Машини для земляних і дорожніх робіт

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

Денна форма навчання, група БМ2а. Виконати завдання та надіслати на електронну пошту викладача: Пасацька Ю.С.  yuliya138313@gmail.com

Заочна форма навчання, група БМ2аз, БМ3аз. Виконати завдання та надіслати на електронну пошту викладача: Коротянець О.А. 1mam@ukr.net

Підручники.    

 1. Л.В. Мобіло Будівельна техніка (електронний навчальний посібник) https://ep3.nuwm.edu.ua/3749/1/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE.pdf
 2. О.А. Качура Будівельна техніка https://core.ac.uk/download/pdf/11332097.pdf
 3. С.К. Миронюк .Землерийні машини

денна

група БМ2а (перейти за посиланням)

  заочна

група БМ2аз, БМ3аз

Підручники:

 1. Л.В. Мобіло Будівельна техніка (електронний навчальний посібник) http://ep3.nuwm.edu.ua/3749/1/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE.pdf
 2. О.А. Качура Будівельна техніка   https://core.ac.uk/download/pdf/11332097.pdf
 1. С.К. Миронюк Землерийні машин
 2. Будівельна техніка (довідник)   http://budtehnika.pp.ua/560-drobiln-mashini.html
 3. О.В. Щукін Конспект лекцій до вивчення дисципліни http://dl.khadi.kharkov.ua/mod/resource/view.php?id=30382

Урок 1. Вступ. Типи машин для земляних і дорожніх робіт

Опрацювати стор.6-8

Урок 2. Робочі органи машин

Опрацювати стор.13-21

Урок 3. Призначення і класифікація одноківшевих екскаваторів

Опрацювати стор.204-235

Урок 4. Конструкція екскаватора з прямою лопатою

Опрацювати стор.262-267

Урок 5. Конструкція екскаватора з зворотною лопатою

Опрацювати стор.268-272

Урок 6. Конструкція екскаватора з робочим обладнанням драглайн

Опрацювати стор.272-280

Урок 7. Призначення і класифікація багатоківшевих екскаваторів

Опрацювати стор.280-283

Урок 8. Траншейні ланцюгові та роторні екскаватори

Опрацювати стор.283-287

Перелік тем для виконання  індивідуальних робіт група БМ2аз

(номер завдання відповідає номеру за списком у журналі)

виконані роботи (об`ємом  3-5 друкованих сторінок) надсилати на електронну пошту викладача

(ім`я файлу: номер завдання_бм2аз_прізвище)

1.Типи машин для земляних і дорожніх робіт .Фізико-механічні властивості грунтів

2.Робочі органи машин.Елементи кінематичних схем

3.Взаємодія робочих органів машин з грунтом. Техніко-економічні показники роботи машин для земляних робіт

4.Призначення і класифікація одноківшевих екскаваторів. Кінематичні, пневматичні і гідравлічні схеми екскаваторів

5.Екскаватори з механічним приводом. Екскаватори з гідравлічним приводом

6.Механізм повороту платформи. Поворотні платформи і опорно-поворотне обладнання

7.Керування одноківшевими екскаваторами. Ходове обладнання

8.Робоче обладнання одноківшевих екскаваторів. Екскаватор з прямою лопатою

9.Екскаватор з зворотною лопатою. Драглайн

10.Характеристика одноківшевих екскаваторів. Розрахунки продуктивності одноківшевих екскаваторів

11.Призначення і класифікація багатоківшевих екскаваторів. Регулювання механізмів багатоківшевих екскаваторів

12.Траншейні екскаватори. Ланцюгові  екскаватори

13.Роторні траншейні екскаватори. Визначення продуктивності багатоківшевих екскаваторів

14.Призначення та класифікація бульдозерів. Загальна будова бульдозерів

15.Бульдозери з канатно-блоковим керуванням. Визначення продуктивності бульдозера

16.Бульдозери з гідравлічним керуванням. Визначення продуктивності бульдозера

Підручники:

 1. Л.В. Мобіло Будівельна техніка (електронний навчальний посібник) http://ep3.nuwm.edu.ua/3749/1/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE.pdf
 2. О.А. Качура Будівельна техніка   https://core.ac.uk/download/pdf/11332097.pdf
 1. С.К. Миронюк Землерийні машин
 2. Будівельна техніка (довідник)   http://budtehnika.pp.ua/560-drobiln-mashini.html
 3. О.В. Щукін Конспект лекцій до вивчення дисципліни http://dl.khadi.kharkov.ua/mod/resource/view.php?id=30382

Урок 1. Скрепери. Конструкції, застосування, продуктивність

Опрацювати стор.71-82

Урок 2. Автогрейдери та грейдер — елеватори. Конструкції, застосування, продуктивність

Опрацювати стор.148-193

Урок 3. Щокові (щелепні) та конусні обертальні дробарки. Валкові, молоткові, роторні дробарки

Опрацювати стор.95-100

Урок 4. Дорожні фрези. Конструкції, основні параметри

Опрацювати стор.157-160

Урок 5. Кар’єрні грунтозмішувальні машини

Опрацювати стор.178-181

Урок 6. Машини для ущільнення динамічної та статичної дії

Опрацювати стор.131-138

Перелік тем для виконання індивідуальних робіт група Бм3аз

(номер завдання відповідає номеру за списком у журналі)

виконані роботи (об`ємом  3-5 друкованих сторінок) надсилати на електронну пошту викладача

(ім`я файлу: номер завдання_бм3аз_прізвище)

1.Призначення і класифікація скреперів. Будова основних вузлів і деталей скрепера

2.Причіпні скрепери з канатно-блоковим керуванням. Причіпні скрепери з гідравлічним керуванням

3.Напівпричіпні  (самохідні) скрепери. Визначення продуктивності скрепера

4.Грейдер-елеватори. Призначення та застосування. Автогрейдери. Призначення та застосування

5.Основне і додаткове робоче обладнання  самохідних грейдерів. Фізико-механічні властивості кам’яних матеріалів

6.Класифікація дробильних машин. Щокові (щелепні) дробарки

7.Конусні обертальні дробарки. Розрахунки продуктивності дробарок

8.Валкові дробарки. Розрахунки продуктивності дробарок

9.Молоткові дробарки. Розрахунки продуктивності дробарок

10.Роторні дробарки. Розрахунки продуктивності дробарок

11.Дорожні фрези. Конструкції, основні параметри

12.Однопрохідні грунтозмішувальні машини. Конструкції грунтозмішувальних машин

13. Кар’єрні грунтозмішувальні машини. Конструкції грунтозмішувальних машин

14. Асфальтозмішувальні машини та обладнання. Характеристика дорожніх покриттів

15.Конструкції асфальтозмішувальних установок. Машини для транспортування

16.Машини для розподілу дорожньобудівельних матеріалів. Машини для укладання асфальтобетонних сумішей

17.Машини для ущільнення динамічної дії. Машини для ущільнення  матеріалів статичної дії

18.Машини для утримання доріг влітку. Машини для прибирання снігу і льоду