Електрообладнання автомобіля та АЕ

Поетапна атестація з електрообладнання автомобіля та автомобільної електроніки в групах №41, №44 та Т-22  завдання

група №41 Дата: 12 квітня 2022 року. Початок: 09.00 термін виконання до 10.00

група №44 Дата: 11 квітня 2022 року. Початок: 09.00 термін виконання до 10.00

група Т-22 Дата: 14 квітня 2022 року. Початок: 09.00 термін виконання до 10.00


Поетапна атестація з електрообладнання автомобіля та автомобільної електроніки в група Т-2  Завдання

група Т-2 Дата: 19 квітня 2022 року. Початок: 09.00 термін виконання до 10.00

IІ Семестр

Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання.
група №11. Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Ангелов Д.Ю.  angelovdmitro204@gmail.com вказавши в темі листа: номер групи, прізвище та ім’я, навчальний предмет, номер уроку

Групи №21, 31, 41, 44, Т-2, Т-22. Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Ангелова А.А.  anna.angelova1117@gmail.com  вказавши в темі листа: номер групи, прізвище та ім’я, навчальний предмет, номер уроку

Група № 11

1.. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання  автомобілів навчальний посібник

від 24.02.2022 р.

№ уроку  Тема уроку  Завдання для самостійного опрацювання по темі урокуВ зошиті записати
 Тема 3. Система освітлення автомобіля.
20Загальні відомості про прилади освітлення. Автомобільні світлові прилади.§5.1 с. 278-280 §5.2 с. 280-2831. Яке призначення системи освітлення?
2 Які  освітлювальні та світлосигнальні прилади обов’язково потрібно встановлювати на автомобілі,  згідно з Правилами Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН)?
3.  Опишіть принципи формування пучка близького світла європейського та  американського типу.    
21Будова і призначення основних частин  фари головного освітлення.§5.2 с. 284-2871. Які існують конструкції фар?
2  Опишіть конструкцію круглої фари.
3 Які недоліки в конструкції круглих та прямокутних фар?                                 
22Прилади внутрішнього освітлення та світлової сигналізації.§5.2 с. 287-2931. Які ви знаєте  прилади світлової сигналізації?
2. Яке призначення аварійної сигналізації?   
3. Які ви знаєте  прилади внутрішнього освітлення?                                             
23Автомобільні лампи розжарювання.§5.3 с. 293-2961. Яка будова лампи фар?     
2.Опишіть недоліки в роботі вакуумної лампи. 
3. Опишіть  принцип роботи галогенної лампи розжарювання.
4. Опишіть  принцип роботи електродугової газорозрядної лампи.                     
24-25ЛПР № 4. Дослідження конструктивних особливостей системи  освітленняПрактична частина ЛПР №4 виконується в навчальній лабораторії №204Інструкція до ЛПР
26Комутаційна апаратура системи освітлення та світлової сигналізації.§5.4 с. 298-3051. Як відбувається керування роботою світлових приладів?
2. Опишіть  принцип роботи вимикача стоп-сигналу  з пневматичним приводом.
3. Опишіть  принцип роботи перемикача покажчика повороту.                           
 Тема 4. Допоміжне обладнання.
27Звукові сигнали.§7.11. Опишіть принцип формування звукового сигналу.
2. Які основні параметри за якими перевіряють роботу звукового сигналу?     
3. Які можуть виникати несправності у роботі звукового сигналу?                   
28Скло- і фароочисники. Електропривод  допоміжного обладнання.§7.21. Як класифікуються склоочищувачі?
2. Опишіть принцип роботи склоочисник з електричним приводом.      
3. З яких елементів складається омивач скла? 
                                       
