Технологія робіт з діагностики автомобіля

Опрацювати матеріал уроку та виконати завдання.

Виконати завдання відповідно теми уроку на сайті https://budmechavto.electude.eu/slogin


групи 22,31 Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Ангелова А.А. anna.angelova1117@gmail.com

вказавши в темі листа: номер групи, прізвище та ім’я, навчальний предмет, номер уроку

група Т22 Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Ангелов Д.Ю. angelovdmitro204@gmail.com

вказавши в темі листа: номер групи, прізвище та ім’я, навчальний предмет, номер уроку

Поетапна атестація групи 31, Т-22  

група 31 Дата: 21.03.2024 р. Початок: 10.00 термін виконання до 11.30 завдання

група Т-22 Дата: 20.03.2024 р. Початок: 10.00 термін виконання до 11.30 завдання

ІІ  семестр

група 22       

 Підручники:

1. Електронне та мікропроцесорне обладнання автомобілів: навч. посіб. / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха навчальний посібник

2.  Діагностика мехатронних систем автомобіля / Ю.М. Бороденко навчальний посібник

3.  Мигаль В.Д.  Мехатронні та телематичні системи автомобіля: навчальний посібник

4. Кубата В.Г Спеціалізовані електронні системи АТЗ: навчальний посібник навчальний посібник

5. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання  автомобілів: навчальний посібник

6. Електричне та електронне обладнання автомобілів: навчальний посібник

(частина IІ) / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха  навчальний посібник

