки отворів

Опрацювати  матеріали до уроку відкрити тут, скласти короткий конспект.

Домашнє завдання: виконати тестове завдання подане в матеріалах до уроку за посиланням вище

Тема уроку №16: Призначення і використання слюсарної рубки. Інструменти для виконання рубки. Організація робочого місця та охорона праці

Опрацювати ст..43-48 підручника [1]  або 50-52 [3]

До конспекту виписати визначення що таке рубання, оброблювана поверхня та оброблена, поверхня різання, поверхні інструмента (задня і передня), кут загострення ?, передній кут, задній кут ?, кут різання ?, чорнове та чистове рубання.

Домашнє завдання: дати відповіді на запитання

1. Як називається кут, утворений передньою і задньою поверхнею інструмента?

2. Як називається кут, що утворюється задньою поверхнею і поверхнею різання?

3. Як називається кут між передньою і оброблюваною поверхнею?

4. Як називається кут між передньою поверхнею і площиною, проведеною через різальну кромку перпендикулярно до оброблюваної поверхні?

5. Як називається слюсарна операція, коли за допомогою різального та ударного інструмента з поверхні заготовки видаляють шар металу?

Тема уроку № 17: Вибір інструменту для рубання металу

Опрацювати ст..49-52, 54-57 підручника [1]  або ст. 53-57[3]

В робочому зошиті записати визначення що називається зубилом звичайним, з якого матеріалу виготовляється, його будову. Кути загострення зубила відповідно до матеріалу, що рубається; вибір ширини робочої частини зубила; загартування зубила. Що таке крейцмейсель, його будова і використання. Загострення інструменту. Слюсарний молоток, його види. Вибір маси молотка. Матеріал виготовлення.

Домашнє завдання: дати відповіді на запитання

1. Як називається клиновидна різальна частина зубила?

2. Яка величина кута загострення зубила для рубання твердих металів?

3. Як називається інструмент для вирубування вузьких канавок?

4. З якого металу виготовляють зубило?

5. Яка величина зазору між підручником і шліфувальним кругом?

6. Яка основна характеристика слюсарного молотка?

7. Для чого застосовують молотки масою 3-16 кг?

Якою частиною молотка наносять удари по зубилу при рубанні?

8. Для чого застосовують молотки з гумовими робочими частинами?

9. Які молотки використовують при виготовленні виробів з тонкої листової сталі?

Тема уроку № 18: Рубка металу

Опрацювати ст..59-66 підручника [1] або ст. 57-63 [3]

В робочому зошиті законспектувати: правильні положення корпусу і хватка молотка;кут встановлення зубила для рубання металу у тисках.

Домашнє завдання: дати відповіді на тестові завдання з теми рубання металу відкрити тут

Тема уроку №19: Призначення виправлення металу.  Інструменти для виправлення

Опрацювати  матеріали підручника ст. 259-262 [1] або ст. 63-72 [3] та матеріали до уроку відкрити тут.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання подані в матеріалах до уроку за посиланням вище

Тема уроку №20: Особливості виправлення металу.

Опрацювати  матеріали підручника ст. 264-265[1] або ст.  72-74[3]

Опрацювати  матеріали підручника ст. 259-262 [1] або ст. 63-72 [3] та матеріали до уроку відкрити тут.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання подані в матеріалах до уроку за посиланням вище

Тема уроку №21: Призначення і використання згинання металу. 

Опрацювати  матеріали підручника ст. 255-257 [1] або ст. 74-76, 80-81 [3] Опрацювати  матеріали підручника ст. 259-262 [1] або ст. 63-72 [3] та матеріали до уроку відкрити тут.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання подані в матеріалах до уроку за посиланням вище

Тема уроку №22: Згинання прямокутної скоби.

Опрацювати  матеріали підручника ст. 267-269 [1] або ст. 77-80 [3] та матеріали до уроку відкрити тут.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання подані в матеріалах до уроку за посиланням вище

Тема уроку №23: Згинання труб.

Опрацювати  матеріали підручника ст. 245-254 [1] 81-86 [3] та матеріали до уроку відкрити тут.

Зробити короткий конспект.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання подані в матеріалах до уроку за посиланням вище

Тема уроку №24: Різання металу ножівкою.

Опрацювати  матеріали підручника ст. 204-223 [1] або ст. 91-98 [3] та матеріали до уроку відкрити тут.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання подані в матеріалах до уроку за посиланням вище

Тема уроку №25: Вибір ручних ножиць

Опрацювати  матеріали підручника ст. 230-234 [1] або ст. 86-91 [3] та матеріали до уроку відкрити тут.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання подані в матеріалах до уроку за посиланням вище

Тема уроку №26: Різання металу ручними ножицями. 

Опрацювати  матеріали підручника ст. 235-237 [1]  або 87-91 [3]

До зошитів записати правильне тримання ножиць, допуск на різання ст. 87-88 [3]

Домашнє завдання: відповісти на питання:

1. Що називається різанням ?

2. У чому полягає суть процесу різання металу?

3. Які типи ручних ножиць по металу вам знайомі?

4. Яку товщину металу дозволяється різати пневматичними ручними ножицями?

5. Звичайні ручні ножиці можуть бути:…?

Тема уроку №27:Різання труб труборізами

Опрацювати  матеріали підручника ст. 239-241[1] або ст. 99-100 [3]

У зошит записати будову труборіза та технологію роботи з ним.

Домашнє завдання: відповісти на питання:

1. За допомогою чого відбувається різання труби, при різанні труборізом?

