Охорона праці

Опрацювати матеріали до урокі та виконати завдання.

денна форма навчання, групи АД2б, Бм2а. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Клименко А.А.  allaklimenko2018.ua@gmail.com

заочна форма навчання, групи АД3аз, Бм3аз. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Лопоцюк Л.А. Lilia_Anatolievna@ukr.net

Екзамен

денна для виконання екзамену перейти за посиланням тут

група АД2а 00.12.2022 року Початок: 00.00, завершення виконання: 00.00

група БМ2а 00.12.2022 року Початок: 00.00, завершення виконання: 00.00

заочна для виконання еказамену перейти за посиланням тут

групи АД3аз, БМ3аз 00.01.2023 року Початок: 10.00, завершення виконання: 11.00

денна

Підручник: Л.Е. Винокурова, М.В. Васильчук, М.В. Гаман. Основи охорони праці  

http://inl.org.ua/books/0055.htm

http://opcb.kpi.ua/wp-content/uploads/2012/01/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96.pdf

https://works.doklad.ru/view/dBLI-aQNXvk.html

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/13096/1/Korets%20M%20osnovi%20oxoroni%20prazi%20modul%202.pdf

 Абільтарова Е.Н., Корець М.С., Яшанов С.М. «Основи охорони праці», частина 2.

групи АД2а, БМ2а

Тема 1: Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та технологічних процесів.

Опрацювати: п.5.1, ст.21-25.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 1та 2, ст.82.

Тема 2: Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском.

Опрацювати: п.5.2, ст.26-39.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 3, ст.82.

Тема 3: Безпека при експлуатації балонів.

Опрацювати: п.5.3, ст.39-47.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 7, ст.82.

Тема 4: Безпека при експлуатації котельних та компресорних установок.

Опрацювати: п.5.4, 5.5, ст.48-56.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 4 та 5, ст.82.

Тема 5: Безпека при експлуатації трубопроводів.

Опрацювати: п.5.6, ст.56-60.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 6, ст.82.

Тема 6: Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах.

Опрацювати: п.5.7, ст.60-64.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 8, ст.82.

Тема 7: Безпека вантажопідіймального обладнання.

Опрацювати: п.5.8, ст.65-73.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 9, ст.82.

Тема 8: Безпека внутрішньозаводського та внутрішньоцехового транспорту.

Опрацювати: п.5.9, 5.10, ст.74-81, глосарій на ст.82-86.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 10 та 11, ст.82.

Тема 9: Лабораторно-практична робота №1 «Кольори безпеки та знаки безпеки праці».

Опрацювати: порядок виконання роботи та її теоретичну частину, ст.89-115.

Домашнє завдання: виконати лабораторно-практичну роботу №1 відповідно до вказівок, варіант обрати згідно номеру в списку групи.

Тема 10: Електротравматизм та  дія електричного струму на організм людини.

Опрацювати:п.6.1, ст.116-123 .

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 1-3, ст.190.

Тема 11:Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.

Опрацювати: п.6.2, ст.123-130.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 4, ст.190.

Тема 12: Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

Опрацювати: п.6.3, ст.131-132.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 5, ст.190.

Тема 13: Умови ураження людини небезпечним струмом. Система засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок.

Опрацювати: п.6.4, 6.5, ст.132-143.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 6-9, ст.190-191.

Тема 14: Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок. Система електрозахисних засобів.

Опрацювати: п.6.6, 6.7, ст.143-169.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 10 та 11, ст.191.

Тема 15: Організація безпечної експлуатації електроустановок.

Опрацювати: п.6.8, ст.170-178.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 12-14, ст.191.

Тема 16: Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Опрацювати: п.6.9, ст.178-190, глосарій на ст.191-194.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 15, ст.191.

Тема 17: Основні поняття та значення пожежної безпеки.

Опрацювати: п.7.1, ст.198-199.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 1, ст.229.

Тема 18: Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами.

Опрацювати: п.7.2, ст.199-202.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 3, ст.229.

Тема 19: Основні причини пожеж.

Опрацювати: п.7.3, ст.202-203.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 2, ст.229.

Тема 20: Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин.

Опрацювати: п.7.4, ст.204-219.

Домашнє завдання: письмово відповісти на питання 4-10, ст.229.

Тема 21: Пожежовибухонебезпечність об’єкта.

Опрацювати: п.7.5, ст.220-229, глосарій на ст.230-234.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 11-14, ст.229.

Тема 22: Загальні поняття з пожежної безпеки.

Опрацювати: п.8.1, ст.237-239.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 23: Система попередження пожеж. Система пожежного захисту.

Опрацювати: п.8.2, 8.3, ст.239-247.

Домашнє завдання: письмово відповісти на питання 1-5, ст.323.

Тема 24: Попередження розповсюдження пожежі.

Опрацювати: п.8.4, ст.247-257.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 6-8, ст.323.

Тема 25: Забезпечення безпечної евакуації людей.

Опрацювати: п.8.5, ст.256-264.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 15,ст.323.

Тема 26: Пожежна сигналізація, оповіщення та зв’язок.

Опрацювати: п.8.5, ст.264-273.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 9, ст.323.

Тема 27: Способи та засоби гасіння пожеж.

Опрацювати: п.8.7, ст.273-307.

Домашнє завдання: письмово відповісти на питання 10-14, ст.323.

Тема 28: Система організаційно-технічних заходів.