29Схема керування електроприводом.§7.41. Як класифікуються схеми керування електроприводом склоочищувачів?       
2. Опишіть схему керування двошвидкісним склоочисником.   Рис.7.7 б с.356                             
30-31ЛПР № 5. Конструкція  склоочисника,  технологію розбирання і збірки склоочисникаПрактична частина ЛПР №5 виконується в навчальній лабораторії №204Інструкція до ЛПР
32Узагальнюючий урок по темі. Відповісти на контрольні запитання  з підручника № 1,  2, 4  с 368
 Тема 5. Схеми електрообладнання автомобілів
33Електрична схема електрообладнання автомобіля.навчальний матеріал1. Що відображає  електрична схема? 
2. Яке призначення блок схем? 
3 Що зображується на електричній схемі підключення? 
4. Опишіть блок схему рис 1.                                                       
34Умовні позначення  приладів в схемах електрообладнаннянавчальний матеріалНа кресліть основні умовні позначення, що використовуються на рис.4 та підпишіть їх.
 Тема 6. Електричні та електронні контрольно-вимірювальні прилади
35Класифікація контрольно-вимірних приладів автомобіля.§6.1; 6.21. Яке призначення контрольно-вимірних приладів автомобіля?
2. Опишіть концепцію «водій-автомобіль-дорога-середовище»
3. Як поділяються контрольно-вимірювальні  прилади  автомобіля?
36Датчики і індикатори температури. Датчики і індикатори тиску.§6.31. Опишіть призначення датчиків температури охолоджуючої рідини.
2. Яка  будова  датчика температури охолоджуючої рідини?
3. Який принцип роботи датчика температури охолоджуючої рідини?
37Датчики рівня рідини.§6.51. Опишіть призначення датчиків рівня палива.
2. Яка  будова  датчика рівня палива?
3. Яка  будова  покажчика  рівня палива?
 Тема 7. Системи запалювання бензинових і газових двигунів.
38Контактна система запалення.§3.1; 3.31. Призначення системи запалювання.
2. Вимоги до системи запалювання.
3. Класифікація систем запалювання
39Прилади контактної системи запалювання. Іскрові свічки запалювання.§3.4 с.145-1501. Будову свічки запалювання.
2. Маркування свічок запалювання.
3. Порівняти теплові характеристики двох свічок запалювання А23ДВ та А17.
Квітень
40Переривач-розподільник запалювання§3.4 с. 151-1531. Призначення розподільника запалювання.
2. Будову розподільника запалювання.
3. Призначення вакуумного регулятора випередження запалювання.
4. Призначення відцентрового регулятора випередження запалювання
41-42ЛПР № 6. Дослідження  характеристик і оцінка технічного стану котушки запалення і іскрових свічокПрактична частина ЛПР №6 виконується в навчальній лабораторії №204Інструкція до ЛПР
43Контактно-транзисторна система запалювання.§3.6. c. 154-1611. Описати принципову схему роботи контактно-транзисторної системи запалювання рис. 3.16
44Безконтактні системи запалювання.§ 3.7.  с.161-1651. Описати принципову схему роботи безконтактно-транзисторної системи запалювання рис. 3.20
45Узагальнюючий урок по темі.Виконати тестові завданняТЕСТ

Група №  21

Підручники:

1.  Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання  автомобілів:

Навчальний посібник

2. Электрооборудование автомобиля с основами електронного оборудования: учебник/под общей ред. Р. Гшайдле; 

3. Електричне та електронне обладнання автомобілів: навчальний посібник

(частина IІ) / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха Навчальний посібник

4. Кубата В.Г Спеціалізовані електронні системи АТЗ: навчальний посібник

Навчальний посібник

від 24.02.2022 р.

