23 06

Державна кваліфікаційна атестація

Одним з найважливіших показників якості професійної підготовки здобувачів освіти є Державна кваліфікаційна  атестація.

23 червня 2022 року стартувала   Державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти, яка базується на вимогах державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти та документів, що регламентують організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних закладах освіти.

Випускники продемонстрували свої знання з обраної професії або спеціальності.

Кваліфіковані робітники пройшли компютерне тестування з професії. Кожен здобувач освіти повинен відповісти на 50 питань (45 — з однією правильною відповіддю, 5 — питання на відповідність або складання логчних пар) за 60 хвилин.

Фахові молодші бакалаври захищали дипломні роботи.

Кваліфікаційна комісія розглядала підсумкові оцінки успішності, результати виконання кваліфікаційної роботи, виробничу характеристику, щоденник обліку виконання професійно-практичних робіт та інші матеріали, що характеризують рівень підготовки кожного випускника.

23.06.22 року

Кваліфікований робітник

група Т-23 за професією «Авторемонтник» — 24 здобувача освіти

Результати. 2 особи — високий рівень (1-10 балів, 1-11 балів), 22 особи — достатній рівень (7-9 балів)

24.06.2022

Кваліфікований робітник

група 42 за професією «Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, Машиніст землерийно-будівельних машин» — 22 здобувача освіти

Результати. 7 осіб високий рівень (4-11 балів, 3-10 балів), 15 осіб достатній рівень (7-9 балів)

група 43 за професією «Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, Машиніст підіймально-транспортних машин» — 26 здобувачів освіти

Результати. 7 осіб високий рівень (1-11 балів, 6-10 балів), 18 осіб достатній рівень (7-9 балів)

Фаховий молодший бакалавр

група АД2а за спеціальністю «Автомобільний транспорт» — 14 здобувача освіти

Результати. 4 особи високий рівень (1-11 балів, 3-10 балів), 9 осіб достатній рівень (8-9 балів)

група БМ2а за спеціальністю «Галузеве машинобудування»

Результати. 4 особи високий рівень (10 балів), 8 осіб достатній рівень (8-9 балів)

27.06.2022

Кваліфікований робітник

група 40 за професією «Авторемонтник» — 23 здобувача освіти

Результати. 4 особи високий рівень (1-11 балів,3-10 балів), 19 осіб достатній рівень (7-9 балів)

група 41 за професією «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомоібльних засобів» — 19 здобувачів освіти

Результати. 3 особи високий рівень (2-11 балів,1-10 балів), 16 осіб достатній рівень (7-9 балів)

група 44 за професією «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомоібльних засобів» — 14 здобувачів освіти

Результати. 2 особи високий рівень (1-11 балів,1-10 балів), 12 осіб достатній рівень (7-9 балів)

група Т22 за професією «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомоібльних засобів» — 14 здобувачів освіти

Результати. 4 особи високий рівень (10 балів), 16 осіб достатній рівень (7-9 балів)

група Т1 за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, Водій автотранспортних засобів (категорія «С») — 24 здобувача освіти

Результати. 5 осіб високий рівень (2-12 балів,3-10 балів), 19 осіб достатній рівень (7-9 балів)