7. Бороденко Ю.М. Діагностика електрообладнання автомобілів навчальний посібник

№ уроку  Тема урокуЗавдання для самостійного опрацювання по темі урокуВ зошиті записати
 Тема 6. Автомобільні діагностичні сканери
47Класифікація сканерів та їх застосуванняс. 158-161,   [2]1. Яке призначення автомобільних сканерів? 
2. Які функції виконує діагностичний  сканер?
3. Як класифікуються автомобільні сканери?
48Портативні діагностичні сканерис. 162-163 [2]1. Яке призначення портативного діагностичного сканера?
2. Які ви знаєте загальні режими сканування?
 3. Опишіть зчитування  та видалення кодів несправностей з пам’яті блоків управління
49Професійні діагностичні сканерис. 163-166 [2]1. Які переваги мають професійні дилерські сканери?
2. Перерахуйте функції професійного сканера.
50Комп’ютерні сканери. Діагностичні програмис. 166-169 [2]1. В чому  перевага використання комп’ютерних сканерів перед  звичайними сканерами?
2. Як представляються результати вимірювання  на комп’ютері?
3. Що забезпечує проведення діагностики за допомогою  ПК?
  4. Які ви знаєте недоліки в роботі комп’ютерного сканера?
51Отримання кодів несправностейс.170-173 [2]1.Яке призначення режиму  «Самодіагностика автомобіля»? 
2. Перерахуйте функції режиму  «Самодіагностика автомобіля».
3. Опишіть можливості керованого пошуку несправностей
52Робота сканерів з потоком цифрових програмс.174-180 [2]1. Які параметри роботи двигуна можна отримати за допомогою сканера?
2.Як представлені параметри роботи двигуна на екрані сканера?
53-55ЛПР№6 Проведення діагностичних робіт за допомогою автомобільного сканераЛПР 6 Практична частина ЛПР №6  виконується в навчальній лабораторії  №204Оформити звіт до ЛПР №6
56Узагальнюючий урок по теміВиконати тестові завданнятест
 Тема 7. Призначення, класифікація, будова і принцип роботи датчиків СУД
57Загальний принцип будови та функціонування СУДс. 49-51 [2]1. Які системи об’єднує електронна система управління двигуном?
2.   Який принцип роботи СУД
58Датчики частоти обертання  та положення колінчатого вала.с. 95-96 [2]1. Опишіть принцип роботи індуктивні датчики частоти обертання.
2. Якими  технічними  характеристиками  повинен володіти датчики частоти обертання колінчатого вала? 
3. Як перевірити роботу    датчика колінчастого валу двигуна? 
4. Де розташовані датчики частоти обертання та положення колінчастого вала?                                                            
59Датчик Холлас. 101-102 [2]1. Який   принцип дії датчика положення розподільного валу?
2.  Як провести перевірку датчиків Холу?                                          
60Датчик масової витрати повітряс. 98-99 [2]1. Які ви знаєте види витратомірів повітря?
2. Опишіть принцип  роботи механічного витратоміра повітря.
3. Як провести перевірку  витратоміра повітря?
61Датчик тиску у впускному колекторіматеріали до уроку1.  Опишіть принцип роботи датчика тиску у впускному колекторі. 
2.  Як провести перевірку датчика тиску у впускному колекторі?
62Датчики детонаціїс. 96-97 [2]1.  Опишіть принцип роботи датчика детонації. 
2.  Як провести перевірку датчика детонації?
63Датчик положення дросельної заслінкис. 99-101 [2]1.  Опишіть принцип роботи датчика положення дросельної заслінки. 
2.  Як провести перевірку  датчика положення дросельної заслінки?   
64Датчик тиску паливаматеріали до уроку1.  Опишіть принцип роботи датчика тиску палива. 
2.  Як провести перевірку  датчика тиску палива?     
65Датчик температури охолоджувачі рідинис. 99 [2]1.  Опишіть принцип роботи датчика температури охолоджуючої рідини. 
2.  Як провести перевірку  датчика температури охолоджуючої рідини? 
66Лямбда зондс. 97-98 [2]1.  Де розташований датчик кисню на автомобілі?
2. Які ви знаєте види кисневих датчиків? 
 3. Як провести перевірку  датчика концентрації кисню?                                        
67-69ЛПР№7 Оцінка технічного стану датчиків СУДЛПР 7 Практична частина ЛПР №7 виконується в навчальній лабораторії №204Оформити звіт до ЛПР №7
