Економіка підприємств

Молодший спеціаліст

Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання.

денна форма навчання, групи АД2б, Бм2а.Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Рибальченко А.Б.

заочна форма навчання, групи  Бм2аз.Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Рибальченко А.Б.

денна

Підручник. Економіка підприємств.

http://www.dgma.donetsk.ua/metod/uo/ep/ep003.pdf

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2011/0019.pdf

групи АД2б, БМ2а

Урок №1. ТЕМА. Поняття про підприємства, його ознаки, основні законодавчі акти, що регулюють діяльність підприємства.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання:опрацювати  ст.. 22-38, ст. 47-54,  створивши конспект в зошиті.

Урок №2. ТЕМА. Виробнича за загальна структура підприємства, фактори, що впливають на виробничу структуру.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання:опрацювати  ст.. 83-86, дати письмову відповідь на запитання:

1.У чому сутнісна відмінність між поняттями «виробнича структура підприємства», «загальна структура підприємства» та «організаційна структура управління підприємством»?

 1. Поясніть відмінність між корпусною і комбінатською виробничими структурами підприємства.

Урок №3. ТЕМА. Класифікація підприємства за різними ознаками, форми об’єднань підприємств.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання:опрацювати  ст. 54-62, дати письмову відповідь на запитання:

 1. «У статуті корпорації відображені повноваження та відповідальність керівного її органу у період між черговими скликаннями представників учасників корпорації». Чи вірним є це твердження? Поясніть.
 2. Для якої форми об’єднання підприємств характерним є володіння одним із суб’єктів господарювання контрольним пакетом акцій інших підприємств?

Урок №4. ТЕМА. Ринок як сфера функціонування підприємств, його склад та види.

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2011/0019.pdf

https://studfile.net/preview/2425716/page:3/

Домашнє завдання:опрацювати  ст. 27-36, дати письмову відповідь на запитання для самоконтролю №6,7 та 9

Урок №5. ТЕМА. Поняття та необхідність управління, еволюція концепції управління.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання:опрацювати  ст.. 86-89, дати письмову відповідь на запитання:

Чи доцільно використовувати лише економічні методи управління з метою досягнення підприємством максимальної ефективності його функціонування?

Самостійно опрацювати: Напрями удосконалення управління підприємством. Ст. 95-97

Урок №6. ТЕМА. Сучасні принципи управління підприємства.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання:опрацювати  ст.. 89-92,законспектувати головні тези.

Урок №7. ТЕМА. Організаційні структури управління підприємством.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання:опрацювати  ст.. 93-95, законспектувати головні тези.

Урок №8. ТЕМА. Суть і основні процедури стратегічного планування на підприємстві та прогнозування.

http://gidromet.edu.kh.ua/Files/downloads/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_2.4.pdf

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання : ст. 121-122, законспектувати головні тези.

Урок №9. ТЕМА. Типи та класифікація прогнозування.

Домашнє завдання: підготувати доповідь.

Урок №10. ТЕМА. Поняття та методи планування.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання : ст. 115-120, законспектувати головні тези.

Урок №11. ТЕМА. Бізнес-план підприємства, його значення і зміст.

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2011/0019.pdf

Домашнє завдання : ст. 44-51, дати письмову відповідь на запитання для самоконтролю № 2, 5,10.

Урок №12. ТЕМА. Контрольна робота.

Урок № 13. ТЕМА. Поняття виробничої програми та правила її розробки.

Домашнє завдання : ст. 125-129, дати письмову відповідь на завдання:

1.Охарактеризуйте особливості формування виробничої програми підприємства в умовах ринку.

2.Якими ресурсами має бути обґрунтована виробнича програма підприємства?

Урок №14. ТЕМА. Особливості формування виробничої програми.

https://studopedia.su/1_34360_osoblivosti-formuvannya-virobnichoi-programi-pidpriiemstva-v-umovah-rinku.html

Домашнє завдання: підготувати доповідь.

Урок № 15. ТЕМА. Складові елементи та натуральні показники виробничої програми.

Домашнє завдання:дати письмову відповідь на запитання:

1.Елементи виробничої програми?

2.Що собою являють натуральні показники?

Урок №16. ТЕМА. Семінарське заняття.

