Охорона праці

Опрацювати метеріал уроків та виконати завдання.
група 31,41,Т22. Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Клименко А.А. allaklimenko2018.ua@gmail.com
група 10,11,12,13,14,Т1,Т2 Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Попроцька О.Д. olga.p.65@ukr.net

групи 10,11,12,13,14,Т1,Т2

Підручник. Основи охорони праці. Вінокурова Л.Е.

(перейти за посиланням тут)

Тема 1 : Зміст та завдання «Охорони праці». Соціально-економічне значення.

Опрацюватип.1.2 стор.5

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 2 : Основні законодавчі акти з охорони праці

Опрацюватип.1.5 стор.9

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 3 : Основні положення кодексу законів про працю.

Опрацюватип.1.6 стор.17

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 4 : Інструктування з безпеки праці

Опрацюватип.1.14 стор.24

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 5 : Виробничі травми та їх аналіз

Опрацюватип.1.15 стор.28

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

 Тема 6  : Причини нещасних випадків на виробництві

Опрацюватип.1.16 стор.29

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 7 : Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві

Опрацюватип.1.20 стор.34

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 8 : Загальні питання безпеки праці. Небезпечні зони

Опрацюватип.2.1 стор.38

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 9 : Засоби захисту від небезпечних шкідливих виробничих факторів

Опрацюватип.2.7 стор.47

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 10 : Засоби індивідуального захисту

Опрацюватип.2.7 стор.47

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 11 : Техніка безпеки для спеціалістів

Опрацюватип.2.12 стор.57

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 12 : Прилади контролю безпечних умов праці

Опрацюватип.2.12 стор.58

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 13 : Правила попередження організаційних та психофізіологічних нещасних випадків

Опрацюватип.2.8 стор.52

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 14 : Правила попередження санітарно-гігієнічних та технічних нещасних випадків

Опрацюватип.2.8 стор.54

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 15 : Характерні причини виникнення пожежі

Опрацюватип.3.1 стор.60

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 16 : Первинні засоби пожежогасіння. Горіння речовин і способи його припинення

Опрацюватип.3.8 стор.68

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 17 : Організація пожежної охорони в галузі

Опрацюватип.3.11стор.74

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 18 : Електрика: промислова, статична, атмосферна. Ураження струмом

Опрацюватип.4.1стор.76

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 19 : Електричні травми, їх види. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електричним струмом

Опрацюватип.4.2 стор.78

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 20 : Засоби захисту в електроустановках

Опрацюватип.4.10 стор.94

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 21 : Виробнича санітарія, система організаційних, гігієнічних, санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори

Опрацюватип.5.1 стор.102

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 22 : Фізіологія праці

Опрацюватип.5.4 стор.112

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 23 : Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря

Опрацюватип.5.6 стор.115

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 24 : Освітлення. Санітарно-побутове забезпечення працюючих. Медичні огляди

Опрацюватип.5.8-5.11 стор.119-122

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 25 : Основи анатомії людини. Послідовність, принцип і засоби надання першої допомоги

Опрацюватип.6.2 стор.124

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 26 : Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування

Опрацюватип.6.3 стор.128

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 27 : Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах; точки для зупинення кровотечі. Припинення кровотечі. Перша допомога при переломах

Опрацюватип.6.4 стор.129

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 28 : Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу

Опрацюватип.6.5 стор.136

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 29 : Надання першої допомоги при знепритомнінні, шоці, тепловому, сонячному ударі, опіку, обмороженні, при отруєнні. Перші ознаки отруєння

Опрацюватип.6.6 стор.140

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

Тема 30 : Ураження електричним струмом. Оживлення. Штучне дихання. Непрямий масаж серця. Транспортування потерпілого

Опрацюватип.6.7-6.9 стор.144-150

Домашнє завдання: дати відповіді на питання і скласти конспект

групи 31,Т22
Підручник: Л.Е. Винокурова, М.В. Васильчук, М.В. Гаман. Основи охорони праці  
http://spb.in.ua/images/Dowloading/vinokurova%20osnova%20ohoroni%20praci.pdf
Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. «Основи охорони праці».