70Технічне обслуговування датчиків СУДЛПР 7  методичний матеріал ЛПР №71. Опишіть послідовність проведення технічного обслуговування датчиків СУД.
71Узагальнюючий урок по теміВиконати тестові завданнятест
 Модуль МД — 5.2. Діагностика механізмів і систем електричного та електронного обладнання автомобіля
 Тема 8. Призначення класифікація виконавчих пристроїв
72Електромагнітна форсункаматеріали до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які існують види електромагнітних  форсунок? 
2. Яке призначення електромагнітних  форсунок? 
3. Яка конструкція електромагнітних  форсунок?                                                
73Паливний електропровідний насосматеріали до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які існують види паливний електропровідних насосів? 
2. Яке призначення електробензонасоса?
3.Яка конструкція електробензонасоса?                                                           
74ЛПР№8 Діагностування несправностей електромагнітних форсунок ЛПР 8 Практична частина ЛПР №8 виконується в навчальній лабораторії №204  Оформити звіт до ЛПР №8
75Паливний насос високого тискуматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які існують види паливний насосів високого тиску? 
2. Яке призначення паливних насосів високого тиску? 
3. Яка конструкція паливного насосу високого тиску?
76Паливна форсунка високого тискуматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які існують види паливних форсунок  високого тиску? 
2. Яке призначення паливної форсунки високого тиску?
77Клапан регулювання тискуматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яке призначення клапана регулятора тиску палива?
2. Яка конструкція клапана регулятора тиску палива?
3. Опишіть принцип дії клапана регулятора тиску палива.
 Тема  9. Діагностика системи рециркуляції вихлопних газів
78Функціонування системи EGR при різних режимах роботи двигунаматеріали до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яке призначення системи рециркуляції вихлопних газів? 2. Які існують умови для зменшення кількість NOx у вихлопних газах? 3. Перерахуйте основні компоненти системи EGR.
79Пневмомеханічні системи EGRматеріали до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Опишіть  будову   пневмомеханічної системи Еgr.
2.  Які недоліки пневмомеханічної системи Еgr ви запам’ятали? 
3. Як проходить управління системою Еgr залежно від режиму двигуна?
80Системи EGR з електронним управлінням. Цифрові клапани EGRматеріали до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Опишіть принцип роботи електропневматичних  системи Еgr.
2. Опишіть принцип роботи  системи з електронним управлінням.
3. Опишіть принцип роботи цифрового клапану Еgr.                                            
81Основні несправності системи EGRматеріали до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які ви знаєте несправності системи Еgr?
2. Які причини виникнення несправностей в  системі Еgr?
82Діагностика компонентів системи EGR: термоклапана, датчиків і соленоїдівматеріали до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які основні операції необхідно виконувати підчас проведення перевірки пневматичної системи Еgr?
2. Які прилади необхідні для проведення діагностики системи Еgr?
3. Як провести  діагностику термоклапана, датчиків і соленоїдів?                    
83ЛПР№9 Діагностування несправностей основних компонентів системи ЕGRПрактична частина ЛПР №9 виконується в навчальній лабораторії №204  ЛПР 9Оформити звіт до ЛПР №9
84Моніторинг системи EGR за допомогою БЕК. Узагальнюючий урок по теміматеріали до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яке призначення  монітору системи Еgr?
2. Як блок управління виконує моніторинг системи Еgr?  
 Тема 10. Бортова система діагностики  
85Бортовий комп’ютер і його ПЗс. 58-60 [1]1. Перерахуйте основні задачі, які виникають перед електронним управлінням автомобілем та двигуном, розкрийте їх зміст.
