Технічне креслення

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

 Виконані завдання надіслати на електронну пошту викладача: Клименко А.А. allaklimenko2018.ua@gmail.com

Група 10

Підручник: В.К. Сидоренко «Технічне креслення»

https://drive.google.com/file/d/1e3eUbUtpQn53QYPKcPo4iLy1Tamn1I9k/view?usp=sharing

I семестр

Тема 1: Поняття стандарту. Формати креслень.

Опрацювати: п.2.1, ст.27-29, розглянути рис.2.1-2.3 та таблицю 2.1.

Домашнє завдання: створити конспект,письмово дати відповіді на запитання 1-5 на ст.29.

Тема 2: Лінії креслення, їх призначення.

Опрацювати: п. 2.2, ст.29-34,розглянути рис.2.4-2.9 та таблицю 2.2.

Домашнє завдання:створити конспект, виконати в зошиті таблицю 2.2 та завдання1 на ст.34.

Тема 3: Креслярські шрифти.

Опрацювати: п.2.3, ст.34-35,розглянути рис.2.10-2.15.

Домашнє завдання: створити конспект,письмово дати відповіді на запитання 1-5 на ст.37.

Тема 4: Правила написання креслярських шрифтів.

Опрацювати: п.2.3, ст.36-37, розглянути рис.2.12-2.14.

Домашнє завдання: записати в зошит текст на ст.36, виконати завдання1 на ст.37 та завдання 2: написати довільні слова в зошиті (по одному рядку) такими шрифтами: 1)тип Б №10 (з великої літери), 2)тип А №7 (всі великі літери), 3)цифри тип А №10.

Тема 5: Основний напис креслення.

Опрацювати: п.2.1, ст.28-29,розглянути рис.2.2.

Домашнє завдання: створити конспект,письмово дати відповіді на запитання 6-9 на ст.29.

Тема 6: Масштаби креслень.

Опрацювати: п.2.5, ст.45-47, розглянути рис.2.44.

Домашнє завдання: створити конспект,письмово дати відповіді на запитання 1-5 на ст.46, виконати завдання 4 на ст.46.

Тема 7: Основні відомості про нанесення розмірів на креслені.

Опрацювати: п.2.4, ст.37-42, розглянути рисунки 2.16-2.39.

Домашнє завдання:створити конспект,письмово дати відповіді на запитання 1-8 на ст.42.

Тема 8: Практична робота №1 «Виконання ліній креслення».

Опрацювати: повторити теми 1-7.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинець) на форматі А4 виконати практичну роботу №1 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)на відстані 20мм від верхньої лінії рамки написати ЛІНІЇ КРЕСЛЕННЯ шрифтом типу А №10 (всі великі літери);

3)на відстані 20мм після напису (відступити вниз) виконати зображення 9 ліній креслення згідно їх розмірів, не доводячи їх до ліній рамки зліва і справа на 20мм; відстань між лініями 15мм, назви ліній креслення писати не потрібно.

4)навести рамку та основний напис суцільною товстою лінією;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 9: Основні геометричні побудови.

Опрацювати: п.3.2, ст.53-59, розглянути рис.3.3-3.10.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1-4 на ст.56, виконати завдання 1 і 2 на ст.56-57.

Тема 10: Поділ кола на рівні частини.

Опрацювати: п.3.4, ст.59-66, розглянути рисунки 3.17-3.29, прочитати опис поділу кола на 3, 4, 5, 6, 7 та 8 частин.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) виконати зображення поділу кола на 3, 4, 5, 6, 7 та 8 частин (кожен поділ кола на окремому рисунку-всього 6 рисунків), користуючись схемами поділу кола: на 3 частини-рис.3.20

на 4 частини-рис.3.21,в; на 5 частин-рис.3.23; на 6 частин-рис.3.25; на 7 частин-рис.3.27; на 8 частин-рис.3.29

Тема 11: Спряження ліній.

Опрацювати: п.3.5, ст.68-72, розглянути рисунки 3.33-3.41.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1,2 на ст.77; виконати завдання 2-5 на ст.80.

Тема 12: Спряженнядвох дуг кіл.

Опрацювати: п.3.5, ст.75-80, розглянути рисунки 3.47-3.49.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 4-8 на ст.77; виконати завдання 6 та 7 на ст.80.

Тема 13: Практична робота №2 « Виконання контуру зображення з елементами поділу кола на рівні частини».

Опрацювати: повторити теми 9,10.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №2 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати контур зображення за заданими розмірами згідно завдання 4 та 5 на ст.67, рис.3.31, 3.32 (обрати один з шести рисунків довільно);

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 14: Практична робота №3 «Виконання зображення деталі з елементами спряження».

Опрацювати: повторити теми 11, 12.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №3 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати контур зображення за заданими розмірами згідно завдання №8 на ст.80, рис.3.52 (обрати один з шести рисунків довільно);

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 15: Сутність проеціювання.

Опрацювати: п.1.1, ст.7-9, розглянути рисунок 1.2 на ст.8.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 2-7 на ст.9.

Тема 16: Основні відомості про аксонометричні проекції.

Опрацювати: п.7.1, ст.189-192, розглянути рисунки 7.1-7.6.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1-3 на ст.192, виконати в зошиті рисунки 7.5,а та 7.6,а.

Тема 17: Прямокутне проеціювання.

Опрацювати: п.1.2, ст.9-16, розглянути рисунки1.3-1.16.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1-4 на ст.9, 2-4 на ст.13, 1-3 на ст.16; виконати завдання 2 на ст.10 та завдання 5 на ст.14.

Тема 18: Проекції основних геометричних тіл.

Опрацювати: п.4.3, ст.100-107, розглянути таблицю 4.1 на ст.101-102 та рисунки 4.9-4.14.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 2-5 на ст.107; виконати завдання 5 на ст.108.

Тема 19: Практична робота №4 «Виконання аксонометрії деталі».

Опрацювати: повторити тему 16.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №4 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі за заданими розмірами згідно завдання на рис.4.1а,б на ст.94.

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення; 5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 20: Практична робота №5 «Виконання проекцій геометричних тіл».

Опрацювати: повторити тему 18.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №5 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі за заданими розмірами згідно завдання на рис.4.13 на ст.105 (на вибір одне з трьох зображень а, б, в).

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 21: Площини проекцій.

Опрацювати: п.1.2, ст.14-20, розглянути рисунки 1.18-1.20.

Домашнє завдання: письмово відповісти на запитання 3-6 на ст.16; виконати завдання 2 на ст.16.

Тема 22: Вигляди.

Опрацювати: п.1.3, ст.21-26, розглянути рис.1.27.

Домашнє завдання: письмово відповісти на запитання 1-6 на ст.25; виконати завдання 1 на ст.25.

Тема 23: Перерізи, їх виконання та позначення.

Опрацювати: п.5.1; 5.2, ст.131-140, розглянути рис.5.1-5.10.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-6 на ст.133 та виконати завдання 2 на ст.138.

Тема 24: Графічне зображення матеріалів у перерізах.

Опрацювати: п.5.3, ст.142-143, розглянути рис.5.15-5.17.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-3 на ст.142 та виконати в зошиті таблицю 5.1 на ст.143.

