Опір матеріалів

Молодший бакалавр

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

денна форма навчання виконані завдання надсилати для перевірки на електронную пошту викладача: Джулай О.В.

заочна форма навчання виконані завдання надсилати для перевірки на електронную пошту викладача: Стебівка О.В. olenchek16@gmail.com

денна

І семестр

виконати роботу и перейти тут

групи Ад1а, Бм1а

Підручники:

 1. Е. М. Гуліда, Л.Ф. Дзюба, «Прикладна механіка»
 2. Опір матеріалів (посилання на підручник)
 3. Конспект лекцій
 4. Методичні вказівки для виконання розрахунків
 5. Збірник задач з опору матеріалів
 6. РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНІ ЗАВДАННЯ З ПРИКЛАДАМИ РОЗРАХУНКІВ

Урок 1.

Урок 2.

ІІ семестр

групи Ад1а,  Бм1а

Підручник:и

 1. Е. М. Гуліда, Л.Ф. Дзюба, «Прикладна механіка»
 2. Опір матеріалів (посилання на підручник)
 3. Конспект лекцій
 4. Методичні вказівки для виконання розрахунків
 5. Збірник задач з опору матеріалів
 6. РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНІ ЗАВДАННЯ З ПРИКЛАДАМИ РОЗРАХУНКІВ. М. Гуліда, Л.Ф. Дзюба, «Прикладна механіка»

Тема 42 : Лінії впливу (Л.В.) ознака, сутність.

Вивчити матеріал на сайті:

http://yrok.pp.ua/serednya-osvta/4163-lnyi-vplivu-budvelna-mehanka-znachennya-viznachennya.html 

Домашнє завдання. Опрацювати питання:

 • ознайомитись з ознаками та сутністю побудови лінії впливу;   і створити конспект у зошитах.

Тема 43 : Практична робота №10.

Тема 44 : Л.В. зусиль у балках на консольних частинах

Вивчити матеріал на сайті/ https://helpiks.org/2-30940.html 

Домашнє завдання. Опрацювати питання:

 • ознайомитись з прикладами розрахунку та графічного відображення Л.В. зусиль у балках;  і створити конспект у зошитах.

Тема 45 : Практична робота №11.

Підручники:

3. Конспект лекцій з курсу Будівельна механіка Частина 2. В.П. Шпачук, М.А. Засядько, Харків, 2016.

Тема 46 : Л.В.  зусиль в елементах ферми між опорами

Вивчити §1.2,  сторінки 21-23 (Посібник 3). 

Домашнє завдання. Опрацювати питання 4 (стор. 30) і створити конспект у зошитах.

Тема 47 : Практична робота 12

Вивчити §1.2,  сторінки 21-26 (Посібник 3). 

Домашнє завдання. Опрацювати приклади визначення Л.В. зусиль в елементах ферми між опорами

і створити конспект у зошитах.

Тема 48 : Л.В. зусиль у стержнях консольної ферми

Вивчити §1.2,  сторінки 23-26 (Посібник 3). 

Домашнє завдання. Опрацювати питання 4 (стор. 30) і створити конспект у зошитах.

Тема 49 :  Практична робота  13

Вивчити §1.2,  сторінки 23-26 (Посібник 3). 

Домашнє завдання. Опрацювати приклади визначення Л.В. Л.В. зусиль у стержнях консольної ферми

і створити конспект у зошитах.

Тема 50: Л.В. зусиль в елементах  ферми з непаралельними поясами

Вивчити матеріал на сайті/ https://helpiks.org/2-30940.html

Домашнє завдання. Опрацювати питання:

– вивчити порядок побудови Л.В. зусиль в елементах  ферми з непаралельними поясами,

і створити конспект у зошитах.

Тема 51 : Практична робота 14

Вивчити матеріал на сайті/ https://helpiks.org/2-30940.html

Домашнє завдання. Опрацювати приклади побудови Л.В. зусиль в елементах  ферми з непаралельними поясами  і створити конспект у зошитах.

Тема 52 :  Застосування  Л.В. для розрахунків зусиль при зосередженому навантаженні

Вивчити матеріал на сайті/ https://helpiks.org/2-30940.html

Домашнє завдання. Опрацювати питання:

 • ознайомитись з застосуванням Л.В. для розрахунків зусиль при зосередженому навантаженні,

і створити конспект у зошитах.

Тема 53 : Застосування  Л.В. для розрахунків зусиль при складному навантаженні

Вивчити матеріал на сайті/ https://helpiks.org/2-30940.html

Домашнє завдання. Опрацювати питання:

 • ознайомитись з застосуванням Л.В. для розрахунків зусиль при складному навантаженні,

і створити конспект у зошитах.