уроку  Тема урокуЗавдання для самостійного опрацювання по темі урокуВ зошиті записати
27-29ЛПР № 4. Дослідження конструктивних особливостей  та діагностування несправностей електричного ланцюга системи КЕ-JetronicПрактична частина ЛПР №4 виконується в навчальній лабораторії №204  Інструкція до ЛПР  
30Узагальнюючий урок по темі. 1.Які ви знаєте системи розподіленого уприскування?
2. Які елементи відносяться до систему пуску холодного двигуна системи L- Jetronic?
3.Яке ви знаєте види датчиків  системи уприскування L-Jetronicта яке їх призначення?
 Тема 5. Система електронного управління
31Принцип електронного управління системою запалення і системою сумішоутворення§4.5 [1]1. Відповісти на контрольні запитання  № 8 с.277
32Класифікація ЕСУД§4.1.  [1]1. Відповісти на контрольні запитання  № 1, 2,3 с.277
33Електрична схема системи управління двигуном Bosch Mono-Motronic.с. 28-32 [3]1. Опишіть схему електричних з’єднань компонентів системи Bosch Mono – Motronic.
2. Назвіть призначення основних елементів на електричній схемі.
34Принцип електронного управління системою запалювання і системою сумішоутворення Bosch-Motronic MP7.0.§4.3 [1]1.  Які завдання ставляться перед  системою сумішоутворення  Bosch-Motronic?
2. Яке призначення система електронного управління двигуном Bosch-Motronic? 
35Електронне управління двигуном. Узагальнюючий урок по темі.с. 34-37 [3]1. Які ви знаєте види систем Motronic та чим вони відрізняються?
2. Назвіть основні виконавчі функції  Bosch-Motronic.
 Тема 6. Система електронного управління двигуном Bosch-Motronic MED.
 36Принцип електронного управління Bosch-Motronic MED.Навчальний матеріал опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які існують способи сумішоутворення в системах безпосереднього упорскування?      
2. Опишіть роботу двигуна при пошаровому сумішоутворенні. 
3. За якими параметрами відбувається керування двигуном величини крутного моменту в Motronic MED7?                                                                                                     
37Прилади системи паливоподачі Bosch-Motronic MED.Навчальний матеріал опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. З яких елементів складається система упорскування Motronic MED7? 
2. Опишіть контур низького тиску паливної системи Motronic MED7.
3. Опишіть контур високого тиску паливної системи Motronic MED7.                                         
38-39ЛПР № 5. Конструкція, принцип дії і оцінка технічного стану системи Bosch Motronic MED  Практична частина ЛПР №5 виконується в навчальній лабораторії №204  Інструкція до ЛПР
40Прилади постачання двигуна повітрям Bosch-Motronic MED.Навчальний матеріал  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Опишіть роботу принципової схеми системи постачання двигуна повітрям
41Прилади системи випуску відпрацьованих газів  Bosch-Motronic MED.Навчальний матеріал опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які ви запам’ятали основні прилади системи випуску відпрацьованих газів Bosch-Motronic MED?      
2. Чим системи випуску відпрацьованих газів Bosch-Motronic MED відрізняється від інших систем Bosch-Motronic MP 1.0? 
3. Як контролюється робота трикомпонентного нейтралізатора в системі  Bosch-Motronic MED?  
42Датчик концентрації азоту.Навчальний матеріал  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Опишіть роботу датчика оксидів азоту.
2. Який датчик має схожий принцип роботи?
3. Як видаляється оксид азоту з  накопичувального нейтралізатора в системі  Bosch-Motronic MED?                                                                                                  
43Узагальнюючий урок по темі. контрольна робота
 Тема 7. Система електронного управління дизельним двигуном EDC
44Принцип роботи дизельного двигуна EDC.Навчальний матеріал опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. В чому переваги використання дизельного двигуна?
2. Яке призначення системи «Common – rail»?   
3.  Який принцип роботи системи «Common – rail»? 
45Принцип електронного управління подачі палива.Навчальний матеріал опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яке призначення системи управління дизелем? 
2. Які компоненти входять до електронної системи управління EDC?    
3.Сигнал яких датчиків використовує системи управління EDC?
4. Які виконавчі  пристрої використовуються системою управління EDC?       
