Технології

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.
групи 30,32,33. Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Житник С.В. Sgitnic@gmail.com 

група 31. Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Боднар О.А. lenkabodnar@ukr.net

ІІІ курс

група 31

Для перегляду завдань необхідно перейти на сайт викладача (натиснути тут)

Групи 30,32,33 

Експлуатаційні матеріали для автомобілів і будівельнодорожніх машин (укр).

Підручник С.К. Полянський, В.М. Коваленко. – К.: Либідь, 2005. – 504 с.

Тема №1:  «Загальні відомості про нафтопродукти»

Урок №1:Загальні поняття про нафту. Хімічний склад нафти.

Опрацювати стор. 8-13

Домашнє завдання:Скласти конспект                                                                 

Урок №2: Загальні властивості паливомастильних матеріалів

Опрацювати стор.14-15

Домашнє завдання: Скласти конспект

Урок №3:Відомості про одержання палив і мастил з ненафтової сировини

Опрацювати стор.108-113

Домашнє завдання:Скласти  конспект

Урок №4: Способи очищення палив та мастил

Опрацювати стор. 19

Домашнє завдання:Скласти  конспект

Урок №5: Загальні показники фізико-хімічних і експлуатаційних властивостей нафтопродуктів

Опрацювати стор.15-16

Домашнє завдання: Скласти  конспект

Урок №6: Хіммотологія як наука. Основні завдання хіммотології

Опрацювати стор.20-24

Домашнє завдання: Скласти конспект

Тема №2: «Види палив, їх властивості»

Урок №7: Загальна характеристика палив

Опрацювати стор.26-27

 Домашнє завдання: Скласти  конспект

Урок №8: Склад палива

Опрацювати стор.30,67,94

Домашнє завдання: Скласти конспект

Урок №9:Теплота згоряння палива

Опрацювати стор.27-28

Домашнє завдання:Скласти  конспект

Урок №10: Тверде паливо

Опрацювати стор 26

Домашнє завдання: Скласти  конспект

Урок №11: Рідке паливо

Опрацювати стор.30,67

Домашнє завдання: Скласти  конспект

Урок №12: Газоподібне паливо

Опрацювати стор.94

Домашнє завдання:Скласти конспект

Урок №13: Основи теорії горіння

Опрацювати стор.42-43

Домашнє завдання:Скласти  конспект

Урок №14: Технологічний процес горіння палива

Опрацювати стор 44-45

Домашнє завдання: Скласти конспект

Урок 15.Очищення бензинових фракцій

Опрацювати стор. 19

Домашнє завдання:: Скласти конспект.Дати відповідь на питання 15ст.24

Урок 16.Присадки до палив

Опрацювати стор. 19-20

Домашнє завдання:: Скласти конспект.Дати відповідь на питання 16 ст.24

Тема 3. Хіммотологія бензинів.

Урок 17.Бензин. Експлуатаційні вимоги до нього

Опрацювати стор.30-31

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання1 ст.66

Урок 18.Експлуатаційні властивості бензину

Опрацювати стор.31

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 2 ст.66

Урок 19.Асортимент бензинів та їх застосування

Опрацювати стор.61-64

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 14-15 ст.66

Урок 20.Сумішотвірні показники бензинів

Опрацювати стор.31-33     

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 3-4 ст.66

Урок 21.Властивості бензинів, що забезпечують пуск та роботу двигунів

Опрацювати стор.33-41

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 5 ст.66

Урок 22.Властивості бензинових сумішей, що забезпечують їх повне згоряння

Опрацювати стор.42-43

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6-7 ст.66

Урок 23.Антидетонаційні властивості палива

Опрацювати стор.47-50

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 7-8 ст.66

Урок 24.Визначення октанового числа та способи його підвищення

Опрацювати стор.51-56

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 9 ст.66

Урок 25.Якісне оцінювання забрудненості бензину механічними домішками

Опрацювати стор. 387-388

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1-4 ст.391

Урок 26.Якісне оцінювання забруднення бензину водою

Опрацювати стор. 388-389

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 5 ст.391

Тема 4.Хіммотологія дизельного палива

Урок 27.Дизельне паливо Експлуатаційні вимоги до нього

Опрацювати стор. 67-68

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1 ст.93

Урок 28.Показники властивостей дизельного палива, що впливають на його подачу сумішоутворення

Опрацювати стор. 69-73

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 2 ст.93

Урок 29.Згоряння суміші. Особливості робочого процесу

Опрацювати стор. 73-77

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 3-5 ст.93

Урок 30. Схильність дизельного палива до самозаймання. Цетанове число

Опрацювати стор78-79.

