Економічна теорія

Молодший бакалавр

Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання.

Денна форма навчання, групи АД2б, Бм2а. Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Рибальченко А.Б.

Angelina-chujko@ukr.net

Фото-звіт про виконану роботу надсилати  вказавши в темі листа: номер групи, прізвище, номер уроку.

Заочна форма навчання, група БМ2аз. Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: РибальченкоА.Б.

Angelina-chujko@ukr.net

Фото-звіт про виконану роботу надсилати  вказавши в темі листа: номер групи, прізвище, номер уроку.

денна

Підручник. 1. Економічна теорія.Л.В.Білецька

http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%95/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92..pdf

2. Економічна теорія. В.Д.Лагутін

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/1f07ec168ae326064a2e0805fad4112c.pdf

групи АД2б, БМ2а

Урок №1. ТЕМА. Предмет економічної теорії.

http://jeej.tneu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1196/1181

https://sites.google.com/site/eneeteor/tema-1-1

Домашнє завдання: завантажити та опрацювати статтю , конспект в зошиті.

Урок №2. ТЕМА. Методи та функції економічної теорії.

https://sites.google.com/site/eneeteor/tema-1-1#02

Домашнє завдання: п 2,3 – конспект.

Урок №3. ТЕМА. Процес суспільного виробництва. Власність. Економічні потреби і інтереси.

http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%95/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92..pdf

Домашнє завдання: ст..41-54, записати головні тези.

Урок №4. ТЕМА. Суспільний поділ праці. Умови соціально-економічного розвитку.

http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/20389/1/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_3.pdf

Домашнє завдання: переглянути презентацію, дати письмову відповідь на питання: Які саме умови соціально-економічного розвитку ви знаєте?, законспектувати головні тези з п.3.1,п. 3.2

Урок №5. ТЕМА. Характеристика товарного виробництва. Товар і його властивості.

http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/20389/1/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_3.pdf

http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%95/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92..pdf

Домашнє завдання: п.3.3, записати головні тези, ст. 58-61.

Урок №6. ТЕМА. Теорія вартості. Гроші.

http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%95/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92..pdf

Домашнє завдання: ст. 61-76, законспектувати головні тези.

Урок №7. ТЕМА. Основні рушійні сили й закони товарного виробництва.

https://studfile.net/preview/1905293/page:34/

https://studfile.net/preview/1905293/page:35/

Домашнє завдання:  законспектувати головні тези.

Урок №8. ТЕМА. Сучасний ринок, його структура і функції.

http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%95/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92..pdf

Домашнє завдання:  ст.82-85, законспектувати.

Урок №9. ТЕМА. Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації. Ціноутворення.

https://pravo.studio/ekonomicheskaya-teoriya/mikroekonomichniy-riven-gospodaryuvannya-formi-40353.html

http://mmlib.net/knigi/marketing/kniga-37/5549/

Домашнє завдання:  законспектувати головні тези.

Урок №10. ТЕМА. Витрати виробництва і прибуток. Капітал і підприємство.

https://pidru4niki.com/1256060739957/politekonomiya/kapital_vitrati_virobnitstva_pributok

https://sites.google.com/view/mamaevskasite/%D0%BD%D0%BC%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-10-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA

Домашнє завдання:  законспектувати головні тези по темі.

Урок №11. ТЕМА. Підприємство в умовах ринкового господарювання. Маркетинг і менеджмент.

https://studentbooks.com.ua/content/view/358/50/1/1/

https://studentbooks.com.ua/content/view/358/50/1/2/

https://studentbooks.com.ua/content/view/358/50/1/3/

Домашнє завдання:  законспектувати головні тези по темі.

Урок №12. ТЕМА. Теоретичні основи економіки домогосподарства.

https://studentbooks.com.ua/content/view/358/50/1/4/

https://studentbooks.com.ua/content/view/358/50/1/5/

Домашнє завдання:  законспектувати головні тези по темі.

Урок №13. ТЕМА. Відтворення та економічне зростання на макрорівні.

https://studfile.net/preview/5563378/page:22/

https://studopedia.com.ua/1_229579_vidtvorennya-i-ekonomichne-zrostannya-na-makrorivni-sistema-rinkovih-makropokaznikiv.html

Домашнє завдання: законспектувати головні тези по темі.

Урок №14. ТЕМА. Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва. Зайнятість і ринок праці.

https://studentbooks.com.ua/content/view/360/50/1/2/

https://studentbooks.com.ua/content/view/360/50/1/3/

https://studentbooks.com.ua/content/view/360/50/1/4/

file:///C:/Users/yaroslav.rybalchenko/Downloads/174-324-1-SM%20(1).pdf

Домашнє завдання:  законспектувати головні тези по темі.

