Основи правознавства

Опрацювати матеріал до уроків та виконати завдання.

денна форма навчання, групи АД2а, Бм2а. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Нищик В.А.viktoria.nishchik@gmail.com

заочна форма навчання, групи АДЗаз, БМ3аз. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Нищик В.А. viktoria.nishchik@gmail.com

денна

групи  АД2а, БМ2а

Підручник:  Волошкевич Г.А., Джолос С.В., Дробот Ж.А. та інші. Правознавство: Підручник для студентів внз 

http://eprints.cdu.edu.ua/1977/1/pravozn21.04.pdf

Фото звіт про виконану роботу надсилати вказавши в темі листа: номер групи, прізвище та ім’я, навчальний предмет, номер уроку

№ урокуТема урокуЗавдання для самостійного опрацювання по темі урокуВ зошиті записати
Тема 1. Основи Конституційного права України
1Загальні засади Конституційного ладу України.§2.31. Відповісти на контрольні запитання   № 2, 3 с. 160
2Сутність Конституційних прав свобод та обов’язків людини і громадянина§2.41. Відповісти на контрольні запитання   № 5, 6, 7 с. 160
3Громадянство  України як  один  із  інститутів Конституційного  права. Громадянство  України  як постійний зв’язок особи і держави.§2.51. Відповісти на контрольні запитання   № 8. 9. 10 с. 160
4Міжнародно-правові  гарантії захисту прав і свобод§2.61. Відповісти на контрольні запитання   № 17. 18 с. 160
Тема 2. Основи теорії держави і права
5Загальне  вчення  про державу.  Функції  держави  та механізм  держави. §1.3; 1.41. Відповісти на контрольні запитання   № 1-4 с. 82
6Право особливий  вид  соціальних  норм.§1.91. Відповісти на контрольні запитання   № 14, 15 с. 82
7Ознаки  і  сутність  права.  Функції права.§1.81. Відповісти на контрольні запитання   № 11,12, 13с. 82
Тема 3. Основи адміністративного права
8Поняття  адміністративного законодавства.  Адміністративне право  порушення  і адміністративна  відповідальність.§3.1;3.21. Відповісти на контрольні запитання   № 1-3 с. 232
9Види адміністративних  стягнень.§3.71. Відповісти на контрольні запитання   № 17,18,19с. 231
10Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.§3.81. Відповісти на контрольні запитання   № 34,35,36с. 232
Тема 4. Основи цивільного права і цивільного процесу
11Поняття,  джерела  і завдання  цивільного законодавства  України.  Поняття фізичної  та  юридичної  особи.§ 4.1; 4.21. Відповісти на контрольні запитання   № 1.2,3 с. 309
12Загальні  положення  про забов’язання. Договір.§4.71. Відповісти на контрольні запитання   № 4,5 с. 309
13Підстави  виникнення  договорів, забов’язань§ 4.101. Відповісти на контрольні запитання   № 9,10,11 с. 309
14Договір  поставки, найму,купівлі-продажу, перевезення, міни, дарування.§4.91. Відповісти на контрольні запитання   № 17.18,19с. 310
Тема 5. Основи трудового права. Право соціального захисту
15Поняття,  принципи  та джерела трудового права. Трудові права  громадян.§6.11. Відповісти на контрольні запитання   № 1. 2,3с. 413
16Колективний договір.  Укладання  та  розірваннятрудового  договору.  Переведення на іншу роботу. Контракт.§6.21. Відповісти на контрольні запитання   № 4.5.6 с. 413
17Робочий  час.  Час відпочинку.  Право  на  відпустку.Види відпусток§6.3;6.41. Відповісти на контрольні запитання   № 12.13,14с. 413
18Пільги  для  осіб,  які поєднують роботу з навчанням.§6.9; 6.101. Відповісти на контрольні запитання   № 28 с. 414
19Трудові  індивідуальні спори.  Матеріальна відповідальність працівників.§6.121. Відповісти на контрольні запитання   № 22.23.24с. 414
Тема 6. Основи кримінального права
20Кримінальна відповідальність  та  її  підстави.§12.21. Відповісти на контрольні запитання   № 1,2,3с. 684
21Поняття  злочину  та  його  ознаки. Покарання  за  кримінальним правом. Співучасть у злочині.§12.4;12.5;12.61. Відповісти на контрольні запитання   № 6,7,8,9с. 684
Тема 7. Основи фінансового права України
22Бюджет  і  бюджетна система  України.§ 10.51. Відповісти на контрольні запитання   № 10,11с. 577
23Система оподаткування в Україні§10.61. Відповісти на контрольні запитання   № 12,13,14с. 577