2. Для чого змащувати трубу маслом при різанні?

3. Яке допоміжне обладнання необхідне при різанні труб труборізом?

4. Як перевірити правильність установки труборіза на трубу?

Тема уроку №28: Різання металів на механічних ножівкових верстатах.

Опрацювати  та законспектувати матеріали до уроку відкрити тут  або ст. 100-102 [3]

Домашнє завдання: виконати тестове завдання відкрити тут

Урок № 29. Використання обпилювання металу.  Будова напилка.

Опрацювати ст.70-75  підручника[1] або ст. 105-107 [3], ст. 13-14 посібника[2] та матеріали до уроку відкрити тут

У зошит виписати визначення що таке обпилювання. Визначення що таке  напилок, його будову та основні елементи насічки.

Домашнє завдання: відповісти на питання

Дайте однозначну відповідь Так або Ні на поставлені нижче запитання:

1. Чи застосовують таровані напилки для обпилювання легких сплавів?

2. Чи мають напилки для оброблення сплавів кольорових металів глибшу і гострішу насічку, ніж напилки загального призначення?

3. Чи застосовують алмазні напилки для оброблення і доведення виробів зі сплавів кольорових металів?

4. Чи застосовують тригранні напилки для обпилювання овальних отворів?

5. Чи мають зубці рашпіля великі розміри і місткі канавки?

6. Надфілі – це невеликі напилки?

7. Чи застосовують напилки з точковою насічкою для оброблювання дуже м’яких металів?

8. Борнапилки – це сталевий брусок із насічками на поверхні?

9. Чи мають бархатні напилки 10-12 зубців на 1 см довжини?

10. Чи мають личкувальні напилки 13-24 зубця на 1 см довжини?

Урок №30: Види напилків. Профілі січення напилків.

Опрацювати ст.70-75  підручника  [1] або ст. 108-112  [3],  ст. 13-14 посібника [2] та матеріали до уроку відкрити тут

У зошит виписати класифікацію напилків, типи напилків.

Домашнє завдання: відповісти на питання:

1. Що таке обпилювання?

2. Чи застосовують тригранні напилки для обпилювання овальних отворів?

3. за профілем січення напилки можуть бути:…

4. Які поверхні обпилюють півкруглим напилком?

5. Призначення ножівкових напилків?

Урок № 31: Види поверхонь, які обробляють напилками. Вибір напилків, догляд за ними.

Опрацювати матеріали ст.76-94 підручника[1] або ст. 112 -121 [3], ст. 13-14 посібника.[2] та матеріали до уроку відкрити тут

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання письмово у зошитах:

1. Які вимоги ставляться до рукояток напилків?

2. Яких правил слід дотримуватись при роботі з напилками?

3. Як обрати напилок для роботи?

4. Як підготувати поверхню для обпилювання?

 виконати тестові завдання з теми обпилювання.

Урок №32: Методи обпилювання. Організація робочого місця, техніка безпеки.

Опрацювати матеріали ст.80-90 підручника[1] або ст. 121-129, 138 [3], ст. 13-14 посібника.[2] та матеріали до уроку відкрити тут

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання письмово у зошитах:

1. Технологія обпилювання зовнішніх плоских поверхонь.

2. Описати обпилювання поверхонь кутників.

3. Як проводиться обпилювання кінця стержня на квадрат?

4. Як проводиться обпилювання циліндричних заготовок?

5. Технологія обпиювання криволінійних заготовок.

6. Обпилювання тонких пластин.

7. Обпилювання за копіром. (кондуктором)

Урок № 33. Механізація процесу обпилювання.

Опрацювати матеріали ст.76-94 підручника[1] або ст. 129-138, 138 [3], ст. 13-14 посібника.[2] та матеріали до уроку відкрити тут

Домашнє завдання: Дати відповіді на питання письмово у зошитах:

1. Назвіть пристрої для механізації обпилювання.

2. Які найчастіші дефекти при обпилюванні?

3. Безпека праці при обпилювальних роботах?

Тестові завдання з теми: Обпилювання відкрити тут

Урок 34: Поняття про різьбу

Опрацювати матеріали до уроку відкрити тут , та скласти короткий конспект.

Домашнє завдання: дайте відповіді на запитання

Дайте однозначну відповідь Так або Ні на поставлені нижче запитання:

1. Чи називається правою гвинтова лінія, що поступово піднімається проти годинникової стрілки?

2. Чи дійсно для загвинчування гвинта з правою різбою треба обертати його вправо?

3. Чи дійсно відстань між вершинами двох розміщених поруч витків називається кроком різби?

4. Чи справді кут між бічними сторонами профілю метричної різби дорівнює 55°?

5. Чи дійсно відстань від вершини різби до основи профілю називається кроком?

6. Чи справді круглу різбу застосовують у тому випадку, коли гвинт має передавати велике одностороннє зусилля?

7. Чи поділяють різби за кілкістю ниток на одно західні і багатозахідні?

8. Чи має упорна різба профіль у вигляді трикутника?

9. Чи всі розміри дюймової різби виражаються у дюймах?

10. Чи справді 1??=25,4 мм?

11. Чи використовують трубну різбу для з’єднання труб?

Урок 35:Інструмент для нарізання внутрішньої різьби

Опрацювати ст. 170-175, 184-187   підручника [1] або 206-208 [3]

Законспектувати матеріали з посібника ст.17 [2]

Домашнє завдання: дайте відповіді на питання

1. Як називається інструмент для нарізання внутрішньої різьби?

