Будова ПТМ

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Морозюк І.М. morozyukivan1957@gmail.com

Підручники: 1. Будівельні крани конструкції та експлуатація. Л.А.Хмара

                    2. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.

                    3. Експлуатація автомобільних кранів. Г.В.Гук

Для проходження тематичної атестації по предмету “Будова ПТМ” групи 22 перейти за посиланням

Для проходження поетапної атестації по предмету “Будова ПРТМ” групи 43 перейти за посиланням

І семестр

група 43

Тема 1: Будова кранів пневмоколісних вантажопідйомністю до 10т

Опрацювати §1.1  сторінки  4-5  підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 2: Класифікація кранів пневмоколісних вантажопідйомністю до 10т

Опрацювати §1.1  сторінки  5-11 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 3: Принцип роботи кранів пневмоколісних вантажопідйомністю до 10т

Опрацювати §1.3  сторінки  11-14 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 4: Порядок налаштування до конкретної роботи кранів пневмоколісних вантажопідйомністю до 10т

Опрацювати §11.5  сторінки  253-255 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 5: Підготовка для транспортування та складання кранів пневмоколісних вантажопідйомністю до 10т

Опрацювати §15  сторінки  58-61 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 6: Налаштування до конкретної роботи кранів пневмоколісних вантажопідйомністю до 10т

Опрацювати §12  сторінки  49-53 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 7: Порядок проведення ЩТО кранів пневмоколісних вантажопідйомністю до 10т

Опрацювати §6.4  сторінки  78-80 підручника №2

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 8: Вимоги до комплектування крана різними пристосування

Опрацювати §2.5  сторінки  45-49 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 9: Правила, способи та особливості виконання будівельних робіт

Опрацювати §33  сторінки  147-150 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 10: Правила та способи монтажних робіт

Опрацювати §35  сторінки  166-170 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 11: Правила та способи ремонтно-будівельних робіт

Опрацювати §33  сторінки  147-148 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 12: Правила ведення паспорта крана

Опрацювати §1.1  сторінки  45-50 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 13: Обраховування роботи та витрат

Опрацювати §39  сторінки  175-177 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 14: Шляхи збереження собівартості виконаних робіт

Опрацювати §37  сторінки  171-173 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 15: Способи та засоби підвищення продуктивності праці

Опрацювати §38  сторінки  173-175 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 16: Оформлення документації за пророблену роботу

Опрацювати §39  сторінки  175-177 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 17: Реєстрація та обстеження кранів

Опрацювати §11.2  сторінки  246-248 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 18: Підготовка робочого майданчика і крана

Опрацювати §11.4  сторінки  252-253 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 19: Особливості роботи крана поблизу ЛЕП

Опрацювати §11.3  сторінки  248-252 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 20: Обслуговуючий персонал і його обов’язки

Опрацювати §11.6  сторінки  255-256 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 21: Планування ТО і ремонту

Опрацювати §12.1  сторінки  256-257 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 22: Організація ТО і ремонту

Опрацювати §12.2  сторінки  257-258 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 23: Склад робіт з ТО

Опрацювати §12.3  сторінки  258-262 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 24: Технічна діагностика

Опрацювати §12.4  сторінки  262-265 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 25: Класифікація консольних та стрілових кранів

Опрацювати §2.1  сторінки  26-31 підручника №1

Домашнє завдання.  Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 26: Будова консольних та стрілових кранів

Опрацювати §2.1  сторінки  26-31 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 27: Порядок проведення ЩТО

Опрацювати §12.3  сторінки  258-262 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 28: Вимоги до комплектування механізмів крана

Опрацювати §11.4  сторінки  252-253 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 29: Порядок налаштування кранів до конкретної роботи

Опрацювати §11.4  сторінки 252-253 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 30: Правила виконання навантажувально-розвантажувальних робіт

Опрацювати §7.3  сторінки  117-123 підручника №2

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 31: Оформлення документації за проведену роботу

Опрацювати §39  сторінки  175-177 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 32: Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування крана

Опрацювати §14.1  сторінки  285-286 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 33: ТБ під час роботи та ремонтуі

Опрацювати §14.1  сторінки  289-290 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 34: Вимоги до робочого місця машиніста

Опрацювати §14.2  сторінки  289-290 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 35: Протипожежні заходи

Опрацювати §14.3  сторінки  190-191 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 36: Охорона навколишнього середовища

Опрацювати §14.4  сторінки  291-292 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 37: Будова автокрана до 10т

Опрацювати §1.1 сторінки  4-5  підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 38: Технічна характеристика кранів

Опрацювати §1.4  сторінки  14-22 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 39: Правила ЩТО

Опрацювати §6.3  сторінки  63-72 підручника №2

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 40: Принцип роботи гальмівної системи

Опрацювати §4.2  сторінки  74-77 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 41: Принцип роботи механічної системи

Опрацювати §4.3  сторінки  77-78  підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 42: Принцип роботи гідравлічної системи

Опрацювати §3.3  сторінки  65-68 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 43: Принцип роботи пневматичної системи

Опрацювати §5.1  сторінки  90-95 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 44: Принцип роботи електричної системи

Опрацювати §3.2  сторінки  59-65 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 45: Принцип роботи комбінованої системи

Опрацювати §3.1  сторінки  55-59 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 46: Принцип роботи контрольно-захисної системи

Опрацювати §7.1  сторінки  111-135 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 47: Шляхи зниження собівартості виконаних робіт

Опрацювати §38  сторінки  173-177 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 48 Обрахунок роботи і ПММ

Опрацювати §40 сторінки  177-180 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 49: Способи та засоби підвищення продуктивності праці

Опрацювати §41  сторінки  180-183 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 50: Оформлення документації за пророблену роботу

Опрацювати §39  сторінки  175-177 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 51: Правила з охорони праці та навколишнього середовища

Опрацювати §14.3  сторінки  290-291 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 52: Поетапна атестація

Дистанційне навчання: Будова  ПТМ

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

. Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача  спецдисциплін Морозюк І.М.

            e-mail: morozyukivan 1957@gmail.com

Підручник №1: Будівельні крани конструкції та експлуатація. Л.А.Хмара

                    №2:  Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.

                    №3:Експлуатація автомобільних кранів. Г.В.Гук

група 22

Тема 1: Документація на крани. Класифікація і індексація будівельних кранів.

Опрацювати §1.1 -1.2  сторінки  4-11  підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 2: Будова та принцип дії будівельних кранів.

Опрацювати §1.3  сторінки  11-14 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 3: Правила стропування вантажів.

Опрацювати §45  сторінки  190-201 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 4: Причини виникнення та способи виявлення несправностей.

Опрацювати §13.1  сторінки  265-267 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 5: Правила монтажу та демонтажу робочого та навісного устаткування.

Опрацювати §11.4  сторінки  252-253 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 6: Порядок проведення ЩТО.

Опрацювати §21  сторінки  76-78 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 7: Порядок налаштування автомобільних кранів.

Опрацювати §12  сторінки  49-54 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 8: Знакова сигналізація.

Опрацювати §11.5  сторінки  253-254 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 9: Види канатів, гаків, захоплювачів, підхоплювачів.

Опрацювати §2.3  сторінки  33-49 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 10: Види затискачів для піднімання вантажів.

Опрацювати §2.3  сторінки  49-54 підручника №1

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 11: Терміни випробування і правила вибраковки.

Опрацювати §27  сторінки 90-107   підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах

Тема 12: Вимоги до комплектування механізмів крана.

Опрацювати §10 сторінки  33-37 підручника №3

Домашнє завдання. Дати відповідь письмово у зошитах