Мова освітнього процесу

16 липня 2021 року набрали чинності частини 2-6, 8 статті 23 та стаття 26 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Відповідно до статті 7 Закону України “Про освіту”, мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Державна мова використовується в межах освітнього процесу, під час здійснення освітнього процесу (крім занять із навчальних предметів, які, згідно з освітньою програмою закладу освіти, викладаються іноземними мовами ), у спілкуванні педагогічних працівників, іншого персоналу закладу освіти як зі здобувачами освіти, так і між собою (листи МОН № 1-9-581 від 17.09.19 року “Про застосування державної мови в освітньому процесі” та від 01.02.2018 року № 1/9-74 “Лист щодо застосування української мови в освітній галузі”).