2. Як називаться різальна частина мітчика?

3. Скільки кругових рисок нанесено на чорновому мітчику?

4. Як називається різбова частина мітчика обмежена канавками?

5. Як називаються мітчики із зігнутим хвостовиком?

6. Який пристрій використовують для обертання мітчика при нарізанні різьби?

Урок № 36:Нарізування внутрішньої різби

Опрацювати ст. 180-183, підручника [1] або 206-209 [3], та матеріали до уроку відкрити тут

Законспектувати матеріали з посібника ст.17 [2]

Домашнє завдання: дайте відповіді на питання

1. Якого діаметра треба свердлити отвір під різбу?

2. Від чого залежать розміри воротка для кріплення мітчика?

3. Для чого виконують зворотно-обертальний рух мітчика при нарізуванні різби?

4. Чи можна нарізати різбу відразу середнім мітчиком без проходження чорновим?

Що потрібно робити при нарізанні різби для запобігання перекосу мітчика?

Урок № 37:Інструмент для та зовнішньої різьби

Опрацювати ст. 170-201, 188-191   підручника[1] або 209-212 [3] та матеріали до уроку відкрити тут

Законспектувати матеріали з посібника ст.18[2]

Домашнє завдання: дайте відповіді на питання

1. Як називається інструмент для нарізання зовнішньої різьби?

2. Де закріпляють плашки при нарізуванні різьби вручну?

3. З якою метою роблять розрізні плашки?

4. Яка назва плашок, що складаються з двох половинок?

5. Яка назва плашок, що мають корпус на якому встановлені ролики з різбою?

6. За допомогою якого ручного інструменту нарізають різбу на трубах вручну?

Урок № 38:Нарізування зовнішньої різьби

Опрацювати ст. 188-191   підручника[1] або 209-212 [3] та матеріали до уроку відкрити тут

Законспектувати матеріали з посібника ст.18[2]

Домашнє завдання: дайте відповіді на питання

1. Як підготувати стержень для нарізання зовнішньої різби?

2. Як правильно встановити і закріпити стержень у лещатах?

3. Як підібрати плашку та вороток для нарізання різби?

4. Технологія нарізання різби.

5. Як перевірити якість різби?

Тестові завдання з теми: Нарізування різьби відкрити тут

Урок № 39: Призначення і використання клепання

Опрацювати ст. 273-276  підручника [1] або ст. 220-221, 224-225 [3]

З посібника ст.23-24 [2] виписати визначення клепання, заклепка, види заклепок та види заклепкових швів.

Домашнє завдання: відповісти на запитання

1. Що таке клепання?

2. Що таке заклепка?

3. До якої групи належать з’єднання деталей за допомогою заклепок?

4. Назвіть види заклепкових швів.

5. Назвіть види клепання.

Урок № 40: Інструмент для клепання.

Опрацювати ст. 279-287  підручника [1] або  225-234 [3], матеріали до уроку відкрити тут

Законспектувати матеріали з посібника ст.23-24 [2].

Домашнє завдання: дати відповіді на питання письмово в зошитах

1. До якої групи належать з’єднання деталей за допомогою заклепок?

2. Назвіть види клепання?

3. Як називається пристосування, які є опорою при розклепуванні стержня заклепок?

4. Як називається пристосування, яке надає головці заклепки потрібної форми?

Урок № 41: Форма заклепок.

Опрацювати ст. 279-287  підручника [1] або 221-224 [3], матеріали до уроку відкрити тут

Законспектувати матеріали з посібника ст.23-24 [2].

Домашнє завдання: дати відповіді на питання письмово в зошитах відкрити тут

Урок № 42: Призначення і використання паяльних з’єднань.

Опрацювати ст. 319-325 підручника [1] або ст. 277-287 [3], та матеріали з посібника ст.27-29 [2].

Домашнє завдання: дайте відповіді на питання письмово в зошитах:

1. Що таке паяння?

2. Що таке припій?

3. Назвіть властивості припоїв.

4. Види припоїв.

5. Що таке флюси?

6. Види флюсів.

7. Інструменти для паяння.

8. Види паяльних швів.

Урок № 43: Способи паяння.

Опрацювати ст. 319-325 підручника [1] або ст. 287-295[3], та матеріали з посібника ст.27-29 [2].

Домашнє завдання: дайте відповіді на питання письмово в зошитах:

1. Назвіть види паяння.

2. Підготовка виробу до паяння.

3. Підготовка паяльника.

Виконати тестове завдання з теми «Паяння» відкрити тут

Урок № 44: Загальні відомості про лудіння.

Опрацювати ст. 319-325 підручника[1] або ст.295-296 [3]

Законспектувати матеріали з посібника ст.27-29[2]

Домашнє завдання: відповісти на запитання

1. Що таке лудіння?

2. Що таке припій?

3. Яке призначення флюсів та їх класифікація?

4. Які інструменти, матеріали чи пристосування використовуються для лудіння?

5. Як підготувати поверхні для лудіння?

Урок № 45: Способи лудіння

Опрацювати ст. 319-325 підручника[1] або ст.295-296 [3]

Законспектувати матеріали з посібника ст.27-29[2]

Домашнє завдання: відповісти на запитання

1. Назвіть методи лудіння?

2. Опишіть технологію виконання лудіння кожним з названих методів.

Урок № 46: Використання склеювання. Види клеїв.

Опрацювати матеріали до уроку відкрити тут

Законспектувати матеріали з посібника ст.29 [2]

Домашнє завдання: дайте відповіді на питання в матеріалах до уроку за посиланням вище

Урок № 47: Організація робочого місця, техніка безпеки при паянні, лудінні, склеюванні.

