Основи філософських знань

Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання.

Денна форма навчання, групи АД1а, Бм1а. Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Решетило Н.М. lorddmoty@gmail.com

Заочна форма навчання, групи АД1аз, БМ1аз. Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Друщенко С.В. sv593725@gmail.com

Підручник.В. Огнєв’юк, І. Утюж. Філософія, 10 клас 

Тема 1. Поняття філософії, її значення в системі вищої освіти   

Опрацювати ст.. 6-10

Домашнє завдання: ст.. 10, № 2,5

Тема 2. Основні питання, методи і функції філософії

https://studfile.net/preview/5704676/page:4/

Домашнє завдання: в чому полягає основне питання філософії?

Тема 3. Історія філософії як науки та принципи ї періодизації 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97

Домашнє завдання: виписати періоди розвитку філософії

Тема 4. Історичні типи філософії    

Опрацювати  ст.. 18 — 90

Домашнє завдання: ст.. 33, № 6;  ст.. 43, № 3;   ст.. 53, № 5   основні положення філософії  Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена, Піфагора, Геракліта, Зенона, Праменіда, Демокріта, Сократа, Платона, епікурейців, кініків, стоїків    (наприклад, Піфагор вважав, що «Все є число»)

Тема 5. Загальна характеристика філософії середньовіччя, основні етапи її розвитку   

Опрацювати ст.. 92 – 106

Домашнє завдання: ст.. 99, № 1, 2, 6;  ст.. 106, № 1

Тема 6. Загальна характеристика та світоглядні основи епохи Відродження    Опрацювати ст.. 108 – 114

Домашнє завдання: ст.. 114, № 2, 3

Тема 7Філософія стародавнього світу, середньовіччя та Відродження

Виконати тест 1 https://forms.gle/51hs9s596b5WochV6

Тема 8Історичні передумови появи філософії Нового часу та її загальна спрямованість

 Опрацювати  ст.. 116 – 138

Домашнє завдання:  ст.. 119, № 2,4;  ст.. 125, № 3;  ст.. 137, № 1,2

Тема 9Загальна характеристика епохи і необхідність розробки класичної німецької філософії 

Опрацювати  ст.. 140-145

Домашнє завдання: представники німецької класичної філософії

Тема 10Теорія пізнання та етичні погляди І. Канта  

Опрацювати ст.. 140 – 145 

Домашнє завдання: ст.. 145, № 2,3

Тема 11Об’єктивний ідеалізм Гегеля. Діалектика та принцип історизму. Суперечність між методом і системою 

Опрацювати  ст.. 146 – 152

Домашнє завдання: характеристика діалектики Гегеля

Тема 12Антропологічний  матеріалізм та психологічний аналіз сутності релігії Л. Фейєрбаха 

Опрацювати ст.. 153-157

Домашнє завдання: ст.. 157, № 1,2,3

Тема 13Особливості формування філософської думки в культурі Київської Русі 

Опрацюватист.. 192 – 197

Домашнє завдання: ст.. 197, № 4

Тема 14. «Філософія серця» Г. Сковороди. Проблема людини та нації в творчості Кирило-Мефодіївського товариства. Філософські погляди Т. Шевченка    

Опрацювати  ст.. 198 – 205

Домашнє завдання: ст. 205, № 3

Тема 15. Історія філософії України

Опрацювати ст.. 191-223

Домашнє завдання: ст.. 205, № 3; ст..215, № 1; ст..223, №1

 Виконати тест 2 https://forms.gle/w4RjYVT4F3GvDkgz5

Тема 16.        Загальна оцінка і відмінні риси сучасної філософії, етапи її становлення

Домашнє завдання: законспектувати етапи становлення сучасної філософії та її напрями

Тема 17. Проблема систематизації основних галузей філософії

Домашнє завдання: заповнити таблицю

Галузь філософіїПредмет осмисленняФункціяАспект рефлексії світогляду
ОнтологіяСвітОнтологічнаЯк можлива людина з її свідомістю у цьому світі? Яким має бути світ?
    