Тема 54 :  Практична робота 15

Вивчити матеріал на сайті/ https://helpiks.org/2-30940.html

– Домашнє завдання. Опрацювати приклади застосування  Л.В. для розрахунків зусиль при складному навантаженні,

і створити конспект у зошитах.

Тема 55 : Геометрична незмінність просторових ферм

Вивчити матеріал на сайті/ https://helpiks.org/2-30940.html

Домашнє завдання. Опрацювати питання:

– Вивчити матеріал щодо геометричної незмінності просторових ферм,

і створити конспект у зошитах.

Тема 56 Просторові ферми

Вивчити §6.2,  сторінки 66-67 (Посібник 1). 

Домашнє завдання. Опрацювати питання

– вивчити способи розрахунку зусиль в стержнях просторової ферми

і створити конспект у зошитах.

Тема 57 Визначення зусиль в елементах ферми методом наскрізного перерізу

Вивчити §2.1,  сторінки 21 (Посібник 1). 

Домашнє завдання. Опрацювати питання

– ознайомитись з  методом наскрізного перерізу

і створити конспект у зошитах.

Тема 58 Метод розкладання чотирикутної ферми на плоскі ферми

Вивчити матеріал на сайті www.ltklntu.org.ua › uploads › 2020/06

Домашнє завдання. Опрацювати питання на сторінці 14 і створити конспект у зошитах.

Тема 59 Метод розкладання трикутної ферми на плоскі ферми

Вивчити матеріал на сайті www.ltklntu.org.ua › uploads › 2020/06

Домашнє завдання. Опрацювати питання на сторінці 15-16 і створити конспект у зошитах.

Тема 60 Загальні відомості про матеріали для металевих конструкцій

Вивчити §1.1,1.2,  сторінки 12-15 (Посібник 2). 

Домашнє завдання. Опрацювати питання

– вивчити загальні відомості про матеріали для металевих конструкцій

і створити конспект у зошитах.

Тема 61 Сортамент прокатної сталі

Вивчити §6,  сторінка 43 (Посібник 2). 

Домашнє завдання. Опрацювати питання

– вивчити сортамент та профілі прокатної сталі

і створити конспект у зошитах.

Тема 62 Навантаження, які діють на металеві конструкції будівельних машин

Вивчити §3.3,4.1  сторінки 27-29,3-37 (Посібник 2) 

Домашнє завдання. Опрацювати питання

– ознайомитись з видами навантаження, які діють на металеві конструкції будівельних машин

і створити конспект у зошитах.

Тема 63 Метод допустимих напружень

Вивчити §2.5  сторінки 21-26 (Посібник 3) 

Домашнє завдання. Опрацювати питання

– ознайомитись з методом допустимих напружень

і створити конспект у зошитах.

Підручники:

 1. Хоменко О.Г.Сталеві конструкції у будівництві.
 2. Конспект лекцій з курсу Будівельна механіка (для студентів 3 курсу) В.П. Шпачук, М.А. Засядько, Харків, 2013.

Тема 64 Стрижні (стояки) прості та складені  

Вивчити §8.1 сторінки 181-187 (Посібник 1) 

Домашнє завдання. Опрацювати питання: 1 (сторінка 210) і створити конспект у зошитах.

Тема 65 Балки прості та складені

Вивчити §7.1  сторінки 139-143, §7.4 сторінки 159-160 (Посібник 1) 

Домашнє завдання. Опрацювати питання: 1 (сторінка 179) і створити конспект у зошитах.

Тема 66 Плоскі ферми, типи, основні параметри

Вивчити §9.1 сторінки 211-215 (Посібник 1) 

Домашнє завдання. Опрацювати питання: 13,14,15,19 (сторінка 227) і створити конспект у зошитах.

Тема 67 Практична робота №16

Тема 68 Конструкції вузлів ферм

Вивчити §9.1 сторінки 215-219 (Посібник 1) 

Домашнє завдання. Опрацювати питання:  16,17,18 (сторінка 227) і створити конспект у зошитах.

Тема 69 Практична робота №17

Тема 70 Розрахунок вузлів ферм

Вивчити §9.3 сторінки 222-227 (Посібник 1) 

Домашнє завдання. Опрацювати питання:  22,23,24 (сторінка 227) і створити конспект у зошитах.

Тема 71 Використання розрахункових таблиць

Ознайомитись з матеріалами ДБН В.2.6-198:2014 

Домашнє завдання. Опрацювати питання:

– ознайомитись с Додатками А,Б,В

і створити конспект у зошитах.