Ознайомитись з матеріалами до уроку за посиланнями. Зробити короткий конспект.

 – правила безпечної роботи при лудінні і паянні відкрити тут

 – організація робочого місця та техніка безпеки при склеюванні відкрити тут

Домашнє завдання: дайте відповіді на питання:

1. Які правила безпеки праці при склеюванні?

2. Як організувати робоче місце для склеювання?

Урок №48: Призначення і використання шабрування. Інструмент для шабрування

Опрацювати ст.291-294 підручника [1] та матеріали

– загальні відомості про шабрування відкрити тут

– призначення шабрування і область його застосування відкрити тут

Зробити короткий конспект за ст.25 посібника [2]

Домашнє завдання: відповісти на питання:

1. Які поверхні можна обробляти шабрування?

2. Який шар металу знімається шабером за робочий хід?

3. Як виявити місця для шабрування?

4. Які перевірочні інструменти використовуються при шабруванні?

Урок № 49: Технологія виконання шабрування

Опрацювати ст.291-294 підручника [1] та сутність процесу шабрування і шабери відкрити тут

У зошити записати: види шаберів та їх сферу застосування.

Домашнє завдання: відповісти на питання:

1. Що таке шабер?

2. Як називається шабер зі змінними різальними кромками?

3. Чим виявляють нерівності поверхні перед шабруванням?

4. Якої товщини знімається метал за один прохід шабера з поверхні заготовки?

5. Дайте визначення поняттю шабрування.

6. Назвіть методи проведення шабрування.

Тема уроку №27: Призначення притирання. Пристосування для притирання. 

Опрацювати ст. 297-300 підручника [1] або ст. 266-271 [3]  

Зробити короткий конспект за ст.26-27 посібника, де вказати: що таке притирка, що таке доводка, інструменти і матеріали, припуск на обробку і точність, види притиральних матеріалів та види притирів.

Домашнє завдання: відповісти на контрольні (тестові) завдання ст. 299-300 підручника.

1. Як називається обробка деталей, які працюють в парі для забезпечення контакту?

2. Як називається слюсарна операція, яка не виконується абразивами?

3. Яку форму мають притири?

4. Якої глибини мають канавки плоскі притири?

5. Чим перевіряють робочі поверхні після притирання?

Урок №51:Технологія виконання притирання.

Опрацювати ст. 301-303 підручника [1]  або 271-277 [3] та матеріали подані нижче

Зробити короткий конспект за ст.26-27 [2] посібника де вказати: способи виконання притирання з їх описом та спосіб виконання доводчих робіт.

– технологія виконання притирання відкрити тут

– притирання клапанів відкрити тут

Домашнє завдання: дайте відповіді на питання:

1. Як називається обробка деталей, які працюють в парі для забезпечення контакту?

2. Як називається слюсарна операція, яка не виконується абразивами?

3. Яку форму мають притири?

4. Якої глибини мають канавки плоскі притири?

5. Чим перевіряють робочі поверхні після притирання?

Урок 52: Поняття про технологічний процес слюсарної обробки

Опрацювати матеріали до уроку відкрити тут . До конспекту виписати основні терміни та поняття

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

1. що таке технологічний процес?

2. Що таке технологічна карта?

3. Що таке база?

4. Дайте визначення поняттю перехід?

5. Що таке операція

Виконати тест відкрити тут

Група Т1

Тема уроку №1:         Штангенциркуль,  мікрометр ,точність вимірювання

Опрацювати ст. 99-113 підручника. [1] або  ст. 300-307 [3]

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

Матеріали до уроку відкрити тут

Тема уроку №2: Інструменти які використовуються під час розмітки.

Опрацювати ст. 14-40 підручника[1] або ст. 29-49 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 11. [2]

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

1. Назвіть основні інструменти необхідні для розмітки.

2. Для чого потрібна рисувалка?

3. Для чого потрібен кернер?

4. Для чого потрібен циркуль?

5. Для чого потрібен розмічальний штангенциркуль?

6. Для чого потрібен рейсмас?

7. Назвіть кути загострення рисувалки і кернера.

Тема уроку №3: Технологія розмічання заготовок на листовому металі.

Опрацювати ст. 30-39 підручника[1]. або ст. 29-49 [3]

З посібника ст. 11 . [2] виписати в зошити послідовність виконання розмічальних робіт та імовірні дефекти.

Домашнє завдання: зробити тестові завдання до теми відкрити тут

Тема уроку №4:         Свердлильні верстати, основні вузли верстата. Способи встановлення і закріплення свердла. Свердління отворів

Опрацювати  ст. 116-161 підручника [1] або 138-180 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінки 15-16. [2]

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

1. Пригадайте, які інструменти використовують для свердління отворів.

2. Які свердла призначені для свердління отворів ручним дрилем до 20 мм?

4. Чому є багато різновидів свердел?

5. Для чого на робочій частині спірального свердла є дві спіральні канавки?

6. Яку функцію виконують стрічечки на робочій частині свердла?

7. Яким свердлом можна посвердлити отвір у загартованій сталі?

Тема уроку №5:         Зенкування та зенкерування отворів. Розвертання отворів.

Опрацювати  матеріали до уроку або ст.. 181-192 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 23. [2]

Матеріали до уроку відкрити тут

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

1. Що таке зенкерування, чим відрізняється від зенкування?

2. Зенкер- це інструмент для…?

3. Зенківка – це…?