46Принцип роботи паливного насоса високого тиску.Навчальний матеріал опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яке призначення паливного насосу високого тиску?
2. Яка конструкція паливний насос високого тиску?
3. Які ви запам’ятали види паливних насосів високого тиску?
4. Опишіть принцип роботи розподільчого паливного насосу високого тиску.  
47Принцип роботи форсунок дизельного двигуна.Навчальний матеріал опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яке призначення форсунок дизельного двигуна?  
2. Опишіть принцип роботи електромагнітної форсунки.
3. Опишіть принцип роботи п’єзоелектричної  форсунки.                            
Квітень
48-49ЛПР № 6. Конструкція, принцип дії і оцінка технічного стану системи Bosch EDC 15V.Практична частина ЛПР №6 виконується в навчальній лабораторії №204  Інструкція до ЛПР
50Принцип роботи системи турбонаддуву і управління тиском наддуву.Навчальний матеріал  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яке призначення турбонаддуву двиуна?
2. Які елементи входять до складу  системи  турбонаддуву двигуна? 
3. Яка будова турбокомпресора? 
4. Опишіть принцип роботи системи турбонаддува.
51Узагальнюючий урок по темі.Навчальний матеріал  1. Які елементи входять до системи «Common – rail»?
2. Яка будова турбокомпресора дизельного двигуна? 
3. Як  відбувається керування роботою форсунки високого тиску?                                                       
 Тема 8.  Протиугінні системи і охоронна сигналізація.
52Призначення та функції охоронної сигналізації.§12.1, 12.2 С.145-151[4]1. Призначення охоронної сигналізації
2.  Три основних принципи захисту
53Основні складові стандартної двох сторонньої сигналізації.§13.2.  с.161-163 [4]1. Перерахувати склад стандартної охоронної  сигналізації, вказавши призначення основних  компонентів.
54Радіокерування  автосигналізацією.§12.3,12.4 с. 151-153 [4]1. Перерахувати характеристики  дистанційного радіокерування.
55Алгоритм кодування.§15.1.-15.2 с. 175-179  [4]1. Описати алгоритми  роботи передавача та приймача рис. 15.1. рис. 15.2.
56Датчики автомобільної охоронної сигналізації.§17.1-17.4 с. 191-201 [4]1.Відповісти на контрольні запитання  № 18, 19, 20 с.208
 ТравеньТема 9.Гібридні системи та електромобілі
58Класифікація гібридних автомобілів за конструкцією та за ступенем електрифікації§19.2 с. 154-156 [3]1. З яких основних вузлів складається класична схема гібридних автомобіля?
2. Які типи гібридних автомобілів існують на даний час?
59Компоненти приводу  послідовно-паралельного гібрида§19.2 с. 156-158 [3]1. Які  ви запам’ятали компоненти приводу  Тоуоta Prius?  
2. Яке призначення блоку інвертор/конвертор?         
3. Де знаходяться силові дроги на гібридних автомобілях? 
4. Які використовуються тягову  акумулятори на гібридних автомобілях?  
60Конструкція та принцип роботи  електричної машини трифазного струму.§19.3 с. 158-161 [3]1. Які типи двигунів використовуються для побудови електромобілів?
2. Які типи двигунів використовуються для побудови гібридних автомобілів?
3. Який принцип роботи вентильного двигуна?
4. Який принцип роботи колекторного двигуна?
61Експлуатаційні характеристики електромобілів§19.1 с. 152 -154 [3]1. З яких основних вузлів складається класична схема електромобіля?
2. Які основні технічні характеристики електромобілів?
3. Які існують недоліки електромобілів?  
62Вузли агрегати і системи електромобіляНавчальний матеріал  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Записати  основні компоненти сучасного електромобіля та їх призначення.
63Тягові акумуляторні батареїНавчальний матеріал  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які  ви запам’ятали вимоги до акумуляторів електромобілів?   
2. Порівняйте переваги та недоліки використання  різних типів  акумуляторів для тягових акумуляторних батарей.      
64Зарядні і захисні пристроїНавчальний матеріал  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1.  Які існують способи заряду тягового акумулятора електромобіля?
2. Опишіть роботу  зарядного пристрою  з гальванічною розв’язкою за рис. 10.2
65Допоміжні бортові системи електромобіляНавчальний матеріал опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які  ви запам’ятали системи  управління електромобілем?
2. Який привід системи клімат-контроля на електромобілі, і  в чому особливість його експлуатації?   
3. Чому необхідно використовувати низьковольтні джерела живлення на електромобілі?       
66Узагальнюючий урок по темі.Виконати тестові завданняТЕСТ

