Машиніст екскаватора одноковшового

4 розряд, термін навчання 5 місяців

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

1. Професія:  8332  Машиніст екскаватора одноковшового

2. Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 4-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову одноковшового екскаватора з об’ємом ковша до 0,25 м3 навісним на тракторі або автомобілі з одним видом робочого обладнання;

технічну характеристику одноковшового екскаватора з об’ємом ковша   до 0,25 м3 навісним на тракторі або автомобілі з одним видом робочого обладнання;

принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, комбінованої, гальмівної й контрольно-захисної систем;

причини виникнення несправностей і способи їх усунення;

правила розробляння ґрунтів різних категорій на різній глибині забою  як нижче, так і вище рівня стояння машини з дотриманням визначених профілів і відміток за робочими кресленнями або позначками майстра;

режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів   та способи їх економії;

       слюсарну справу на рівні слюсаря з ремонту  будівельних або інших подібних за складністю машин.

Повинен уміти:

керувати одноковшовими екскаваторами з об’ємом ковша до 0,25 м3 під час розробляння ґрунтів у ході будівництва об’єктів і споруд різного призначення, в тому числі меліоративних, автомобільних, залізничних доріг, різних каналів;

улаштовувати виїмки, насипи, резерви, кавальєри і банкети;

рити котловани під фундаменти, опори ліній електропередач    і контактної мережі;

копати траншеї для підземних та наземних комунікацій, водовідвідних кюветів, нагірних і забанкетних канав;

виконувати роботи з:

розробляння ґрунтів вище або нижче рівня стояння машини у складних обмежених умовах;

навантажування сипких та шматкових матеріалів;

планування поверхонь, копання колодязів, чищення ставків;

навантажувальні роботи;

зруйнування та розпушення твердих і мерзлих ґрунтів;

виконувати операції технічного обслуговування машини та її робочих органів, брати участь у її плановому запобіжному ремонті.

Робочий навчальний план

                    Професія:  8332 Машиніст екскаватора одноковшового

                    Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 4-го розряду

 з/пНавчальні предметиКількість годин
1.Загальнопрофесійна підготовка26
1.1Основи галузевої економіки і підприємництва14
1.2Основи правових знань12
2.Професійно-теоретична підготовка244
2.1Будова та експлуатація екскаваторів102
2.2Робоче обладнання екскаваторів і технологія робіт60
2.4Основи безпеки руху12
2.5Охорона праці15
2.6Електротехніка17
2.6Читання креслень і електромонтажних схем20
2.7Матеріалознавство18
3.Професійно-практична підготовка322
3.1Виробниче навчання144
3.2Виробнича практика240
4.Консультації12
5. Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна   атестація при продовженні навчання8
6.Загальний обсяг навчального часу (без п.4)655

Програма з виробничого навчання

                    Професія:  8332 Машиніст екскаватора одноковшового

                    Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 4-го розряду

 І. Виробниче навчання в майстернях 
1.Вступ2
2.Безпека праці і пожежна безпека в навчальних майстернях4
3.Екскурсія на будівельний об’єкт6
4.Вузли механічних трансмісій18
5.Гідравлічне обладнання екскаваторів. Силове обладнання24
6.Апаратура управління екскаваторами з гідравлічним приводом18
7.Механізми повороту та ходовий пристрій екскаваторів  з гідравлічним приводом18
8.Робоче обладнання екскаваторів з гідравлічним приводом24
 Виробниче навчання на навчальному полігоні 
7.Виконання робіт на одноковшових екскаваторах з ковшем місткістю до 0, 25 м330
 Всього годин:144
 ІІ. Виробнича практика 
1.Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки. Ознайомлення                з підприємством8
2.Самостійне виконання робіт машиніста екскаватора одноковшового складністю 4-го розряду232
 Кваліфікаційна пробна робота 
 Всього годин:240
 Разом:384

5 розряд, термін навчання 3,5 місяці

1. Професія:  8332  машиніст екскаватора одноковшового

2. Кваліфікація:  машиніст екскаватора одноковшового 5-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову одноковшового екскаватора з об’ємом ковша  0,25 м3 з усіма видами змінного робочого обладнання;

будову одноковшового екскаватора з ковшем від 0,25 м3 до 0,4 м3    з одним (двома) видами змінного робочого обладнання;