II семестр

Тема 25: Практична робота №6 «Виконання трьох виглядів деталі та перерізу».

Опрацювати: повторити теми 21, 22, 23.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці) на форматі А4 виконати практичну роботу №6 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі за заданими розмірами згідно завдання на рис.1.16 на ст.14;

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 26: Розрізи. Класифікація розрізів.

Опрацювати: п.5.4, 5.5, ст.147-152, розглянути рис.5.21-5.27.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-5 на ст.149 та виконати в зошиті завдання (рис.5.24) на ст.149.

Тема 27: Складні розрізи.

Опрацювати: п.5.5, ст.153-155, розглянути рис.5.28-5.30.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 5-7 на ст.154 та виконати в зошиті завдання 3 (рис.5.32) на ст.156, виконати Тест 1

Тема 28: Виконання та позначення розрізів на кресленні.

Опрацювати: п.5.6, ст.161-165, розглянути рис.5.37.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1,2 на ст.162.

Тема 29: Поєднання частини вигляду з частиною відповідного розрізу.

Опрацювати: п.5.7, ст.166-173, розглянути рис.5.43-5.46.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-3 на ст.170та виконати в зошиті завдання 1 (рис.5.47) на ст.170.

Тема 30, тема 31: Практична робота №7, №8 «Виконання трьох виглядів деталі та необхідного розрізу».

Опрацювати: повторити теми 21, 22, 23, 26.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №7, №8 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі за заданими розмірами згідно завдання на рис.5.42 на ст.165 (одну деталь з трьох заданих обрати довільно), головний вигляд взяти за стрілкою А;

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 32: Робочі креслення, зміст та призначення.

Опрацювати: п.8.1; 8.2, ст.203-209.

Домашнє завдання: створити конспект,письмово виконати завдання на ст.204 та Тест 2:

Тема 33: Вигляди на робочих кресленнях.

Опрацювати: п.9.1, ст.210-213.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати завдання на ст.213.

Тема 34: Методи нанесення розмірів на робочому кресленні.

Опрацювати: п.9.2, ст..214-222.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати в зошиті табл.9.1 на ст.215.

Тема 35: Умовності та спрощення на робочих кресленнях.

Опрацювати: п.6.4, 6.5, ст.181-184.

Домашнє завдання: створити конспект, відповісти на запитання 1-3 на ст.184.

Тема 36: Граничні відхилення розмірів на кресленні.

Опрацювати: п.9.2, ст.222-224.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати завдання (перші 5 питань) на ст.224.

Тема 37: Шорсткість поверхонь.

Опрацювати: п.9.3, ст.228-238.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати завдання 1 на ст.238.

Тема 38, тема 39: Практична робота №9, №10 « Виконання робочого креслення деталі».

Опрацювати: повторити теми 32, 33, 34, 37.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №9, №10 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі «Диск ділильний» за заданими розмірами згідно завдання на рис.11.9 на ст.281;

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 40: Різьба. Класифікація різьб. Умовне позначення різьби на кресленні.

Опрацювати:п.9.5, ст.242-256.

Домашнє завдання: 1)виписати основні визначення, 2)накреслити таблицю 9.13 на ст.252 в зошиті, 3)виконати завдання №1,2 на ст.254, 4)виконати Тест 3:

 Тема 41: Ескіз, призначення і послідовність виконання.

Опрацювати: п.10.1, 10.2, ст.267-270.

Домашнє завдання: 1)п.10.1-виписати основні визначення, 2)п.10.2-записати підготовчу (7 пунктів) і основну (10 пунктів) стадії послідовності виконання ескізу, 3)виконати Тест 4:

 Тема 42: Робочі креслення зубчастих коліс та передач.

Опрацювати: п.11.7, ст.304-318.

Домашнє завдання: 1)виписати основні визначення, 2)виконати завдання на ст.318 (відповісти на перші 10 запитань до креслення на рис.11.35, ст.317).

Тема 43: Пружини, класифікація та зображення на кресленні.

Опрацювати: п.11.8, ст.329-333.

Домашнє завдання: 1)виписати основні визначення, 2)виконати завдання на ст.331(відповісти на перші 7 запитань до креслення на рис.11.49,а).

Тема 44: Складальні креслення.

Опрацювати п.12.1, 12.2, ст.351-357.

Домашнє завдання: 1)п.12.1-виписати основні положення складального креслення (ст.351), креслення загального вигляду (ст.354), габаритного та монтажного креслення (ст.355); 2)п.12.2-виписати основні визначення (виділені похилим шрифтом).

Тема 45: Специфікація та правила її написання.

Опрацювати: п.12.5, ст.362-369.

Домашнє завдання:виписати основні визначення, письмово відповісти на запитання 1-11 на ст.366, виконати Тест 5:

Тема 46: Деталювання складального креслення.

Опрацювати: розділ 16, ст.481-486.

Домашнє завдання: виписати основні визначення, письмово відповісти на запитання 1-9 на ст.486.

Тема 47: Розміри на складальному кресленні.

Опрацювати: п.12.4, ст.360-362.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 48: Типові з’єднання деталей.

Опрацювати: п.13.1, ст.370-374.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-6 на ст.374.

Тема 49: Різьбові з’єднання.

Опрацювати: п.13.2, ст.374-380.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-5 на ст.379, виконати Тест 6:

Тема 50, тема 51: Практична робота №11, №12 «Виконання різьбової поверхні деталі».

Опрацювати: повторити теми 40, 49.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці) на форматі А4 виконати практичну роботу №11, №12 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі «Шпилька» за заданими розмірами згідно завдання на рис.11.55 на ст.343;

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 52: Зображення з’єднань  деталей за допомогою пайки.

Опрацювати: п.13.13, ст.429-433.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово виконати завдання на ст.433 (відповісти на запитання до креслення на рис.13.55).

Тема 53: Зображення з’єднань деталей за допомогою склеювання.

Опрацювати: п.13.13, ст.436.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати в зошиті рис.13.56.

Тема 54: Зображення з’єднань деталей за допомого зварювання

Опрацювати: п.13.12, ст.416-426

Домашнє завдання: створити конспект, письмово виконати завдання на ст.426 (відповісти на запитання до креслення на рис.13.52,а)

Тема 55: Схеми. Поняття про схеми

Тема 56: Загальні вимоги до виконання схем

Тема 57: Кінематичні схеми

Тема 58: Електричні схеми

Тема 59: Читання схем

Тема 60: Підсумковий урок

Групи 11,12

Підручник: В.К. Сидоренко «Технічне креслення»

https://drive.google.com/file/d/1e3eUbUtpQn53QYPKcPo4iLy1Tamn1I9k/view?usp=sharing

I семестр

Тема 1: Поняття стандарту. Формати креслень. Лінії креслення.

Опрацювати: п.2.1, 2.2 ст.27-34, розглянути рис.2.1-2.9 та таблиці 2.1, 2.2.

Домашнє завдання: створити конспект,письмово дати відповіді на запитання 1-5 на ст.29,виконати в зошиті таблицю 2.2 та завдання1 на ст.34..