Урок №15. ТЕМА. Особливості відтворення в аграрній сфері економіки. Фінансово грошова система.

https://studentbooks.com.ua/content/view/362/50/1/2/

Урок №16. ТЕМА. Економічне прогнозування. Макроекономічне прогнозування.

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9090/Shumska_macroeconomichne_prohnozuvannia.pdf

Домашнє завдання:  ст.7-20, питання для самоконтролю № 1,2,3 – письмово.

Урок №17. ТЕМА. Методи та моделі економічного прогнозування. Теорії макроекономічного регулювання.

http://politics.ellib.org.ua/pages-4023.html

Домашнє завдання: конспект.

Урок №18. ТЕМА. Економічна політика. Економічна роль держави.

http://library.tneu.edu.ua/files/EVD/HTML/Econom_polityka_zakl/Econom.%20politika%20.htm

http://www.univer.km.ua/visnyk/775.pdf

Домашнє завдання:  доповідь на тему «Економічна роль держави»

Урок №19. ТЕМА. Ринок праці та особливості його функціонування.

https://studfile.net/preview/5473207/page:35/

Домашнє завдання: законспектувати головні тези.

Урок №20. ТЕМА. Соціально-економічний зміст і форми прояву зайнятості.

https://studopedia.com.ua/1_347540_sotsialno-ekonomichniy-zmist-i-formi-proyavu-zaynyatosti.html

Домашнє завдання: законспектувати головні тези.

Урок №21. ТЕМА. Безробіття, його види і наслідки.

https://studfile.net/preview/7241425/page:24/

https://pidru4niki.com/1438031862922/politekonomiya/vidi_bezrobittya_yogo_pokazniki_naslidki

Домашнє завдання: законспектувати головні тези.

Урок №22. ТЕМА. Доходи. Функціональний і персональний розподіл.

https://pidru4niki.com/1241101663427/politekonomiya/rozpodil_dohodiv_politika_dohodiv_instrumenti

Домашнє завдання: дати визначення терміну «Дохід», законспектувати головні тези.

Урок №23. ТЕМА. Диференціація доходів населення. Крива Лоренцо і коефіцієнт Джині.

Домашнє завдання: 1.Дати визначення – «Диференціація доходів населення».

  1. Що собою являє Крива Лоренцо і коефіцієнт Джині?

Урок №24. ТЕМА. Особливості економічних відносин країн, що розвиваються.

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/3099/2782

https://buklib.net/books/30653/

Урок №25. ТЕМА. Економічний устрій в умовах переходу від командно-адміністративної системи господарювання до ринкових відносин.

https://hugo-borz.ucoz.ru/publ/1-1-0-28

https://buklib.net/books/22495/

https://buklib.net/books/33756/

https://studentbooks.com.ua/content/view/366/50/1/2/

Домашнє завдання:  законспектувати головні тези.

Урок №26. ТЕМА. Сутність світового господарства, його структура і суперечності розвитку.

https://buklib.net/books/30793/

http://repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2223/1/LyahTA..pdf

http://libr.org.ua/book/99/2910.html

Домашнє завдання:  законспектувати головні тези.

Урок №27. ТЕМА. Традиційні і стратегічні міжнародні економічні відносини. Платіжний баланс.

https://studentbooks.com.ua/content/view/369/50/1/2/

Домашнє завдання:  законспектувати головні тези.

Урок №28. ТЕМА. Зовнішньоекономічні відносини і проблеми інтеграції України у світове господарство. Економічні аспекти глобальних проблем.

http://global-national.in.ua/archive/2-2014/12.pdf

http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_10_3/stat_10_3/80.pdf

https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/organizaciya-ekonomichnogo-spivrobitnictva-ta-rozvitku

Домашнє завдання: знайти 3 наукові статті до даної теми та провести їх порівняльний аналіз.

Урок №29. ТЕМА. Становлення та еволюція економічної теорії. Розвиток економічної теорії від марксизму до англійської класичної політекономії.

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/ET/KURS/OSNOVA_ET/TEST/LEKC_2.htm

Домашнє завдання: проаналізувати становлення та еволюцію економічної теорії (письмово)

Урок №30. ТЕМА. Формування новітніх напрямів світової економічної теорії.

https://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/Kaf+istorii+ta+teorii+gospodarstva/ZbD196rnik_tez_10_11_2016.pdf

Домашнє завдання : письмова відповідь на питання:

1.У чому полягають причини виникнення економічних знань?