Тема 18. Проблема структурування філософії

Домашнє завдання: законспектувати схему –   Структура сучасної філософії за посиланням: http://www.info-library.com.ua/books-text-140.

Тема 19. Проблема єдності світу

https://studfile.net/preview/5563457/page:2/

https://scicenter.online/osnovyi-filosofii-scicenter/problema-ednosti-bagatovimirnosti-168568.html

Домашнє завдання: законспектувати поняття «онтологія», «буття»; зробити висновок щодо єдності світу

Тема 20. Свідомість як відображення буття

Домашнє завдання: законспектувати особливості свідомості, рівні свідомості;

Тема 21. Природа та призначення процесу пізнання. Практика як основа і рушійна сила пізнання

Домашнє завдання: законспектувати основні положення теми

Тема 22. Онтологія та гносеологія (самостійна робота)

Виконати тест 3 https://forms.gle/Mbp3vMhZrryYATV38

Тема 23. Поняття суспільства. Матеріалістичний та ідеалістичний підходи до розуміння суспільства

Домашнє завдання: законспектувати основні положення теми; підготуватися до заліку з дисципліни

Тема 24. Залік https://forms.gle/EoZ5msc1QrjRpcW16

заочна

групи АД1аз, БМ1аз

Теми для опрацювання:

 1. Предмет фіолософії
 2. Філософія Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового часу (XVII— XVIII ст.), німецька класична філософія
 3. Історія філософії України, тенденції розвитку сучасної філософії
 4. Проблема систематизації філософського знання.
 5. Онтологія Гносеологія
 6. Соціальна філософія: філософська антропологія.

Рекомендована література:

Основна

 1. Філософія: Навч. посіб. / За ред. І. Ф. Надольного.
 2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / І. В. Бичко, В. Г. Табачковський, Г. І. Брак та ін.
 3. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін.
 4. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. І. В. Бичка та ін. Філософія. Курс лекцій.

Додаткова

 1. Історія філософії України: Підруч. / М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, І. В. Бичко та ін.
 2. Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посіб. / Упо-ряд. М. Ф. Тарасенко,М. Ю. Русин, І. В. Бичко та ін.
 3. Зарубіжна філософія XX ст.: У 6 кн. / Ред. кол.: Г. І. Волинська, С. О. Кичигин,М. Ф. Тарасенко.

Інтернет-ресурси:

https://naurok.com.ua/konspekt-lekciy-z-disciplini-osnovi-filosofskih-znan-85530.html

https://studfile.net/preview/5585140/

http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5034/1/Filosofiya.pdf

https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/public/userfiles/file/Filosofiya_kurs%20lekciy_istoriya%20filosofii.pdf

https://studfile.net/preview/5433970/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffwFocnt-AioeVvF1omciZbqXpdScyuwYVyl7thOxVYC1XwQ/viewform кр

Завдання для індивідуальних робіт з основ філософських знань (роботи мають бути виконані об‘ємом – 3-5 листків А4 друкованого тексту, + титульна сторінка)

Індивідуальні роботи та підсумковий тест присилати на emailsv593725@gmail.com (викладач історії Друщенко Світлана Валеріївна)

АД1азБМ1аз
№п/пІндивідуальний номер студента№ варіанту №п/пІндивідуальний номер студента№ варіанту
1161111861
2162221872
3163431883
4164541894
5165351905
6166661916
7167771927
8168881938
9169991949
101019510
111119611
121219712
131319813
141419914
151520015
1616
1717
1818
1919
2020
21
22

Завдання для індивідуальних робіт з основ філософських знань по варіантах (натисніть тут)

Підсумковий тест (дифзалік)

Посилання на Google Forms:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSful_GHimXOW7bEEQubFtp7Yk29YUOjE0sxUFGlVJnFt00dBQ/viewform