Тема 2: Креслярські шрифти.

Опрацювати: п.2.3, ст.34-35, розглянути рис.2.10-2.15.

Домашнє завдання:створити конспект, письмово дати відповіді на запитання 1-5 на ст.37.

Тема 3: Правила написання креслярських шрифтів.

Опрацювати: п.2.3, ст.36-37, розглянути рис.2.12-2.14.

Домашнє завдання: записати в зошит текст на ст.36, виконати завдання1 на ст.37 та завдання 2: написати довільні слова в зошиті (по одному рядку) такими шрифтами: 1)тип Б №10 (з великої літери), 2)тип А №7 (всі великі літери), 3)цифри тип А №10.

Тема 4: Основний напис креслення.

Опрацювати: п.2.1, ст.28-29, розглянути рис.2.2.

Домашнє завдання: створити конспект,письмово дати відповіді на запитання 6-9 на ст.29.

Тема 5: Масштаби креслень.

Опрацювати: п.2.5, ст.45-47, розглянути рис.2.44.

Домашнє завдання: створити конспект,письмово дати відповіді на запитання 1-5 на ст.46, виконати завдання 4 на ст.46.

Тема 6: Основні відомості про нанесення розмірів на креслені.

Опрацювати: п.2.4, ст.37-42, розглянути рисунки 2.16-2.39.

Домашнє завдання:створити конспект,письмово дати відповіді на запитання 1-8 на ст.42.

Тема 7: Практична робота №1 «Виконання ліній креслення».

Опрацювати: повторити теми 1-6.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинець) на форматі А4 виконати практичну роботу №1 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)на відстані 20мм від верхньої лінії рамки написати ЛІНІЇ КРЕСЛЕННЯ шрифтом типу А №10 (всі великі літери);

3)на відстані 20мм після напису (відступити вниз) виконати зображення 9 ліній креслення згідно їх розмірів, не доводячи їх до ліній рамки зліва і справа на 20мм; відстань між лініями 15мм, назви ліній креслення писати не потрібно.

4)навести рамку та основний напис суцільною товстою лінією;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 9: Основні геометричні побудови.

Опрацювати: п.3.2, ст.53-59, розглянути рис.3.3-3.10.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1-4 на ст.56, виконати завдання 1 і 2 на ст.56-57.

Тема 9: Поділ кола на рівні частини.

Опрацювати: п.3.4, ст.59-66, розглянути рисунки 3.17-3.29, прочитати опис поділу кола на 3, 4, 5, 6, 7 та 8 частин.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) виконати зображення поділу кола на 3, 4, 5, 6, 7 та 8 частин (кожен поділ кола на окремому рисунку-всього 6 рисунків), користуючись схемами поділу кола: на 3 частини-рис.3.20; на 4 частини-рис.3.21,в; на 5 частин-рис.3.23; на 6 частин-рис.3.25; на 7 частин-рис.3.27; на 8 частин-рис.3.29

Тема 10: Спряження ліній.

Опрацювати: п.3.5, ст.68-72, розглянути рисунки 3.33-3.41.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1,2 на ст.77; виконати завдання 2-5 на ст.80.

Тема 11: Спряженнядвох дуг кіл.

Опрацювати: п.3.5, ст.75-80, розглянути рисунки 3.47-3.49.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 4-8 на ст.77; виконати завдання 6 та 7 на ст.80.

Тема 12: Практична робота №2 « Виконання контуру зображення з елементами поділу кола на рівні частини».

Опрацювати: повторити теми 8, 9.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №2 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати контур зображення за заданими розмірами згідно завдання 4 та 5 на ст.67, рис.3.31, 3.32 (обрати один з шести рисунків довільно);

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 13: Сутність проеціювання.

Опрацювати: п.1.1, ст.7-9, розглянути рисунок 1.2 на ст.8.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 2-7 на ст.9.

Тема 14: Основні відомості про аксонометричні проекції.

Опрацювати: п.7.1, ст.189-192, розглянути рисунки 7.1-7.6.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1-3 на ст.192, виконати в зошиті рисунки 7.5,а та 7.6,а.

Тема 15: Прямокутне проеціювання.

Опрацювати: п.1.2, ст.9-16, розглянути рисунки1.3-1.16.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1-4 на ст.9, 2-4 на ст.13, 1-3 на ст.16; виконати завдання 2 на ст.10 та завдання 5 на ст.14.

Тема 16: Практична робота №3 «Виконання аксонометрії деталі».

Опрацювати: повторити тему 14.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №4 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі за заданими розмірами згідно завдання на рис.4.1а,б на ст.94.

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення; 5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 17: Площини проекцій.Вигляди.

Опрацювати: п.1.2, 1.3 ст.14-26, розглянути рисунки 1.18-1.20, 1.27.

Домашнє завдання: письмово відповісти на запитання 3-6 на ст.16 та на запитання 1-6 на ст.25; виконати завдання 2 на ст.16 та завдання 1 на ст.25.

Тема 18: Перерізи, їх виконання та позначення.

Опрацювати: п.5.1; 5.2, ст.131-140, розглянути рис.5.1-5.10.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-6 на ст.133 та виконати завдання 2 на ст.138.

Тема 19: Графічне зображення матеріалів у перерізах.

Опрацювати: п.5.3, ст.142-143, розглянути рис.5.15-5.17.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-3 на ст.142 та виконати в зошиті таблицю 5.1 на ст.143.

Тема 20: Розрізи. Класифікація розрізів.

Опрацювати: п.5.4, 5.5, ст.147-155, розглянути рис.5.21-5.30.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-5 на ст.149 та на запитання 5-7 на ст.154; виконати в зошиті завдання (рис.5.24) на ст.149 та завдання 3 (рис.5.32) на ст.156, виконати Тест 1:

Тема 21: Поєднання частини вигляду з частиною відповідного розрізу.

Опрацювати: п.5.7, ст.166-173, розглянути рис.5.43-5.46.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-3 на ст.170та виконати в зошиті завдання 1 (рис.5.47) на ст.170.

Тема 22: Практична робота №4 «Виконання трьох виглядів деталі та необхідного розрізу».

Опрацювати: повторити теми 17, 20.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №7, №8 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі за заданими розмірами згідно завдання на рис.5.42 на ст.165 (одну деталь з трьох заданих обрати довільно), головний вигляд взяти за стрілкою А;

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема23: Робочі креслення, зміст та призначення.

Опрацювати: п.8.1; 8.2, ст.203-209.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово виконати завдання на ст.204 та Тест2:

II семестр

Тема 24: Методи нанесення розмірів на робочому кресленні.

Опрацювати: п.9.2, ст..214-222.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати в зошиті табл.9.1 на ст.215.

Тема 25: Граничні відхилення розмірів на кресленні.

Опрацювати: п.9.2, ст.222-224.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати завдання (перші 5 питань) на ст.224.

Тема 26: Шорсткість поверхонь.

Опрацювати: п.9.3, ст.228-238.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати завдання 1 на ст.238.

Тема 27: Практична робота №5 « Виконання робочого креслення деталі».

