25 02

Захист учнів заочного відділення

25 лютого учні заочного відділення  підготовки освітнього рівня «молодший спеціаліст» захищали дипломні проекти. 28 лютого отримають дипломи з кваліфікацією «механік».