Хімія

Матеріал містить інформацію про тему, яку потрібно опрацювати, та виконати завдання.
Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача:

Житник С.В. Sgitnic@gmail.com

І курс
групи 10,11,12,13,14

Підручник. С.Савчин. Хімія 10
https://pidruchnyk.com.ua/1394-himiya-savchin-10-klas.html
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-khimija-savchin-2018.pdf

Урок 1: Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів

Опрацювати §1, написати в зошит таблицю №1, з підручника  ст.5.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №6-10 на  стор.7.

Урок2: Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних  органічних речовин.

Опрацювати §2-3, написати в зошит таблицю №3, ст. 9, таблицю №2 ,з підручника  ст.6.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-7 на  стор.7,          впр №1-6 на стор 14.

Урок3: Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

Опрацювати §4, написати основні положення теорії органічних сполук О.Бутлерова в зошит.,

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. № 3-7стор. 19

Урок 4: Поняття про явище ізомерії та ізомери.

Повторити  §1-4,

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.3-7стор.22

Урок 5 : Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

Опрацювати §5, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. № 1-7 стор.22

Урок 6 : Класифікація органічних сполук

Опрацювати §5, написати таблицю рис 13, ст. 21 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. № 8-9 стор.22

Урок 7: Контрольна робота 1 (Виконати письмово на окремих подвійних аркушах та принести до  закладу освіти.)

Урок 8 : Класифікація вуглеводнів

Опрацювати §7, написати таблицю рис 13, ст. 21 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. № 8-9 стор.22

Урок 9 : Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, номенклатура

Опрацювати §7, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. № 8-9 стор.22

Урок 10 : Алкени та алкіни

Опрацювати §8, написати тезисний конспект в зошит впр. № 8-9 стор.22

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. № 8-9 стор.22

Урок 11 : Хімічні властивості алканів, етену та етину

Опрацювати §8 написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. №1-3 стор.39

Урок 12 : Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

Опрацювати §9 Виконати письмово у зошитах впр. №1-7 стор.44

Урок 13 : Арени. Бензен. Хімічні властивості бензену

Опрацювати §10 написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. №1-6 стор.49

Урок 14 : Методи одержання вуглеводнів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів

Опрацювати §8-10, написати таблицю ст..60 в зошит, повторити конспект, підготуватися до к.р

 Урок 15 : Тематичне оцінювання

Контрольна робота  з теми 2  «Вуглеводні»

Тема 4.Оксигеновмісні органічні сполуки

Урок 16: Спирти. Насичені одноатомні спирти.

Опрацювати §13, написати таблицю рис 8, ст. 62 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-7стор.66-67

Урок 17 : Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів.

Опрацювати §13, написати таблицю рис 8, ст. 62 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-7стор.66-67

Урок 18: Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів

Опрацювати §13, написати таблицю рис 8, ст. 62 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-7стор.66-67

Урок 19:  Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу.

Опрацювати §13, написати таблицю  ст. 74-75 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-7стор.66-67

Урок 20 : Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

Опрацювати §14, написати таблицю рис29, ст. 69 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-7стор.69-70

Урок 21 : Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості. Опрацювати §15, написати тезисний конспект в зошит.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-7стор.73

Тема22: Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів.

Опрацювати §16, написати таблицю 9, ст. 77 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-4стор.79

Тема23: Хімічні властивості етаналю, його одержання

Опрацювати §16, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.5-7стор.79

Тема24: Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація

Опрацювати §17, написати таблицю рис10, ст. 81-82 в зошит

Тема25: Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот (Лабораторний дослід №1   « Виявлення органічних кислот у харчових продуктах»)

Опрацювати §17, Домашнє завдання. Виконати лабораторну роботу № 1 в домашніх умовах. Для виконання л.р. необхідно придбати в аптеці універсальний індикатор  та дослідити наявність органічних кислот у харчових продуктах. Оформити відповідно ст..84 підручника та написати в робочих зошитах і принести на перевірку до навчального закладу.

Тема26: Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Одержання етанової кислоти.

Опрацювати §17, написати таблицю рис 11, ст. 83 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-3стор.85

Тема27: Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів

Опрацювати §19, написати таблицю рис 35, ст. 94 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-6стор.95

Тема28 : Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

Опрацювати §19, написати таблицю на ст. 97 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.9стор.96

Урок№ 29: Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі.

Опрацювати §20, написати таблицю на  ст. 99 в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-2, ст.103

Урок№30: Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.

Опрацювати §20- написати в зошит л.д №1 ст 100

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.3-4, ст.103, впр.7-8, ст.103

Урок№31: Сахароза: молекулярні формули, гідроліз.