Опрацювати: повторити теми 23, 24, 26.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №9, №10 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі «Диск ділильний» за заданими розмірами згідно завдання на рис.11.9 на ст.281;

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 28: Різьба. Класифікація різьб.

Опрацювати:п.9.5, ст.242-247.

Домашнє завдання: 1) виписати основні визначення, 2) накреслити в зошиті таблицю 9.12 на ст.247.

Тема 29: Умовне позначення різьб на кресленні.

Опрацювати:п.9.5, ст.248-256.

Домашнє завдання: 1) виписати основні визначення, 2) накреслити таблицю 9.13 на ст.252 в зошиті, 3) виконати завдання №1, 2 на ст.254, 4) виконати Тест 3:

 Тема 30: Ескіз, призначення і послідовність виконання.

Опрацювати: п.10.1, 10.2, ст.267-270.

Домашнє завдання: 1) п.10.1- виписати основні визначення, 2) п.10.2-записати підготовчу (7 пунктів) і основну (10 пунктів) стадії послідовності виконання ескізу, 3) виконати Тест 4:

Тема 31: Складальні креслення.

Опрацювати п.12.1, 12.2, ст.351-357.

Домашнє завдання: 1) п.12.1-виписати основні положення складального креслення (ст.351), креслення загального вигляду (ст.354), габаритного та монтажного креслення (ст.355); 2) п.12.2-виписати основні визначення (виділені похилим шрифтом).

Тема 32: Специфікація та правила її написання.

Опрацювати: п.12.5, ст.362-369.

Домашнє завдання: виписати основні визначення, письмово відповісти на запитання 1-11 на ст.366, виконати Тест 5:

Тема 33:Деталювання складального креслення.

Опрацювати: розділ 16, ст.481-486.

Домашнє завдання: виписати основні визначення, письмово відповісти на запитання 1-9 на ст.486.

Тема 34: Розміри на складальному кресленні.

Опрацювати: п.12.4, ст.360-362.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 35: Типові з’єднання деталей.

Опрацювати: п.13.1, ст.370-374.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-6 на ст.374.

Тема 36: Послідовність читання складального креслення.

Опрацювати: р.15, ст.451-465.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-7 на ст.464-465, виконати Тест 6:

Групи 13,14

Підручник: В.К. Сидоренко «Технічне креслення»

https://drive.google.com/file/d/1e3eUbUtpQn53QYPKcPo4iLy1Tamn1I9k/view?usp=sharing

I семестр

Тема 1: Поняття стандарту. Формати креслень. Лінії креслення.

Опрацювати: п.2.1, 2.2 ст.27-34, розглянути рис.2.1-2.9 та таблиці 2.1, 2.2.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово дати відповіді на запитання 1-5 на ст.29,виконати в зошиті таблицю 2.2 та завдання1 на ст.34..

Тема 2: Креслярські шрифти.

Опрацювати: п.2.3, ст.34-35, розглянути рис.2.10-2.15.

Домашнє завдання: створити конспект,письмово дати відповіді на запитання 1-5 на ст.37.

Тема 3: Правила написання креслярських шрифтів.

Опрацювати: п.2.3, ст.36-37, розглянути рис.2.12-2.14.

Домашнє завдання: записати в зошит текст на ст.36, виконати завдання1 на ст.37 та завдання 2: написати довільні слова в зошиті (по одному рядку) такими шрифтами: 1)тип Б №10 (з великої літери), 2)тип А №7 (всі великі літери), 3)цифри тип А №10.

Тема 4: Основний напис креслення.

Опрацювати: п.2.1, ст.28-29, розглянути рис.2.2.

Домашнє завдання: створити конспект,письмово дати відповіді на запитання 6-9 на ст.29.

Тема 5: Масштаби креслень.

Опрацювати: п.2.5, ст.45-47, розглянути рис.2.44.

Домашнє завдання: створити конспект,письмово дати відповіді на запитання 1-5 на ст.46, виконати завдання 4 на ст.46.

Тема 6: Основні відомості про нанесення розмірів на креслені.

Опрацювати: п.2.4, ст.37-42, розглянути рисунки 2.16-2.39.

Домашнє завдання:створити конспект,письмово дати відповіді на запитання 1-8 на ст.42.

Тема 7: Практична робота №1 «Виконання ліній креслення».

Опрацювати: повторити теми 1-6.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинець) на форматі А4 виконати практичну роботу №1 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)на відстані 20мм від верхньої лінії рамки написати ЛІНІЇ КРЕСЛЕННЯ шрифтом типу А №10 (всі великі літери);

3)на відстані 20мм після напису (відступити вниз) виконати зображення 9 ліній креслення згідно їх розмірів, не доводячи їх до ліній рамки зліва і справа на 20мм; відстань між лініями 15мм, назви ліній креслення писати не потрібно.

4)навести рамку та основний напис суцільною товстою лінією;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 9: Основні геометричні побудови.

Опрацювати: п.3.2, ст.53-59, розглянути рис.3.3-3.10.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1-4 на ст.56, виконати завдання 1 і 2 на ст.56-57.

Тема 9: Поділ кола на рівні частини.

Опрацювати: п.3.4, ст.59-66, розглянути рисунки 3.17-3.29, прочитати опис поділу кола на 3, 4, 5, 6, 7 та 8 частин.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) виконати зображення поділу кола на 3, 4, 5, 6, 7 та 8 частин (кожен поділ кола на окремому рисунку-всього 6 рисунків), користуючись схемами поділу кола: на 3 частини-рис.3.20; на 4 частини-рис.3.21,в; на 5 частин-рис.3.23; на 6 частин-рис.3.25; на 7 частин-рис.3.27; на 8 частин-рис.3.29

Тема 10: Спряження ліній.

Опрацювати: п.3.5, ст.68-72, розглянути рисунки 3.33-3.41.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1,2 на ст.77; виконати завдання 2-5 на ст.80.

Тема 11: Спряженнядвох дуг кіл.

Опрацювати: п.3.5, ст.75-80, розглянути рисунки 3.47-3.49.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 4-8 на ст.77; виконати завдання 6 та 7 на ст.80.

Тема 12: Практична робота №2 « Виконання контуру зображення з елементами поділу кола на рівні частини».

Опрацювати: повторити теми 8, 9.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №2 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати контур зображення за заданими розмірами згідно завдання 4 та 5 на ст.67, рис.3.31, 3.32 (обрати один з шести рисунків довільно);

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 13: Сутність проеціювання.

Опрацювати: п.1.1, ст.7-9, розглянути рисунок 1.2 на ст.8.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 2-7 на ст.9.

Тема 14: Основні відомості про аксонометричні проекції.

Опрацювати: п.7.1, ст.189-192, розглянути рисунки 7.1-7.6.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1-3 на ст.192, виконати в зошиті рисунки 7.5,а та 7.6,а.

Тема 15: Прямокутне проеціювання.

Опрацювати: п.1.2, ст.9-16, розглянути рисунки1.3-1.16.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1-4 на ст.9, 2-4 на ст.13, 1-3 на ст.16; виконати завдання 2 на ст.10 та завдання 5 на ст.14.