 заочна

групи  АД3аз, БМ3аз

Підручник:  Волошкевич Г.А., Джолос С.В., Дробот Ж.А. та інші. Правознавство: Підручник для студентів ВНЗ. http://eprints.cdu.edu.ua/1977/1/pravozn21.04.pdf

№ урокуТема урокуЗавдання для самостійного опрацювання по темі уроку
Тема 1. Основи Конституційного права України
1Сутність Конституційних прав свобод та обов’язків людини і громадянина§2.4
Тема 2. Основи теорії держави і права
2Ознаки  і  сутність  права.  Функції права.§1.8
Тема 3. Основи адміністративного права
3Поняття  адміністративного законодавства.  Адміністративне право  порушення  і адміністративна  відповідальність.§3.1;3.2
Тема 4. Основи цивільного права і цивільного процесу
4Поняття,  джерела  і завдання  цивільного законодавства  України.  Поняття фізичної  та  юридичної  особи.§ 4.1; 4.2
5Загальні  положення  про забов’язання. Договір.§4.7
Тема 5. Основи трудового права. Право соціального захисту
6Поняття,  принципи  та джерела трудового права. Трудові права  громадян.§6.1
7Трудові  індивідуальні спори.  Матеріальна відповідальність працівників.§6.12
Тема 6. Основи кримінального права
8Кримінальна відповідальність  та  її  підстави.§12.2
Тема 7. Основи фінансового права України
9Системаоподаткування в Україні§10.6
10Залік 

Виконану індивідуальну роботу  надсилати e-mail: viktoria.nishchik@gmail.com вказавши в темі листа:номер групи_прізвище_номер варіанту_індивідуальний номер

Номер варіанту  індивідуальної роботи можна отримати надіславши запит на  e-mail:  viktoria.nishchik@gmail.com  або підчас настановчої сесії у викладача

Варіант 1: 1, 7, 13, 25, 27, 29, 30,41, 43,54, 55, 66, 68,79, 81, 83, 85, 88, 89, 91, 92, 94, 98, 99, 100

Варіант 2: 2, 6, 11, 18, 19, 20, 22, 31, 37, 39, 40, 42,53, 64, 76, 79, 80, 82, 83,84, 87, 95,96,97, 98

Варіант 3: 3, 5, 12, 15, 26, 28, 32, 38,46, 47, 51,56, 57, 67,  69, 70, 74, 77, 81, 85, 86, 91, 95, 97,99

Варіант 4: 4, 8, 14, 16, 21, 23, 33, 36, 44, 49,52, 57, 60, 61, 65,66, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 96,98, 100

Варіант 5: 9, 10, 17, 18, 22, 24, 34, 35, 45, 48, 50, 59, 62, 63, 64, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 85,97, 98, 99

Варіант 6: 1, 3, 4, 15, 17, 18, 22, 29, 33, 35, 36, 11, 42, 47, 53, 59,  65, 67, 70, 72, 73, 85, 87, 89, 92

Варіант 7: 2, 6, 8, 14, 19, 20, 21, 25, 33,34, 37, 40, 41, 48, 52, 54, 61, 66, 74, 77, 79, 86, 88,99, 100

Варіант 8: 1, 8, 10,13,14, 21, 22, 26, 27 ,34, 35, 41, 46, 50, 57, 59, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 72,83, 96

