Фізика

Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання.

денна форма навчання, групи АД1а, Бм1а. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Боднар О.А. lenkabodnar@ukr.net

заочна форма навчання, групи АД1аз, Бм1аз. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Боднар О.А. lenkabodnar@ukr.net

денна

групи АД1а, БМ1а

Залік посилання на залік 15.11 з 9.00-23.00

Підручники:

 1. Кучерук І.М. Загальний курс фізики 1 том
 2. Жданов Л.С. Фізика для середніх спеціальних навчальних закладів

Урок №1 Динаміка вільного падіння. Перевантаження. Закони динаміки

 1. Опрацювати 2.2-2.7 [1]
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео
 1. Домашнє завдання: вивчити закони динаміки

Урок №2 Сила пружності. Рух тіла під дією сили пружності. Коливання під дією сили пружності

 1. Опрацювати 5.2-5.4 [1]
 2. Зробити короткий конспекn
 1. Домашнє завдання: навести не менше 5 прикладів застосування сили пружності в автомобілі
 2. Що називають силою пружності? Назвіть причини виникнення сили пружності?
 3. В яких середовищах виникають сили пружності? Чому рідини погано стискаються?

Урок № 3 Сила тертя. Тертя спокою, тертя ковзання, рідке тертя

 1. Опрацювати §5.1 [1]
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео
 1. Домашнє завдання: навести не менше 5 прикладів використання сили тертя в автомобілі

Дати відповіді на запитання:

 1. Чи правильне твердження про те, що «сила тертя завжди заважає руху»?
 2. Відомо, що сила тертя F і швидкість u rтіла мають протилежні напрямки. Чи існують випадки, коли сила тертя F і швидкість u тіла мають однаковий напрямок?
 3. Автомашина з причепом повинна перевезти важкий тракторний двигун. Куди його вигідніше помістити – в кузов чи на причеп? Чому?

Урок №4 Рух тіла під дією кількох сил

 1. Переглянути відео
 1. Домашнє завдання: надіслати на пошту викладача лист з написом «Урок 4», отримати індивідуальне завдання, фото виконаного завдання надіслати на пошту викладача

Урок №5 Розв’язування задач з професійною направленістю

 1. Переглянути відео
 1. Що швидше спрацюється колесо чи гальмо, якщо вони виготовлені з однакового матеріалу? Чому?
 2. Через річку завширшки 100 м перекинутий опуклий міст у формі дуги кола. Верхня точка моста піднімається над берегом на висоту 10 м. Міст може витримати максимальну силу тиску 44,1 кН. При якій швидкості вантажівка масою 5 т може переїхати через міст?

Урок №6 Рівновага тіл за відсутності обертання. Рівновага тіл на похилій площині

Урок №7 Умова рівноваги тіла, яке має вісь обертання. Центр тяжіння. Види рівноваги. Стійкість рівноваги тіл

 1. Опрацювати §4.5, 4.6 [1]
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео
 1. Домашнє завдання:
 2. Коли ножицями ріжуть твердий матеріал, то намагаються розкрити їх якнайширше. Чому?
 3. Як легше зрушити автомашину з місця: прикладаючи силу до кузова автомашини чи до обода колеса по дотичній до нього?

Урок №8 Розв’язування задач з професійною направленістю

 1. Щоб витягнути автомобіль з піску, водій удався до такого прийому. Один кінець троса прив’язав до стовпа, а другий – до автомобіля. Налягаючи на середину троса перпендикулярно до нього з силою 300Н, водій відхилив його на 0,6 м. Яка сила діяла на автомобіль, якщо довжина троса 10м? Розтягуванням троса знехтувати
 2. Автомобіль вагою 104 Н зупиняється при гальмуванні за 5 с, пройшовши при цьому рівносповільнено відстань 25 м. Знайти початкову швидкість руху автомобіля і силу гальмування.
 3. Автомобіль має масу 1 т. Під час руху на автомобіль діє сила тертя, що дорівнює 0,1 його ваги. Знайти силу тяги двигуна автомобіля при русі його з постійною швидкістю в гору та з гори. Гора має нахил в 1 м на кожні 25 м шляху.

Фото  виконаного завдання надіслати на пошту викладача

Урок №9 Тематичне оцінювання
Надіслати на пошту викладача лист з написом «Урок 9», отримати завдання, фото виконаного завдання надіслати на пошту викладача

Урок №10 Характеристика твердого стану речовини. Кристали

Урок №11 Анізотропія кристалів. Просторова решітка та її дефекти. Види кристалевих структур

 1. Опрацювати §11.1, 11.2 [2]
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео
 1. Домашнє завдання: зробити інтерактивну вправу

Урок №12 Види деформації. Причина деформації рух. Сила та деформація

Урок №13 Механічна напруга. Пружність, пластичність, крихкість, твердість

Урок №14 Закон Гука. Модуль пружності. Енергія пружно деформованого тіла

 1. Опрацювати §11.3-11.7 [2]
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео
 1. Домашнє завдання: виконати Тест Деформації (зверніть увагу: у вас одна спроба, час обмежено 40 хв, а запитань досить багато) 

Урок №15 Розв’язування задач з професійною направленістю

Надіслати на пошту викладача лист з написом «Урок 15», отримати завдання, фото виконаного завдання надіслати на пошту викладача

Урок №16 Тематичне оцінювання

Надіслати на пошту викладача лист з написом «Урок 16», отримати завдання, фото виконаного завдання надіслати на пошту викладача

Урок №17 Плавлення та кристалізація. Температура плавлення. Питома теплота плавлення

 1. Опрацювати §12.1-12.2 [2]
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео
 1. Домашнє завдання: інтерактивна вправа

Дати  відповідь на запитання

 1. Чи буде плавитися чавунна деталь кинута в розплавлену мідь?
 2. Чи можна в алюмінієвій посудині розплавити цинк?
 3. Чому неможливо довести до кипіння чайник, повний води, підігріваючи його полум’ям свічки?