Опрацювати §20-21, виписати  в зошит хімічні властивості сахарози ст.102, таблиці 12-13 на ст. 104-105  в зошит. Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.10, ст.107

Урок№32: Крохмаль і целюлоза: молекулярні формули. Гідроліз

Урок№33: Використання вуглеводів, їх біологічна роль.

Урок№34: Практична робота №1 « Розв’язування експериментальних задач».

Виконати ПР №1 ст. 109 ( принести до навчального закладу)

Урок№35: Контрольна робота з теми: «Оксигеновмісні органічні сполуки»

(виконати на подвійних листах і принести до закладу освіти)

Тема 5. Нітрогеновмісні органічні сполуки

Урок№36: Насичені і ароматичні аміни

Опрацювати §22, написати тезисний конспект в зошит( cт 112-113)

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-3, ст.116-117

Урок №37 Аміни як органічні основи

Опрацювати §22 Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.4-6, ст 117

Урок №38 Хімічні властивості метанаміну, одержання аніліну.

Опрацювати §22, виписати  в зошит хімічні властивості метанаміну.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.7, ст.117

Урок № 39 Амінокислоти

Опрацювати §23, виписати  в зошит властивості амінокислот.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-3, ст.121

Урок №40  Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.

Опрацювати §23, виписати  в зошит хімічні властивості аміноетанової кислотист.1

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.4, ст.121

Урок №41 Білки як високомолекулярні сполуки( Лабораторний дослід №3 «Біуретова реакція», Лабораторний дослід №4 « Ксантопротеїнова реакція»

Опрацюйте відео до л. р. №3, відео до лр №4, оформити у зошиті за зразком ст.124

Опрацювати §24, написати тезисний конспект в зошит.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-2 ст.126

Урок №42 Хімічні властивості білків

Опрацювати §24, написати тезисний конспект в зошит.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.3-4 ст.126

Урок №43 Тематичне оцінювання. виконати на подвійних листках і принести до коледжу)

Тема 6. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

Урок №44  Синтетичні високомолекулярні речовини.

Опрацювати §25, написати тезисний конспект в зошит.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-2, ст.138

Урок №45.  Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації.

Опрацювати §25, Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.3-4, ст.138

Урок №46. Пластмаси.

Опрацювати §25, написати тезисний конспект в зошит.

Урок №47. Каучуки, гума

Опрацювати §27, написати тезисний конспект в зошит.

Урок №48. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

Опрацювати §27, впр.1-3, ст.148

Урок №49. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля.

Опрацювати §26, написати тезисний конспект в зошит.

.Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.8, ст.144

Урок №50 Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

Опрацювати §26, Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.1-4, ст.144

Урок №51. Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.

Опрацювати §28 .написати тезисний конспект в зошит.

Виконати письмово у зошитах впр.5-6, ст.148

Урок №52. Узагальнення знань з теми. Повторити конспект.

Урок №53 Контрольна робота №2 (виконати на подвійних листках і принести до коледжу)

ІІ  курс 
групи 20,21,22,23,24
Підручник:  Ярошенко О.Г. Хімія (рівень стандарту)  11 кл. 

Урок 1: Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Опрацювати §2, написати в зошит таблицю №4, з підручника  ст.14.

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-2 на  стор.17.

Урок 2: Хімічні сполуки на основі уявлень про електронну будову атомів.

Опрацювати §2

Урок 3: Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів

Опрацювати текст на стор 10-11-написати тезисний конспект

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр. № 3-7стор. 19

Урок 4: Принцип «мінімальної енергії».

Опрацювати §1

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр.3-7стор.22

Урок 5 : Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів

Опрацювати §3, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах завдання §4 (питання 1-24)  стор.22-24, надіслати викладачу на електронну адресу

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

Урок 6: Види хімічних зв’язків.

Опрацювати §5, написати тезисний конспект

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-2 «застосовуємо»на  стор.31.

Урок 7: Йонний зв’язок.

Опрацювати §5, написати тезисний конспект

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №3-4 «застосовуємо»на  стор.31.

Урок8: Ковалентний зв’язок.

Опрацювати §6, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-2 «застосовуємо»на  стор.37.

Урок 9: Металічний зв’язок.

Опрацювати §6, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №3-4 «застосовуємо»на  стор.37.

Урок 10: Водневий зв’язок.

Опрацювати §6, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №5 «застосовуємо»на  стор.37.

Урок 11: Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).

 Опрацювати ст,33-35, написати тезисний конспект в зошит

Урок 12: Типи кристалічних граток

Опрацювати §7, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо»на  стор.43

Урок 13: Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.