Варіант 9: 2,14, 15, 27, 28,  39, 42, 43,54, 65, 78, 80, 81, 82,  84, 86, 87, 90, 91, 93, 95, 97, 98,99,100

Варіант 10: 1, 7, 8, 13, 14, 16, 20, 21,23, 34, 36, 47, 58, 59, 60,63, 75, 77, 79, 80, 82, 85, 94, 97, 99

Варіант 11: 4,  5, 7,12, 15, 18, 20, 29, 32, 37, 45, 49, 50, 55, 61, 62, 66, 70, 71, 78, 82, 84, 88, 95, 90

Варіант 12: 2, 3, 11, 13, 17, 25, 26, 35, 38, 39, 40, 42, 53,54, 56,57, 67,69, 72, 73, 78, 85, 88, 89, 99

Варіант 13: 6, 9, 16, 27, 28, 29, 30,31, 44,46, 50, 51, 57,58, 62, 63, 67,  74,75, 80, 82,84, 95, 97, 98

Варіант 14: 1, 3, 8, 9, 14, 15,16, 20, 21,24, 28, 32, 33, 39,  41,  46, 48, 53,  59, 61, 63, 66, 72, 78, 80

Варіант 15: 2, 6, 14, 17, 21, 22, 33, 39, 40, 45, 46, 51,57, 60, 62, 68, 74, 76, 78, 80, 82, 34, 95, 97, 98

Варіант 16: 1, 7, 13, 18, 21,25,29, 32, 34, 36, 42, 48, 53, 55, 59, 61, 66, 68, 70, 71, 76, 82, 88, 90, 94

Варіант 17: 2, 4,13, 15, 20, 25, 26, 28, 33, 37, 42, 49, 50, 54, 57, 65, 69, 70,77, 81, 87, 89, 93, 95,

Варіант 18: 1,3, 16, 17, 21, 22, 28, 33, 35, 39, 41, 46, 48, 50, 55, 56, 62, 63, 68, 71,73, 76, 84, 85, 97

Варіант 19: 1, 5, 12, 14, 20, 23, 29, 32, 34, 37, 40, 47, 49, 52, 57, 61, 65, 69, 75,77, 80, 82, 88, 90, 91

Варіант 20: 1, 4, 13, 15, 17, 26, 29, 30, 35, 41,47, 50, 55, 58, 62, 67, 71, 73, 79, 82, 84, 88,90, 95, 98

Варіант 21: 2, 3, 17, 26, 28, 30, 32, 36, 43, 47, 50,51, 54, 59, 62, 64, 66, 73, 75, 78, 82, 86, 90, 93, 97

Варіант 22:1, 4, 18, 22, 25, 33, 39, 40, 44, 47, 51, 56, 58, 63, 65, 67, 74,76, 78, 80, 84, 85, 91, 98, 99

Варіант 23: 5, 6,12, 14, 17, 21, 23, 30, 34, 36, 42, 45, 48, 50, 53, 56, 59, 61, 69, 72, 73,79, 84, 86, 100

Варіант 24: 1, 7, 16, 18, 21,22, 29, 33, 35, 38, 45,47, 50, 54, 61, 65, 66, 70, 73, 77, 81, 85, 88, 97, 99

Варіант 25: 3, 8, 14, 17,20, 27,28, 31, 34, 39, 41, 43, 46, 47, 50, 52, 59, 65, 70, 74, 77, 81, 95, 96, 98

Перелік запитань для виконання індивідуальної роботи

 1. Історично сформована сукупність індивідів, форма колективного співжиття людей та системою різноманітних зв’язків і відносин між людьми:

А) держава,

Б) суспільство,

В) населення,

Г) громада.

 1. Основна причина виникнення держави:

А) Виникнення патріархальної сім’ї,

Б) три великі розподіли праці,

В) необхідність підтримання суспільного порядку, що забезпечується за допомогою загальнообов’язкових соціальних норм.