Тема 16: Проекції основних геометричних тіл.

Опрацювати: п.4.3, ст.100-107, розглянути таблицю 4.1 на ст.101-102 та рисунки 4.9-4.14.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 2-5 на ст.107; виконати завдання 5 на ст.108.

Тема 17: Практична робота №3 «Виконання аксонометрії деталі».

Опрацювати: повторити тему 14.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №4 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі за заданими розмірами згідно завдання на рис.4.1а,б на ст.94.

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення; 5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 18: Площини проекцій.Вигляди.

Опрацювати: п.1.2, 1.3 ст.14-26, розглянути рисунки 1.18-1.20, 1.27.

Домашнє завдання: письмово відповісти на запитання 3-6 на ст.16 та на запитання 1-6 на ст.25; виконати завдання 2 на ст.16 та завдання 1 на ст.25.

Тема 19: Перерізи, їх виконання та позначення.

Опрацювати: п.5.1; 5.2, ст.131-140, розглянути рис.5.1-5.10.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-6 на ст.133 та виконати завдання 2 на ст.138.

Тема 20: Графічне зображення матеріалів у перерізах.

Опрацювати: п.5.3, ст.142-143, розглянути рис.5.15-5.17.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-3 на ст.142 та виконати в зошиті таблицю 5.1 на ст.143.

Тема 21: Розрізи. Класифікація розрізів.

Опрацювати: п.5.4, 5.5, ст.147-155, розглянути рис.5.21-5.30.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-5 на ст.149 та на запитання 5-7 на ст.154; виконати в зошиті завдання (рис.5.24) на ст.149 та завдання 3 (рис.5.32) на ст.156, виконати Тест 1:

Тема 22: Поєднання частини вигляду з частиною відповідного розрізу.

Опрацювати: п.5.7, ст.166-173, розглянути рис.5.43-5.46.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-3 на ст.170та виконати в зошиті завдання 1 (рис.5.47) на ст.170.

Тема 23: Виконання та позначення розрізів на кресленні.

Опрацювати: п.5.6, ст.161-165, розглянути рис.5.37.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1, 2 на ст.162.

II семестр

Тема 24, тема 25: Практична робота №4, №5 «Виконання трьох виглядів деталі та необхідного розрізу».

Опрацювати: повторити теми 18, 21, 23.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №7, №8 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі за заданими розмірами згідно завдання на рис.5.42 на ст.165 (одну деталь з трьох заданих обрати довільно), головний вигляд взяти за стрілкою А;

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема26: Робочі креслення, зміст та призначення.

Опрацювати: п.8.1; 8.2, ст.203-209.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово виконати завдання на ст.204 та Тест 2:

Тема 27: Методи нанесення розмірів на робочому кресленні.

Опрацювати: п.9.2, ст..214-222.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати в зошиті табл.9.1 на ст.215.

Тема 28: Граничні відхилення розмірів на кресленні.

Опрацювати: п.9.2, ст.222-224.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати завдання (перші 5 питань) на ст.224.

Тема 29: Шорсткість поверхонь.

Опрацювати: п.9.3, ст.228-238.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати завдання 1 на ст.238.

Тема 30: Практична робота №6 « Виконання робочого креслення деталі».

Опрацювати: повторити теми 26, 27, 29.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №9, №10 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі «Диск ділильний» за заданими розмірами згідно завдання на рис.11.9 на ст.281;

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 31: Різьба. Класифікація різьб.

Опрацювати:п.9.5, ст.242-247.

Домашнє завдання: 1) виписати основні визначення, 2) накреслити в зошиті таблицю 9.12 на ст.247.

Тема 32: Зображення і позначення різьб на кресленні.

Опрацювати:п.9.5, ст.248-256.

Домашнє завдання: 1) виписати основні визначення, 2) накреслити таблицю 9.13 на ст.252 в зошиті, 3) виконати завдання №1, 2 на ст.254, 4), виконати Тест 3:

 Тема 33: Робочі креслення зубчастих коліс та передач.

Опрацювати: п.11.7, ст.304-318.

Домашнє завдання: 1) виписати основні визначення, 2) виконати завдання на ст.318 (відповісти на перші 10 запитань до креслення на рис.11.35, ст.317).

Тема 34: Ескіз, призначення і послідовність виконання.

Опрацювати: п.10.1, 10.2, ст.267-270.

Домашнє завдання: 1) п.10.1- виписати основні визначення, 2) п.10.2-записати підготовчу (7 пунктів) і основну (10 пунктів) стадії послідовності виконання ескізу, 3), виконати Тест 4:

Тема 35: Складальні креслення.

Опрацювати п.12.1, 12.2, ст.351-357.

Домашнє завдання: 1) п.12.1-виписати основні положення складального креслення (ст.351), креслення загального вигляду (ст.354), габаритного та монтажного креслення (ст.355); 2) п.12.2-виписати основні визначення (виділені похилим шрифтом).

Тема 36: Специфікація та правила її написання.

Опрацювати: п.12.5, ст.362-369.

Домашнє завдання: виписати основні визначення, письмово відповісти на запитання 1-11 на ст.366, виконати Тест 5:

Тема 37:Деталювання складального креслення.

Опрацювати: розділ 16, ст.481-486.

Домашнє завдання: виписати основні визначення, письмово відповісти на запитання 1-9 на ст.486.

Тема 38: Розміри на складальному кресленні.

Опрацювати: п.12.4, ст.360-362.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 39: Типові з’єднання деталей.

Опрацювати: п.13.1, ст.370-374.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-6 на ст.374.

Тема 40: Послідовність читання складального креслення.

Опрацювати: р.15, ст.451-465.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-7 на ст.464-465, виконати Тест 6:

Групи Т1

Підручник: В.К. Сидоренко «Технічне креслення»

https://drive.google.com/file/d/1e3eUbUtpQn53QYPKcPo4iLy1Tamn1I9k/view?usp=sharing

I семестр

Тема 1: Поняття стандарту. Формати креслень. Лінії креслення, їх призначення

Опрацювати: п.2.1, ст.27-34, розглянути рис.2.1-2.9 та таблицю 2.1, 2.2

Домашнє завдання: створити конспект, письмово дати відповіді на запитання 1-5 на ст.29, виконати в зошиті таблицю 2.2 та завдання1 на ст.34.