Група № Т-2

1. Сажко В.А. Електрообладнання автомобілів та тракторів: підручникнавчальний посібник

2. Електричне та електронне обладнання автомобілів: навчальний посібник

(частина IІ) / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха навчальний посібник

3. Лудченко О.А. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів: підручник.-К.: Знання-Прес, 2003.- 511. с.

від 24.02.2022 р.

№ уроку  Тема уроку  Завдання для самостійного опрацювання по темі урокуВ зошиті записати
 Тема 9.  Типові несправності електрообладнання
88Несправності  акумуляторних батарей                                           §1.14 [1]1. Які ви знаєте несправності АКБ?
2.  Які причини корозії ґраток позитивних електродів? 
3. Що призводить до обпливання активної маси позитивних електродів? 
4.  Які причини проростання сепараторів і коротке замикання?
5. Які причини  саморозрядження?  
89Основні несправності генераторів§ 1.9 [1]1. Опишіть основні вимоги по експлуатації генератора.
2. Які ви знаєте характерні несправності генераторів та генераторних установок?
90Основні несправності  стартера§ 2.8 [1]1. Які основні несправності стартера?
2. Яка причина несправності,  якщо електродвигун стартера включається, але колінчатий вал не обертається?
3. Яка причина несправності, якщо електростартер після пуску не включається?
4. В чому причина підвищеного шуму при обертанні ротора електростартера?
91Основні несправності системи освітлення і світлової сигналізації§ 5.5 [1]1. В чому причина, якщо вся система освітлення не працює?
2. В чому причина, якщо не горять фари?
3. В чому причина, якщо не працюють лампи аварійної світлової сигналізації?
4. В чому причина, якщо не горять ліхтарі заднього ходу?  
5. В чому причина, якщо не горять окремі лампи?                                                   
92Основні несправності допоміжного обладнання§ 7.6  [1]1. Які несправності виникають у звуковому сигналі та які причини їх виникнення? 
2. Які несправності виникають у реле сигналі та які причини їх виникнення?   
3. Які несправності виникають у склоочисників та які причини їх виникнення? 
93Основні несправності  контрольно-вимірних приладів автомобіля.§ 6.8 [1]1. Які несправності виникають у датчику –покажчика температури,  які причини їх виникнення?
2. Які несправності виникають у датчика –покажчика рівня палива , які причини їх виникнення? 
3. Які несправності виникають у датчика –покажчика тиску,  які причини їх виникнення? 
94Основні несправності контактно-транзисторної  системи запалювання.§ 3.11 с.215-221 [1]1.  Які ви запам’ятали правила експлуатації  системи запалювання? 
2. Які несправності системи запалювання можуть призвести до того, що двигун не запускається?
3. Які несправності системи запалювання можуть призвести до того, що двигун запускається, але після вимикання стартера зупиняється? 
95Основні несправності мікропроцесорної  система запалювання.§ 3.11 с.221-225 [1]1 . Запишіть основні несправності мікропроцесорної системи запалювання та причини їх винекнення                                
96Основні несправності  системи К-Jetronic§ 4.7 [1]1. Перелічіть основні несправності впорскування та причини їх винекнення
97Узагальнюючий урок по темі. 1. Які несправності виникають у електродвигуні  склоочисників та які причини їх виникнення?
2. Які несправності виникають у тахометрі,  які причини їх виникнення?
3 Які несправності системи запалювання можуть призвести до того, що двигун запускається важко?                                                                                   
 Тема 10. Технічне обслуговування
98Періодичність технічного обслуговування.§ 3.1; 3.2 [3]1. Яка система технічного обслуговування діє в Україні?
2. Яка періодичність кожного виду ТО?
99Універсальні прилади для проведення технічне обслуговування електрообладнання.§ 10.1 [3]1. Які операції з електрообладнання виконуються щоденно, які приТО1 та приТО2?
100Автомобільні сканери § 4.7 [3]1. Яке обладнання використовується для проведення технічного обслуговування та яке його призначення?
101-102ЛПР №9.  Принцип роботи і призначення  діагностичного обладнанняПрактична частина ЛПР № 9/1 виконується в навчальній лабораторії №204  інструкція до ЛПР
