Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (спеціалізація: на автомобільному транспорті)

З розряд, термін навчання — 4 місяці

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

         1.   Професія: 7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

         Спеціалізація: Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті

         2.   Кваліфікація: слюсар-електрик з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті 3-го розряду

         3. Кваліфікаційні вимоги

         Повинен знати: будову і принципи роботи приладів (агрегатів), технологічні параметри електроустаткування автомобілів різних видів; основні види дефектів на деталях та причини їх виникнення; види та способи діагностування; правила проведення технічного обслуговування; будову універсальних та спеціальних пристосувань, монтажного інструменту та контрольно-вимірювальних інструментів, що використовуються.

         Повинен уміти: робити монтаж-демонтаж приладів з автомобіля. Розбирати прилади (агрегати) електроустаткування (середньої складності) автомобілів на окремі складові одиниці. Здійснювати  дефектування деталей, замінювати дрібні зіпсовані деталі (втулки, підшипники втулок, контакти, додаткові опори, обмотки, радіодеталі напругою до 12 В) на мотоциклах та автомобілях, проводити технічне обслуговування та догляд за агрегатами та приладами електроустаткування автомобілів різних видів; діагностувати, відновлювати пошкоджені ізоляції з’єднань дротів; виконувати паяння контактів.

Робочий навчальний план

з/п  Навчальні предметиКількість годин
1.Загальнопрофесійна підготовка34
1.1.Основи правових знань6
1.2.Основи  галузевої економіки і підприємництва6
1.3.Інформаційні технології12
1.4.Резерв часу10
2.Професійно-теоретична підготовка216
2.1.Спеціальна технологія будови електроустаткування автомобіля62
2.2.Спеціальна технологія технічного обслуговування та ремонту електроустаткування автомобіля78
2.3.Електроматеріалознавство10
2.4.Електротехніка з основами промислової електроніки30
2.5.Охорона праці12
2.6.Технічне креслення24
3.Професійно-практична підготовка409
3.1.Виробниче навчання в навчальній майстерні276
3.2.Виробнича практика на підприємстві133
4.Консультації30
5.Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)6
6.Загальний обсяг навчального часу (без п.4)665

Робоча навчальна програма з виробничого навчання

Професія:      7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

Спеціалізація: слюсар-електрик з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті

Кваліфікація: cлюсар-електрик з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті 3-го розряду

з/пТемаКількість годин:
 І. Виробниче навчання в навчальних майстернях 
1.Вступ. Безпека праці при виконанні розбирально-складальних робіт6
2.Технічне обслуговування автомобілів90
3.Розбирально-складальні роботи78
4.Візуальна діагностика42
5.Дефектування60
 Всього годин:276
 ІІ. Виробнича практика на підприємстві
1.Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, і пожежної безпеки на підприємстві7
2.Самостійне виконання робіт слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті 3-го розряду Кваліфікаційна пробна робота126
 Всього годин:133
 Разом:409

4 розряд , термін навчання — 3,5 місяці

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

       1.  Професія: 7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

       Спеціалізація: Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті

       2.  Кваліфікація: слюсар-електрик з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті 4-го розряду

       3. Кваліфікаційні вимоги

       Повинен знати: будову, принципи роботи, види, типи, технічні та технологічні параметри,  будову основних вузлів та деталей приладів (агрегатів) електроустаткування напругою до 24 В бензинових, дизельних та газобалонних автомобілів. Будову і призначення універсальних і спеціальних пристосувань, контрольно-вимірювальних та діагностичних інструментів та приладів, технічні умови на випробування приладів (агрегатів) на контрольних приладах і стендах.

       Повинен уміти: розбирати прилади (агрегати) електроустаткування (високої складності). Діагностувати та ремонтувати схеми зовнішнього та внутрішнього освітлення автомобілів, систем опалення і звукової сигналізації; проводити загальну діагностику агрегатів та приладів електроустаткування напругою до 24 В. Замінювати дрібні зіпсовані деталі (втулки, підшипники), зачищати та відновлювати колектори (кілець) напругою до 24 В, відновлювати ізоляцію між пластинами, відновлювати пошкоджені дроти котушок, паяти наконечники; збирати прилади (агрегати) із дотриманням технічних та технологічних вимог. Регулювати та випробувати їх на контрольних приладах та стендах; виконувати свердління та розгортку отворів.

Робочий навчальний план

з/п  Навчальні предметиКількість годин
1.Загальнопрофесійна підготовка36
1.1.Основи правових знань6
1.2.Основи галузевої економіки і підприємництва8
1.3.Інформаційні технології12
1.4. Резерв часу10
2.Професійно-теоретична підготовка182
2.1.Спеціальна технологія будови електроустаткування автомобіля58
2.2.Спеціальна технологія технічного обслуговування та ремонту електроустаткування автомобіля62
2.3.Електроматеріалознавство10
2.4.Електротехніка з основами промислової електроніки30
2.5.Охорона праці12
2.6.Технічне креслення10
3.Професійно-практична підготовка259
3.1.Виробниче навчання в навчальній майстерні126
3.2.Виробнича практика на підприємстві133
4.Консультації30
5.Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)6
6.Загальний обсяг навчального часу (без п.4)483

Робоча навчальна програма з виробничого навчання

Професія:      7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

Спеціалізація: слюсар-електрик з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті

Кваліфікація: cлюсар-електрик з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті 4-го розряду

№ з/пТемаКількість годин
 I. Виробниче навчання в навчальних майстернях 
1.Вступне заняття. Інструктаж з безпеки праці при виконанні робіт6
2.Ремонтні роботи, регулювальні і діагностичні роботи120
 Всього годин:126
 II. Виробнича практика на підприємстві 
1.Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, і пожежної безпеки на підприємстві7
2.Самостійне виконання робіт слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті 4-го розряду Кваліфікаційна пробна робота126
 Всього годин:133
Разом259