Історія України

Критерії оцінювання з історії України (оцінювання здобувачів освіти відповідно до видів діяльності)

Аудіоуроки з історії України

Відеоуроки з історії України можна знайти за посиланням:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3fJj-whykjmRC6E74theCmy4HaFENFGU

https://www.youtube.com/playlist?list=PLH1iFGL1sy5gnSNsPQs0UMav5LxLuSzFx

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAZXSUxH1fTILAApDSel7SvvEzzo3fxYD

Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання.

денна форма навчання, групи АД1а, Бм1а. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Друщенко С.В.  sv593725@gmail.com

заочна форма навчання, групи АД1аз, Бм1аз. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Друщенко С.В. sv593725@gmail.com

ДЕННА ФОРМА

ЕКЗАМЕН з історії України в групах АД1а, БМ1а відкрити тут

група АД1а Дата: _______________________. Початок: 09.00 термін виконання до 10.00

група БМ1а Дата: ________________________ Початок: 09.00 термін виконання до 10.00

ЗАОЧНА ФОРМА

ЕКЗАМЕН з історії України в групах АД1аз, БМ1аз (відкрити тут)

група АД1аз здає екзамен _____січня 2023 року. Початок: 900 термін виконання до 1000

група БМ1аз здає екзамен _____ січня 2023 року. Початок: 900 термін виконання до 1000

Підручник В.С. Власов, С. В. Кульчицький Історія України

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/zno/11klass/istorija_ukrainy/zno-2018-istoriya-ukrainyi/

Екзамен

групи АД1а, БМ1а

Матеріали уроків: (натисніть тут)

Екзаменаційні  питання з історії України (відкрити тут)

Рекомендована література:

1 Довідник з історії України.

2 Бойко О. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.

3 Грищак Я Нарис історії України: формування модерної української нації 19 -20 століття. Навчальний посібник.

4 Субтельний О. Україна: історія.

Інтернет-ресурси:

https://ru.calameo.com/read/003141843beb65898b41c

https://ru.calameo.com/read/003141843132acec4f8ea

https://znoclub.com/images/pdf/dates_history.pdf

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/10klass/istorija_ukrainy/gisem-20184/

https://shkola.obozrevatel.com/ukr/books/11klass/istorija_ukrainy/sorochinskaya-20191/

_____________________________________________________________________________________________________________

  ЗАОЧНА ФОРМА

групи АД1аз, БМ1аз

Теми для опрацювання:

 1. Україна у найдавніші часи. Київська Русь. Галицько-Волинське князівство
 2. Українські землі у складі Литви та Польщі (ХІV — середина ХVІст.). Виникнення козацтва. Національно-визвольний рух у другій половині ХVІ — середині ХVІІ ст. Держава Богдана Хмельницького
 3. Козацьке державотворення та становище українських земельу 2-й половині XVII-XVIII ст.
 4. Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій (кінець ХVІІІ — початок XX ст.
 5. Боротьба за українську державність у 1917-1921 рр. Україна у міжвоєнних 1920- 1930-х роках ХХ століття.
 6. Друга світова війна та Україна(1939 – 1945 рр.)
 7. Україна в умовах командно-адміністративної системи СРСР (1945—1985 рр.)
 8. Україна – незалежна держава.

Рекомендована література

Основна література

 1. Бойко О.Д. Історія України.
 2. Грицак Я. Нарис історії України.
 3. Історія України / Під. ред. Ю. Зайцева.
 4. Історія України / Під ред. В. Смолія.

Допоміжна література

 1. Баран В., Даниленко В. Україна в умовах системної кризи 1946-1980 рр.
 2. Грушевський М.С. Історія України – Руси
 3. Гуржій О., Чухліб Т. Гетьманська Україна.
 4. Котляр М . Галицько – Волинська Русь.
 5. Кульчицький К . Україна між двома війнами 1921 – 1939рр.
 6. Литвин В. М. Україна на рубежі тисячоліть 1991-2000 рр.
 7. Полонська – Василенко Н. Історія України
 8. Яворницький Д. Історія українських козаків.
 9. Яковенко Н. Нарис історії України.

Інтернет-ресурси:

https://ru.calameo.com/read/003141843beb65898b41c

https://ru.calameo.com/read/003141843132acec4f8ea

https://znoclub.com/images/pdf/dates_history.pdf

Завдання для індивідуальних робіт з історії України (роботи мають бути виконані об‘ємом – 3-5 листків А4 друкованого тексту, + титульна сторінка)

Індивідуальні роботи та підсумковий тест присилати на emailsv593725@gmail.com (викладач історії Друщенко Світлана Валеріївна)

АД1азБМ1аз
№п/пІндивідуальний номер студента№ варіанту інд.роботи№п/пІндивідуальний номер студента№ варіанту інд.роботи
1161111861
2162221872
3163431883
4164541894
5165351905
6166661916
7167771927
8168881938
9169991949
101019510
111119611
121219712
131319813
141419914
151520015
1616
1717
1818
1919
2020
2121
2222
2323
2424
2525
2626
2727
2828
2929
3030

Завдання для індивідуальних робіт по варіантам (натисніть тут)

Підсумковий тест

Посилання на завдання підсумкового тесту, розміщених в Google формах (натисніть тут)

Екзаменаційні  питання з історії України (відкрити тут)

Рекомендована література:

1 Довідник з історії України.

2 Бойко О. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.

3 Грищак Я Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ -ХХ століття. Навчальний посібник

4 Субтельний О. Україна: історія.

5 Зайцев Ю. Історія України.

Інтернет-ресурси:

https://ru.calameo.com/read/003141843beb65898b41c

https://ru.calameo.com/read/003141843132acec4f8ea

https://znoclub.com/images/pdf/dates_history.pdf

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD0fNyx-VhbK64TGev03R_pgFifF6shkgjujADr_9LIJXnKA/viewform кр

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeftqZXWGHu0pKZ7Nkhey_BPps8BlZZi2BBbCnMLQM4R6BYPw/viewform е

____________________________________________________________________________________________________________