103Технічне обслуговування генераторів.§10.3 с. 268- 269 [3] §1.8. с. 21-23 [1]1. Перелік робіт при ЩО генератора
2. Перелік робіт при ТО-1 генератора
3. Перелік робіт при ТО-2 генератора
104Перевірка технічного стану регуляторів напруги§1.11. с. 45-46  [1]1. Перелік робіт при ТО-1 регуляторів напруги
2. Перелік робіт при ТО-2 регуляторів напруги
105Технічне обслуговування стартера§10.5 с. 274 [3] §2.6. с. 95- 98 [1]1.Перелік робіт при ТО-1 стартера
2. Перелік робіт при ТО-2 стартера
106Технічне обслуговування  та регулювання  системи освітлення і світлової сигналізації§4.6. с. 200-204 [1]1. Перелік робіт при ЩО системи освітлення і світлової сигналізації
2. Перелік робіт при ТО-1 системи освітлення і світлової сигналізації
3. Перелік робіт при ТО-2 системи освітлення і світлової сигналізації
107-108ЛПР №10. Регулювання системи  освітлення за допомогою екрану та реглоскопуПрактична частина ЛПР №10/2 виконується в навчальній лабораторії №204інструкція до ЛПР
109Технічне обслуговування  допоміжного обладнання§6.4. с. 242-243 [1]1. Перелік робіт при ЩО допоміжного обладнання
2. Перелік робіт при ТО-1 допоміжного обладнання
3. Перелік робіт при ТО-2 допоміжного обладнання
110Технічне обслуговування  контрольно-вимірювальних  приладів§10.5 с. 276 [2] §5.7  с. 227-230 [1]1. Перелік робіт при ТО-1 контрольно-вимірювальних  приладів
2. Перелік робіт при ТО-2 контрольно-вимірювальних  приладів
111Технічне обслуговування  контактно-транзисторної  системи запалювання§10.4 с. 269-274  [3]  1. Перелік робіт при ТО-1 контактно-транзисторної  системи запалювання
2. Перелік робіт при ТО-2 контактно-транзисторної  системи запалювання
112Технічне обслуговування  мікропроцесорної  система запалювання §3.11. с. 165-168 [1]1. Перелік робіт при ТО-1 мікропроцесорної  система запалювання
2. Перелік робіт при ТО-2 мікропроцесорної  система запалювання
113Технічне обслуговування  системи холодного пуску двигуна  К-Jetronic§9.2 с. 214-225  [3] §7.10. с. 268-270 [1]1. Перелік робіт технічного  обслуговування  системи холодного пуску двигуна  К-Jetronic
114Технічне обслуговування  системи КЕ-Jetronic§9.2 с. 214-225  [3]  1. Перелік робіт технічного  обслуговування  системи КЕ-Jetronic
115 Узагальнюючий урок по темі.с. 277 [1]Відповісти на контрольні запитання
 Тема 11. Діагностування та дефектування
116Способи заряджання АКБ§1.16. с. 69–72 [1]1. Описати процес заряджання АКБ зарядним пристроєм
117Обладнання для діагностики електричних ланцюгівС.283-291 [1]1. Сформувати список необхідного обладнання бля перевірки  електричних ланцюгів
Квітень
118Перевірка обмоток генератора на обрив і коротке замикання.§1.9. с. 24-30 [1]Описати схеми перевірок рис1.15, рис.1.16
119-120ЛПР №11.  Перевірка обмоток генератораПрактична частина ЛПР №11/3 виконується в навчальній лабораторії №204інструкція до ЛПР Оформити звіт до ЛПР №11
121Перевірка деталей та вузлів  стартера§2.7. с. 100-102 [2]Дати відповідь на питання с 106 № 7,8
122-123ЛПР №12.  Перевірка деталей та вузлів  стартераПрактична частина ЛПР №12/ 4  виконується в навчальній лабораторії №204інструкція до ЛПР Оформити звіт до ЛПР №12
124Діагностика системи полегшеного пуску двигуна§2.9. с. 104-106 [1]Перерахувати несправності електрофакельних пристроїв
125Оцінка  технічного стану головного освітлення фар автомобіля. §4.6. с.200-204 [1]Дати відповідь на питання с.204 № 9,10
126Діагностика системи запалювання§3.11. с. 173-174 [1]Дати відповідь на питання с.178 № 19
127Перевірка розподільника запалювання§3.11. с. 174-176 [1]Дати відповідь на питання с.178 № 20
128Дефектування свічок запалювання§3.11. с. 167-168 [1]Дати відповідь на питання с.178 № 21
129Діагностика датчиків мікропроцесорної системи запалювання§3.11. с. 177-178 [1]Описати схеми перевірок рис.3. 54.
130- 131ЛПР №13. Діагностика датчиків мікропроцесорної системи запалюванняПрактична частина ЛПР №13/5 виконується в навчальній лабораторії №204інструкція до ЛПР Оформити звіт до ЛПР №13
132Діагностика системи холодного пуску двигуна  К-Jetronic§7.10. с. 268-270 [1]Перелічити елементи системи холодного пуску двигуна  К-Jetronic  
133Узагальнюючий урок по темі.Виконати тестові завданняТЕСТ