Тема 1: Управління охороною праці.

Опрацювати: п.2.1, ст.43.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 2: Служба охорони праці підприємства.

Опрацювати: п.2.2, ст.43-47.

Домашнє завдання: письмово відповісти на контрольні запитання 1-4, ст.51.

Тема 3: Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини.

Опрацювати: п.7.1, ст.107-109.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на контрольне запитання 5, ст.113.

Тема 4: Значення адаптації в трудовому процесі.

Опрацювати: п.7.2, ст.109-112.

Домашнє завдання: письмово відповісти на контрольні запитання 6 та 7, ст.113.

Тема 5: Показники тяжкості та напруженості трудового процесу.

Опрацювати: п.7.3, ст.112-113.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 6: Характеристика небезпечних психофізіологічних та шкідливих виробничих чинників.

Опрацювати: п.8.1, ст.114-115.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на контрольне запитання 1, ст.122.

Тема 7: Вплив втоми на безпеку праці.

Опрацювати: п.8.2, ст.115-118.

Домашнє завдання: письмово відповісти на контрольні запитання 2-4, ст.122.

Тема 8: Вплив стресу на безпеку праці.

Опрацювати: п.8.3, ст.118-122.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на контрольні запитання 5 та 6, ст.122.

Тема 9: Мотивація безпеки праці.

Опрацювати: п.9.1, ст.124-125.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 10: Організація безпечної поведінки працівника в процесі праці.

Опрацювати: п.9.2, ст.125-130.

Домашнє завдання: письмово відповісти на контрольні запитання 3-7, ст.133.

Тема 11: Роль трудового колективу в створенні безпечних умов праці.

Опрацювати: п.9.3, ст.130-133.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати тест №1.

 Підручник: Кропівний В.М. «Охорона праці при виконанні ремонтних робіт».

Тема 12: Загальні вимоги техніки безпеки і виробничої санітарії.

Опрацювати: п.10.1, ст.349-354.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 13: Техніка безпеки при виконанні ремонтних і відновлювальних робіт при діагностуванні.

Опрацювати: п.10.2.1, ст.354-359.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 14: Очищення і миття.

Опрацювати: п.10.2.2, ст.359-360.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 15: Розбирально-складальні роботи.

Опрацювати: п.10.2.3, ст.360-363.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 16: Обкатування і випробування.

Опрацювати: п.10.2.4, ст.363.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 17: Фарбувальні роботи.

Опрацювати: п.10.2.5, ст.364.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 18: Слюсарні роботи.

Опрацювати: п.10.2.6, ст.364-365.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 19: Загальні вимоги техніки безпеки при роботі на металорізних верстатах.

Опрацювати: п.10.2.7, ст.365-367.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 20: Виконання електрогазозварювальних робіт.

Опрацювати: п.10.2.8, ст.367-368.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 21: При виконанні ковальських, термічних і паяльних робіт.

Опрацювати: п.10.2.10, 10.2.11, ст.369-371.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 22: Заходи безпеки при відновленні деталей полімерними матеріалами.

Опрацювати: п.10.2.12, ст.371.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 23: При виконанні електролітичних робіт.

Опрацювати: п.10.2.13, ст.372.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 24: При обслуговуванні акумуляторних батарей.

Опрацювати: п.10.2.14, ст.372.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 25: При вулканізації шин і камер та при виконанні вантажно-підйомних робіт.

Опрацювати: п.10.2.15, 10.2.16, ст.373-374.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 26: Електробезпека при виконанні ремонтних робіт.

Опрацювати: п.10.3, ст.374-376.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 27: Пожежна безпека.

Опрацювати: п.10.4, ст.376-379.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 28: Медична допомога.

Опрацювати: п.10.5, ст.379-380.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 29: Захист навколишнього середовища.

Опрацювати: п.10.6, ст.380-382.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати тест №2.