4. Назвіть правила техніки безпеки при зенкуванні та зенкеруванні отворів.

Тестові завдання до теми 2: Свердління, зенкування, зенкерування і розвертання отворів Відкрити тут

Тема уроку №6: Призначення і використання слюсарної рубки. Інструменти для виконання рубки. Організація робочого місця та охорона праці

Опрацювати ст..43-67 підручника[1] або ст. 50-65 [3]. Опрацювати  матеріали до уроку.

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 12. [2]

Домашнє завдання: дати відповіді на тестові завдання з теми рубання металу відкрити тут

Тема уроку №7: Призначення виправлення і згинання металу.  Особливості виправлення та згинання металу. Організація робочого місця та охорона праці.

Опрацювати  матеріали підручника ст. 245-270 [1]  або 66-85 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 21-22  [2]

Домашнє завдання: виконати тест відкрити тут

Тема уроку №8: Різання металу ручними ножицями.  Різання металу ножівкою.

Опрацювати  матеріали підручника ст. 204-242 [1] або 86-104 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 21-22[2]Домашнє завдання: відповісти на питання відкрити тут

Тема уроку №9: Різання металів на механічних ножівкових верстатах.

Опрацювати  та законспектувати матеріали до уроку відкрити тут або ст. 100-102 [3]

Домашнє завдання: виконати тестове завдання відкрити тут

Тема уроку №10: Використання обпилювання металу. Профілі січення напилків.

Опрацювати параграф .. ст.70-75  підручника [1] або ст 105-118 [3];  ст. 13-14 посібника.[2]

У зошит виписати визначення що таке напилок та класифікацію напилків.

Домашнє завдання: відповісти на питання:

1. Чи застосовують таровані напилки для обпилювання легких сплавів?

2. Чи мають напилки для оброблення сплавів кольорових металів глибшу і гострішу насічку, ніж напилки загального призначення7

3. Чи застосовують алмазні напилки для оброблення і доведення виробів зі сплавів кольорових металів?

4. Чи застосовують тригранні напилки для обпилювання овальних отворів?

5. Чи мають зубці рашпіля великі розміри і місткі канавки?

6. Надфілі – це невеликі напилки?

7. Чи застосовують напилки з точковою насічкою для оброблювання дуже м’яких металів?

8. Борнапилки – це сталевий брусок із насічками на поверхні?

9. Чи мають бархатні напилки 10-12 зубців на 1 см довжини?

10. Чи мають личкувальні напилки 13-24 зубця на 1 см довжини?

Тема уроку №11: Види поверхонь, які обробляються напилками. Організація робочого місця, техніка безпеки.

Опрацювати матеріали ст.76-94   підручника[1] або ст. 121-138 [3], ст. 13-14 посібника.[2]

Законспектувати методи проведення обпилювання, способи перевірки обпилюваної поверхні, основні дефекти при обпилюванні.

Домашнє завдання: виконати тестові завдання з теми обпилювання відкрити тут

Тема уроку №12: Поняття про різьбу

Опрацювати матеріали до уроку відкрити тут, та скласти короткий конспект.

Домашнє завдання: дати відповіді на питання подані в матеріалах до уроку

Тема уроку №13:Інструмент для нарізання внутрішньої та зовнішньої різьби

Опрацювати ст. 170-201   підручника[1] або ст 199-219 [3]

Законспектувати матеріали з посібника ст.17-18 [2]

Домашнє завдання: зробити тестові завдання з теми нарізування різьби відкрити тут

Тема уроку №14: Призначення і використання клепання. Інструмент для клепання. Форма заклепок.

Опрацювати ст. 273-287  підручника або ст. 220-233 [3]

Законспектувати матеріали з посібника ст.23-24 [2]

Домашнє завдання: зробити тестові завдання відкрити тут

Тема уроку №15: Призначення і використання паяльних з’єднань. Способи  паяння.

Опрацювати ст. 319-325   підручника[1] або ст277-294[3] та матеріали з посібника ст.27-29[2]

Виписати в конспект визначення «Паяння», вказати матеріали для паяння, властивості припоїв, класифікацію припоїв, визначення флюсів та види флюсів, інструменти для паяння, послідовність робіт та дефекти.

Домашнє завдання: виконати тестове завдання з теми «Паяння» відкрити тут

Тема уроку №16: Загальні відомості про лудіння.  Способи лудіння

Опрацювати ст. 319-325 підручника[1] або ст.295-296 [3]

Законспектувати матеріали з посібника ст.27-29[2]

Домашнє завдання: відповісти на запитання

1. Що таке лудіння?

2. Що таке припій?

3. Яке призначення флюсів та їх класифікація?

4. Які інструменти, матеріали чи пристосування використовуються для лудіння?

5. Як підготувати поверхні для лудіння?

6. Назвіть методи лудіння?

Тема уроку №17: Використання склеювання. Види клеїв.

Опрацювати матеріали до уроку відкрити тут

Законспектувати матеріали з посібника ст.29 [2]

Домашнє завдання: відповісти на запитання в матеріалах до уроку

Тема уроку №18: Організація робочого місця, техніка безпеки.

Ознайомитись з матеріалами до уроку за посиланнями. Зробити короткий конспект.

Правила безпечної роботи при лудінні і паянні відкрити тут

Організація робочого місця та техніка безпеки при склеюванні відкрити тут

Домашнє завдання: дати письмові відповіді на запитання відкрити тут

Тема уроку №19: Призначення і використання шабрування. Інструмент для шабрування

Опрацювати ст.291-294 підручника[1] або ст. 242-261 підручника [3]

Зробити короткий конспект за ст.25 посібника

Домашнє завдання: відповісти на питання ст. 295-296 підручника.

