Основи філософських знань

Молодший бакалавр

Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання.

Денна форма навчання, групи АД1а, Бм1а. Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Решетило Н.М.

Заочна форма навчання, групи АД1аз, БМ1аз. Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Друщенко С.В.

денна

Підручник.В. Огнєв’юк, І. Утюж. Філософія, 10 клас 

групи АД1а, БМ1а

Тема 1. Поняття філософії, її значення в системі вищої освіти   

Опрацювати ст.. 6-10

http://www.ahmerov.com/book_1254_chapter_10_1._PREDMET_FLOSOF_Ponjattja_flosof,__znachennja_v_sistemvishho_osvti.html

Домашнє завдання: ст.. 10, № 2,5

Тема 2. Основні питання, методи і функції філософії

https://studfile.net/preview/5704676/page:4/

Домашнє завдання: в чому полягає основне питання філософії?

Тема 3. Історія філософії як науки та принципи ї періодизації 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97

Домашнє завдання: виписати періоди розвитку філософії

Тема 4. Історичні типи філософії    

Опрацювати  ст.. 18 – 90

https://studfile.net/preview/5152506/page:3/

Домашнє завдання: ст.. 33, № 6;  ст.. 43, № 3;   ст.. 53, № 5   основні положення філософії  Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена, Піфагора, Геракліта, Зенона, Праменіда, Демокріта, Сократа, Платона, епікурейців, кініків, стоїків    (наприклад, Піфагор вважав, що «Все є число»)

Тема 5. Загальна характеристика філософії середньовіччя, основні етапи її розвитку   

Опрацювати ст.. 92 – 106

https://studfile.net/preview/5591914/page:15/

Домашнє завдання: ст.. 99, № 1, 2, 6;  ст.. 106, № 1

Тема 6. Загальна характеристика та світоглядні основи епохи Відродження    Опрацювати ст.. 108 – 114

https://osvita.ua/vnz/reports/philosophy/13155/

Домашнє завдання: ст.. 114, № 2, 3

Тема 7Філософія стародавнього світу, середньовіччя та Відродження

Тест 1

(виконати та надіслати на перевірку)

(ім‘я файлу: тест 1_номер групи_прізвище)

https://docs.google.com/document/d/1p0FjNGrfG9psrr9pq7cAsRd3WjuuxvWQN3S04DFxfDk/edit?usp=sharing

Тема 8Історичні передумови появи філософії Нового часу та її загальна спрямованість

 Опрацювати  ст.. 116 – 138

https://studfile.net/preview/5591914/page:16/

Домашнє завдання:  ст.. 119, № 2,4;  ст.. 125, № 3;  ст.. 137, № 1,2

Тема 9Загальна характеристика епохи і необхідність розробки класичної німецької філософії 

Опрацювати  ст.. 140-145

https://studfile.net/preview/5591914/page:17/

Домашнє завдання: представники німецької класичної філософії

Тема 10Теорія пізнання та етичні погляди І. Канта  

Опрацювати ст.. 140 – 145 https://studfile.net/preview/5723059/page:10/

Домашнє завдання: ст.. 145, № 2,3

Тема 11Об’єктивний ідеалізм Гегеля. Діалектика та принцип історизму. Суперечність між методом і системою 

Опрацювати  ст.. 146 – 152

https://studfile.net/preview/5461486/page:22/

Домашнє завдання: характеристика діалектики Гегеля

Тема 12Антропологічний  матеріалізм та психологічний аналіз сутності релігії Л. Фейєрбаха 

Опрацювати ст.. 153-157

https://pidru4niki.com/13900520/filosofiya/antropologichniy_materializm_lafeyyerbaha

Домашнє завдання: ст.. 157, № 1,2,3

Тема 13Особливості формування філософської думки в культурі Київської Русі 

Опрацюватист.. 192 – 197

Домашнє завдання: ст.. 197, № 4

Тема 14. «Філософія серця» Г. Сковороди. Проблема людини та нації в творчості Кирило-Мефодіївського товариства. Філософські погляди Т. Шевченка    

Опрацювати  ст.. 198 – 205

Домашнє завдання: ст. 205, № 3

Тема 15. Історія філософії України

Опрацювати ст.. 191-223

Домашнє завдання: ст.. 205, № 3; ст..215, № 1; ст..223, №1

 Тест 2

(виконати та надіслати на перевірку)

(ім‘я файлу: Філософія_тест2_номер групи_прізвище)

https://docs.google.com/document/d/1ruWYOLhQFXG2lCkq2byovY8Yz0U6gTs43QDAjbej3Cs/edit?usp=sharing

Тема 16.        Загальна оцінка і відмінні риси сучасної філософії, етапи її становлення

https://www.turboreferat.ru/philosophy/zagalna-ocnka–vdmnn-risi/283574-2066669-page2.html

Домашнє завдання: законспектувати етапи становлення сучасної філософії та її напрями

Тема 17. Проблема систематизації основних галузей філософії

http://www.info-library.com.ua/books-text-139.html

https://studopedia.org/4-102021.html

Домашнє завдання: заповнити таблицю

Галузь філософіїПредмет осмисленняФункціяАспект рефлексії світогляду
ОнтологіяСвітОнтологічнаЯк можлива людина з її свідомістю у цьому світі? Яким має бути світ?
    