Г) всі відповіді вірні

 1. Поняття яке не є ознакою держави:

А) рівноправність,

Б) кордон,

В) система податків,

Г) система правових норм.

 1. Галузь права, за допомогою якої держава регулює суспільні відносини у сфері державного управління:

А) адміністративне право,

Б) управлінське право,

В) державне право,

Г) трудове право.

 1. Вік з якого  особи притягуються до адміністративної відповідальності:

А) 14 років.

Б) 21 рік.

В) 16 років.

Г) 18 років.

 1. Який із заходів адміністративного заходу застосовується до неповнолітніх:

А) зобов‘язання публічно чи в іншій формі попросити вибачення у потерпілого.

Б) громадські роботи.

В) штраф.

Г) адміністративний арешт.

 1. Залежно від строків укладання, трудовий договір може бути:

А)безстроковим,на визначений строк і сезонним;

Б) безстроковим, на визначений строк і на час виконання певної роботи;

В) безстроковим, сезонним і обмеженим;

Г)повним, обмеженим і сезонним.

 1. Яка із зазначених умов трудового договору належить до факультативних:  

А) про місце роботи;

Б) про забезпечення житлом;

В) про трудову функцію;

Г) про розмір винагороди за виконану роботу.

 1. Який документ не повинен вимагати роботодавець при укладанні трудового договору: 

А) документи про сімейний стан;

Б) паспорт;

В) трудову книжку;

Г) документ про освіту.

 1. Видами дієздатності є:

А) повна і неповна;

Б) повна, неповна, обмежена;

В) повна, неповна, обмежена і часткова;

Г) дієздатна особа і недієздатна особа.

 1. Особу недієздатною визнає:

А) суд;

Б) лікарська (психіатрична) комісія;

В) головний лікар психіатричної лікарні;

Г) лікар-психіатр, який лікував хворого.

 1. Повна дієздатність наступає з моменту досягнення особою віку:

А) 14 років;

Б) 16 років;

В) 18 років;

Г) 21 року.

 1. Орган який є вищим в системі виконавчої влади України:

А) Кабінет Міністрів України;

Б) Президент України;

В) державна адміністрація;

Г) державний виконавчий орган;

 1. Які органи створює Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки та попереднього розгляду питань:

А) законотворчі комісії;

Б) комітети;

В) тимчасові спеціальні комісії;

Г) тимчасові слідчі комісії

 1. Підстава, за якою формується персональний склад Верховної Ради України:

А) отримання посади в спадок,

Б) призначення,

В) вибори,

Г) конкурс.

 1. Поняття яке не входить до складових елементів державного устрою:

А) форма державного правління,

Б) функції державних органів,

В) форма територіального устрою,

Г) політичний режим.

 1. Форма правління за якої державна влада повністю або частково зосереджується в руках одноосібного глави держави і передається у спадок:

А) президентська республіка,

Б) федеративна республіка,

В) парламентська республіка,

Г) монархія.

 1. Вид адміністративного стягнення який не може бути застосований до неповнолітніх:

А) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення адміністративного правопорушення;

Б) виправні роботи;

Г) штраф;

Г) адміністративний арешт.

 1. Функцію яку не виконує кримінальне право:

А) охоронну;

Б) представницьку;

В) попереджувальну;

Г) виховну.

 1. Конституція – це основний закон держави:

А) який приймається в особливому порядку;

Б) має найвищу юридичну силу та підвищену стабільність;

В) установлює основи життя, суспільства й державного устрою;

Г) всі варіанти вірні

 1. Для працівників віком від 16 до 18 років встановлюється:

А) неповний робочий час;

Б) скорочений робочий час;

В) ненормований робочий час;

Г) повний робочий час.

 1. В Україні трудову діяльність можна розпочинати з: 

А) 14 років;

Б) 15 років;

В) 16 років;

Г) 18 років.

