Основи галузевої економіки та підприємництва

Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання.
Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Демченко Ю.І.
Підручник. 

І курс
групи 11,12,13
Підручник:  Л.Криховець-Хомьяк,Економіка, 11 клас
https://pidruchnyk.com.ua/1318-ekonomika-krihovec-homyar-11-klas.html 

Урок 1. Галузева структура промисловості України.

Опрацювати: стор.8-12

Домашнє завдання: стор.12,запитання для роздумів, самоперевірки та обговорення.

Урок 2. Ринок, як форма існування товарного виробництва. Сутність ринку і його роль, основні видм ринку.

Опрацювати: стор.19-23.

Домашнє завдання: стор.11,вправи для самоаналізу.

Урок 3. Підприємство і ринок. Сутність підприємства. Види підприємницької діяльності.

Опрацювати: стор.28-32.

Домашнє завдання: стор.33,запитання для роздумів, самоперевірки та обговорення.

Урок 4. Функції підприємства. Закон України «Про підприємництво». Об єднання підприємців. Господарські товариства. Закон України «Про господарські товариства».

Опрацювати: стор. 38-40.

Домашнє завдання: Стор. 33,творче завдання.

Урок 5. Національна програма сприяння розвитку підприємства в Україні.

Опрацювати: стор. 38-40.

Домашнє завдання: стор 33, вправи для самоаналізу.

Урок 6. Правові акти про підприємства. Закон України «Про Підприємство», «Про державну підтримку малого і середнього підприємства».

Опрацювати: стор. 40-41, стор.41 виконати творче завдання.

Домашнє завдання: стор.40, запитання для роздумів, самоперевірки та обговорення, та надіслати для перевірки на електрону адресу викладача.

Урок 7. Поняття та необхідність управління підприємством.

Опрацювати: стор. 43-45.

Домашнє завдання: стор. 52, вправи для самоаналізу.

Урок 8. Сучасні методи та принципи управління підприємством.

Опрацювати: стор. 45-48.

Домашнє завдання: стор.52, практикум-тренажер, (задача 1, задача 2).

Урок 9. Організаційні структури та шляхи удосконалення управління підприємством.

Опрацювати: стор. 48-51.

Домашне завдання: стор. 54, вправи для саморозвитку (задача1, задача2 ),та надіслати для перевірки на електрону адресу викладача.

Урок 10. Кадрова політика та система управління персоналом.

Опрацювати: стор. 102-105.

Домашнє завдання: стор.106,запитання для самоаналізу.

Урок 11. Показники продуктивності праці та методи її вимірювання.

Опрацювати: стор.73-75.

Домашнє завдання: стор.79,вправи для самоаналізу.

Урок 12. Виробнича діяльність підприємницьких структур.

Опрацювати: стор.104-106.

Домашнє завдання: стор.107, творче завдання.

Урок 13. Показники виробничої діяльності, обсяг випущеної  і реалізованої  продукції.

Опрацювати: стор. 78-80,практикум-тренажер (задача 1,задача 2).

Урок 14. Поняття якості продукції , необхідність її поліпшення.

Опрацювати: стор. 115-117.

Домашнє завдання: стор. 119, запитання для роздумів, самоперевірки та обговорення.

Урок 15. Ефективність підвищення якості  продукції.

Опрацювати: стор. 118-120.

Домашнє завдання: стор.121, вправи для саморозвитку, та надіслати для перевірки на електрону пошту викладача.

ІІІ курс групи 31 


ІУ курс  групи 40,42,43