Домашнє завдання: доповідь на тему «Напрями вдосконалення управління підприємством»

Урок № 17. ТЕМА. Персонал підприємства, його склад та структура. Класифікація персоналу підприємства.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання: ст. 132-135 законспектувати головні тези.

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2011/0019.pdf

Домашнє завдання: ст. 53-58 законспектувати головні тези.

Урок №18. ТЕМА. Кадрова політика підприємства і управління персоналом. 

Домашнє завдання: ст. 138-142, законспектувати головні тези.

Урок №19. ТЕМА. Розрахунок чисельності працюючих на підприємстві. Планування продуктивності праці.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання: ст. 136-138, ст. 142-147, законспектувати головні тези.

Урок №20. ТЕМА. Організація і нормування праці на підприємстві.

 http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання: ст. 147-149, доповідь на тему: « Мотивація як процес симулювання працівників, її моделі і методи»

Урок №21. ТЕМА. Поняття і класифікація основних фондів підприємства.

http://nikiforova.vk.vntu.edu.ua/file/OE/973be8747e9a4da519637e1c6fb458ef.pdf

https://pidru4niki.com/1356061536244/ekonomika/klasifikatsiya_osnovnih_fondiv

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання: законспектувати головні тези, підручник ст. 167-170.

Урок №22. ТЕМА. Виробнича структура основних фондів, чинники, що впливають на них.

https://pidru4niki.com/1056041236245/ekonomika/struktura_osnovnih_fondiv

Домашнє завдання: дати письмову відповідь на питання:

Чинники, що впливають на виробничу структуру основних фондів?

Урок №23. ТЕМА. Облік і оцінка основних фондів. Види і показники зношування основних фондів.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання: ст. 171-176, законспектувати головні тези

Урок №24. ТЕМА. Поняття амортизації основних фондів. Методи амортизації основних фондів.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання: ст. 176-179, законспектувати головні тези

Урок №25. ТЕМА. Виробнича потужність підприємства.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання: письмова відповідь на запитання:

1.Поясніть механізм впливу рівня кваліфікації робітників на величину виробничої потужності підприємства.

2.В яких випадках використовуються натуральні та вартісні показники розрахунку величини виробничої потужності?

Урок №26. ТЕМА. Семінарське заняття.

Домашнє завдання: доповідь на тему «Формування фонду оплати праці на підприємстві.»

Урок №27. ТЕМА. Поняття та матеріальний склад оборотних фондів підприємства.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання: п.8 ст. 183-185, законспектувати головні тези

Урок №28. ТЕМА. Нормування витрат матеріальних ресурсів.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання: ст. 185-187, законспектувати головні тези

Урок №29. ТЕМА. Оборотні кошти підприємства, їх структура.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання:  п.10 ст 187-189 , законспектувати головні тези

Урок №30. ТЕМА. Семінарське заняття.

Домашнє завдання: доповідь на тему: «Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства»

Урок №31. ТЕМА. Поняття фінансових ресурсів підприємства, джерела їх фінансування.

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2011/0019.pdf

Домашнє завдання: ст. 142-146, письмова відповідь на питання:

 1. Розкрийте сутність поняття “фінанси підприємства”. Поясніть основні завдання фінансової діяльності підприємства. 2. Охарактеризуйте структуру фінансових ресурсів підприємства. 3. Що таке доходи підприємства? Які джерела виникнення доходів вам відомі?

Урок №32. ТЕМА. Кредит, як важлива форма фінансування.

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4827

https://readbookz.net/book/124/3368.html

http://www.dgma.donetsk.ua/metod/uo/ep/ep003.pdf

Домашнє завдання:  підручник ст. 75-80, законспектувати головні тези

Урок №33. ТЕМА. Оренда і лізинг, як спеціальні форми довгострокового фінансування.

https://buklib.net/books/24514/

Домашнє завдання: доповідь на тему: «Оренда і лізинг. Спільні та відмінні риси»

Урок №34. ТЕМА. Випуск і продаж акцій та облігацій, як форма фінансування підприємства.

https://core.ac.uk/download/pdf/11331027.pdf

Домашнє завдання: ст. 26-38, ст. 41-4, ст. 47-50, законспектувати головні тези.

Урок №35. ТЕМА. Поняття і склад нематеріальних ресурсів підприємства.

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2011/0019.pdf

Домашнє завдання:  ст. 83-87,письмово  питання для самоконтролю № 11,13.