86Функції електронних системам управління бензиновим двигуномс. 61-63 [1]1. Перерахуйте основні функції  електронних систем управління   двигуном, розкрийте їх зміст.
87Робота з бортовою діагностичною системою автомобіляс. 71-73 [1]1. Опишіть принцип роботи системи самодіагностики автомобіля.
2. Які переваги застосування самодіагностики на автомобілі?
88Прочитування кодів помилок в залежності від марки автомобіляметодичний матеріал ЛПР №10 ЛПР 101. Яка різниця між швидкими та повільними кодами несправностей?
2. Які існують способи отримання кодів несправностей?
3. Які існують способи видалення кодів несправностей з пам’яті ЕБУ?  
89-90ЛПР№10 Прочитування повільних кодів несправностейПрактична частина ЛПР №10 виконується в навчальній лабораторії №204  ЛПР10Оформити звіт до ЛПР №10
91Стандарт ОБД1 та ОБД2. Структура кодів помилокматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. На що вказує перша буква коду  помилок за  стандартом OBD-IІ? 
2. Що означає другий символ коду несправностей за стандартом  OBD-IІ?
3. Яка класифікація кодів несправностей залежно від ступеня значущості для екологічної безпеки?   
92-93ЛПР№11 Бортові діагностичні системи другого поколінняПрактична частина ЛПР №11 виконується в навчальній лабораторій №204ЛПР 11  Оформити звіт до ЛПР№11
94Перевірка бортової діагностичної системи у випробувальному їздовому циклі.матеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Для чого необхідна перевірка бортової діагностичної системи у випробувальному їздовому циклі?
 2. Опишіть процедуру проведення перевірки підчас їздового циклу ?              
95Узагальнюючий урок по теміматеріали до уроку1. Які основні вимоги стандарту ОВD-І ?
2. Які основні вимоги стандарту ОВD-ІІ ?
3. Яка структура кодів помилок?
4. Для чого необхідно видаляти коди несправностей з пам’яті електронного блоку управління двигуном?
 Тема 22. Діагностичні карти  
96Карти першопочаткової перевірки і карти кодів неполадок.опрацювати  матеріал  згідно теми уроку матеріали до уроку1. Яке призначення діагностичних карт першочергової перевірки? 
2. Які переваги використання діагностичних карт першочергової перевірки?
3.Яке призначення діагностичних карт  «А»?
97Карта «А».  Карта «А-1»- не світиться лампа. «СНЕСК ENGINE»  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку матеріали до уроку1. Опишіть порядок проведення перевірки діагностичного кола системи управління двигуном 2. Опишіть порядок проведення перевірки, якщо не світить лампа «СHECK ENGINE»
98Карта «А-2»- немає даних із колодки діагностики. Карта «А-3» колінчастий вал провертається, але двигун не запускаєтьсяопрацювати  матеріал  згідно теми уроку матеріали до уроку1. Опишіть порядок проведення перевірки, якщо немає даних з колодки діагностики
2. Що необхідно перевіряти, якщо колінчастий вал прокручується, але двигун не запускається?
99ЛПР№12 Оцінка технічного стану ланцюга датчика положення дросельної заслінкиПрактична частина ЛПР №12 виконується в навчальній лабораторій №204Оформити звіт до ЛПР№12 https://docs.google.com/document/d/1ncC6RnuH5QqrXFYYrgEaUmZVsPDtftCr/edit?usp=sharing&ouid=107030696764986325447&rtpof=true&sd=true
100Карта «А-4» перевірка головного реле та силового ланцюгаопрацювати  матеріал  згідно теми уроку матеріали до уроку1. Опишіть порядок проведення перевірки головного реле і силового ланцюга системи управління двигуном    
101Діагностичні карти «В» —  карти несправностейопрацювати  матеріал  згідно теми уроку матеріали до уроку1. Яке призначення діагностичних карт «В»?
2 Як виявити непостійні несправності?
102ЛПР№13 Оцінка технічного стану ланцюга датчика детонації Практична частина ЛПР №13 виконується в навчальній лабораторій №204Оформити звіт до ЛПР№13 ЛПР 13
103Узагальнюючий урок по темі 1.Які існують види діагностичних карт?
2. Складіть алгоритм проведення перевірки ланцюга датчика кисню при виникненні кодів несправностей P0130, Р0132, або P0134.  