1. Що таке шабер?

2. Як називається шабер зі змінними різальними кромками?

3. Чим виявляють нерівності поверхні перед шабруванням?

4. Якої товщини знімається метал за один прохід шабера з поверхні заготовки?

5. Дайте визначення поняттю шабрування.

Тема уроку №20: Пристосування для притирання.  Технологія  виконання притирання.

Опрацювати ст. 297-303 підручника[1]  або матеріали матеріали до уроку відкрити тут

Зробити короткий конспект за ст.26-27 посібника[2]

Домашнє завдання: дайте відповіді на питання:

1. Як називається обробка деталей, які працюють в парі для забезпечення контакту?

2. Як називається слюсарна операція, яка не виконується абразивами?

3. Яку форму мають притири?

4. Якої глибини мають канавки плоскі притири?

5. Чим перевіряють робочі поверхні після притирання?

Тема уроку №21: Поняття про технологічний процес слюсарної обробки. Вибір та режим роботи обробки

Опрацювати матеріали до уроку відкрити тут. До конспекту виписати основні терміни та поняття

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

1. що таке технологічний процес?

2. Що таке технологічна карта?

3. Що таке база?

4. Дайте визначення поняттю перехід?

5. Що таке операція?

Виконати тест відкрити тут

Група Т3

Тема уроку №1:         Штангенциркуль,  мікрометр ,точність вимірювання

Опрацювати ст. 99-113 підручника. [1] або  ст. 300-307 [3]

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

Матеріали до уроку відкрити тут

Тема уроку №2: Інструменти які використовуються під час розмітки.

Опрацювати ст. 14-40 підручника[1] або ст. 29-49 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 11. [2]

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

1. Назвіть основні інструменти необхідні для розмітки.

2. Для чого потрібна рисувалка?

3. Для чого потрібен кернер?

4. Для чого потрібен циркуль?

5. Для чого потрібен розмічальний штангенциркуль?

6. Для чого потрібен рейсмас?

7. Назвіть кути загострення рисувалки і кернера.

Тема уроку №3: Технологія розмічання заготовок на листовому металі.

Опрацювати ст. 30-39 підручника[1]. або ст. 29-49 [3]

З посібника ст. 11 . [2] виписати в зошити послідовність виконання розмічальних робіт та імовірні дефекти.

Домашнє завдання: зробити тестові завдання до теми відкрити тут

Тема уроку №4:         Свердлильні верстати, основні вузли верстата. Способи встановлення і закріплення свердла.

Опрацювати  ст. 116-131 підручника [1] або 138-173 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінки 15-16. [2]

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

1. Пригадайте, які інструменти використовують для свердління отворів.

2. Які свердла призначені для свердління отворів ручним дрилем до 20 мм?

4. Чому є багато різновидів свердел?

5. Для чого на робочій частині спірального свердла є дві спіральні канавки?

6. Яку функцію виконують стрічечки на робочій частині свердла?

7. Яким свердлом можна посвердлити отвір у загартованій сталі?

Тема уроку №5:         Свердління отворів.

Опрацювати ст. 132-135 підручника [1] або ст. 173-181[3]

В зошит виписати види свердління.

Домашнє завдання: відповісти на запитання

1. За допомогою якого пристрою можна свердлити глухі отвори  на задану глубину?

2. Як просвердлити отвір у порожнистих деталях?

3. Як отримати отвори в масивному (не тонкому) металі?

4. Що необхідно виконати перед свердлінням отворів?

5. З яких основних частин складається свердло?

6. За допомогою чого прибрати стружку, що утворилась під час свердління?

Тема уроку №6:         Зенкування та зенкерування отворів. Розвертання отворів.

Опрацювати  матеріали до уроку або ст.. 181-192 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 23. [2]

Матеріали до уроку відкрити тут

Домашнє завдання: відповісти на питання письмово у зошитах.

1. Що таке зенкерування, чим відрізняється від зенкування?

2. Зенкер- це інструмент для…?

3. Зенківка – це…?

4. Назвіть правила техніки безпеки при зенкуванні та зенкеруванні отворів.

Тестові завдання до теми 2: Свердління, зенкування, зенкерування і розвертання отворів Відкрити тут

Тема уроку №7: Призначення і використання слюсарної рубки. Інструменти для виконання рубки. Організація робочого місця та охорона праці

Опрацювати ст..43-67 підручника[1] або ст. 50-65 [3]. Опрацювати  матеріали до уроку.

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 12. [2]

Домашнє завдання: дати відповіді на тестові завдання з теми рубання металу відкрити тут

Тема уроку №8: Призначення виправлення металу.  Особливості виправлення металу. Організація робочого місця та охорона праці.

Опрацювати  матеріали підручника ст. 259-266 [1] або ст. 66-73 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 21[2]

Домашнє завдання: відповісти на питання:

1. Чи перевіряють кривизну прутка на око?

2. Чи збільшується сила ударів при рихтуванні металу в міру переходу виправлення від найбільшого згину до найменшого?

3. Чи потрібно одягати рукавицю на ліву руку при випрямленні?

4. Привипрямленні заготовка розміщується на плиті випуклістю донизу?

5. Удари необхідно наносити від середини до країв заготовки?

6. Назвіть інструменти для виправлення.

7. Яким інструментом здійснюють виправлення дуже тонких листів металу?