 1. За порушення трудового законодавства (трудової дисципліни) передбачено наступні види відповідальності:  

А) адміністративна і дисциплінарна;

Б) адміністративна і матеріальна;

В) дисциплінарна і матеріальна;

Г) дисциплінарна і кримінальна.

 1. Неповна дієздатність притаманна особам у віці від:

А) народження до 14 років;

Б) 14 до 18 років;

В) 16 до 18 років;

Г) 18 до 21 року.

 1. У відповідності до чинного законодавства в Україні існують такі види власності:

А) власність українського народу, приватна власність, державна власність і комунальна власність;

Б) власність українського народу, приватна власність, державна власність, комунальна власність і корпоративна власність;

В) власність українського народу, приватна власність, державна власність, комунальна власність і особиста власність;

Г) власність українського народу, приватна власність, державна власність,  комунальна власність, корпоративна власність, особиста власність і колективна власність.

 1. Укажіть право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб:

А) право власності;

Б) право володіння;

В) право користування;

Г) право розпорядження.

 1. Державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує конституційний лад, територіальну цілісність і державний суверенітет:

А) Служба безпеки України;

Б) Генеральна прокуратура України;

В) Прикордонні війська України;

Г) Державна митна служба України

 1. Добровільне об’єднання суверенних держав, яке створюється для досягнення конкретної мети це:

А) унітарна держава,

Б) федерація,

В) конфедерація,

Г) імперія.

 1. Порядок політичного життя суспільства, за якого державна влада здійснюється з дотриманням основних прав людини та з урахуванням інтересів усіх соціальних груп населення – це:

А) демократичний режим,

Б) тоталітарний режим,

В) авторитарний режим,

Г) охлократія.

 1. Принцип, який не характеризує правовий статус особистості за Конституцією України:

А) кожна людина має право на вільний розвиток особистості,

Б) принцип вичерпності конституційного переліку прав і свобод,

В) принцип невичерпності прав і свобод,             

Г) принцип єдності прав та обов’язків людини перед суспільством.

 1. Основна ознака об’єктивної сторони злочину:

А) обстановка вчинення злочину.

Б) спосіб, яким вчинено злочин.

В) місце вчинення злочину.

Г) суспільно небезпечні наслідки діяння.

 1. Обставиною, що пом’якшує кримінальну відповідальність є:

А) вчинення злочину неповнолітнім.

Б) вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння.

В) вчинення злочину в стані сильного душевного хвилювання.

Г) вчинення злочину через незнання закону.

 1. Обставиною, що обтяжує кримінальну відповідальність є:

А) вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння.

Б) вчинення злочину через незнання закону.

В) вчинення злочину неповнолітнім.

Г) вчинення злочину в стані сильного душевного хвилювання.

 1. Роботодавець із власної ініціативи може розірвати трудовий договір у випадку:  

А) відмови працівника від переведення в іншу місцевість;

Б) при спізненні працівника на роботу без поважної причини;

В) при порушенні працівником правил внутрішнього трудового розпорядку;

Г) систематичного невиконання працівником без поважних причин своїх обов’язків.

 1. Матеріальна відповідальність працівника може бути:

А) обмежена, повна і підвищена;             

Б) проста, подвійна і кратна;

В) повна, підвищена і кратна;

Г) обмежена, повна, підвищена і кратна.

 1. Вид дисциплінарного стягнення застосовується до працівників, які скоїли дисциплінарний проступок, не маючи до цього порушень трудової дисципліни:

А) догана;

Б) звільнення; 

В) позбавлення премії;

Г) скорочення терміну відпустки.

 1. Обсяг цивільної дієздатності дозволяє особі вчиняти лише дрібні побутові правочини:

А) повна;

Б) часткова;

В) неповна;

Г) обмежена.

 1. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами:

А) права власності українського народу;

Б) права приватної власності;

В) права комунальної власності;

Г) права державної власності.

 1. Поняття, за яким «особи, що спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки»:

А) родина;

Б) громада;

В) подружжя;

Г) сім’я.

