Основи технології машинобудування

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

Денна форма навчання БМ2а. Виконати  завдання та надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Пасацька Ю.С. yuliya138313@gmail.com

Заочна форма навчання БМ2аз. Виконати  завдання та надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Коротянець О.А. 1mam@ukr.net

Підручник.Тарнець В.М., Безух А.В. «Методологія створення машин»

Підручник.Тарнець В.М., Безух А.В. «Методологія створення машин»

Урок 1. Мета і задачі дисципліни. Проблеми створення будівельних машин

Опрацювати стор.6-11

Урок 2.Основні вимоги до машин при виконанні її конструктивних проробок

Опрацювати стор.12-22

Урок 3. Елементи винахідництва при створенні нових технічних рішень 

Опрацювати стор.31-42

Урок 4. Основні документи проектно-конструкторської документації

Опрацювати стор.45-56

Урок 5. Методи моделювання. Перелік моделей

Опрацювати стор.95-100

Урок 6. Граничні похибки при різноманітних способах вимірювання

Опрацювати стор.157-160

Урок 7. Загальні положення принципів стандартизації. Параметричний ряд машин

Опрацювати стор.311-323

Урок 8. Уніфікація в машинобудуванні. Методика реалізації уніфікації.

Опрацювати стор.324-329,332

(номер завдання відповідає номеру за списком у журналі)

виконані роботи (об`ємом  3-5 друкованих сторінок) надсилати на електронну пошту викладача

(ім`я файлу: номер завдання_бм2аз_прізвище)

 1. Процес створення будівельних машин. Основні проблеми створення
 2. Методи прогнозування при конструюванні будівельних машин
 3. Правила конструювання будівельних машин
 4. Технологічні вимоги до конструювання машин
 5. Організація-співвиконавці розробки машин
 6. Розробка робочої документації
 7. Технічне завдання. Вимоги та обмеження
 8. Організація-співвиконавці освоєння та експлуатації машин
 9. Етапи розробки,послідовність процесу створення машин
 10. Розробка ескізного проекту та технічного проекту
 11. Загальні положення винахідництва
 12. Структура системи правової охорони інтелектуальної власності
 13. Загальні основи проектно-конструкторської документації. Основні документи
 14. Патентний пошук. Джерела інформації
 15. Інформаційний бюлетень в Україні. Реферативна інформація
 16. Мета і суть винаходу
 17. Види та комплектність проектно-конструкторської документації
 18. Система класифікації та кодування промислової продукції
 19. Загальні правила заповнення штампів
 20. Загальні правила заповнення специфікацій
 21. Загальні правила оформлення текстової частини пояснювальної записки
 22. Методи моделювання. Перелік моделей
 23. Граничні похибки при різноманітних способах вимірювання
 24. Методи пошуку функціональних залежностей
 25. Основні положення компонування машин
 26. Задачі зовнішнього та внутрішнього компонування
 27. Загальні положення принципів стандартизації
 28. Роль стандартизації у підвищенні ефективності виробництва та якості продукції
 29. Параметричний ряд машин. Закон утворення ряду
 30. Типорозміри машин та методика їх встановлення
 31. Уніфікація в машинобудуванні. Методика реалізації