04 02

Самоаналіз з професій

02-04 лютого в рамках атестаційної експертизи у закладі освіти проведено самоаналіз з підготовки кваліфікованих робітників професій «Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів», «Машиніст підіймально-транспортних машин»
Були проведені  в комп`ютерній тестовій формі ККР (комплексні кваліфікаційні роботи) з загальнопрофесійнох підготовки, ККЗ (комплексіні кваліфікаційні завдання) з професійно-теоретичної підготовки. Також виконані практичні завдання   ККЗ (комплексні кваліфікаційні завдання) з професійно-практичної підготовки.