Урок №36. ТЕМА. Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства.

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2011/0019.pdf

Домашнє завдання: ст. 89-92, законспектувати головні тези.

Урок №37. ТЕМА. Види інвестицій, їх характеристика. Структура виробничих інвестицій підприємства.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання: ст.206-217, зробити конспект.

 Урок №38. ТЕМА. Контрольна робота.

Урок №39. ТЕМА. Поняття якості продукції, необхідність та значення її підвищення. Показники якості продукції.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання: ст.253-259, законспектувати головні тези, дайте відповідь на питання:

Чи є тотожними поняття «якість продукції» і «споживна вартість продукції»? Поясніть.

Урок №40. ТЕМА. Стандартизація та сертифікація продукції. Державний нагляд за якістю продукції.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання: ст.260-264, законспектувати головні тези, відповідь на питання:

1.Охарактеризуйте сучасну систему вітчизняних стандартів.

2.Національний знак відповідності. Хто і коли має право його використовувати?

Урок №41. ТЕМА. Економічний зміст і функції цін. Види цін. Мета ціноутворення в умовах ринку.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання: ст.287-292, законспектувати головні тези

Урок №42. ТЕМА. Чинники, що впливають на ринкове ціноутворення; методи ціноутворення.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

Домашнє завдання: ст.292-294, конспект.

Урок №43. ТЕМА. Семінарське заняття.

Домашнє завдання:  доповідь на тему «Система виживання підприємства в ринкових умовах»

Урок №44. ТЕМА. Контрольна робота.

заочна

Підручник. Економіка підприємств.

http://www.dgma.donetsk.ua/metod/uo/ep/ep003.pdf

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2011/0019.pdf

група БМ2аз

ІІ семестр

 1. Сучасні принципи управління підприємства.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf    

опрацювати  ст.. 89-92

 1. Поняття виробничої програми та правила її розробки

https://studfile.net/preview/2425716/page:7/

 1. Персонал підприємства, його склад та структура. Класифікація персоналу підприємства.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

ст. 132-135

 1. Поняття і класифікація основних фондів підприємства.

http://nikiforova.vk.vntu.edu.ua/file/OE/973be8747e9a4da519637e1c6fb458ef.pdf

https://pidru4niki.com/1356061536244/ekonomika/klasifikatsiya_osnovnih_fondiv

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

підручник ст. 167-170

 1. Нормування витрат матеріальних ресурсів.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

ст. 185-187

 1. Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства.

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2011/0019.pdf

ст. 89-92

 1. Поняття якості продукції, необхідність та значення її підвищення. Показники якості продукції.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

ст.253-259

 1. Економічний зміст і функції цін. Види цін. Мета ціноутворення в умовах ринку.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf

ст.287-292

Індивідуальна робота

Робота повинна бути виконана об’ємом, який містить одну титульну сторінку та 1-2 аркуші формату А4 друкованого тексту

Номер варіанту відповідає порядковому номеру у  журналі

Термін виконання: надіслати для перевірки до 01.06.2021р.

Теми для індивідуальної роботи

 1. Класифікація підприємств та її практичне значення.
 2. Суть, структура і принципи організації виробничих процесів.
 3. Чим відрізняються поняття «рентабельність продукції» і «рентабельність продажу продукції»?
 4. Показники прибутку та рентабельності підприємств.
 5. Виробнича структура основних фондів, чинники, що впливають на них.
 6. Якими ресурсами має бути обґрунтована виробнича програма підприємства?
 7. Організація і нормування праці на підприємстві.
 8. Охарактеризуйте особливості формування виробничої програми підприємства в умовах ринку.
 9. Стратегія розвитку підприємства.
 10. Поняття і класифікація основних фондів підприємства.
 11. Кошторис виробництва і собівартість товарної продукції.
 12. Охарактеризуйте основні методи ринкового ціноутворення
 13. В якому напрямку повинно йти вдосконалення технологічної структури виробничих інвестицій?
 14. Чи можна вважати тотожними поняття «позичкові» та «залучені» інвестиційні кошти?
 15. В яких випадках використовуються натуральні та вартісні показники розрахунку величини виробничої потужності?
 16. Охарактеризуйте непотоковий метод організації виробничого процесу та сферу його застосування. Наведіть приклади.