Електротехніка автомобіля

Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання.
групи 20,22,23. Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Дєдков А.М. Dedkov19742335@gmail.com
групи Т1,Т3. Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Боднар О.А. lenkabodnar@ukr.net 

2 семестр
групи Т1,T3
Підручники:

  1. Гуржій А.М., Сільвестров А.М., Поворознюк Н.І. «Електротехніка з основами промислової електроніки»К.: Форум, 2002
  2. Бондар В.М., Гаврилюк В.А. та ін. Практична електротехніка

ГРУПА Т-1

Березень-квітень

Урок 52 Випрямлячі

1.Опрацювати §4.8 [1], §14.1-14.2 [2]

2.Зробити короткий конспект

3.Переглянути відео:

Випрямляч

4. Домашнє завдання:

Відповісти на контрольні запитання: № 23, 24 с 52 [1]

Урок 53 Біполярні транзистори

1.Опрацювати §4.3[1],  §10.5[2]

2.Зробити короткий конспект

3.Переглянути відео:

Біполярні транзистори

4. Домашнє завдання:

Відповісти на контрольні запитання: № 8,9,10 с 52 [1]

Урок 54 Польові транзистори

1.Опрацювати §4.4[1], §10.6[2]

2.Зробити короткий конспект

3.Переглянути відео:

Польові транзистори

4. Домашнє завдання:

 Описати принцип роботи польового транзистора

Урок 55\7 ЛПР №4 Дослідження вольт-амперних характеристик напівпровідникових діодів

Урок 56\8 ЛПР №4 Дослідження вольт-амперних характеристик напівпровідникових діодів

  1. Опрацювати інструкцію до роботи
  2. Записати тему, мету, обладнання, накреслити таблиці
  3. Робота виконується в кабінеті

Урок 57 Оптоелектронні прилади

1.Опрацювати §4.6 [1], §13.2-13.3[2]

2.Зробити короткий конспект

3.Переглянути відео:

4. Домашнє завдання:

Відповісти на контрольні запитання: № 14, 15, 16, 17, 18 с 52 [1]

Урок 58 Інтегральні мікросхеми

1.Опрацювати §4.7 [1]

2.Зробити короткий конспект

3. Домашнє завдання:

Відповісти на контрольні запитання:№ 20, 21, 22 с 52 [2]

Урок 59 Узагальнюючий урок по темі

На  останньому уроці, згідно розкладу, буде надано посилання на заліковий тест з обмеженням в часі виконання.

ГРУПА Т-3

Березень-квітень

Урок 35 Призначення та принцип дії електричних машин

Урок 36 Електричні машини постійного струму, принцип дії та будова

1.Опрацювати 9.1-9.3

2.Зробити короткий конспект

3.Переглянути відео:

Електричні машини

4. Домашнє завдання:

Відповісти на контрольні запитання: №1,2,3 ст.255

Урок 37 Схеми вмикання обмоток збудження. Робота машин постійного струму в режимі двигуна

Урок 38 Генератори постійного струму

1.Опрацювати 9.5-9.10

2.Зробити короткий конспект

3.Переглянути відео:

Лекція

Урок 39 Електричні машини змінного струму

1.Опрацювати 8.1-8.6

2.Зробити короткий конспект

3.Переглянути відео:

Змінний струм. Генератор змінного струму

Асинхронний двигун

Урок40 Узагальнюючий урок по темі

Надіслати  на пошту викладача лист з позначкою «Урок 40», отримати свій варіант роботи, фото виконаної роботи надіслати викладачу

Урок 41 Акумуляторні батареї автомобіля

1.Опрацювати 3.1 ст.176-181, 3.5 ст. 213-216

2.Зробити короткий конспект

3.Переглянути відео:

Автомобільний акумулятор

4. Домашнє завдання:

Відповісти на контрольні запитання:1,2,3 ст. 227

Урок 42 Призначення та будова автомобільних генераторів

Урок 43 Принцип роботи генератора змінного струму

1.Опрацювати 3.1 ст. 181-182, 3.5 ст. 217-219

2.Зробити короткий конспект

3.Переглянути відео:

Автомобільний генератор

4. Домашнє завдання:

Відповісти на контрольні запитання:4,5 ст.227

Урок 44\5-45\6  ЛПР №3 «Конструкція, принцип дії, характеристики автомобільного генератора і оцінка технічного стану» виконується в кабінеті

Урок 46 Призначення  електричного стартера та принцип роботи

Урок 47 Будова стартера

1.Опрацювати 3.3 ст. 195-198, 3.5 ст 220-221

2.Зробити короткий конспект

3.Переглянути відео:

Стартер

4. Домашнє завдання:

Відповісти на контрольні запитання: для чого призначається стартер, яка його будова та як він працює?

Урок 48 Будова і призначення основних частин фари головного освітлення

Урок 49 Автомобільні лампи розжарення

1.Опрацювати 3.4 ст. 203-207, 3.5 ст. 221-225

2.Зробити короткий конспект

3. Домашнє завдання:

Відповісти на контрольні запитання: 24,25,26 ст. 227

Урок 50 Звукові сигнали. Скло- і фаро очисники

1.Опрацювати ст 198, 3.4 ст 211-212, 3.5 ст 221

2.Зробити короткий конспект

3. Домашнє завдання:

Відповісти на контрольні запитання: 16,17 ст.227

Урок 51Датчики і індикатори температури. Датчики і індикатори тиску

1.Опрацювати 3.3 ст.201-203

2.Зробити короткий конспект

3.Домашнє завдання:

Відповісти на контрольні запитання:20,21,22 ст 227

Урок 52 Узагальнюючий урок по темі

На  останньому уроці, згідно розкладу, буде надано посилання на заліковий тест з обмеженням в часі виконання.