Інструктор з індивідуального навчання водінню

термін навчання 2 місяці

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

  1. Професія –( 5149) Інструктор з індивідуального навчання  водінню
  2. Спеціалізація: індивідуальне навчання водінню транспортних засобів у відповідності звідкритими дозвільними категоріями в посвідченні водія.
  3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

Основи чинного законодавства України; нормативно-методичні матеріали, накази, розпорядження, інструкції, документацію з питань навчання водінню; правила, положення та інші керівні документи з питань організації та технології проведення практичних занять; затверджені навчальні плани й програми з водіння; Правила дорожнього руху та інші нормативні акти з питань безпеки дорожнього руху; методики практичного навчання водінню; технічні характеристики, принципи функціонування, будову і правила безпечної експлуатації транспортних засобів; основи тактичної і психологічної підготовки водіїв; правила надання першої долікарської медичної допомоги; норми і правила безпечного проведення занять; основи трудового законодавства; правила охорони праці та навколишнього середовища; мову, яка використовується в навчальному закладі.

Повинен уміти:

Проводить практичні заняття з навчання керуванням транспортними засобами згідно з планами навчальних програм. Навчає технічним прийомам та навичкам водіння. Проводить інструктаж з техніки безпеки. Відпрацьовує з учнями (слухачами, курсантами) відповідно до програми навчання вправи на встановлених маршрутах (автодромі, кранодромі, майданчику тощо) та контролює їх безпечне виконання. Готується до проведення занять із застосуванням новітніх вітчизняних та зарубіжних досягнень з практичних питань навчання водінню. Бере участь в розробленні маршрутних карт для відпрацювання вправ з водіння транспортних засобів. Складає на кожну вправу план заняття, керується графіком черговості навчання транспортних засобів (роботи на техніці) й розкладом занять. Робить записи в індивідуальних картках обліку водіння (індивідуальних книжках обліку практичних робіт) дорожніх листах учбового транспортного засобу, веде іншу документацію встановленого зразка. Знає закріплених за ним учнів (слухачів, курсантів), навчає елементам взаємоповаги й етики поведінки у відношенні до інших учасників дорожнього руху. Проводить з слухачами (курсантами) індивідуальну навчально-виховну роботу, навчає практичним прийомам психологічної саморегуляції, допомагає у формуванні психічних властивостей, необхідних для надійного і безпечного управління автомобілем в будь-яких дорожніх та погодних умовах. Працює у взаємодії з викладачами, утримує закріплений за ним транспортний засіб у постійній готовності до занять, веде контроль за його комплектністю та справністю, якісно й своєчасно проводить роботи з технічного обслуговування та ремонту. Бере участь в облаштуванні та вдосконаленні навчального автодрому (кранодрому, майданчика тощо), підтримує його елементи в робочому стані. Надає першу долікарську медичну допомогу потерпілим, у разі потреби, при проведенні практичних занять.

Робочий навчальний план 

Професія: 5149 Інструктор з індивідуального навчання водінню

Спеціалізація: навчання водінню транспортних засобів у відповідності з дозволеними категоріями

№ з/пНавчальні предметикількість годин
1.Загальнопрофесійна підготовка8
1.1Основи законодавства України8
2.Професійно-теоретична підготовка 
2.1Охорона праці та навколишнього середовища12
2.2Особливості  будови  автотранспортних засобів  нових   моделей  і  їх  технічне обслуговування12
2.3Правила дорожнього руху18
2.4Основи безпеки дорожнього руху та перша долікарняна   допомога   постраждалим   при ДТП36
2.5Професійна етика та культура водіння10
2.6Методика   професійного   навчання.   Основи психології та педагогіки62
2.7Водіння в якості інструктора8
2.8Державна кваліфікаційна атестація6
 Загальний обсяг навчального часу (окрім п.2.7)172
 Всього навчальних годин на 1-го слухача180