Тема 72 Підсумковий урок

заочна

Виконані завдання надсилати для перевірки на електронную пошту викладача: Стебівка О.В. olenchek16@gmail.com

 групи Ад1аз,  Бм1аз

Підручник:

 1. Е. М. Гуліда, Л.Ф. Дзюба, «Прикладна механіка»
 2. Опір матеріалів (посилання на підручник)
 3. Конспект лекцій
 4. Методичні вказівки для виконання розрахунків
 5. Збірник задач з опору матеріалів
 6. РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНІ ЗАВДАННЯ З ПРИКЛАДАМИ РОЗРАХУНКІВ

Теми для опрацювання

Тема 1. Предмет та завдання дисципліни «Опір матеріалів».

Тема 2. Геометричні характеристики плоских перерізів.

Тема 3. Стержень, розрахункова модель. Внутрішні зусилля.

Тема 4. Типи і кінематичний аналіз конструкцій.

Тема 5. Розрахунок статично визначуваних систем при нерухомих навантаженнях.

Тема 6. Розрахунок статично визначуваних систем при рухомих навантаженнях.

Тема 7. Просторові стержневі системи.

Тема 8. Методи міцністних розрахунків елементів металевих конструкцій.

Тема 9. Елементи металевих конструкцій.

Індивідуальна робота

 1. Предмет та завдання дисципліни. Історія розвитку.
 2. Використання теоретичних положень дисципліни в практиці машинобудування.
 3. Загальні гіпотези та поняття.
 4. Зовнішні навантаження, їх різновиди ї позначення.
 5. Внутрішні напруження, їх різновиди і позначення, правила знаків.
 6. Геометричні характеристики плоских поперечних перерізів, загальні поняття.
 7. Головні, центральні моменти інерції плоского поперечного перерізу стержня.
 8. Прості види навантажень: розтяг; стиск; згин; кручення.
 9. Закон Гука – узагальнений.
 10. Механічні властивості матеріалів.
 11. Основні характеристики матеріалів, нормальні напруження.
 12. Основні характеристики матеріалів, дотичні напруження.
 13. Види деформацій.
 14. Деформації при згинанні.
 15. Зв’язок між напруженнями та деформаціями.
 16. Загальні поняття і визначення стержня як конструктивного елемента.
 17. Гіпотези, які приймаються при розрахунках стержнів.
 18. Розрахункова модель стержня.
 19. Внутрішні зусилля стержнів.
 20. Визначення внутрішніх зусиль, побудова епюр зусиль.
 21. Плоский згин. Визначення нормальних напружень.
 22. Умова міцності при плоскому згинанні, підбір перерізів.
 23. Умова міцності при стисканні.
 24. Суцільні та стержневі системи.
 25. Кінематичний аналіз плоских конструкцій. Основні типи зв’язків в плоских системах.
 26. Статично визначуванні та статично невизначні системи.
 27. Геометрично змінні та геометрично незмінні системи.
 28. Визначення опорних реакцій.
 29. Визначення внутрішніх зусиль. Загальні положення.
 30. Визначення внутрішніх зусиль методом наскрізного перерізу.
 31. Визначення внутрішніх зусиль методом вирізування вузлів. Загальні положення.
 32. Графоаналітичний метод вирізання вузлів. Силовий багатокутник.
 33. Ознаки нульових вузлів.
 34. Лінії впливу (Л.В.) ознака, сутність. Л.В. зусиль у балках між опорами.
 35. Л.В. зусиль у балках на консольних частинах.
 36. Л.В. зусиль в елементах ферми між опорами.
 37. Л.В. зусиль у стержнях консольної ферми.
 38. Л.В. зусиль в елементах ферми з непаралельними поясами
 39. Застосування Л.В. для розрахунків зусиль при зосередженому навантаженні.
 40. Застосування Л.В. для розрахунків зусиль при складному навантаженні.
 41. Геометрична незмінність просторових систем.
 42. Просторові ферми.
 43. Визначення зусиль в елементах ферми методом наскрізного розрізу.
 44. Метод розкладання чотирехкутної ферми на плоскі ферми.
 45. Метод розкладання трикутної ферми на плоскі ферми.
 46. Загальні відомості про матеріали для металевих конструкцій.
 47. Сортамент прокатної сталі.
 48. Навантаження які діють на металеві конструкції будівельних машин.
 49. Метод допустимих напружень.
 50. Стержні (стояки) прості та складенні.
 51. Балки прості та складові.
 52. Плоскі ферми, типи, основні параметри.
 53. Підбір перерізів стержнів ферм, перевірка напружень.
 54. Конструкції вузлів ферм.