Тема 2: Креслярські шрифти

Опрацювати: п.2.3, ст.34-35,розглянути рис.2.10-2.15

Домашнє завдання: створити конспект, письмово дати відповіді на запитання 1-5 на ст.37

Тема 3: Правила написання креслярських шрифтів

Опрацювати: п.2.3, ст.36-37, розглянути рис.2.12-2.14

Домашнє завдання: записати в зошит текст на ст.36, виконати завдання1 на ст.37 та завдання 2: написати довільні слова в зошиті (по одному рядку) такими шрифтами: 1)тип Б №10 (з великої літери), 2)тип А №7 (всі великі літери), 3)цифри тип А №10

Тема 4: Основний напис креслення

Опрацювати: п.2.1, ст.28-29, розглянути рис.2.2

Домашнє завдання: створити конспект, письмово дати відповіді на запитання 6-9 на ст.29

Тема 5: Масштаби креслень

Опрацювати: п.2.5, ст.45-47, розглянути рис.2.44

Домашнє завдання: створити конспект, письмово дати відповіді на запитання 1-5 на ст.46, виконати завдання 4 на ст.46

Тема 6: Основні відомості про нанесення розмірів на креслені

Опрацювати: п.2.4, ст.37-42, розглянути рисунки 2.16-2.39

Домашнє завдання: створити конспект, письмово дати відповіді на запитання 1-8 на ст.42

Тема 7: Практична робота №1 «Виконання ліній креслення»

Опрацювати: повторити теми 1-6

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинець) на форматі А4 виконати практичну роботу №1 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)на відстані 20мм від верхньої лінії рамки написати ЛІНІЇ КРЕСЛЕННЯ шрифтом типу А №10 (всі великі літери);

3)на відстані 20мм після напису (відступити вниз) виконати зображення 9 ліній креслення згідно їх розмірів, не доводячи їх до ліній рамки зліва і справа на 20мм; відстань між лініями 15мм, назви ліній креслення писати не потрібно.

4)навести рамку та основний напис суцільною товстою лінією;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 8: Основні геометричні побудови

Опрацювати: п.3.2, ст.53-59, розглянути рис.3.3-3.10

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1-4 на ст.56, виконати завдання 1 і 2 на ст.56-57

Тема 9: Поділ кола на рівні частини

Опрацювати: п.3.4, ст.59-66, розглянути рисунки 3.17-3.29, прочитати опис поділу кола на 3, 4, 5, 6, 7 та 8 частин

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) виконати зображення поділу кола на 3, 4, 5, 6, 7 та 8 частин (кожен поділ кола на окремому рисунку-всього 6 рисунків), користуючись схемами поділу кола: на 3 частини-рис.3.20; на 4 частини-рис.3.21,в; на 5 частин-рис.3.23; на 6 частин-рис.3.25; на 7 частин-рис.3.27; на 8 частин-рис.3.29

Тема 10: Спряження ліній.

Опрацювати: п.3.5, ст.68-72, розглянути рисунки 3.33-3.41

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1,2 на ст.77; виконати завдання 2-5 на ст.80

Тема 11: Спряженнядвох дуг кіл

Опрацювати: п.3.5, ст.75-80, розглянути рисунки 3.47-3.49

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 4-8 на ст.77; виконати завдання 6 та 7 на ст.80

Тема 12: Практична робота №2 « Виконання контуру зображення деталі з елементами поділу кола на рівні частини»

Опрацювати: повторити тему 9

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №2 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати контур зображення за заданими розмірами згідно завдання 4 та 5 на ст.67, рис.3.31, 3.32 (обрати один з шести рисунків довільно);

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту

Тема 13: Сутність проеціювання

Опрацювати: п.1.1, ст.7-9, розглянути рисунок 1.2 на ст.8

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 2-7 на ст.9

Тема 14: Основні відомості про аксонометричні проекції

Опрацювати: п.7.1, ст.189-192, розглянути рисунки 7.1-7.6

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1-3 на ст.192, виконати в зошиті рисунки 7.5,а та 7.6,а

Тема 15: Прямокутне проеціювання

Опрацювати: п.1.2, ст.9-16, розглянути рисунки1.3-1.16

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1-4 на ст.9, 2-4 на ст.13, 1-3 на ст.16; виконати завдання 2 на ст.10 та завдання 5 на ст.14

Тема 16: Практична робота №3 «Виконання аксонометрії деталі»

Опрацювати: повторити тему 15

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №4 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі за заданими розмірами згідно завдання на рис.4.1а,б на ст.94.

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення; 5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 17: Площини проекцій. Вигляди

Опрацювати: п.1.2, ст.14-20, розглянути рисунки 1.18-1.20, п.1.3, ст.21-26, розглянути рис.1.27

Домашнє завдання: письмово відповісти на запитання 3-6 на ст.16; виконати завдання 2 на ст.16, письмово відповісти на запитання 1-6 на ст.25; виконати завдання 1 на ст.25

Тема 18: Перерізи, їх виконання та позначення. Графічне зображення матеріалів у перерізах

Опрацювати: п.5.1; 5.2, ст.131-140, розглянути рис.5.1-5.10, п.5.3, ст.142-143, розглянути рис.5.15-5.17

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-6 на ст.133, 1-3 на ст.142 та виконати завдання 2 на ст.138 і таблицю 5.1 на ст.143

Тема 19: Розрізи. Класифікація розрізів

Опрацювати: п.5.4, 5.5, ст.147-155, розглянути рис.5.21-5.30

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-5 на ст.149 та виконати в зошиті завдання по рис.5.24 на ст.149 та по рис.5.32 на ст.156; виконати Тест 1

Тема 20: Практична робота №4 «Виконання трьох виглядів деталі та необхідного розрізу»

Опрацювати: повторити теми 17-19

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №7, №8 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі за заданими розмірами згідно завдання на рис.5.42 на ст.165 (одну деталь з трьох заданих обрати довільно), головний вигляд взяти за стрілкою А;

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 21: Робочі креслення, зміст та призначення. Методи нанесення розмірів на робочому кресленні

Опрацювати: п.8.1; 8.2, ст.203-209, п.9.2, ст..214-222

Домашнє завдання: створити конспект, письмово виконати завдання на ст.204 та Тест2; табл.9.1 на ст.215

Тема 22: Шорсткість поверхонь

Опрацювати: п.9.3, ст.228-238

Домашнє завдання: створити конспект, виконати завдання 1 на ст.238

Тема 23: Практична робота №5 « Виконання робочого креслення деталі»

Опрацювати: повторити теми 21, 22

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №5 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі «Диск ділильний» за заданими розмірами згідно завдання на рис.11.9 на ст.281;

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

II семестр

Тема 24: Різьба. Класифікація різьб. Умовне позначення різьби на кресленні

Опрацювати:п.9.5, ст.242-256.

Домашнє завдання: 1)виписати основні визначення, 2)накреслити таблицю 9.13 на ст.252 в зошиті, 3)виконати завдання №1,2 на ст.254, 4)виконати Тест 3:

 Тема 25: Робочі креслення зубчастих коліс та передач

Опрацювати: п.11.7, ст.304-318

Домашнє завдання: 1)виписати основні визначення, 2)виконати завдання на ст.318 (відповісти на перші 10 запитань до креслення на рис.11.35, ст.317)

Тема 26: Ескіз, призначення і послідовність виконання

Опрацювати: п.10.1, 10.2, ст.267-270

Домашнє завдання: 1) п.10.1- виписати основні визначення, 2) п.10.2-записати підготовчу (7 пунктів) і основну (10 пунктів) стадії послідовності виконання ескізу, 3)

Тема 27: Складальні креслення

Опрацювати п.12.1, 12.2, ст.351-357

Домашнє завдання: 1)п.12.1-виписати основні положення складального креслення (ст.351), креслення загального вигляду (ст.354), габаритного та монтажного креслення (ст.355); 2), п.12.2-виписати основні визначення (виділені похилим шрифтом)