Опрацювати: п.8.8, ст.307-323.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 16, ст.323.

Тема 29: Лабораторно-практична робота №2 «Первинні засоби пожежогасіння»

Опрацювати: порядок виконання роботи та її теоретичну частину, ст.332-360.

Домашнє завдання: виконати лабораторно-практичну роботу №2 відповідно до вказівок, варіант обрати згідно номеру в списку групи.

заочна

групи АД3аз, БМ3аз

Підручник: Л.Е. Винокурова, М.В. Васильчук, М.В. Гаман. Основи охорони праці  

http://inl.org.ua/books/0055.htm

http://opcb.kpi.ua/wp-content/uploads/2012/01/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96.pdf

https://works.doklad.ru/view/dBLI-aQNXvk.html

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/13096/1/Korets%20M%20osnovi%20oxoroni%20prazi%20modul%202.pdf

Абільтарова Е.Н., Корець М.С., Яшанов С.М. «Основи охорони праці», частина 2.

Теми для опрацювання

 1. Законодавча і нормативна база охорони праці в Україні.

Підручник: Л.Е. Винокурова, М.В. Васильчук, М.В. Гаман. Основи охорони праці, стор. 12-40

 1. Розслідування та облік нещасних випадків , професійних захворювань і аварій на виробництві.

Підручник: Л.Е. Винокурова, М.В. Васильчук, М.В. Гаман. Основи охорони праці, стор. 48-65

 1. Вплив на організм людини.

Підручник: Л.Е. Винокурова, М.В. Васильчук, М.В. Гаман. Основи охорони праці, стор.160-162

 1. Виробничий пил. Виробничі отрути. Класифікація.

Підручник: Л.Е. Винокурова, М.В. Васильчук, М.В. Гаман. Основи охорони праці, стор.171-176

 1. Класифікація виробничого шуму. Вплив шуму на організм людини.

Підручник: Л.Е. Винокурова, М.В. Васильчук, М.В. Гаман. Основи охорони праці, стор.162-163

 1. Особливості дії електричного струму на організм людини. Методи захисту в електроустановках.

Підручник: Л.Е. Винокурова, М.В. Васильчук, М.В. Гаман. Основи охорони праці, стор.128-156

 1. Методи оцінки параметрів повітря робочої зони виробничого приміщення.
 2. Дослідження загазованості повітря робочої зони.
 3. Дослідження шуму та акустичної ефективності засобів звукоізоляції.
 4. Дослідження опору захисного заземлення та ізоляції струмоведучих частин електричних установок.

Завдання

для виконання контрольної роботи з охорони праці  

(роботи мають бути виконанні об’ємом – до 3-5 аркушів у клітинку в зошиті, або 2-3 сторінки друковані А4).

(номер варіанту відповідає номеру за списком у журналі)

№ варІндивідуальний номер студента№ завданнь для варіанту контрольної роботи
11, 10
22, 12
33, 13
44, 14
55, 15
66, 16
77, 17
88, 18
99, 19
1011, 20
1121, 31
1222, 32
1323, 33
1424, 34
1525, 35
1626, 36
1727, 37
1828, 38
1929, 39

 Завдання

 1. Які ви знаєте основні законодавчі акти з охорони праці.
 2. Хто такий роботодавець.
 3. Визначте види відповідальності, що існують за порушення законодавства про охорону праці.
 4. Які права на охорону праці має працівник під час роботи на підприємстві.
 5. Який Закон України, що гарантує належні, безпечні та здорові умови праці.
 6. Назвіть основні причини травмування на виробництві.
 7. Нещасні випадки – це …
 8. Основні заходи запобігання травматизму на виробництві.
 9. Що називається професійним захворюванням.
 10. Як законодавство охороняє працю жінок і підлітків.
 11. Розкажіть про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.
 12. Які основні групи шкідливих речовин ви знаєте та який їх вплив на організм людини
 13. Шум – це …
 14. Як впливає шум на людину, які існують засоби захисту проти його дії.
 15. Основні заходи захисту працівників від дії промислових газів, пилу.
 16. Який вплив електричного струму на організм людини.
 17. Основні випадки ураження струмом.
 18. Які використовують технічні засоби для забезпечення електробезпеки .
 19. До якого виду відповідальності притягнуто працівника, якщо йому оголошено догану.
 20. Захисне заземлення – це …
 21. Що забезпечує захисне заземлення або занулення.
 22. Розкажіть про умови колективного договору.
 23. Назвіть, які права має працівник на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
 24. Що зобов’язана зробити комісія з розслідування протягом трьох діб.
 25. Назвіть види шкідливих факторів.
 26. Поясніть терміни «виробнича санітарія», «гігієна праці».
 27. Назвіть організаційні та технічні заходи.
 28. Що таке електричні травми.
 29. Що таке електричний удар.
 30. Назвіть види електричних ударів.
 31. Які безпечні методи звільнення потерпілого від дії електроструму.
 32. Основні вимоги, яким має відповідати обладнання захисного відімкнення.
 33. Що застосовується , щоб запобігти попаданню людини під напругу.
 34. Характерні види місцевих електротравм.
 35. Наряд-допуск – це
 36. Для чого застосовують малу напругу.
 37. Назвіть санітарно-гігієнічні та організаційні причини нещасних випадків.
 38. Що таке виробничий травматизм.
 39. Що таке виробнича травма.
 40. На основі чого укладається колективний договір.