Опір матеріалів

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

Денна форма навчання для груп АД1а, БМ1а викладач Ющенко М.М.yuschenko86@gmail.com

Заочна форма навчання для груп АД1аз, БМ1аз  виконані завдання надсилати для перевірки на електронную пошту викладача: Стебівка О.В. olenchek16@gmail.com

Для денної форми навчання попередньо встановіть на пристроях Google Classroom

денна форма навчання виконані завдання надсилати для перевірки до класруму та на електронную пошту викладача: Ющенко М.М. yuschenko86@gmail.com

 1. Е. М. Гуліда, Л.Ф. Дзюба, «Прикладна механіка»
 2. Опір матеріалів (посилання на підручник)
 3. Конспект лекцій
 4. Збірник задач з опору матеріалів

група АД1а. Для опрацювання матеруалу уроків та виконання завдань перейти в клас за посиланням тут, або за кодом курсу – lwiva73

група БМ1а. Для опрацювання матеруалу уроків та виконання завдань перейти в клас за посиланням тут, або за кодом курсу – ghoeorg

заочна

 групи Ад1аз,  Бм1аз

Підручник:

 1. Е. М. Гуліда, Л.Ф. Дзюба, «Прикладна механіка»
 2. Опір матеріалів (посилання на підручник)
 3. Конспект лекцій
 4. Збірник задач з опору матеріалів

Теми для опрацювання

Тема 1. Предмет та завдання дисципліни «Опір матеріалів».

Тема 2. Геометричні характеристики плоских перерізів.

Тема 3. Стержень, розрахункова модель. Внутрішні зусилля.

Тема 4. Типи і кінематичний аналіз конструкцій.

Тема 5. Розрахунок статично визначуваних систем при нерухомих навантаженнях.

Тема 6. Розрахунок статично визначуваних систем при рухомих навантаженнях.

Тема 7. Просторові стержневі системи.

Тема 8. Методи міцністних розрахунків елементів металевих конструкцій.

Тема 9. Елементи металевих конструкцій.

Індивідуальна робота

 1. Предмет та завдання дисципліни. Історія розвитку.
 2. Використання теоретичних положень дисципліни в практиці машинобудування.
 3. Загальні гіпотези та поняття.
 4. Зовнішні навантаження, їх різновиди ї позначення.
 5. Внутрішні напруження, їх різновиди і позначення, правила знаків.
 6. Геометричні характеристики плоских поперечних перерізів, загальні поняття.
 7. Головні, центральні моменти інерції плоского поперечного перерізу стержня.
 8. Прості види навантажень: розтяг; стиск; згин; кручення.
 9. Закон Гука – узагальнений.
 10. Механічні властивості матеріалів.
 11. Основні характеристики матеріалів, нормальні напруження.
 12. Основні характеристики матеріалів, дотичні напруження.
 13. Види деформацій.
 14. Деформації при згинанні.
 15. Зв’язок між напруженнями та деформаціями.
 16. Загальні поняття і визначення стержня як конструктивного елемента.
 17. Гіпотези, які приймаються при розрахунках стержнів.
 18. Розрахункова модель стержня.
 19. Внутрішні зусилля стержнів.
 20. Визначення внутрішніх зусиль, побудова епюр зусиль.
 21. Плоский згин. Визначення нормальних напружень.
 22. Умова міцності при плоскому згинанні, підбір перерізів.
 23. Умова міцності при стисканні.
 24. Суцільні та стержневі системи.
 25. Кінематичний аналіз плоских конструкцій. Основні типи зв’язків в плоских системах.
 26. Статично визначуванні та статично невизначні системи.
 27. Геометрично змінні та геометрично незмінні системи.
 28. Визначення опорних реакцій.
 29. Визначення внутрішніх зусиль. Загальні положення.
 30. Визначення внутрішніх зусиль методом наскрізного перерізу.
 31. Визначення внутрішніх зусиль методом вирізування вузлів. Загальні положення.
 32. Графоаналітичний метод вирізання вузлів. Силовий багатокутник.
 33. Ознаки нульових вузлів.
 34. Лінії впливу (Л.В.) ознака, сутність. Л.В. зусиль у балках між опорами.
 35. Л.В. зусиль у балках на консольних частинах.
 36. Л.В. зусиль в елементах ферми між опорами.
 37. Л.В. зусиль у стержнях консольної ферми.
 38. Л.В. зусиль в елементах ферми з непаралельними поясами
 39. Застосування Л.В. для розрахунків зусиль при зосередженому навантаженні.
 40. Застосування Л.В. для розрахунків зусиль при складному навантаженні.
 41. Геометрична незмінність просторових систем.
 42. Просторові ферми.
 43. Визначення зусиль в елементах ферми методом наскрізного розрізу.
 44. Метод розкладання чотирехкутної ферми на плоскі ферми.
 45. Метод розкладання трикутної ферми на плоскі ферми.
 46. Загальні відомості про матеріали для металевих конструкцій.
 47. Сортамент прокатної сталі.
 48. Навантаження які діють на металеві конструкції будівельних машин.
 49. Метод допустимих напружень.
 50. Стержні (стояки) прості та складенні.
 51. Балки прості та складові.
 52. Плоскі ферми, типи, основні параметри.
 53. Підбір перерізів стержнів ферм, перевірка напружень.
 54. Конструкції вузлів ферм.