Тема 28: Специфікація та правила її написання

Опрацювати: п.12.5, ст.362-369

Домашнє завдання: виписати основні визначення, письмово відповісти на запитання 1-11 на ст.366

Тема 29: Деталювання складального креслення

Опрацювати: розділ 16, ст.481-486

Домашнє завдання: виписати основні визначення, письмово відповісти на запитання 1-9 на ст.486

Тема 30: Послідовність читання складального креслення

Опрацювати: р.15, ст.451-465

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-7 на ст.464-465

Тема 31: Схеми. Поняття про схеми

Тема 32: Загальні вимоги до виконання схем

Тема 33: Читання схем

Тема 34: Підсумковий урок

Групи Т2

Підручник: В.К. Сидоренко «Технічне креслення»

https://drive.google.com/file/d/1e3eUbUtpQn53QYPKcPo4iLy1Tamn1I9k/view?usp=sharing

I семестр

Тема 1: Поняття стандарту. Формати креслень

Опрацювати: п.2.1, ст.27-29, розглянути рис.2.1-2.3 та таблицю 2.1

Домашнє завдання: створити конспект, письмово дати відповіді на запитання 1-5 на ст.29.

Тема 2: Лінії креслення, їх призначення

Опрацювати: п. 2.2, ст.29-34,розглянути рис.2.4-2.9 та таблицю 2.2

Домашнє завдання:створити конспект, виконати в зошиті таблицю 2.2 та завдання1 на ст.34

Тема 3: Креслярські шрифти

Опрацювати: п.2.3, ст.34-35,розглянути рис.2.10-2.15

Домашнє завдання: створити конспект, письмово дати відповіді на запитання 1-5 на ст.37

Тема 4: Правила написання креслярських шрифтів

Опрацювати: п.2.3, ст.36-37, розглянути рис.2.12-2.14

Домашнє завдання: записати в зошит текст на ст.36, виконати завдання1 на ст.37 та завдання 2: написати довільні слова в зошиті (по одному рядку) такими шрифтами: 1)тип Б №10 (з великої літери), 2)тип А №7 (всі великі літери), 3)цифри тип А №10

Тема 5: Основний напис креслення

Опрацювати: п.2.1, ст.28-29,розглянути рис.2.2

Домашнє завдання: створити конспект, письмово дати відповіді на запитання 6-9 на ст.29

Тема 6: Масштаби креслень

Опрацювати: п.2.5, ст.45-47, розглянути рис.2.44

Домашнє завдання: створити конспект, письмово дати відповіді на запитання 1-5 на ст.46, виконати завдання 4 на ст.46

Тема 7: Основні відомості про нанесення розмірів на креслені.

Опрацювати: п.2.4, ст.37-42, розглянути рисунки 2.16-2.39.

Домашнє завдання:створити конспект, письмово дати відповіді на запитання 1-8 на ст.42.

Тема 8: Практична робота №1 «Виконання ліній креслення».

Опрацювати: повторити теми 1-7.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинець) на форматі А4 виконати практичну роботу №1 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)на відстані 20мм від верхньої лінії рамки написати ЛІНІЇ КРЕСЛЕННЯ шрифтом типу А №10 (всі великі літери);

3)на відстані 20мм після напису (відступити вниз) виконати зображення 9 ліній креслення згідно їх розмірів, не доводячи їх до ліній рамки зліва і справа на 20мм; відстань між лініями 15мм, назви ліній креслення писати не потрібно.

4)навести рамку та основний напис суцільною товстою лінією;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 9: Основні геометричні побудови.

Опрацювати: п.3.2, ст.53-59, розглянути рис.3.3-3.10.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1-4 на ст.56, виконати завдання 1 і 2 на ст.56-57.

Тема 10: Поділ кола на рівні частини.

Опрацювати: п.3.4, ст.59-66, розглянути рисунки 3.17-3.29, прочитати опис поділу кола на 3, 4, 5, 6, 7 та 8 частин.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) виконати зображення поділу кола на 3, 4, 5, 6, 7 та 8 частин (кожен поділ кола на окремому рисунку-всього 6 рисунків), користуючись схемами поділу кола: на 3 частини-рис.3.20; на 4 частини-рис.3.21,в; на 5 частин-рис.3.23; на 6 частин-рис.3.25; на 7 частин-рис.3.27; на 8 частин-рис.3.29

Тема 11: Спряження ліній.

Опрацювати: п.3.5, ст.68-72, розглянути рисунки 3.33-3.41.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1,2 на ст.77; виконати завдання 2-5 на ст.80.

Тема 12: Спряженнядвох дуг кіл.

Опрацювати: п.3.5, ст.75-80, розглянути рисунки 3.47-3.49.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 4-8 на ст.77; виконати завдання 6 та 7 на ст.80.

Тема 13: Практична робота №2 « Виконання контуру зображення з елементами поділу кола на рівні частини».

Опрацювати: повторити теми 9,10.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №2 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати контур зображення за заданими розмірами згідно завдання 4 та 5 на ст.67, рис.3.31, 3.32 (обрати один з шести рисунків довільно);

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 14: Практична робота №3 «Виконання зображення деталі з елементами спряження».

Опрацювати: повторити теми 11, 12.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №3 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати контур зображення за заданими розмірами згідно завдання №8 на ст.80, рис.3.52 (обрати один з шести рисунків довільно);

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 15: Сутність проеціювання.

Опрацювати: п.1.1, ст.7-9, розглянути рисунок 1.2 на ст.8.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 2-7 на ст.9.

Тема 16: Основні відомості про аксонометричні проекції.

Опрацювати: п.7.1, ст.189-192, розглянути рисунки 7.1-7.6.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1-3 на ст.192, виконати в зошиті рисунки 7.5,а та 7.6,а.

Тема 17: Прямокутне проеціювання.

Опрацювати: п.1.2, ст.9-16, розглянути рисунки1.3-1.16.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 1-4 на ст.9, 2-4 на ст.13, 1-3 на ст.16; виконати завдання 2 на ст.10 та завдання 5 на ст.14.

Тема 18: Проекції основних геометричних тіл.

Опрацювати: п.4.3, ст.100-107, розглянути таблицю 4.1 на ст.101-102 та рисунки 4.9-4.14.

Домашнє завдання: письмово дати відповіді на запитання 2-5 на ст.107; виконати завдання 5 на ст.108.

Тема 19: Практична робота №4 «Виконання аксонометрії деталі».

Опрацювати: повторити тему 16.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №4 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі за заданими розмірами згідно завдання на рис.4.1а,б на ст.94.

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення; 5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 20: Практична робота №5 «Виконання проекцій геометричних тіл».

Опрацювати: повторити тему 18.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №5 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі за заданими розмірами згідно завдання на рис.4.13 на ст.105 (на вибір одне з трьох зображень а, б, в).

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 21: Площини проекцій.

Опрацювати: п.1.2, ст.14-20, розглянути рисунки 1.18-1.20.

Домашнє завдання: письмово відповісти на запитання 3-6 на ст.16; виконати завдання 2 на ст.16.