 1. Яке з перерахованих повноважень не належить до компетенції Президента України:

А) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

Б) користується правом законодавчої ініціативи у Верховній Раді України;

В) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;

Г) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності

 1. Назва теорії походження держави, сутністю якої є твердження: «Держава походить від сім’ї і є результатом її розростання»:

А) географічна,

Б) патріархальна,

В) психологічна,

Г) теологічна.

 1. Функція яку не виконують органи законодавчої влади:

А) представницьку,

Б) контрольну,

В) правосуддя,

Г) законодавчу.

 1. Три гілки на які поділяється державна влада в Україні:

А) законодавча, виконавча і судова,

Б) законодавча, судова і представницька,

В) законодавча, судова і контролююча,

Г) виконавча, судова і представницька.

 1. Обставиною, що виключає кримінальну відповідальність є:

А) стан сильного душевного хвилювання.

Б) заподіяння шкоди без вини.

В) незнання закону.

Г) діяння скоєне по необережності.

 1. Вид кримінальної відповідальності який не може бути застосованим до неповнолітніх:

А) обмеження волі.

Б) позбавлення волі.

В) умовне засудження.

Г) довічне ув’язнення.

 1. З якого віку наступає кримінальна відповідальність:

А) 14 років.

Б) 16 років.

В) 18 років.

Г) 21 рік.

 1. Максимальний випробувальний термін при прийнятті на роботу не може перевищувати :

А) 1 місяць;

Б) 2 місяці;

В) 3 місяці;

Г) 6 місяців.

 1. Прогулом вважається :

А) відсутність працівника на роботі більше половини робочого часу;   

Б) відсутність працівника на роботі більше 3 годин протягом робочого дня без поважної причини;

В) відсутність на роботі працівника протягом 1 робочого дня;

Г) відсутність працівника на роботі протягом 3-х робочих днів.

 1. Для працівників віком від 16 до 18 років встановлюється :  

А) 35-годинний робочий тиждень; 

Б) 36-годинний робочий тиждень;

В) 38-годинний робочий тиждень;

Г) 40-годинний робочий тиждень.

 1. Вид цивільно-правової відповідальності, яку несуть батьки, якщо в неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування збитків:

А) часткову;

Б) солідарну;

В) субсидіарну;

Г) дольову.

 1. Поняття яке характеризується як дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків:

А) подія;

Б) проступок;

В) правопорушення;

Г) правочин.

 1. Поняття яке характеризується як погоджена дія двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків:

А) домовленість;

Б) угода;

В) правочин;

Г) договір.

 1. Основні напрями, види діяльності держави, які виражають її суть і призначення, роль і місце в суспільстві:

А) функції держави;

Б) державний суверенітет;

В) громадянське суспільство;

Г) держава

 1. Сукупність недержаних організацій, які представляють волю та інтереси громадян:

А) функції держави;

Б) державний суверенітет;

В) громадянське суспільство;

Г) держава

 1. Основна причину виникнення держави:

А) виникнення патріархальної сім’ї,

Б) три великі розподіли праці,

В) необхідність підтримання суспільного порядку, що забезпечується за допомогою загально обов’язкових соціальних норм

Г) всі відповіді вірні                

 1. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку:

А) не менш як 42 години;

Б) не менш як 24 години;

В) не менш як 40 години;

Г) не менш як 36 години.

 1. Форма територіального устрою, що складається з окремих державних утворень, які мають юридичну і політичну самостійність:

А) унітарна держава,

Б) федерація,

В) конфедерація,

Г) імперія.

 1. Галузь права, за допомогою якої держава регулює суспільні відносини у сфері державного управління:

А) адміністративне право,

Б) управлінське право,

В) державне право,

Г) трудове право.

 1. Вік з якого особи притягуються до адміністративної відповідальності:

А) 14 років.

Б) 21 рік.

В) 16 років.

Г) 18 років.