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6 ст.93

Урок 31.Способи підвищення цетанового числа

Опрацювати стор.80

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6 ст.93

Урок 32.Корозійний вплив дизельного палива на метали

Опрацювати стор.81-83

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 8 ст.93

Урок 33.Вплив властивостей дизельного палива на утворення відкладень у двигуні та нагароутворення

Опрацювати стор.83-85

Домашнє завдання: Створити конспект. Дати відповідь на питання 9 ст.93

Урок 34.Вплив води та механічних домішок. Присадки

Опрацювати стор.85-88

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 9 ст.93

Урок 35.Визначення наявності активних сірчаних сполук та водорозчинних кислот і лугів

Опрацювати стор.409-411

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 5-7 ст.412

Урок 36.Асортимент дизельного палива та його застосування

Опрацювати стор. 88-91

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 7 ст.93

Урок 37.Визначення марки дизельного палива та прийняття рішення про його застосування

Опрацювати стор. 408-409

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 4 ст.412

Тема 5.Хіммотологія газоподібного палива та альтернативного палива

Урок 38.Загальні відомості. Переваги газоподібного палива

Опрацювати стор. 94-98

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1-3 ст.107

Урок 39. Класифікація і застосування газоподібного палива. Зріджені нафтові гази без зниження температури

Опрацювати стор.99-105

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6-7 ст.107

Урок 40.Зріджені природні гази при знижених температурах

Опрацювати стор. 103

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6 ст.107

Урок 41.Стиснені природні гази. Особливості застосування газоподібного палива

Опрацювати стор. 104-107

Домашнє завдання:: Скласти конспект.Дати відповідь на питання 7,8 ст.107

Урок 42.Загальні відомості про перспективні види палива. Синтетичні бензини

Опрацювати стор.108-109

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1 ст.120

Урок 43.Спирти як паливо. Переваги. Метилтретиннобутиловий ефір

Опрацювати стор.109-113

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 2,3 ст.120

Урок 44.Біопаливо, особливості одержання та використання

Опрацювати стор.119-120

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1) З яких рослин одержують біопаливо? 2) Які особливості одержання біопалив? 3) Сфера використання біопалива

Урок 45.Сфера застосування альтернативних видів палива

Опрацювати стор.119-120

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1 ст.120

Тема 6. Загальні відомості про оливи та мастила

Урок 46.Теорія взаємодії твердих тіл при зовнішньому терті

Опрацювати стор.122-125

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1) Які два види взаємодій спостерігаються одночасно при переміщенні робочих поверхонь? 2) Які п’ять видів фракційних зв’язків розрізняють?

Урок 47.Умови роботи моторних олив

Опрацювати стор.126-127

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 2 ст.172

Урок 48.Призначення та умови роботи трансмісійних олив

Опрацювати стор. 173-175

Домашнє завдання:: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1,2 ст.194

Урок 49.Склад і здобуття олив

Опрацювати стор.128-129

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1 ст.172

Урок 50.Технологія очистки базових олив. Присадки

Опрацювати стор.130,145-148

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1,8 ст.172

Урок 51.Класифікація та маркування олив

.Опрацювати стор. 159-164

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 9-11 ст.172

Урок 52.Вимоги до пластичних мастил

Опрацювати стор.220-221

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання  1) З яких двох компонентів складається мастило? 2)В яких межах лежить кількість загусника?

Тема 7. Хіммотологія моторних олив

Урок 53.В’язкісно-температурні властивості олив

.Опрацювати стор.132-141

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 4,5 ст.172

Урок 54. Мастильні властивості олив

Опрацювати стор. 141-142

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 3 ст.172

Урок 55. Мийні та диспергуючі властивості олив

Опрацювати стор. 142-143

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6 ст.172

Урок 56.Захисні та корозійні властивості олив

Опрацювати стор. 144-145

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 7 ст.172

Урок 57.Присадки до моторних олив

Опрацювати стор. 145-147

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 8 ст.172

Урок 58.Чинники, що впливають на зміну якості олив. Способи зниження витрат моторних олив

Опрацювати стор. 148-153,156-157

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 14 ст.172

Урок 59.Регенерація відпрацьованих олив

Опрацювати стор.157-159

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1) Що таке регенерація олив? 2)На які групи розподіляються відпрацьовані оливи? 3) Які технологічні процеси застосовують для регенерації?

Урок 60.Оцінювання олив за зовнішніми ознаками та визначення наявності механічних домішок

Опрацювати стор.413

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1,2 ст.422

Урок 61.Визначення наявності води

Опрацювати стор.414-415

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 3 ст.422

Урок 62.Установлення марки оливи і прийняття рішення про її застосування

Опрацювати стор.418-422

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 7 ст.422

Тема 8. Хіммотологія трансмісійних олив

Урок 63.В’язкісно-температурні властивості

Опрацювати стор.175-178

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1-3 ст.194

Урок 64.Мастильна здатність. Антикорозійна властивість

Опрацювати стор.178-180

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 4,5 ст.194

Урок 65.Захисні властивості. Термоокисна стабільність

Опрацювати стор. 180-181

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 5 ст.194

Урок 66.Маркування та асортимент трансмісійних олив

Опрацювати стор. 181-182

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6 ст.194

Урок 67.Застосування, терміни заміни олив

Опрацювати стор. 189-190

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1)Відповідно до чого мають застосовуватись трансмісійні оливи?  2)Які оливи  мають найкращі мастильні властивості?