Тема уроку №9: Призначення згинання металу.  Особливості згинання металу. Організація робочого місця та охорона праці.

Опрацювати  матеріали підручника ст. 245-258 [1] або ст. 74-85 [3]

Законспектувати  матеріали з посібника сторінка 21-22 [2]

Домашнє завдання: виконати тест відкрити тут

Тема уроку №10: Різання металу ручними ножицями

Опрацювати  матеріали підручника ст. 230-234 та ст. 235-237[1] або 86-90 [3]

До зошитів записуємо:

звичайні ручні ножиці застосовують для різання стальних листів товщиною 0,5…1 мм і листів кольорових металів товщиною до 1,5 мм. Ручні ножиці виготовляють з прямими і кривими різальними лезами;

ручні малогабаритні силові ножиці служать для різання листового металу товщиною до 2,5 мм і прутків діаметром до 8 мм;

важільні ножиці застосовують для різання листової сталі товщиною до 4 мм, алюмінію та латуні – до 6мм;

махові ножиці застосовують для різання листового металу товщиною 1,5…12,5 мм з границею міцності 450…500 МПа;

ножиці з похилими ножами (гільйотинні) дають змогу різати листовий метал товщиною до 32 мм, листи розміром 1000…3200 мм, рідше штабовий прокат, а також листові неметалеві матеріали.

Домашнє завдання: відповісти на питання

1. У якому напрямку ріжуть лист металу по кривій лінії правими ножицями?

2. В яких ножицях скіс на різальній частині знаходиться з правого боку?

3. Якими ножицями зручніше різати листовий метал по прямі лінії?

4. Яка відстань називається довжиною ножиць?

5. Якому значенню дорівнює товщина сталевих листів, які можна різати звичайними ручними ножицями?

6. Як називаються ножиці, в яких нижня рукоятка жорстко закріплена?

7. Як називаються ножиці, в яких за допомогою важелів вдвічі збільшується сила різання?

Тема уроку №11: Різання металу ножівкою.

Опрацювати  матеріали підручника ст. 204-242 [1] або 91-97 [3]

Законспектувати матеріали з посібника сторінка 21-22 [2]

Домашнє завдання: відповісти на питання

1. Як встановлюється ножівкове полотно в прорізи головки станка?

2. З якими зубами використовують полотна при коротких розпилах?

3. Як називається хід, коли ножівку переміщують у перед від працюючого?

4. Як має рухатись ножівка при різанні металу?

5. Як слід різати короткі заготовки?

6. Як слід різати метал при закінченні різання?

Тема уроку №12: Різання металів на механічних ножівкових верстатах.

Опрацювати  та законспектувати матеріали до уроку відкрити тут або ст. 100-102 [3]

Домашнє завдання: виконати тестове завдання відкрити тут

Тема уроку №13: Використання обпилювання металу.

Опрацювати ст.70-75  підручника[1] або ст. 105-107 [3], ст. 13-14 посібника[2].

У зошит виписати визначення що таке обпилювання. Визначення що таке  напилок, його будову та основні елементи насічки.

Домашнє завдання: відповісти на питання

1. Чи застосовують таровані напилки для обпилювання легких сплавів?

2. Чи мають напилки для оброблення сплавів кольорових металів глибшу і гострішу насічку, ніж напилки загального призначення?

3. Чи застосовують алмазні напилки для оброблення і доведення виробів зі сплавів кольорових металів?

4. Чи застосовують тригранні напилки для обпилювання овальних отворів?

5. Чи мають зубці рашпіля великі розміри і місткі канавки?

6. Надфілі – це невеликі напилки?

7. Чи застосовують напилки з точковою насічкою для оброблювання дуже м’яких металів?

8. Борнапилки – це сталевий брусок із насічками на поверхні?

9. Чи мають бархатні напилки 10-12 зубців на 1 см довжини?

10. Чи мають личкувальні напилки 13-24 зубця на 1 см довжини?

Тема уроку №14:. Профілі січення напилків.

Опрацювати ст.70-75  підручника  [1] або ст. 108-112  [3],  ст. 13-14 посібника [2].

У зошит виписати класифікацію напилків, типи напилків.

Домашнє завдання: відповісти на питання:

1. Що таке обпилювання?

2. Чи застосовують тригранні напилки для обпилювання овальних отворів?

3. за профілем січення напилки можуть бути:…

4. Які поверхні обпилюють півкруглим напилком?

5. Призначення ножівкових напилків?

Тема уроку №15: Види поверхонь, які обробляються напилками. Організація робочого місця, техніка безпеки.

Опрацювати матеріали ст.76-94 підручника[1] або ст. 121-138 [3], ст. 13-14 посібника.[2]

Законспектувати методи проведення обпилювання, способи перевірки обпилюваної поверхні, основні дефекти при обпилюванні.

Домашнє завдання: виконати тестові завдання з теми обпилювання відкрити тут

Тема уроку №16: Поняття про різьбу

Опрацювати матеріали до уроку відкрити тут, та скласти короткий конспект.

Домашнє завдання: дайте відповіді на запитання подані в матеріалах до уроку

Тема уроку №17:Інструмент для нарізання внутрішньої  різьби

Опрацювати ст. 170-175, 184-187   підручника [1] або 206-208 [3]

Законспектувати матеріали з посібника ст.17 [2]

Домашнє завдання: дайте відповіді на питання

1. Як називається інструмент для нарізання внутрішньої різьби?

2. Як називаться різальна частина мітчика?

3. Скільки кругових рисок нанесено на чорновому мітчику?

