Галузеве машинобудування

Фахова передвища освіта

Галузеве машинобудування

Кваліфікація: механік

Довідка:

 • Навчаються на базі диплома кваліфікованного робітника

Навчальний план підготовки

Нормативна частина

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Історія України
 • Українська мова (за профспрямуванням)
 • Культурологія
 • Основи філософських знань
 • Економічна теорія
 • Соціологія
 • Основи правознавства
 • Іноземна мова(за профспрямуванням)
 • Фізичне виховання

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

 • Вища математика
 • Опір матеріалів
 • Інженерна графіка
 • Екологія
 • Безпека життєдіяльності

Цикл професійної та практичної піготовки

 • Деталі машин
 • Взаємозамінність, стандартизація
 • Технологія конструкційних матеріалів
 • Електротехніка та електроніка
 • Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
 • ДВЗ, автомобілі та трактори
 • Експлуатація машин
 • Ремонт машин
 • Економіка підприємств
 • Охорони праці
 • Технологічна практика
 • Переддипломна практика

Варіативна частина

Цикл дисциплін вибору навчального закладу

 • Фізика
 • Обчислювальна техніка
 • Основи технології машинобудування
 • Використання експлуатаційних матеріалів
 • Машини для землерийних і дорожніх робіт
 • Механізований інструмент

Державна атестація (захист дипломного проекту)