Група 31

 Підручник:

1. Лудченко О.А. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів: підручник.

2.  Діагностика мехатронних систем автомобіля / Ю.М. Бороденко навчальний посібник

3.  Мигаль В.Д.  Мехатронні та телематичні системи автомобіля: навчальний посібник

4. Кубата В.Г Спеціалізовані електронні системи АТЗ: навчальний посібник навчальний посібник

5. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання  автомобілів навчальний посібник

6. Електричне та електронне обладнання автомобілів: навчальний посібник

(частина IІ) / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха  навчальний посібник

7. Бороденко Ю.М. Діагностика електрообладнання автомобілів навчальний посібник

№ уроку  Тема урокуЗавдання для самостійного опрацювання по темі урокуВ зошиті записати
 Тема 17. Система курсової стабілізації ESP
53Призначення  та різновиди систем керування  курсової стійкості автомобіляУрок №156 матеріали до уроку урок 1561.Яке призначення системи курсової стійкості?   
2. Які існують різновиди систем курсової стійкості? 
3.В чому полягає перевага використання системи курсової стійкості? 
54Принцип дії системи ESPУрок №157матеріали до уроку урок 1571.  Опишіть схему  системи курсової стійкості ESP. 
2. Втручанням у яку систему розпочинаються дії системи курсової стійкості при недостатньому повороті?
55Функціональна блок схема системи VDCУрок №158 матеріали до уроку урок 1581. Які ви знаєте вхідні  варіаційні  параметри системи VDC? 
2. Опишіть роботу системи VDC за функціональною блок схемою?                  
56Основні компоненти  системи ESPУрок №159 матеріали до уроку урок 1591. Перерахуйте основні складові системи курсової стійкості автомобіля.  
57Датчики системи ESPУрок №160
матеріали до уроку урок 160
1. Які ви запам’ятали датчики системи ESP?
2.  Які існують типи колісних датчиків та в чому їх різниця? 
3. Який принцип роботи активних колісних датчиків системи ESP?                   
58Електронний блок керуванняУрок №161 матеріали до уроку урок 1611. Яке  призначення електронного блоку  управління системи ESP?
2. З чого складається  електронний блок  управління системи ESP?                    
59Робота системи курсової стійкості при різкій зміні напрямку рухуУрок №162 матеріали до уроку урок 1621. Опишіть роботу системи курсової стійкості автомобіля при різкій зміні напряму руху.                                                                                                           2. Опишіть роботу системи курсової стійкості автомобіля при русі автомобіля по гладкому льоду.                                                                                 
60Датчики бокового ковзанняматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1.  Яка будова датчика бічного прискорення  системи ESP?                                                             2. Який принцип роботи датчика бічного прискорення системи ESP?                                       
61Датчики повороту рульового колесаматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яка будова датчика Холла повороту рульового колеса? 
2. До чого призведе несправність датчика кута повороту рульового колеса?
3. Який принцип роботи датчика кута повороту рульового колеса?           
62-63ЛПР№18 Будова і експлуатаційні властивості системи динамічної стабілізації курсової стійкості автомобіляПрактична частина ЛПР №18 виконується в навчальній лабораторії №204ЛПР Оформити звіт до ЛПР№18
64Надійність системи та пошук несправностей. Самодіагностування системи ESPматеріали до уроку урок №5 опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які ви знаєте вимоги до надійності системи VDC ? 
  2. Яке призначення самодіагностика системи ESP.
3. Опишіть порядок входу в режим самодіагностики системи ESP. 
4. Як прочитати коди несправностей  системи ESP?                                        
65Узагальнюючий урок по теміматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Як відбувається самоперевірка системи ESP? 2. Як проводиться перевірка працездатності датчиків системи ESP?                                        
 Тема 18. Система електронного розподілу гальмівного управління
66Система електронного розподілу гальмівного зусилля EBDматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку 1. Чому була  створена  системи розподілу гальмівних зусиль? 
2. Яке призначення системи розподілу гальмівних зусиль? 
3. Опишіть принцип роботи системи розподілу гальмівних зусиль EBD.             
67Система електронного розподілу гальмівного зусилля EBVматеріали до уроку урок №169 опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1 Яке призначення системи розподілу гальмівних зусиль EBV?
2. Опишіть принцип роботи системи розподілу гальмівних зусиль EBV.
3. Які ви запам’ятали переваги системи електронного розподілу гальмівного зусилля EBV?                                                                                                                                            
68Система екстреного гальмуванняматеріали до уроку урок №170 опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1 Яке призначення системи екстреного гальмування?
2. Які існують види систем екстреного гальмування?
3. Опишіть принцип роботи системи допомоги при екстреному гальмуванні пневматичного типу.                                                                                                   
69Електронний блок керування системи електронного розподілу гальмівного зусилляматеріали до уроку урок №171 опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1 Яке призначення електронного блоку керування системи електронного розподілу гальмівного зусилля?
2. Який принцип роботи електронного блоку керування системи електронного розподілу гальмівного зусилля?                                                                                   
70Датчики системи електронного розподілу гальмівного зусилляматеріали до уроку урок №172 опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які ви запам’ятали датчики системи електронного розподілу гальмівного зусилля?                                                        
71Електронна гальмівна системаматеріали до уроку урок №173 опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Чим відрізняється електронна система гальмування від інших систем?
2. Які ви запам’ятали функції електрогідравлічної системи керування гальмуванням? 
3. Які існують режими роботи електрогідравлічної системи керування гальмуванням?                                                                                                                                                                                                              
72Експлуатація та технічне обслуговування системи електронного розподілу гальмівного зусилляматеріали до уроку урок №174 опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які ви знаєте правила експлуатації електронної системи керування системою розподілу гальмівного зусилля?
2. Опишіть процес калібрування датчика рискання діагностичним сканером.   
73Самодіагностика системи електронного розподілу гальмівного зусилляматеріали до уроку урок 175 опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Як проводиться обслуговування та перевірка датчиків швидкості WSS системи розподілу гальмівного зусилля?
2. Опишіть процес перемикання в сервісний режим системи розподілу гальмівного зусилля.                                                                                                     
74-75ЛПР№6  Стендові випробування робочої гальмівної системи з автоматичний регулятор гальмівних сил.Практична частина ЛПР №19 виконується в навчальній лабораторії №204ЛПР Оформити звіт до ЛПР№19
76Перевірка компонентів системи електронного розподілу гальмівного зусилляматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які ви запамятали переваги і недоліки EBD?
2. Як провести перевірку  електронного блоку керування системи електронного розподілу гальмівного зусилля?                                                                                                                                                                                                                    
77Підсумковий урокВиконати тестові завдання  тест