Опрацювати §7, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №5-7 «застосовуємо»на  стор.43-44.

Урок 14 Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Опрацювати §8 Домашнє завдання. Виконати письмово ст-46-48

Урок 15: Контрольна робота №1 з теми Періодичний закон і періодична система( виконати на подвійних листках і принести до коледжу)

Урок 16: Швидкість хімічних реакцій

Опрацювати §9, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-2 «застосовуємо» на  стор.54.

Урок 17: Необоротні та оборотні реакції

Опрацювати §9, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №3-5 «застосовуємо» на  стор.54.

Урок 18: Хімічна рівновага.

Опрацювати §10, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-3 «застосовуємо» на  стор.59.

Урок 19: Принцип Ле Штельє.

Опрацювати §10, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №4-5 «застосовуємо» на  стор.59.

Урок 20: Гідроліз солей

Опрацювати §12, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-3 «застосовуємо» на  стор.68.

Урок 21:  «Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів».( з елементом ЛР)

Написати л.д в зошит — зразок ст.67. Виконати л.д в домашніх умовах

Урок 22:  Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму

Опрацювати §13, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-3 «застосовуємо» на  стор.71.

Урок 23:  Узагальнення знань

Опрацювати §14

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-19 на  стор.73-74.

Урок 24:  Контрольна робота з теми «Хімічні реакції» (виконати на подвійних листках в клітинку і принести до навчального закладу)

Тема 4 Неорганічні речовини і їх властивості

Урок 25:  Загальна характеристика неметалів

Опрацювати §15, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-6 «застосовуємо» на  стор.81-82.

Урок 26:  Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.

Опрацювати §16, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-3 «застосовуємо» на  стор.88.

Урок 27:  Явище адсорбції (  Лабораторний  дослід № 2 « Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів».

Опрацювати §15, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах л.д. в домашніх умовах сор.80-81.

Урок 28:  Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.

Опрацювати §18, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-6 «застосовуємо» на  стор.98.

Урок 29:  Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері

Опрацювати §19, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-5 «застосовуємо»на  стор.105.

Урок 31:  Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.

Опрацювати §21, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо» на  стор.115.

Урок 32:  Контрольна робота ( виконати кр на подвійних листках і принести до навчального закладу)

ІІІ курс
групи 30,32,33
Підручник:  Ярошенко О.Г. Хімія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. 
Урок 1 : Загальна характеристика металів.

Урок 1. Загальна характеристика металів.

Опрацювати §22, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах завдання1-3,ст..120-121 надіслати викладачу на електронну адресу

Урок 2 : Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

Опрацювати §22, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо» на  стор.120.

 Урок 3 : Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості.

Опрацювати §23-24, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо» на  стор.126.

Урок 4: Застосування металів та їхніх сплавів. Основи

Опрацювати §25, написати тезисний конспект в зошит.Виконати письмово у зошитах впр №1-3 «застосовуємо» на  стор.140-141.

Урок 5 : Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію. Опрацювати §26, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №4-5 «застосовуємо» на  стор.141.

Урок 6: Солі, їх поширення в природі.

Опрацювати §27, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо» на  стор.148.

Урок 7 : Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Опрацювати §28, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо» на  стор.153.

Урок 8 : Сучасні силікатні матеріали.

Опрацювати §31, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-2 «застосовуємо» на  стор.170.

Урок 9: Мінеральні добрива. Застосування мінеральних добрив.

Опрацювати §30 написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо» на  стор.163.

Урок 10: Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

Опрацювати §30, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №4 «застосовуємо» на  стор.163.

Урок 11: Практична робота № 1 «Дослідження якісного складу солей».

Опрацювати відео до п. р. №1, оформити у зошиті та принести до коледжу

Урок 12: Практична робота № 2 «Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами».

Опрацювати відео до п. р. №2, оформити у зошиті та принести до коледжу

Опрацювати §34, написати тезисний конспект в зошит

Домашнє завдання. Виконати письмово у зошитах впр №1-4 «застосовуємо» на  стор180.

Урок 13: Контрольна робота ( виконати кр на подвійних листках і принести до навчального закладу)

Тема2: Хімія і прогрес людства

Урок 14: Роль хімії у створенні нових матеріалів,

Опрацювати §37, написати тезисний конспект в зошит

Урок 15: Розвиток нових напрямів технологій.

Опрацювати §36, написати тезисний конспект в зошит

Урок 16: Розв’язання продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

Опрацювати §38, написати тезисний конспект в зошит

Урок 17: «Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

Опрацювати §39, написати тезисний конспект в зошит

Урок 18 Узагальнення по темі.