4. Як називається різбова частина мітчика обмежена канавками?

5. Як називаються мітчики із зігнутим хвостовиком?

6. Який пристрій використовують для обертання мітчика при нарізанні різьби?

Тема уроку №18:Інструмент для нарізання  зовнішньої різьби

Опрацювати ст. 170-201, 188-191   підручника[1] або 209-212 [3]

Законспектувати матеріали з посібника ст.18[2]

Домашнє завдання: зробити тестові завдання з теми нарізування різьби відкрити тут

Тема уроку №19: Призначення і використання клепання

Опрацювати ст. 273-276  підручника [1] або ст. 220-221, 224-225 [3]

З посібника ст.23-24 [2] виписати визначення клепання, заклепка, види заклепок та види заклепкових швів.

Домашнє завдання: відповісти на запитання

1. Що таке клепання?

2. Що таке заклепка?

3. До якої групи належать з’єднання деталей за допомогою заклепок?

4. Назвіть види заклепкових швів.

5. Назвіть види клепання.

Тема уроку №20: Інструмент для клепання. Форма заклепок.

Опрацювати ст. 279-287  підручника [1] або 221-224, 225-234 [3]

Законспектувати матеріали з посібника ст.23-24 [2]. До конспекту внести записи: інструменти для клепання, види і методи клепання, основні операції при клепанні та дефекти.

Домашнє завдання: зробити тестові завдання відкрити тут

Тема уроку №21: Призначення і використання паяльних з’єднань. Способи паяння.

Опрацювати ст. 319-325 підручника [1] або ст. 277-294 [3], та матеріали з посібника ст.27-29 [2].

Виписати в конспект визначення «Паяння», вказати матеріали для паяння, властивості припоїв, класифікацію припоїв, визначення флюсів та види флюсів, інструменти для паяння, послідовність робіт та дефекти.

Домашнє завдання: виконати тестове завдання з теми «Паяння» відкрити тут

Тема уроку №22: Загальні відомості про лудіння.  Способи лудіння

Опрацювати ст. 319-325 підручника[1] або ст.295-296 [3]

Законспектувати матеріали з посібника ст.27-29[2]

Домашнє завдання: відповісти на запитання

1. Що таке лудіння?

2. Що таке припій?

3. Яке призначення флюсів та їх класифікація?

4. Які інструменти, матеріали чи пристосування використовуються для лудіння?

5. Як підготувати поверхні для лудіння?

6. Назвіть методи лудіння?

Тема уроку №23: Використання склеювання. Види клеїв.

Опрацювати матеріали до уроку відкрити тут

Законспектувати матеріали з посібника ст.29 [2]

Домашнє завдання: відповісти на запитання в матеріалах до уроку

Тема уроку №24: Призначення і використання шабрування.

Опрацювати ст.291-294 підручника [1] та матеріали

– загальні відомості про шабрування відкрити тут

– призначення шабрування і область його застосування відкрити тут

Зробити короткий конспект за ст.25 посібника [2]

Домашнє завдання: відповісти на питання:

1. Які поверхні можна обробляти шабрування?

2. Який шар металу знімається шабером за робочий хід?

3. Як виявити місця для шабрування?

4. Які перевірочні інструменти використовуються при шабруванні?

5. Назвіть методи проведення шабрування.

Тема уроку №25: Інструмент для шабрування

Опрацювати ст.291-294 підручника [1] та – сутність процесу шабрування і шабери відкрити тут

У зошити записати: види шаберів та їх сферу застосування.

Домашнє завдання: відповісти на питання:

1. Що таке шабер?

2. Як називається шабер зі змінними різальними кромками?

3. Чим виявляють нерівності поверхні перед шабруванням?

4. Якої товщини знімається метал за один прохід шабера з поверхні заготовки?

5. Дайте визначення поняттю шабрування.

Тема уроку №26: Організація робочого місця та техніка безпеки при шабруванні

Опрацювати матеріали до уроку відкрити тут. До робочих зошитів законспектувати основні правила техніки безпеки при шабруванні.

Домашнє завдання: відповісти на питання подані в матеріалах до уроку за посиланням вище

Тема уроку №27: Пристосування для притирання. 

Опрацювати ст. 297-300 підручника або матеріали до уроку натисніть тут

Домашнє завдання: відповісти на питання подані в матеріалах до уроку за посиланням вище

Тема уроку №28:Технологія виконання притирання.

Опрацювати ст. 301-303 підручника [1]  або матеріали до уроку натиснути тут

Зробити короткий конспект за ст.26-27 [2] посібника де вказати: способи виконання притирання з їх описом та спосіб виконання доводчих робіт.

Домашнє завдання: відповісти на питання подані в матеріалах до уроку за посиланням вище

Тема уроку №29: Організація робочого місця та техніка безпеки при притиранні

Опрацювати ст.. 276-277 підручника [3] та матеріали до уроку натисніть тут.

Домашнє завдання: Зробити короткий конспект, де вказати: основні дефекти при притирці і доводці (ст.. 276 -таблиця)  та правила безпечної роботи (ст. 277).

Тема уроку №30: Поняття про технологічний процес слюсарної обробки. Вибір та режим роботи обробки

Опрацювати матеріали до уроку відкрити тут. До конспекту виписати основні терміни та поняття

Домашнє завдання: Дати відповіді на запитання:

1. що таке технологічний процес?

2. Що таке технологічна карта?

3. Що таке база?

4. Дайте визначення поняттю перехід?

5. Що таке операція?

Виконати тест відкрити тут