Групи Т22

 Підручник:

1. Лудченко О.А. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів: підручник.

2.  Діагностика мехатронних систем автомобіля / Ю.М. Бороденко навчальний посібник

3.  Мигаль В.Д.  Мехатронні та телематичні системи автомобіля: навчальний посібник

4. Кубата В.Г Спеціалізовані електронні системи АТЗ: навчальний посібник навчальний посібник

5. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання  автомобілів навчальний посібник

6. Електричне та електронне обладнання автомобілів: навчальний посібник

(частина IІ) / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха  навчальний посібник

№ уроку  Тема урокуЗавдання для самостійного опрацювання по темі урокуВ зошиті записати
 Тема 12. Електронне керування коробкою  перемикання передач
107Системи автоматичного керування щепленнямпосібник
 §7.1 [3]
Відповісти на контрольні запитання  з підручника [1]  № 1,  2,   с 208
108Електрогідравлічна схема автоматичного щеплення.посібник §7.3;7.4 [3]Відповісти на контрольні запитання  з підручника [1]  № 10, 11,  12,   с 208
109Експлуатаційні режими роботи трансмісії з АКПП та технічне обслуговуванняпосібник  §7.2 [3]Відповісти на контрольні запитання  з підручника [1]  № 4,  5,   с 208
110Діагностика АКПП легкового автомобіля§8.5  [2]Відповісти на контрольні запитання  з підручника [2]  № 9,  2,   с 390
111Самодіагностика АКППпосібник  §7.6.1-7.6.21. Які ви знаєте завдання бортової системи діагностики   для АКПП?
  2. Опишіть порядок проведення самодіагностики АКПП
3. Як відбувається перевірка датчиків та виконавчих механізмів АКПП?                                 
112Перевірка датчиків та  соленоїдів  АКППМетодичний матеріал ЛПР№14 ЛПР1. Опишіть процес перевірки датчика   частоти обертання в АКПП.
2. Опишіть процес перевірки датчика датчика температури трансмісійного масла. 
3. Опишіть процес перевірки  соленоїдів АКПП .                                                  
113Усунення несправностей та регулювання АКППМетодичний матеріал ЛПР№14 ЛПР 1. Який алгоритм пошуку несправностей АКПП?  
2. Як провести перевірку рівня масла і якості його стану в АКПП?
3. Як  провести перевірку АКПП при роботі двигуна в режимі холостого ходу?           
Лютий
114-115ЛПР№14 Самодіагностика АКПП і  пошук несправностейПрактична частина ЛПР №14 виконується в навчальній лабораторії №204ЛПР Оформити звіт до ЛПР№14
116Узагальнюючий урок по темі 1. Коли відбувається запис кодів несправностей в системі управління АКПП?
2. При яких умовах  виникає  код несправностей в системі управління АКПП ?
3.Опишіть послідовність дій при зчитуванні  кодів несправностей електронної системи управління АКПП.                                                                                                                                                             
 Тема 13. Система визначення несправностей CANBus
117Структура шин даних транспортного засобу§7.1; 7,2 [5] посібник1. Які передумови розвитку  мережевих технологій?
2. Які переваги використання мультиплексної системи?
 3. Яка структура мультиплексної системи ?
118Структура системи CAN- bus§8.1; 8,2 [5]1. Яке призначення системи CAN- bus?
 2. Який принцип передачі інформації  всистемі CAN- bus?
3. Опишіть структуру  системи CAN- bus
119Визначення рівня напруги в системі CAN-двигунматеріали до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми урокуЗобразіть сигнал CAN-двигун при двоканальному з’єднанні та опишіть його
120Зображення сигналу в системі CAN-двигунматеріали до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми урокуЗобразіть сигнали неполадок  CAN-двигун, опишіть їх.
121Визначення рівня напруги в системі CAN-комфорт та CAN-інформаціяматеріали до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми урокуЗобразіть сигнал CAN-комфорт (CAN-інформація) при двоканальному з’єднанні та опишіть його.
122Зображення сигналу в системі CAN-комфорту та CAN-інформаціяматеріали до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми урокуЗобразіть сигнали неполадок  CAN-комфорт (CAN-інформація), опишіть їх.
123-124ЛПР№15 Визначення рівня напруги в системі CAN- BusПрактична частина ЛПР №15 виконується в навчальній лабораторії №204ЛПР Оформити звіт до ЛПР№15
125Вимірювання навантажувального опоруматеріали до уроку  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яке призначення опору навантаження?
2. Як виміряти опір  навантаження?
3. Як оцінюються результати вимірювання навантажувального опору?            
126Узагальнюючий урок по темі 1. Зобразіть сигнал CAN-комфорт (CAN-інформація) при одноканальному з’єднанні.
2. Який принцип передачі інформації  в системі CAN- bus?
3 . Опишіть процес вимірювання рівня напруги в системі CAN-двигун при двоканальному з’єднанні. Зобразіть схематично отриманий сигнал.  
 Модуль МД — 5.3. Діагностика електрообладнання та механізмів  активної та пасивної безпеки автомобіля
 Тема 14. Захист автомобіля
127Класифікація систем охоронної сигналізації§13.1 [5]1. Яке призначення охоронної сигналізації?
2. Як класифікуються автомобільні сигналізації?                                         
128Режими роботи охоронної сигналізації§12.1- 12.3  [5]Режими роботи сигналізації та їх призначення.
129Складові елементи охоронної сигналізації§13.2, 17.1  [5]1.Будова стандартних автомобільних охоронних систем.
2.Призначення датчиків автомобільної охоронної сигналізації.
130Схема підключення імобілайзера§15.4 [5]1.Призначення імобілайзера.
2. Опишіть принцип роботи імобілайзера
131Системи дистанційного керування та моніторингу§14.4 [5]  1. Опишіть алгоритм роботи  передавача та приймача.
132Встановлення елементів охоронної сигналізації§16.2[5]1. Яких потрібно дотримуватись правил підчас установлення автосигналізації?
