Соціологія

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

Денна форма навчання, групи АД1а, БМ1а. Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Решетило Н.М. lorddmoty@gmail.com

Заочна форма навчання, групи АД1аз, Бм1аз. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Друщенко С.В. sv593725@gmail.com

Підручник. 1. В.Городяненка. Соціологія.

  2. В. Піча.  Соціологія

Тема 1. Загальне поняття соціології, її об’єкт, предмет. Структура соціологічної науки

https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/246433/mod_resource/content/2/%D0%9B.%201.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%8F%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0.pdf

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 2. Початок теоретичної соціології як окремої науки (перша половина ХIХ ст.)

https://ipt.nmu.org.ua/ua/library/soc/emergence-and-development-of-sociology-as-a-science.pdf

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 3. Соціологічна думка на зламі ХIХ—ХХ століть. Соціологічна  концепція Е. Дюркгейма.

https://pidru4niki.com/20080215/sotsiologiya/rozvitok_sotsiologiyi_naprikintsi_xix_pochatku

Домашнє завдання: скласти конспект               

Тема 4. Витоки соціологічних ідей з прадавніх часів до середини 19 ст.

http://politics.ellib.org.ua/pages-1043.html

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 5. Розвиток української соціологічної думки наприкінці 19 та у 20 столітті. Соціологічні погляди М. Драгоманова

http://politics.ellib.org.ua/pages-1043.html

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 6 Семінар. Розвиток соціологічної думки в країнах Західної Європи, США та в Україні

(виконати та надіслати на перевірку)

(ім‘я файлу: Тест_ Розвиток соціологічної думки_ номер групи_прізвище)

https://docs.google.com/document/d/1vHlwUOPe17QiOjH8q6FhmrMrAOc-iZF15m6NstxJYhw/edit?usp=sharing

https://forms.gle/28hd1AZvRsKAtyYb7 (гугл форма)

Тема 7. Соціологічне дослідження та його основні компоненти. Види та типи соціологічних досліджень

https://sites.google.com/site/leschukvasyl/sociologicne-doslidzenna

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 8. Програма соціологічного дослідження, основні етапи її розробки

http://www.info-library.com.ua/books-text-8343.html

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 9. Суспільство як система. Структурні елементи суспільної системи

http://politics.ellib.org.ua/pages-1045.html

http://nkkep.com/wp-content/uploads/2020/10/P-11-GO-Kov.pdf

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 10. Соціальні групи та їх типи

https://pidru4niki.com/18340719/sotsiologiya/sotsialni_grupi

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 11Семінар: Суспільство як соціальна система

(виконати та надіслати на перевірку)

(ім‘я файлу: Тест_ Суспільство як соціальна система_ номер групи_прізвище)

https://docs.google.com/document/d/1BIPJXmCVSzo0Uc0ruNoet8aaVRNeCG9zW3P654xCh9E/edit?usp=sharing

https://forms.gle/ddVLMqWq8CW2vEZb8 (гугл форма)

Тема 12. Людина і суспільство. Соціальна природа людини. Структурні елементи особистості. Типи особистості

http://nkkep.com/wp-content/uploads/2020/11/P-4142-Sots-26.11.pdf

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 13. Соціалізація: сутність поняття, механізми. Фази соціалізації

http://nkkep.com/wp-content/uploads/2020/10/GRS11-GO-P12-GO.pdf

Тема 14. Семінар. Особистість у системі соціальних зв’язків

(виконати та надіслати на перевірку)

(ім‘я файлу: Тест_ Особистість у системі соціальних зв’язків_ номер групи_прізвище)

https://docs.google.com/document/d/1rLiTxgCNCKv6g_j-xUeLQTZjYmqOjntxeCO55y-x01Q/edit?usp=sharing

https://forms.gle/q2NTdcCPuPC78oju7 (гугл форма)

Тема 15. Культура та її сутність. Основні елементи культури

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 16. Культура як механізм регулювання поведінки 

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 17.Семінар.  Соціологія культури

(виконати та надіслати на перевірку)

(ім‘я файлу: Тест_ Соціологія культури_ номер групи_прізвище)

https://docs.google.com/document/d/1pEpGPMb4RebMJJ7HcsG-YLd2myEvE81yBe9jOUKUmoc/edit?usp=sharing

https://forms.gle/gHx7Rymv3xo1ghap6 (гугл форма)

Тема 18. Предмет соціології політики.

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/563/1/book.PDF  (тема 7)

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 19. Поняття громадської думки. Об’єкт, суб’єкт, функції громадської думки

https://pidru4niki.com/15070412/sotsiologiya/sotsiologiya_gromadskoyi_dumki

https://sites.google.com/site/leschukvasyl/sociologia-gromadskoie-dumki

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 20. Об’єкт і завдання, система категорій та методів економічної соціології

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/563/1/book.PDF  (тема 8)

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 21. Соціологічна сутність праці. Праця як базовий соціальний процес, її функції.