Група №  41, 44, Т-22

Підручники:

1.  Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання  автомобілів:навчальний посібник

2. Мигаль В.Д. Мехатронні та телематичні системи автомобіля: навчальний посібник навчальний посібник

3. Електричне та електронне обладнання автомобілів: навчальний посібник

(частина IІ) / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха навчальний посібник

від 24.02.2022 р.

№ уроку  Тема урокуЗавдання для самостійного опрацювання по темі урокуВ зошиті записати
 Тема 11. Управління жорсткістю підвіски.
75Призначення та класифікація керованих систем підресорювання.§ 6.1, 6.2 c 154- 158 [2] навчальний посібник1. Відповісти на контрольні запитання  № 3,5 с.184 [2]
76Призначення і принцип роботи системи управління жорсткістю підвіски.§ 6.5.1 с. 169- 172 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 10,11 с.184 [2]
77Схема електронного управління положення кузова.§6.5.2 с. 177-184 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 17,18 с.184 [2]
78Електронний блок управління системи  підресорювання і його функції.§6.5.1 с. 172-177 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 12, 13 с.184 [2]
79Прилади гідравлічної системи регулювання жорсткості підіски і дорожнього просвіту.§6.4 c 162- 168 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 7-8 с.184 [2]
80Узагальнюючий урок по темі. 1. Перелічіть способи змінювання характеристик системи підресорювання.
2. Які ви знаєте переваги використання системи підресорювання?
3. Як електронний блок регулює жорсткість підвіски?  
 Тема 12. Електронні системи управління гальмуванням.
81Антиблокувальна система  гальм  автомобіля.Навчальний матеріал1. Які причини створення системи автоматичного керування гідравлічними гальмами автомобіля?
2. Яке призначення антиблокувальної системи?  
3. Опишіть будову  системи АБС.                   
82Призначення агрегатів пневматичної системи ABC вантажного автомобіля.Навчальний матеріал1. Опишіть пневматичну схему ABS .
2. Опишіть роботу електричної частини АБС.
3. Опишіть роботу пневматичної частини АБС.                                                       
83Датчики кутової швидкості коліс.§8.1.  с. 377-378 [1] Навчальний матеріал1. Описати призначення та роботу датчика  ABS
84-85ЛПР № 8Конструкція, принцип дії і оцінка технічного стану датчиків АБСПрактична частина ЛПР №8 виконується в навчальній лабораторії №204Інструкція до ЛПР Оформити звіт до ЛПР№8
86Електропневматичні клапани регулювання тиску в гальмівних камерах.Навчальний матеріал1. Опишіть роботу АБС підчас фази утримання тиску. 
2. Опишіть роботу АБС підчас фази скидання  тиску с тормозної камери.  
3. Опишіть роботу АБС підчас фази закінчення гальмування .    
87Антиблокувальна система гальм  легкового автомобіля.§8.2 c 210-215 [2] Навчальний матеріал1. Відповісти на контрольні запитання  № 1,2,4 с.234 [2]
88Система протипробуксовування коліс автомобіля.§8.3 c 215-220 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 6 с.234 [2]
89Система динамічної стабілізації напряму руху.§8.5 c 224-231 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 14,15,16 с.234 [2]
90Підсумковий урокВиконати тестові завданняТЕСТ