2. Як краще проводити монтаж електропроводки автосигналізації?
133-134ЛПР№16 Діагностика автомобільної протиугінної системи.Практична частина ЛПР №16 виконується в навчальній лабораторії  №204ЛПР 16 Оформити звіт до ЛПР№16
135Узагальнюючий урок по теміс. 208 [5]Відповісти  на контрольні запитання № 1, 4, 5,7,15
 Тема 15. Діагностика рульового управління
136Технічне обслуговування рульового управління§14.3 с.344-348 [4]1.  Як  перевірити  зусилля на ободі рульового колеса? 
2. Як провести регулювання  рульового механізму?
3. Які  операції необхідно провести підчас технічного обслуговування  рульового механізму?                                   
137Контроль геометричних параметрів§14.4 с.348-350 [4]Опишіть метод діагностування за фазовими портретами
138Визначення технічного стану гідропідсилювача рульового керування з електронним управлінням§2.6 с.96-101 [6]1.  Який принцип роботи гідропідсилювача рульового механізму?
2. Які існують типи механізму гідропідсилювачів  ?       
139Підсилення  рульового керування автомобіля
1. Порівняти гідропідсилювач руля з електропідсилювачем  руля.
140Визначення технічного стану електронних підсилювачів рульового керування  §9.1с. 236-240 [3]1. Як  провести перевірку технічного стану електропідсилювача рульового управління?     
2. Опишіть процес  причитування кодів несправностей електропідсилювача руля.  
141Адаптивне рульове управління§9.2с. 240-245 [3]1. В чому переваги використання адаптивного рульового управління?                                          
142Особливості експлуатації активного руля§9.2с. 240-245 [3]1. Які переваги використання активного рульового управління?                       
2.  Яка конструкція активного рульового управління?    
143Узагальнюючий урок по темі 1.  Який принцип роботи електропідсилювача рульового механізму?
2.  Як перевірити зусилля на кермовому колесі?
3. Як перевірити люфт  рульового механізму?
Березень
 Тема 16. Система ABS
144Будова і принцип дії 4-х канальних ABS§8.1.  с.370-378 [2]1. Призначення системи ABS. 2 Описати будову і роботу системи ABS.
145Гідравлічний блок ABS  
146Експлуатація та технічне обслуговування системи ABSматеріали до уроку1.  Опишіть процес заміни датчика ABS
147Діагностичні методи та вимоги до гальмівних системпосібник §3.2 с45-631. Перерахуйте методи перевірки гальмівної системи з  АБС. 
2. Які висувають вимоги до гальмівної системи? 
3. Як визначити ефективність  й рівномірність  роботи гальмівної системи?
148Методи та засоби оцінки технічного стану гальмматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Як перевіряється технічний стан   гальмівної системи? 
2.Які найбільш поширені несправності гальмівної  системи?
3. Які операції потрібно проводити підчас технічного обслуговування гальмівних систем?                                                                                                                                               
149Діагностика ABS за допомогою мультиметраматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Опишіть послідовність дій при перевірці  реле захисту АБС.
2. Опишіть послідовність дій при перевірці  реле мотора насоса АБС. 
3. Опишіть послідовність дій при перевірці  електронного модуля  управління АБС. 
150Діагностика ABS за допомогою осцилографаматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. В чому переваги перевірки датчиків АБС за допомогою осцилографа.
2. Який вигляд повинна мати осцилограма справного індукційного колісного датчика АБС та датчика Холла?                                                   
151Самодіагностика ABS Тестери системи ABSматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1.  Які переваги надає система  самодіагностики АБС?   
2.  Опишіть процедуру  прочитування кодів несправностей  систем АБС.
3. Як позначаються коди можливих несправностей систем АБС?
152-153ЛПР№17 Оцінка технічного стану  елементів антиблокувальної системиПрактична частина ЛПР №17 виконується в навчальній лабораторії №204ЛПР Оформити звіт до ЛПР№17
154Перевірка датчиків ABSматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Опишіть  перевірку датчика швидкості обертання колеса.  
  2. Опишіть перевірку  ланцюгів датчиків швидкості обертання коліс.
155Узагальнюючий урок по темі 1. Опишіть послідовність дій при перевірці  вхідних клапанів.  
 2. Опишіть послідовність дій при перевірці  електродвигуна  насоса АБС.                                  
 Тема 17. Система курсової стабілізації ESP
156Призначення  та різновиди систем керування  курсової стійкості автомобіляУрок №158 матеріали до уроку1.Яке призначення системи курсової стійкості?  
2. Які існують різновиди систем курсової стійкості?
3.В чому полягає перевага використання системи курсової стійкості? 
157Принцип дії системи ESPУрок №159 матеріали до уроку1.  Опишіть схему  системи курсової стійкості ESP.  
2. Втручанням у яку систему розпочинаються дії системи курсової стійкості при недостатньому повороті?
158Функціональна блок схема системи VDCУрок №160 матеріали до уроку1. Які ви знаєте вхідні  варіаційні  параметри системи VDC? 
2. Опишіть роботу системи VDC за функціональною блок схемою?                  
159Основні компоненти  системи ESPУрок №159 матеріали до уроку1. Перерахуйте основні складові системи курсової стійкості автомобіля.  
160Датчики системи ESPУрок №160 матеріали до уроку1. Які ви запам’ятали датчики системи ESP?
2.  Які існують типи колісних датчиків та в чому їх різниця?
3. Який принцип роботи активних колісних датчиків системи ESP?                   
161Електронний блок керуванняУрок №161 матеріали до уроку1. Яке  призначення електронного блоку  управління системи ESP?
2. З чого складається  електронний блок  управління системи ESP?                    
