Електротехніка з основами промислової електроніки

Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання
Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Морозюк І.М. morozyukivan1957@gmail.com

Група № 11, Т-2

«Електротехніка з основами промислової  електроніки»

Підручник:

1. А. М. Гурій, А.М. Сільвестров, Н. І. Поворознюк. Електротехніка з основами промислової електроніки: Підручник

2. Бондар В.М., Гаврилюк В.А.та  ін. Практична електротехніка: Підручник https://drive.google.com/file/d/1ouNwMi-zm2hJuT_W20cOQuED8YljptbE/view?usp=sharing

№ уроку  Тема урокуЗавдання для самостійного опрацювання по темі урокуВ зошиті записати
 вересень Тема 1.Основи електростатики
1Вступ. Закон Кулона.§1.2; 2.3[1]  1. Відповісти на контрольні запитання  № 1, 4 с.6 [1]  2.Відповісти на контрольні запитання  № 3с.20 [1]
2Напруженість, потенціал і робота електричного поля.§2.4[1]1. Відповісти на контрольні запитання  № 4-6 с.20 [1]
 Тема 2.Електричні кола постійного струму
3Електричний струм і його густина.             ,§3.1[1]1. Відповісти на контрольні запитання  № 1, 2 с.69 [1]  2.Відповісти на контрольні запитання  № 3 с.16 [2]
4Закон Ома.§3.2-3.3[1]1. Відповісти на контрольні запитання  № 3, 4 с.69 [1]  2.Відповісти на контрольні запитання  № 4, 5 с.16 [2]
5Закони  Кірхгофа§3.6[1] §1.3 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 9, с.70 [1]  2.Відповісти на контрольні запитання  № 6 с.16 [2]
6Розрахунок простих електричних кіл.§1.4 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 6 с. 70 [1]  2.Відповісти на контрольні запитання  № 8 с.16 [2]
7Розрахунок складних електричних кіл.§3.8 [1] §1.5 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 15 с.70 [1]  2.Відповісти на контрольні запитання  № 9 с.16 [2]
8/1ЛПР №1. Дослідження електричного кола постійного струму з послідовним, і паралельним  з’єднанням резисторів.Практична частина ЛПР №1 виконується віртуально за допомогою програми «Начала Электроники»https://drive.google.com/file/d/1sEeeLCXsmBoKD9wueB5ZCk5pXdTq3D3z/view?usp=sharing
9/2ЛПР №1. Дослідження електричного кола постійного струму з змішаним з’єднанням резисторів.
10Узагальнюючий урок по темі. Розв’язати задачі ( завдання надсилається кожному індивідуально,  після виконаних та надісланих на  email попередніх завдань)
 Тема 3.Електромагнетизм
11Загальні відомості. Магнітне поле.§4.1[1]1. Відповісти на контрольні запитання  № 1,2 с. 100 [1]  2.Відповісти на контрольні запитання  № 1 с. 23 [2]
12Основні характеристики магнітного поля.§4.2 [1] §2.2 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 3 с. 100 [1]  2.Відповісти на контрольні запитання  № 2 с.23 [2]
Жовтень
13Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали.§2.3; 2.4[2]  1.Відповісти на контрольні запитання  № 3 с.23 [2]
14Перетворення електричної енергії у механічну. Перетворення механічної енергії в електричну.§2.5; 2.6[2] 1.Відповісти на контрольні запитання  № 4, 5 с.23 [2]
 Тема 4. Електричні кола змінного струму.
15Синусоїдальний змінний струм. Максимальні та діючі значення величини змінного струму.§3.1-3.2[2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 1, 2 с.35 [2]
16Електричне коло змінного струму з активним опором.§3.3 с. 25-26 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 3, 4 с.35 [2]
17Електричне коло змінного струму  з індуктивністю, ємкістю. Коефіцієнт потужності.§3.3 с. 25-26 [2] §3.5 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 5,6 с.35 [2]
18Трифазний струм. Чотири провідна система з нульовим проводом.§3.6 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 7,8с.35 [2]
19-20ЛПР № 2. Дослідження електричного кола змінного струму з послідовним   з’єднанням активного, індуктивного та ємнісного опорівПрактична частина ЛПР №2 виконується віртуально за допомогою програми «Начала Электроники»https://drive.google.com/file/d/1_1ZKNrkFTtPOiPsNPzQN9nz7z0Y1ttKi/view?usp=sharing
21Узагальнюючий урок по темі. Розв’язати задачі ( завдання надсилається кожному індивідуально,  після виконаних та надісланих на  email попередніх завдань)
 Тема 5. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади
22Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Порядок проведення вимірювань.§6.1-6.2 [1] §5.1 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 1,2 с. 62[2]
23Методи й похибки вимірювань. Класифікація електровимірювальних приладів.§6.3 [1]  1. Накреслити таблицю рис.5.1  с. 54 [2]  2.Відповісти на контрольні запитання  № 3 с.62 [2]
Листопад 
24Магнітоелектричні , електромагнітні, електродинамічні вимірювальні і прилади.§5.2, 5.3 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 4,5 с.62 [2]
25Амперметр, міліамперметр, вольтметр, мілівольтметр § 5.7[2]  1. Відповісти на контрольні запитання  № 8 с.62 [2]  2. Напишіть правила вимірювання сили струму та напруги
26-27ЛПР №3. Принцип роботи і призначення  мультиметра.Практична частина ЛПР №3 виконується в навчальній лабораторій №204https://drive.google.com/file/d/1cpRa1qx8n670dD29eY54Ii7xbV-mFJp9/view?usp=sharing
 Тема 6. Трансформатори
28Принцип дії трансформатора.§6.1[2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 1-4 с.73 [2]
29Режим роботи однофазного трансформатора.§6.2 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  №  5 с.73 [2]
Грудень
30Трифазний трансформатор.§6.3 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  №  6,7 с.73 [2]
31Вимірювальні трансформатори. Автотрансформатори, будова, принцип дії§6.4; 6.5 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 8,9  с.73 [2]
 Тема 7.Електричні машини
32Принцип дії та будова генератора постійного струму§9.1[1] §7. 1; 7.2.5 [2]1. Класифікацію електричних машин 2. Відповісти на контрольні запитання № 8,9 с.105 [2]
33Принцип дії та будова двигуна постійного струму§7.2.6 [2]Описати роботу машину постійного струму в режимі двигуна

Виконати тестові завдання https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4TQ1gMhz5wz-k6_uRVY0HCAZKs0CPM6OKwgKK__T4fUwTxQ/viewform