технічну характеристику одноковшового екскаватора з об’ємом ковша  0,25 м3 з усіма видами змінного робочого обладнання;

технічну характеристику одноковшового екскаватора з об’ємом ковша від 0,25 м3  до 0,4 м3 з одним (двома) видами змінного робочого обладнання;

принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, комбінованої, гальмівної й контрольно-захисної систем;

причини виникнення несправностей і способи їх усунення;

правила розробляння ґрунтів різних категорій, на різній глибині забою    як нижче, так і вище рівня стояння машини з дотриманням визначених профілів і відміток за робочими кресленнями або позначками майстра;

умови мереж підземних комунікацій;

правила застосування та використання змінного робочого устаткування;

монтаж і демонтаж робочого устаткування;

режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів  та способи їх економії;

        слюсарну справу на рівні слюсаря з ремонту  будівельних або інших подібних за складністю машин.

Повинен уміти:

керувати одноковшовим екскаватором з об’ємом ковша 0,25 м3  з усіма видами робочого обладнання під час розробляння ґрунтів у ході будівництва об’єктів і споруд різного призначення, автомобільних, залізничних доріг, різних каналів;

керувати одноковшовим екскаватором з об’ємом ковша від 0,25 м3 до 0,4 м3 з одним (двома) видами змінного робочого обладнання під час розробляння ґрунтів у ході будівництва об’єктів і споруд різного призначення, автомобільних, залізничних доріг, різних каналів;

улаштовувати виїмки, насипи, резерви, кавальєри і банкети;

рити котловани під фундаменти, опори ліній електропередач  і контактної мережі;

 копати траншеї для підземних комунікацій водовідвідних кюветів, нагірних і забанкетних канав, проходки гірничих виробок тощо;

застосовувати змінне робоче устаткування;

виконувати роботи з розробляння ґрунтів вище або нижче рівня стояння машини у складних обмежених умовах;

виконувати роботи з навантажування сипких та шматкових матеріалів, планування поверхонь, копання і чищення колодязів та ставків;

виконувати зруйнування та розпушення твердих і мерзлих ґрунтів;

здійснювати різання мерзлих ґрунтів;

виконувати щозмінний огляд, технічне обслуговування машини та її робочих вузлів, брати участь у її плановому запобіжному ремонті.

Робочий навчальний план

                    Професія:8332 Машиніст екскаватора одноковшового

                    Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 5-го розряду                                                 

 з/пНавчальні предмети  Кількість годин
1.Загальнопрофесійна підготовка36
1.1Основи галузевої економіки і підприємництва6
1.2Інформаційні технології8
1.3Основи правових знань6
1.4Резерв часу16
2.Професійно-теоретична підготовка135
2.1Будова та експлуатація екскаваторів48
2.2Робоче обладнання екскаваторів і технологія робіт48
2.3Охорона праці15
2.4Електротехніка8
2.5Читання креслень і електромонтажних схем8
2.6.Матеріалознавство8
3.Професійно-практична підготовка296
3.1Виробниче навчання на підприємстві96
3.2Виробнича практика200
4.Консультації12
5.Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна   атестація при продовженні навчання7
6.Загальний обсяг навчального часу (без п.4)474

Програма з виробничого навчання

                     Професія:8332 Машиніст екскаватора одноковшового

                     Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 5-го розряду

з/пТемаКількість годин
 І.  Виробниче навчання в майстернях 
1.Вступ. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки6
2.Розбирання та складання силового обладнання одноковшових екскаваторів  з об’ємом  ковша від 0,25 до 0,4м312
3.Розбирання та складання апаратури управління одноковшових екскаваторів з гідравлічним приводом12
4.Розбирання та складання агрегатів та механізмів екскаваторів з механічним приводом12
 Виробниче навчання на навчальному полігоні 
5.Виконання робіт на одноковшових екскаваторах з ковшем місткістю до 0,25м3 з усіма видами змінного робочого обладнання24
6.Виконання робіт на одноковшових екскаваторах з ковшем місткістю від 0,25 до 0,4м3 з двома видами змінного робочого обладнання30
 Всього годин:96
 ІІ.  Виробнича практика 
1.Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки                                 та ознайомлення з підприємством8
2.Самостійне  виконання робіт машиніста екскаватора одноківшового складністю  5-го розряду192
 Кваліфікаційна пробна робота 
 Всього годин:200
 Разом:296