162Робота системи курсової стійкості при різкій зміні напрямку рухуУрок №162
матеріали до уроку
1. Опишіть роботу системи курсової стійкості автомобіля при різкій зміні напряму руху.
2. Опишіть роботу системи курсової стійкості автомобіля при русі автомобіля по гладкому льоду.                                                                                 
163Датчики бокового ковзанняматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1.  Яка будова датчика бічного прискорення  системи ESP? 
2. Який принцип роботи датчика бічного прискорення системи ESP?                                       
164Датчики повороту рульового колесаматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яка будова датчика Холла повороту рульового колеса?     
2. До чого призведе несправність датчика кута повороту рульового колеса?  
3. Який принцип роботи датчика кута повороту рульового колеса?           
165-166ЛПР№18 Будова і експлуатаційні властивості системи динамічної стабілізації курсової стійкості автомобіляПрактична частина ЛПР №18 виконується в навчальній лабораторії №204ЛПР18 Оформити звіт до ЛПР№18
167Надійність системи та пошук несправностей. Самодіагностування системи ESPматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які ви знаєте вимоги до надійності системи VDC ? 
2. Яке призначення самодіагностика системи ESP.  
3. Опишіть порядок входу в режим самодіагностики системи ESP. 
4. Як прочитати коди несправностей  системи ESP?                                        
168Узагальнюючий урок по теміматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Як відбувається самоперевірка системи ESP?
2. Як проводиться перевірка працездатності датчиків системи ESP?                                        
 Тема 18. Система електронного розподілу гальмівного управління
169Система електронного розподілу гальмівного зусилля EBDматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку 1. Чому була  створена  системи розподілу гальмівних зусиль? 
2. Яке призначення системи розподілу гальмівних зусиль?
 3. Опишіть принцип роботи системи розподілу гальмівних зусиль EBD.             
170Система електронного розподілу гальмівного зусилля EBVматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1 Яке призначення системи розподілу гальмівних зусиль EBV?
2. Опишіть принцип роботи системи розподілу гальмівних зусиль EBV.
3. Які ви запамятали переваги системи електронного розподілу гальмівного зусилля EBV?                                                                                                                                                                                                      
171Система екстреного гальмуванняматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1 Яке призначення системи екстреного гальмування?  
2. Які існують види систем екстреного гальмування?
3. Опишіть принцип роботи системи допомоги при екстреному гальмуванні пневматичного типу.                                                                                                   
Квітень
172Електронний блок керування системи електронного розподілу гальмівного зусилляматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1 Яке призначення електронного блоку керування системи електронного розподілу гальмівного зусилля?
2. Який принцип роботи електронного блоку керування системи електронного розподілу гальмівного зусилля?                                                                                   
173Датчики системи електронного розподілу гальмівного зусилляматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які ви запам’ятали датчики системи електронного розподілу гальмівного зусилля?                                                        
174Електронна гальмівна системаматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Чим відрізняється електронна система гальмування від інших систем?
2. Які ви запам’ятали функції електрогідравлічної системи керування гальмуванням?
3. Які існують режими роботи електрогідравлічної системи керування гальмуванням?                                                                                                                                                                                                              
175Експлуатація та технічне обслуговування системи електронного розподілу гальмівного зусилляматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які ви знаєте правила експлуатації електронної системи керування системою розподілу гальмівного зусилля? 
2. Опишіть процес калібрування датчика рискання діагностичним сканером.   
176Самодіагностика системи електронного розподілу гальмівного зусилляматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Як проводиться обслуговування та перевірка датчиків швидкості WSS системи розподілу гальмівного зусилля?
2. Опишіть процес перемикання в сервісний режим системи розподілу гальмівного зусилля.                                                                                                     
177-178ЛПР№19  Стендові випробування робочої гальмівної системи з автоматичний регулятор гальмівних сил.Практична частина ЛПР №19 виконується в навчальній лабораторії №204ЛПР Оформити звіт до ЛПР№19
179Перевірка компонентів системи електронного розподілу гальмівного зусилляматеріали до уроку опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які ви запамятали переваги і недоліки EBD?
2. Як провести перевірку  електронного блоку керування системи електронного розподілу гальмівного зусилля?                                                                                                                                                                                                                    
180Підсумковий урокВиконати тестові завдання  тест