2.Як розвивалася наукова економічна думка в Україні?

3.Назвіть відомих представників вітчизняної економічної науки.

заочна

група БМ2аз

Підручник. 1. Економічна теорія.Л.В.Білецька

http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%95/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92..pdf

2. Економічна теорія. В.Д.Лагутін

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/1f07ec168ae326064a2e0805fad4112c.pdf

№ п/пТемаЗавданняДата виконання
1Предмет економічної теорії. завантажити та опрацювати статтюhttp://jeej.tneu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1196/1181https://sites.google.com/site/eneeteor/tema-1-111.01.2021 р.
2Процес суспільного виробництва. Власність. Економічні потреби і інтереси. http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%95/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92..pdf опрацювати ст..41-5411.01.2021р.
3Характеристика товарного виробництва. Товар і його властивості. http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/20389/1/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_3.pdfопрацювати п.3.3http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%95/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92..pdfопрацювати ст. 58-61.11.01.2021р.
4Теорія вартості. Гроші.http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%95/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92..pdfопрацювати п.3.3,  ст. 61-7611.01.2021р.
5Підприємство в умовах ринкового господарювання.https://studentbooks.com.ua/content/view/358/50/1/1/https://studentbooks.com.ua/content/view/358/50/1/2/https://studentbooks.com.ua/content/view/358/50/1/3/14.01.2021 р.
6Економічне прогнозування. Макроекономічне прогнозування. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9090/Shumska_macroeconomichne_prohnozuvannia.pdfст.7-20, питання для самоконтролю № 1,2,314.01.2021 р.
7Ринок праці та особливості його функціонування.https://studfile.net/preview/5473207/page:35/16.01.2021 р.
8Безробіття, його види і наслідки.https://studfile.net/preview/7241425/page:24/https://pidru4niki.com/1438031862922/politekonomiya/vidi_bezrobittya_yogo_pokazniki_naslidki16.01.2021 р.

 Індивідуальна робота

(надати письмову відповідь  на два питання відповідно до свого варіанту – об‘єм роботи 2-3 друковані листи А4)

(номер варіанту відповідає порядковому номеру у  журналі)

 Надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: РибальченкоА.Б.Angelina-chujko@ukr.net

до 18.01.2021р. вказавши в темі листа:номер групи_прізвище_індивідуальний номер

Angelina-chujko@ukr.net

№ варіантаЗавдання
11.    Визначити предмет економічної теорії та її місце в системі економічних наук.2.    Економічна ефективність виробництва.
21.    Підприємство як первинна ланка підприємницької діяльності.2.    Гроші і їх функції, як загального еквівалента.
31.    Власність і її роль в системі виробничих відносин.2.    Безробіття, його типи та форми.
41.    Власність і її роль в системі виробничих відносин.2.    Характеристика товару і його властивостей.
51.    Суспільний поділ праці.2.    Безробіття: причини, наслідки, особливості в Україні.
61.    Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва.2.    Теоретичні основи економіки домогосподарства.
71.    Сучасний ринок, його структура і функції.2.    Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації.
81.    Витрати виробництва і прибуток.2.    Капітал і підприємство.
91.    Зайнятість і ринок праці.2.    Економічне прогнозування.
101.    Макроекономічне прогнозування.2.    Доходи. Функціональний і персональний розподіл.
111.    Методи та моделі економічного прогнозування.2.    . Економічна політика.
121.    Економічна роль держави.2.    Ринок праці та особливості його функціонування.
131.    Соціально-економічний зміст і форми прояву зайнятості.2.    Суть, умови виникнення та функціонування ринку.
141.    Гроші, їх походження, сутність і функції.2.    Розвиток грошових відносин в Україні.
151.    Формування ринкової інфраструктури в Україні.2.    Суть, умови виникнення та функціонування ринку.
161.    Типи економічних систем, їх характеристика.2.     Конкуренція і монополія у ринковій економіці.
171.    Сутність економічного прогресу.2.    Основні рушійні сили й закони товарного виробництва.
181.    Відтворення та економічне зростання на макрорівні.2.    Зайнятість і ринок праці.
191.    Формування новітніх напрямів світової економічної теорії.2.    У чому полягають причини виникнення економічних знань?
201.    Назвіть відомих представників вітчизняної економічної науки.2.    Як розвивалася наукова економічна думка в Україні?