Тема 22: Вигляди.

Опрацювати: п.1.3, ст.21-26, розглянути рис.1.27.

Домашнє завдання: письмово відповісти на запитання 1-6 на ст.25; виконати завдання 1 на ст.25.

Тема 23: Перерізи, їх виконання та позначення.

Опрацювати: п.5.1; 5.2, ст.131-140, розглянути рис.5.1-5.10.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-6 на ст.133 та виконати завдання 2 на ст.138.

Тема 24: Графічне зображення матеріалів у перерізах.

Опрацювати: п.5.3, ст.142-143, розглянути рис.5.15-5.17.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-3 на ст.142 та виконати в зошиті таблицю 5.1 на ст.143.

Тема 25: Практична робота №6 «Виконання трьох виглядів деталі та перерізу».

Опрацювати: повторити теми 21, 22, 23.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці) на форматі А4 виконати практичну роботу №6 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі за заданими розмірами згідно завдання на рис.1.16 на ст.14;

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 26: Розрізи. Класифікація розрізів.

Опрацювати: п.5.4, 5.5, ст.147-152, розглянути рис.5.21-5.27.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-5 на ст.149 та виконати в зошиті завдання (рис.5.24) на ст.149.

Тема 27: Складні розрізи.

Опрацювати: п.5.5, ст.153-155, розглянути рис.5.28-5.30.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 5-7 на ст.154 та виконати в зошиті завдання 3 (рис.5.32) на ст.156, виконати Тест 1:

Тема 28: Виконання та позначення розрізів на кресленні.

Опрацювати: п.5.6, ст.161-165, розглянути рис.5.37.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1,2 на ст.162.

Тема 29: Поєднання частини вигляду з частиною відповідного розрізу.

Опрацювати: п.5.7, ст.166-173, розглянути рис.5.43-5.46.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-3 на ст.170та виконати в зошиті завдання 1 (рис.5.47) на ст.170.

Тема 30, тема 31: Практична робота №7, №8 «Виконання трьох виглядів деталі та необхідного розрізу».

Опрацювати: повторити теми 21, 22, 23, 26.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №7, №8 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі за заданими розмірами згідно завдання на рис.5.42 на ст.165 (одну деталь з трьох заданих обрати довільно), головний вигляд взяти за стрілкою А;

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 32: Робочі креслення, зміст та призначення.

Опрацювати: п.8.1; 8.2, ст.203-209.

Домашнє завдання: створити конспект,письмово виконати завдання на ст.204 та Тест2:

Тема 33: Вигляди на робочих кресленнях.

Опрацювати: п.9.1, ст.210-213.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати завдання на ст.213.

Тема 34: Методи нанесення розмірів на робочому кресленні.

Опрацювати: п.9.2, ст..214-222.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати в зошиті табл.9.1 на ст.215.

Тема 35: Умовності та спрощення на робочих кресленнях.

Опрацювати: п.6.4, 6.5, ст.181-184.

Домашнє завдання: створити конспект, відповісти на запитання 1-3 на ст.184.

Тема 36: Граничні відхилення розмірів на кресленні.

Опрацювати: п.9.2, ст.222-224.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати завдання (перші 5 питань) на ст.224.

Тема 37: Шорсткість поверхонь.

Опрацювати: п.9.3, ст.228-238.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати завдання 1 на ст.238.

Тема 38, тема 39: Практична робота №9, №10 « Виконання робочого креслення деталі».

Опрацювати: повторити теми 32, 33, 34, 37.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці, циркуль) на форматі А4 виконати практичну роботу №9, №10 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі «Диск ділильний» за заданими розмірами згідно завдання на рис.11.9 на ст.281;

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

II семестр

Тема 40: Різьба. Класифікація різьб. Умовне позначення різьби на кресленні.

Опрацювати:п.9.5, ст.242-256.

Домашнє завдання: 1)виписати основні визначення, 2)накреслити таблицю 9.13 на ст.252 в зошиті, 3)виконати завдання №1,2 на ст.254, 4)виконати Тест 3:

 Тема 42: Робочі креслення зубчастих коліс та передач.

Опрацювати: п.11.7, ст.304-318.

Домашнє завдання: 1)виписати основні визначення, 2)виконати завдання на ст.318 (відповісти на перші 10 запитань до креслення на рис.11.35, ст.317).

Тема 43: Пружини, класифікація та зображення на кресленні.

Опрацювати: п.11.8, ст.329-333.

Домашнє завдання: 1)виписати основні визначення, 2)виконати завдання на ст.331(відповісти на перші 7 запитань до креслення на рис.11.49,а).

Тема 44: Складальні креслення.

Опрацювати п.12.1, 12.2, ст.351-357.

Домашнє завдання: 1)п.12.1-виписати основні положення складального креслення (ст.351), креслення загального вигляду (ст.354), габаритного та монтажного креслення (ст.355); 2)п.12.2-виписати основні визначення (виділені похилим шрифтом).

Тема 45: Специфікація та правила її написання.

Опрацювати: п.12.5, ст.362-369.

Домашнє завдання:виписати основні визначення, письмово відповісти на запитання 1-11 на ст.366, виконати Тест 5:

Тема 46:Деталювання складального креслення.

Опрацювати: розділ 16, ст.481-486.

Домашнє завдання: виписати основні визначення, письмово відповісти на запитання 1-9 на ст.486.

Тема 47: Розміри на складальному кресленні.

Опрацювати: п.12.4, ст.360-362.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 48: Типові з’єднання деталей.

Опрацювати: п.13.1, ст.370-374.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-6 на ст.374.

Тема 49: Різьбові з’єднання.

Опрацювати: п.13.2, ст.374-380.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-5 на ст.379, виконати Тест 6:

Тема 50, тема 51: Практична робота №11, №12 «Виконання різьбової поверхні деталі».

Опрацювати: повторити теми 40, 49.

Домашнє завдання: за допомогою креслярського приладдя (олівець, лінійка, косинці) на форматі А4 виконати практичну роботу №11, №12 згідно вимог стандарту в такій послідовності:

1)виконати зображення рамки та основного напису;

2)виконати зображення деталі «Шпилька» за заданими розмірами згідно завдання на рис.11.55 на ст.343;

3)нанести розміри;

4)навести зображення відповідними лініями креслення;

5)оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 52: Зображення з’єднань  деталей за допомогою пайки.

Опрацювати: п.13.13, ст.429-433.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово виконати завдання на ст.433 (відповісти на запитання до креслення на рис.13.55).

Тема 53: Зображення з’єднань деталей за допомогою склеювання.

Опрацювати: п.13.13, ст.436.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати в зошиті рис.13.56.

Тема 54: Зображення з’єднань деталей за допомого зварювання.

Опрацювати: п.13.12, ст.416-426.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово виконати завдання на ст.426 (відповісти на запитання до креслення на рис.13.52,а).

Тема 55: Схеми. Поняття про схеми

Тема 56: Загальні вимоги до виконання схем

Тема 57: Кінематичні схеми

Тема 58: Електричні схеми

Тема 59: Читання схем

Тема 60: Підсумковий урок