Урок №18 Зміна об’єму та густини речовини при плавленні та твердненні. Рівняння теплового балансу

 1. Опрацювати §12.3, 12.5 [2]
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео

Урок №19 Розчини та сплави. Охолоджуючі суміші. Випаровування твердих тіл (сублімація). Діаграма стану речовини. Трійна точка

 1. Опрацювати §12.6-12.8 [2]
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео
 1. Домашнє завдання: виконати Тест Плавлення.кристалізація і надіслати на пошту викладача

Урок №20 Лінійне розширення твердих тіл при нагріванні. Об’ємне розширення твердих тіл при нагріванні. Залежність густини речовини від температури

Урок №21 Особливості теплового розширення твердих тіл. Деякі особливості теплового розширення рідин. Значення теплового розширення тіл у природі і техніці

 1. Опрацювати §13.1-13.6 [2]
 2. Зробити короткий конспект
 3. Переглянути відео
 1. Домашнє завдання: дати відповіді на запитання
 2. Поясніть особливості теплового розширення твердих тіл і рідин при зміні температури.
 3. Чим зумовлене лінійне та об’ємне теплове розширення тіл?
 4. Від чого залежить тепловий коефіцієнт лінійного розширення? Тепловий коефіцієнт об’ємного розширення?
 5. За якою формулою розраховуються лінійні розміри тіла при зміні температури?
 6. За якою формулою визначається об’єм рідини при зміні температури?
 7. Наведіть приклади негативного впливу теплового розширення тіл у техніці та запропонуйте шляхи його зменшення.
 8. Наведіть приклади використання теплового розширення тіл у техніці.

Урок №22 Розв’язування задач з професійною направленістю

Надіслати на пошту викладача лист з написом «Урок 22», отримати завдання, фото виконаного завдання надіслати на пошту викладача

Виконати Тест Теплове розширення

Урок №23 Тематичне оцінювання

Надіслати на пошту викладача лист з написом «ККР», отримати завдання, фото виконаного завдання надіслати на пошту викладача

 заочна

групи АД1аз, БМ1аз

Підручники:

 1. Кучерук І.М. Загальний курс фізики 1 том
 2. Жданов Л.С. Фізика для середніх спеціальних навчальних закладів

1. Опрацювати наступні теми

Тема урокуЗавдання
1Динаміка вільного падіння. Перевантаження. Закони динаміки. Сила пружності. Сила тертяОпрацювати §2.2-2.7 [1] §5.1-5.4 [1]
2Рівновага тіл за відсутності обертання. Рівновага тіл на похилій площині. Умова рівноваги тіла, яке має вісь обертання. Центр тяжіння. Види рівноваги. Стійкість рівноваги тілОпрацювати §4.5, 4.6 [1]
3Характеристика твердого стану речовини. КристалиОпрацювати §11.1, 11.2 [2]
4Механічна напруга. Пружність, пластичність, крихкість, твердістьОпрацювати §11.3-11.7 [2]
5Розчини та сплави. Охолоджуючі суміші. Випаровування твердих тіл (сублімація). Діаграма стану речовини. Трійна точкаОпрацювати §12.1-12.8 [2]
6Розв’язування задач з професійною направленістюПереглянути відео
Задача 1
Задача 2
Виконати
інтерактивну вправу 1
інтерактивна вправа 2
тест

За бажання можна переглянути відео до уроків на сторінці денного відділення

 1. Виконати індивідуальне завдання (для коректного відображення файл бажано скачати і дозволити редагування)
 2. Підготуватися до заліку

Питання до заліку:

 1. Динаміка вільного падіння. Перевантаження.
 2. Сила пружності. Рух тіла під дією сили пружності
 3. Сила тертя. Тертя спокою, тертя ковзання, рідке тертя.
 4. Рівновага тіл за відсутності обертання. Рівновага тіл на похилій площині.
 5. Умова рівноваги тіла, яке має вісь обертання.
 6. Види рівноваги. Стійкість рівноваги тіл.
 7. Характеристика твердого стану речовини. Кристали.
 8. Просторова решітка та її дефекти
 9. Види деформації. Сила та деформація.
 10. Механічна напруга. Пружність, пластичність, крихкість, твердість.
 11. Закон Гука.
 12. Плавлення та кристалізація. Температура плавлення.
 13. Рівняння теплового балансу.
 14. Розчини та сплави. Охолоджуючі суміші
 15. Деякі особливості теплового розширення рідин. Значення теплового розширення тіл у природі і техніці.