Автомобільний транспорт

Фахова  передвища освіта

Автомобільний транспорт

Кваліфікація: механік

Довідка:

 • Навчаються на базі диплома кваліфікованного робітника

Навчальний план підготовки

Нормативна частина
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Історія України
 • Українська мова (за профспрямуванням)
 • Культурологія
 • Основи філософських знань
 • Економічна теорія
 • Соціологія
 • Основи правознавства
 • Іноземна мова(за профспрямуванням)
 • Фізичне виховання

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

 • Фізика
 • Екологія
 • Креслення
 • Деталі машин
 • Опір матеріалів
 • Взаємозамінність, стандартизація
 • Електротехніка та електроніка
 • Обчислювальна техніка
 • Вища математика
 • Економіка підприємств

Цикл професійної та практичної піготовки

 • Автомобілі і двигуни
 • Охорони праці
 • Безпека життєдіяльності
 • Електричне та електронне обладнання
 • Технологія конструкційних матеріалів
 • Використання експлуаційних матеріалів
 • Експлуатація автомобіля
 • Основи технології ремонту
 • Організація та планування підприємств
 • Технологічна практика
 • Переддипломна практика

Варіативна частина
Цикл дисциплін вибору навчального закладу

 • Інженерна графіка
 • Гідроприводи
 • Механізований інструмент