 1. Захід адміністративного заходу який застосовується до неповнолітніх:

А) зобов’язання публічно чи в іншій формі попросити вибачення у потерпілого.

Б) громадські роботи.

В) штраф.

Г) адміністративний арешт.

 1. Обставиною, що пом’якшує кримінальну відповідальність є:

А) вчинення злочину неповнолітнім.

Б) вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння.

В) вчинення злочину в стані сильного душевного хвилювання.

Г) вчинення злочину через незнання закону.                                                                                       

 1. Обставиною, що обтяжує кримінальну відповідальність є:

А) вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння.

Б) вчинення злочину через незнання закону.

В) вчинення злочину неповнолітнім.

Г) вчинення злочину в стані сильного душевного хвилювання.

 1. Вид кримінальної відповідальності, який не може бути застосованим до неповнолітніх:

А) обмеження волі.

Б) позбавлення волі.

В) умовне засудження.

Г) довічне ув’язнення.

 1. Кримінальна відповідальність з якого віку наступає:

А) 14 років.

Б) 16 років.

В) 18 років.

Г) 21 рік.  

  Неповнолітня особа у віці від 14 до 18 років має такий вид цивільної дієздатності:

А) часткова;

Б) неповна;

В) повна;

Г) обмежена.                                                                                                                                     

 1. Укажіть право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб:

А) право власності;

Б) право володіння;

В) право користування;

Г) право розпоряджання

 1. За Конституцією України належать уся влада:

А) Президенту;

Б) Верховній Раді;

В) Громадянам України;

Г) Народові України.

 1. Орган який є вищим у системі виконавчої влади України:

А) Президент;

Б) Державна адміністрація

В) Кабінет Міністрів України

Г)Державний виконавчий орган

 1. Вступ до Конституції України називається 

А) вступна частина;

Б) пролог;

В) преамбула; 

Г) передмова.

 1. Виборче право в Україні мають громадяни, які досягли на день проведення виборів:

А) 18 років;

Б) 21 рік;

В) 24 роки;

Г) 16 років.

 1. Визначте групу прав, до якої відносяться право на мітинги, демонстрації:

А) соціально економічні;

Б) особисті;

В) політичні;

Г) культурні.

 1. Адміністративно-територіальні одиниці з яких складається Україна:

А) з регіонів;

Б) зі штатів;

В) з автономних одиниць;

Г) з областей.

 1. Група прав, до якої відносять право на страйк:

А) соціально – економічні;

Б) політичні;

В) культурні;

Г) особисті. 

 1. Кого слід розуміти в Конституції під поняттям «український народ»:

А) українців

Б) громадян України всіх національностей;

В) усіх хто проживає в Україні;

Г) усіх хто проживає в Україні протягом  5 років.

 1. За територіальним устроєм Україна є:

А) унітарна держава;

Б) федерація;

В) конфедерація;

Г) імперія.

 1. Питання про надання і припинення громадянства в Україні вирішує:

А) Міністерство закордонних справ;

Б) Голова Верховної Ради України;

В) Прем’єр-міністр України;

Г) Президент України.

 1. Питання яке може виноситися на Всеукраїнський референдум:

А) податки;

Б) помилування;

В) зміна території;

Г) бюджет.

 1. Основний Закон нашої Держави має назву:

А) конвенція;

Б) декларація;

В) маніфест;

Г) конституція.

 1. Спосіб набуття громадянства за волевиявленням особи:

А) філіація;

Б) натуралізація;

В) репатріація;

Г) трансфер.

 1. Спосіб прийняття законів або важливих рішень загального державного або місцевого значення шляхом голосування – це:

А) вибори;

Б) демократія;

В) референдум;

Г) виборча система.

 1. Нормативно- правовий акт, що проймає Верховна Рада:

А) наказ;

Б) указ;

В) закон;

Г) усі відповіді вірні.

 1. Спосіб формування органів державної влади або наділення повноваженнями їх посадової особи шляхом голосування це:

А) референдум;

Б) вибори;

В) виборча система;

Г) демократія.