Тема 18. Проблема структурування філософії

https://studfile.net/preview/7265382/page:55/

Домашнє завдання: законспектувати схему –   Структура сучасної філософії за посиланням: http://www.info-library.com.ua/books-text-140.html

Тема 19. Проблема єдності світу

https://studfile.net/preview/5563457/page:2/

https://scicenter.online/osnovyi-filosofii-scicenter/problema-ednosti-bagatovimirnosti-168568.html

Домашнє завдання: законспектувати поняття «онтологія», «буття»; зробити висновок щодо єдності світу

Тема 20. Свідомість як відображення буття

http://www.info-library.com.ua/books-text-148.html

Домашнє завдання: законспектувати особливості свідомості, рівні свідомості;

Тема 21. Природа та призначення процесу пізнання. Практика як основа і рушійна сила пізнання

https://studfile.net/preview/7492327/

https://pidru4niki.com/11510513/filosofiya/piznannya_praktika

Домашнє завдання: законспектувати основні положення теми

Тема 22. Онтологія та гносеологія (самостійна робота)

Тест 3

(виконати та надіслати на перевірку)

(ім‘я файлу: Філософія_тест3_номер групи_прізвище)

https://docs.google.com/document/d/1dlAUvcBDX5lY4Acet14tiYfpByc_XcKFpUmi88shsa0/edit?usp=sharing

Тема 23. Поняття суспільства. Матеріалістичний та ідеалістичний підходи до розуміння суспільства

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/4%20KURS/4/1/11H3R11_1.htm

Домашнє завдання: законспектувати основні положення теми; підготуватися до заліку з дисципліни

Тема 24. Залік

Залік

(виконати та надіслати на перевірку)

(ім‘я файлу: Філософія_Залік_номер групи_прізвище)

https://docs.google.com/document/d/1xF-10_oLpmlU88ZLOjZ3JuG9mFvNXMTtlyjzid4f120/edit?usp=sharing

Заочна форма

групи АД1аз, БМ1аз

Теми для опрацювання:

 1. Предмет фіолософії
 2. Філософія Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового часу (XVII— XVIII ст.), німецька класична філософія
 3. Історія філософії України, тенденції розвитку сучасної філософії
 4. Проблема систематизації філософського знання.
 5. Онтологія Гносеологія
 6. Соціальна філософія: філософська антропологія.

Рекомендована література:

Основна

 1. Філософія: Навч. посіб. / За ред. І. Ф. Надольного.
 2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / І. В. Бичко, В. Г. Табачковський, Г. І. Брак та ін.
 3. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін.
 4. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. І. В. Бичка та ін. Філософія. Курс лекцій.

Додаткова

 1. Історія філософії України: Підруч. / М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, І. В. Бичко та ін.
 2. Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посіб. / Упо-ряд. М. Ф. Тарасенко,М. Ю. Русин, І. В. Бичко та ін.
 3. Зарубіжна філософія XX ст.: У 6 кн. / Ред. кол.: Г. І. Волинська, С. О. Кичигин,М. Ф. Тарасенко.

Інтернет-ресурси:

https://naurok.com.ua/konspekt-lekciy-z-disciplini-osnovi-filosofskih-znan-85530.html

https://studfile.net/preview/5585140/

http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5034/1/Filosofiya.pdf

https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/public/userfiles/file/Filosofiya_kurs%20lekciy_istoriya%20filosofii.pdf

https://studfile.net/preview/5433970/

Завдання для індивідуальних робіт з основ філософських знань (роботи мають бути виконані об‘ємом – 3-5 листків А4 друкованого тексту, + титульна сторінка)

Індивідуальні роботи та підсумковий тест присилати на emailsv593725@gmail.com (викладач історії Друщенко Світлана Валеріївна)

АД1азБМ1аз
№п/пІндивідуальний номер студента№ варіанту №п/пІндивідуальний номер студента№ варіанту
1132811541
2133121553
313410315612
41351541578
513616515810
613711616011
7138771612
81392816215
914012

Завдання для індивідуальних робіт з основ філософських знань по варіантах (натисніть тут)

Підсумковий тест (дифзалік)

Посилання на Google Forms:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSful_GHimXOW7bEEQubFtp7Yk29YUOjE0sxUFGlVJnFt00dBQ/viewform