Тема 9. Хіммотологія пластичних мастил

Урок 68. Основні експплуатаційні властивості пластичних мастил

Опрацювати стор.220-223

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1-5 ст.238

Урок 69.Класифікація та маркування пластичних мастил

Опрацювати стор. 223-229

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6 ст.238

Урок 70.Характеристика та сфера використання антифрікційних мастил

Опрацювати стор. 229-233

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 7-10 ст.238

Урок 71.Консерваційні, ущілювальні та канатні мастила

Опрацювати стор.233-235

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 11 ст.238

Урок 72.Тверді мастильні матеріали

Опрацювати стор.23-237

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 14 ст.238

Урок 73.Оцінювання якості мастил за зовнішніми ознаками

Опрацювати стор.423-424

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1,2 ст.432

Урок 74.Визначення наявності води

Опрацювати стор.424

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 3 ст.432

Урок 75.Визначення розчинності мастила у воді та бензині

.Опрацювати стор.424-425

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 4 ст.432

Урок 76.Визначення температури крапання та пенетрації

Опрацювати стор.425-427

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 5,6 ст.432

Урок 77.Установлення марки мастила

.Опрацювати стор.427-429

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 7,8 ст.432

 Тема 10. Лакофарбові матеріали

Урок 78.Загальні відомості про лакофарбові матеріали

Опрацювати стор. 334

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання :1)Які матеріали відносяться до лакофарбових? 2) На основі яких плівкоутворювачів виготовляються лакофарбові матеріали?

Урок 79.Маркування лакофарбових матеріалів

Опрацювати стор. 334-336

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1-3 ст.340

Урок 80.Характеристика і використання лакофарбових матеріалів

Опрацювати стор. 336-337

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 4 ст.340

Урок 81.Допоміжні матеріали

Опрацювати стор.337-339

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 5 ст.340

Тема 11. Мастики та інші засоби захисту від корозії

Урок 82.Корозія машин. Види корозії

Опрацювати стор.341-344

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання :1) Які види корозії існують? 2)Основна причина виникнення корозії металів?

Урок 83.Методи захисту від корозії в процесі експлуатації машин

Опрацювати стор.344-345

Домашнє завдання:Скластити конспект. Дати відповідь на питання 6 ст.350

Урок 84.Захисні складні сполуки на нафтовій основі

Опрацювати стор.345-348

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 2 ст.350

Урок 85.Захисні фарбові засоби

Опрацювати стор.348-349

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання :1)Який засіб використовується для фарбування паливних баків, радіаторів, фільтрів? 2)Який засіб використовується для фарбування двигунів та колісних дисків? 3)Що використовують при незначному ремонті?

Урок 86.Мастики для захисту кузова

Опрацювати стор. 349-350

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання: 1)Який склад мають автоантикори? 2)Для чого використовується автомастика «Еластокор»?

 Тема 12. Полімерні матеріали

Урок 87.Загальні відомості про клеї та герметики

Опрацювати стор. 363-364

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1,2 ст.374

 Урок 88. Клеї та герметики на основі термореактивних полімерів

Опрацювати стор. 364-366

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 3 ст.374

Урок 89.Клеї та герметики на основі полімерів та співполімерів полівінілхлориду

Опрацюватистор. 366

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 4 ст.374

Урок 90.Клеї та герметики на основі похідних акрилової кислоти

Опрацювати стор. 366-367

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 5 ст.374

Урок 91.Клеї та герметики на основі каучуків

Опрацювати стор.367-368

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6 ст.374

Урок 92.Клеї та герметики, що застосовуються у виробництві автомобілів

Опрацювати стор.368-370

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 7 ст.374

Урок 93.Клеї та герметики, що застосовуються під час ремонту машин

Опрацювати стор.371-374

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 8 ст.374

Урок 94.Загальні відомості про роботу з клеями та герметиками

Опрацювати стор.375-377

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1-4 ст.382

Урок 95.Техніка безпеки під час роботи з клеями та герметиками

.Опрацювати стор.379-380

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 7 ст.382

Урок 96.Охорона навколишнього середовища

Опрацювати стор.381-382

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 11 ст.382

Тема 13. Спеціальні рідини

Урок 97.Робочі рідини для машин з об’ємним гідравлічним приводом. Вимоги

Опрацювати стор.195-196

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 1,2 ст.219

Урок 98.Маркування гідравлічних рідин

Опрацювати стор. 190-201

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 3 ст.219

Урок 99.Пускові рідини

Опрацювати стор. 214-215

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 8 ст.219

Урок 100.Рідини для кермових керувань

Опрацювати стор. 205-206

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 6 ст.219

Урок 101.Гальмівні рідини

Опрацювати стор.206-208

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 4 ст.219

Урок 102.Дослідження якості гальмівних рідин

Опрацювати стор.430-431

Домашнє завдання: Створити конспект. Дати відповідь на питання 8 ст.432

Урок 103.Рідини для амортизаторів

Опрацювати стор. 208-210

Домашнє завдання:Скласти конспект. Дати відповідь на питання 5 ст.219

Урок 104.Охолодні рідини. Синтетичні оливи

Опрацювати стор.210-213,216-218

Домашнє завдання: Скласти конспект. Дати відповідь на питання 9-12 ст.219

Урок 105.Підсумковий урок