Українська мова

Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання.

Денна форма навчання групи АД1а, БМ1а. Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Решетило Н.М. lorddmoty@gmail.com 

Заочна форма навчання, групи АД1аз, Бм1аз. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Ломачук Л.А. vip.lomachuk@gmail.com

денна

Підручник. С. В. Шевчук, I. В. Клименко Українська мова (за  професійним спрямуванням)

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_666_15833608.pdf

групи АД1а, Бм1а

Тема 1. Предмет і завдання курсу

Опрацювати  ст.. ст. 14 – 15

Домашнє завдання: ст.. 53, впр.1,2,3

Тема 2. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Мовна, мовленнєва, комунікативна професійна компетенція                   

Опрацювати  ст..17 — 19

Домашнє завдання: ст.. 54, впр.4

Тема 3. Мовні норми. Мовне законодавство та мовна політика в Україні

Опрацювати  ст.. 19 – 51

Домашнє завдання: ст.. 54, впр.6, ст.. 55, впр.10, ст..56, впр.14

Тема 4. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора

Опрацювати  ст.. 67-68

Домашнє завдання: ст. 98, впр.18,19

Тема 5. Комунікативні ознаки культури мовлення. Комунікативна професіограма фахівця                                                                                                 

Опрацювати  ст.. 68-71

Домашнє завдання: ст.. 97, впр.12,13

Тема 6. Мовний етикет. Поняття етикету. Мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет                                                                                                  

Опрацювати  ст.. 77 — 93

Домашнє завдання: ст.. 100, впр.28

Тема 7. Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів                                                          

Опрацювати  ст.. 109-115

Домашнє завдання: ст.. 128, впр.9

Тема 8. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів                                                                                                 

Опрацювати  ст.. 115-121

Домашнє завдання: ст.. 128, впр.11

Тематичне оцінювання Виконати тест 1 https://forms.gle/KYx5HwwdHQdTKVcA9

Тема 9. Спілкування і комунікація. функції спілкування. види і форми спілкування                                                                                             

 Опрацювати  ст.. 149-155

Домашнє завдання: ст..169, впр.5

Тема 10. Мова, мовлення і спілкування                                                           

Опрацювати  ст.. 155-164

Домашнє завдання: ст. 169, впр.6

Тема 11. Поняття ділового спілкування                                                       

Опрацювати  ст.. 164-166

Домашнє завдання: ст.. 167, впр.1

Тема 12. Семінар: Спілкування як інструмент професійної діяльності

Опрацювати  ст..173-175,№ 1,5,6,7,8,10,12

Домашнє завдання: повторити

Тема 13. Особливості усного спілкування                                                     

Опрацювати  ст.. 213-216

Домашнє завдання: ст. 228, впр.1

Тема 14. Функції та види бесід. Стратегія під час ділової бесіди                

Опрацювати  ст.. 216-219

Домашнє завдання: ст.. 229, впр.8

Тема 15. Співбесіда з роботодавцем                                                               

Опрацювати  ст.. 219-223

Домашнє завдання: ст.. 229, впр.11                       

Тематичне оцінювання Виконати тест 2 https://forms.gle/BrMswwHPBVMMACzy6

Тема 16. Класифікація документів                                                                              

Опрацювати  ст.. 267-289

Домашнє завдання: ст.. 300, впр.1

Тема 17. Вимоги до бланків документів                         

Опрацювати  ст.. 289-296

Домашнє завдання: ст..301, впр.4

Тема 18. Вимоги до тексту документа                                                           

Опрацювати  ст.. 296-299

Домашнє завдання: ст.. 303, впр.18

Тема 19. Резюме. Автобіографія                                                                      

Опрацювати  ст.. 317-324

Домашнє завдання: скласти автобіографію

Тема 20. Характеристика. Рекомендаційний лист                                        

Опрацювати  ст.. 324-327

Домашнє завдання: скласти характеристику, рекомендаційний лист

Тема 21. Заява. Види заяв                                                                               

Опрацювати  ст.. 327-330

Домашнє завдання: скласти заяву

Тема 22. Звіт. Довідка. Службова записка                                                     

Опрацювати  ст.. 370-376

Домашнє завдання: скласти звіт, довідку, службову записку

Тема 23. Протокол. Витяг з протоколу                                                          

Опрацювати  ст.. 376-381

Домашнє завдання: скласти протокол, витяг з протоколу

Тема 24. Семінар: Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації   (папка)

Домашнє завдання: повторити

Тема 25. Термін та його ознаки. Термінологія як система                           

Опрацювати  ст.. 513-518

Домашнє завдання: 526, впр.11

Тема 26. Способи творення термінів                                                             

Опрацювати  ст.. 518-520

Домашнє завдання: 527, впр.17

Тема 27. Проблеми сучасного термінознавства                                             

Опрацювати  ст.. 520-524

Домашнє завдання: ст.. 527, впр.14

Тема 28. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці

Опрацювати  ст.. 536-561

Домашнє завдання: ст.. 572, впр.2

Тема 29. Вимоги до виконання та оформлення курсової, дипломної робіт 

Опрацювати  ст.. 562-571

Домашнє завдання: підготуватися до заліку

Тема 30. Залік Виконати тест https://forms.gle/N72Y6e551Qpq2HSr7

  заочна

Підручник. С. В. Шевчук, I. В. Клименко Українська мова (за  професійним спрямуванням)

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_666_15833608.pdf

 групи АД1аз, БМ1аз

Тема 1. Предмет і завдання курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Опрацювати ст. 14-15

Тема 2. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Мовна, мовленнєва, комунікативна професійна компетенція

Опрацювати ст. 15-216   

Тема 3. Функції та види бесід. Стратегія поведінки під час ділової бесіди

 Опрацювати ст. 216-219

Тема 4. Співбесіда з роботодавцем

Опрацювати ст..219 — 227

Тема 5. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці

Опрацювати ст..536-561

Тема 6. Вимоги до виконання та оформлення курсовоїдипломної робіт

Опрацювати ст..562-572

Тема 7. Класифікація документів

Опрацювати ст..267-282

Тема 8. Вимоги до тексту документа

Опрацювати ст..296 — 525

Індивідуальні завдання (тест_1)

(виконати та надіслати на перевірку)

(ім’я файла: тест1_ індивідуальний номер_№ варіанта_прізвище)

Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Ломачук Л.А. vip.lomachuk@gmail.com

В-1

https://docs.google.com/document/d/1EKiS8z_zVsmDrTKPb3oWJS5sxp-cbknO0ynGsjatoNE/edit?usp=sharing

В -2

https://docs.google.com/document/d/147XutFZlHOUKI9FPnjR8gmqDUiXnJMFug-3TNpeG9uw/edit?usp=sharing

В -3

https://docs.google.com/document/d/1Fhk88Bry4Vm71-zpZWO4MClr3Bc_PQcQR4YSeqFjfuU/edit?usp=sharing