 1. Спосіб набуття громадянства за народженням:

А) натуралізація;

Б) репатріація;
В) оптація;

Г) філіація.

 1. Конституція України була прийнята:

А) 28 червня 1996 року;

Б) 28 червня 1991 року;

В) 24 серпня 1991 року;

Г) 28 червня 1994 року.

 1. Громадянство визначає:

А) наявність паспорта;
Б) перебування на території держави;

В) правова належність до особи до держави;

Г) усі відповіді вірні.

 1. Форма організації державної влади, за якої верховенство в усіх сферах життя належить праву:

А) громадянське суспільство;
Б) соціальне суспільство;
В) правова держава;
Г) безвладдя.

 1. Суб’єкти якого суспільства-вільні, рівноправні, суверенні особи та їх об’єднання:

А) правового;

Б) громадянського;

В) соціального;

Г) законодавчого.

 1. Що з наведеного нижче характеризує правову державу:

А) наявність інституту президентства;

Б) наявність Конституційного Суду;

В) рівність держави і людини перед законом;

Г) притаманні відносини конкуренції і солідарності між вільними партнерами.

 1. Поняття яке виражає сутність держави:

А) державний апарат;

Б) представницькі органи;

В) форма правління;

Г) функції держави.

 1. Особливість державної влади яка характеризується юридичним обґрунтуванням, визнанням народом країни, а також світовою спільнотою:

А) верховенство;

Б) легітимність;

В) публічність;

Г) суверенність.

 1. Відповідно до Сімейного кодексу України членами сім’ї є :

А) подружжя та діти;

Б) подружжя та діти і батьки;

В) подружжя та діти і батьки, інші особи які постійно проживають з ними і ведуть спільне господарство;

Г) подружжя та діти, брати та сестри.

 1. Випадок який скорочує термін між поданням заяви та реєстрацією:

А) вагітність нареченої;
Б) нареченого призвано до армії;
В) наречена виїжджає в довгострокове відрядження;

Г) усі варіанти правильні.

 1. Шлюбний вік в Україні встановлено:

А) 16 років;

Б) 17 років;

В) 18 років;

Г) 19 років;

 1. Шлюбний договір може бути укладений:

А) між громадянами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу;

Б) особи вже перебувають у законному шлюбі;

В) шлюбний договір був укладений після реєстрації шлюбу;

Г) усі варіанти вірні.

 1. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є :

А) заробітна плата, стипендія, пенсія інші доходи, одержані кожним з подружжя;

Б) виграш у лотерею за квитком який придбав один з подружжя;
В) придбані за час шлюбу речі для професійних занять одного з подружжя;
Г) речі індивідуального користування, зокрема коштовності, навіть тоді коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя.

 1. Група до якої можна віднести указ про відзначення громадянина України, державною нагородою:

А) нормативно — правовий акт управління;

Б) індивідуально — правовий акт управління;

В) змішано — правовий акт управління;

Г) загально — правовий акт управління.

 1. Кабінет Міністрів України складає свої повноваження перед:
  А) новообраним Президентом України і новообраною Верховною Радою;

Б) новообраною Верховною Радою;
В) новообраним Президентом України;

Г) Конституційним Судом України.

 1. Рішення Конституційного суду України може бути оскаржене:
  А) Верховною Радою України;

Б) Європейським Судом з прав людини;

В) не можуть бути оскаржені;

Г) уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

 1. Форму права про яку надане визначення:

«Судове або адміністративне рішення з конкретної юридичної справи, якому надається загальнообов’язкове, юридичне значення. Таке рішення стає нібито зразком для розв’язання аналогічних справ

А) правовий звичай;

Б) правовий прецедент;

В) нормативно – правовий акт;

Г) нормативно – правовий договір;

 1. Вік з якого в Україні надається право на керування транспортними засобами категорії D1, D, D1E:

А) з 16 років;

Б) з 18 років;

В) з 19 років;

Г) з 21 року.