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/563/1/book.PDF  (тема 9)

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 22.  Семінар. Соціологічна суть керівництва. Методи і стиль керівництва

https://pidru4niki.com/16790422/sotsiologiya/sotsiologiya_upravlinnya

(виконати та надіслати на перевірку)

(ім‘я файлу: Тест_ Соціологія праці й управління_ номер групи_прізвище)

https://docs.google.com/document/d/1ncYj1Y-wE_wi3igzcyIXubZlMN-uUjw19TzZLy7S14c/edit?usp=sharing

https://forms.gle/eY4bJ7hRiSA2zVcbA (гугл форма)

Тема 23. Конфлікт як складний соціальний феномен. Зміст та структура конфліктів. Основні функції конфлікту

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/563/1/book.PDF  (тема 12)

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 24. Особливості соціологічного вивчення релігії.

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/563/1/book.PDF  (тема 10)

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 25. Роль молоді в системі суспільних відносин

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/563/1/book.PDF (тема 11)

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 26. Семінар. Проблеми соціальної адаптації молоді в умовах трансформації українського суспільства

(виконати та надіслати на перевірку)

(ім‘я файлу: Тест_ Соціологія молоді_ номер групи_прізвище)

https://docs.google.com/document/d/1JNHtQV6eM5BLWQgssc6MD-oRUzlseEWuWPrtwLho_kI/edit?usp=sharing

https://forms.gle/FhKpLagiuk83JakMA (гугл флрма)

Тема 27. Соціологія освіти, її мета, об’єкт, предмет, завдання

https://buklib.net/books/25330/

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 28. Сім’я як соціальний інститут

https://naurok.com.ua/lekciya-cociologiya-sim-ta-shlyubu-156335.html

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/563/1/book.PDF (тема 11)

http://politics.ellib.org.ua/pages-12207.html

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 29. Основні типи сімей. Соціальні функції сім’ї

https://naurok.com.ua/lekciya-cociologiya-sim-ta-shlyubu-156335.html

https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/246484/mod_resource/content/2/%D0%9B%206.%20%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%8F.pdf

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 30. Залік (виконати та надіслати на перевірку)

(ім‘я файлу: Соціологія_Залік_ номер групи_прізвище)

https://docs.google.com/document/d/16UNzOtdD2aWK8O0BCHim7Unh9UjB5qmm_NSTrxmdmwQ/edit?usp=sharing

https://forms.gle/NPwAV2Bdh2QRmEQUA (гугл форма)

заочна

групи  АД1аз, БМ1аз 

Теми для опрацювання:

1. Соціологія як наука.

2. Історія становлення соціології в країнах Західної Європи, США, Україні.

3. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації.

4. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура.

5. Особистість у системі соціальних зв’язків.

6. Соціологія культури, політики, релігії.

7. Економічна соціологія, соціологія праці та управління.

8. Соціологія конфлікту.

Рекомендована література

  1. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях.
  1. Головаха Є.І. Стратегія соціально-політичного розвитку України.
  2. Дворецька Г.В. Соціологія.
  3. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології: від античності до початку ХХ ст.
  4. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч. посіб.
  5. 6. Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С.О. Макєєва.
  6. Соціологія: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Брегеда А.Ю., Бовтрук А.П., Дворецька Г.В. та ін.
  7. Cоціологія: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. Городяненка.
  8. Соціологічна думка України: Навч. посібник / М.В. Захарченко, В.Ф.Бурлачук та ін.
  9. Соціологія: Курс лекцій / За ред. В.М. Пічі.

Інтернет-ресурси:

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-67.html

https://shron1.chtyvo.org.ua/Chernysh_Nataliia/Sotsiolohiia_Kurs_lektsii.pdf?

https://textbooks.net.ua/content/category/40/91/46/

http://uchebniks.com/book/210-sociologiya-navchalij-posibnik-volovich-vi.html

http://uchebniks.com/book/131-sociologiya-navchalnij-posibnik-kuzmenko-t-m.html

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6GLcTClNDwf1IBjgAILbPOKb7CHMWgdozm_rKA0YlJ59vJw/viewform кр

Вимоги для виконання індивідуальних робіт з соціології (роботи мають бути виконані об‘ємом –  3-5 листків А4 друкованого тексту, + титульна сторінка)

Індивідуальні роботи та підсумковий тест присилати на emailsv593725@gmail.com (викладач історії Друщенко Світлана Валеріївна)

АД1азБМ1аз
№п/пІндивідуальний номер студента№ завдання №п/пІндивідуальний номер студента№ завдання
1161111861
2162221872
3163431883
4164541894
5165351905
6166661916
7167771927
8168881938
9169991949
101019510
111119611
121219712
131319813
141419914
151520015
1616
1717
1818
1919
2020
21
22

 Завдання для індивідуальних робіт по варіантах (№ варіанту відповідає № завдання) (натисніть тут)

Підсумковий тест (дифзалік)

Посилання на Google Forms:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSesNZB0NVTfCRY-BEziqp7ECvDFA9UPsEFiZX-09wSkzxlw/viewform