Про нас

Київський професійний коледж автомобільного транспорту та будівельної механізації – це комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти третього (вищого) рівня.

Відповідно до Положень про ступеневу професійно-технічну освіту на базі повної та базової загальної середньої освіти, забезпечується підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників та незайнятого населення робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних науковоємких професій за освітнім рівнем «кваліфіковний робітник» та спеціальностей за освітнім рівнем «фаховий молодший бакалавр».

У закладі освіти працюють гуртки:

  • технічної творчості (автосправа та електрозварювання, фотогурток);
  • художньої самодіяльності;
  • спортивні секції ( футбол, баскетбол,  волейбол, настільний теніс)

Матеріально-технічна база  закладу  освіти:

  • навчальний корпус – 4 510,2 кв.м, де знаходяться 26 навчальних кабінетів (з них 2 кабінета-лабораторії, 1 кабінет ПДР), 4 майстерні та 1 лабораторія автомобільних тренажерів, які обладнанні відповідними засобами навчання;
  • навчально-виробничі майстерні – 2 080 кв.м., обладнанні необхідною навчальною технікою, верстатами, машинами та іншими засобами навчання; 7 автомобілів та інша техніка;
  • спортивна зала – 540 кв.м, актова зала на 300 місць, їдальня – 420 кв.м., бібліотека.

Телефони приймальної комісії:

095-171-53-37
097-802-52-82
066-298-32-65