Культурологія

Опрацювати матеріали до уроків та виконати завдання.

Денна форма навчання, групи АД1а, Бм1а. Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Решетило Н.М. lorddmoty@gmail.com

Заочна форма навчання, групи АД1аз, БМ1аз. Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Решетило Н.М. lorddmoty@gmail.com

ПідручникУкраїнська та зарубіжна культура  О.Л. Шевнюк

Тема 1: Культурологія як дисципліна. Культура як предмет культурології. Мова культури. Поняття ментальності

Опрацювати   ст.. 19 – 29; 61 — 67

Домашнє завдання: У чому виявляється інтегративність культурологічного  знання?  Що є предметом культурології як науки?

Тема 2: Основні напрями і школи в культурології. Типи культур  

 Опрацювати  ст.. 31 – 41; 70 – 75

Домашнє завдання: Що може слугувати підставою для класифікації культур?

Тема 3: Культура і цивілізація. Культура і суспільство. Культура і особистість   Опрацювати ст.. 42 – 69

Домашнє завдання: Як відбувається становлення культури особистості?

Тема 4: Міфологічна модель світу  

Опрацювати ст.. 101 – 107

Домашнє завдання: Як у міфах представлена міфічна історія світу?

Тема 5: Культура первісного суспільства  

Опрацювати ст.. 107 – 114

Домашнє завдання: Які риси первісної культури властиві сучасній цивілізації?  Яке місце посідає ритуал в житті первісної людини?

Тема 6: Культура цивілізацій Стародавнього Сходу (Єгипет, Месопотамія)   Опрацювати ст.. 133 – 139

Домашнє завдання: Що є спільного і відмінного у світомоделях Месопотамії і Давнього Єгипту?

Тема 7: Особливості  античної традиції.  «Космос» давньогрецької та давньоримської культур  

Опрацювати ст.. 139 – 147

Домашнє завдання: Порівняйте ідеал людини в давньогрецькій та давньоримській культурних традиціях.

Тема 8Світ і людина в індо – буддійському типі культури 

Опрацювати ст.. 162 – 169

Домашнє завдання:  Яким є уявлення про людину в індо-буддійській культурі?

Тема 9: Світ і людина в японо – буддійському типі культури 

Опрацювати 169 – 172

Домашнє завдання: Якими є принципи японської естетики?

Тема 10: Світ і людина в даосько – конфуціанському типі культури 

Опрацювати ст.. 173 – 177

Домашнє завдання:  Порівняйте образ людини в даоській і конфуціанській традиції.

Тема 11Світ і людина в арабо – мусульманському типі культури 

Опрацювати ст.. 177 – 182

Домашнє завдання: Які особливості арабо-мусульманського типу культури?

Тема 12Контроль знань за темами

Виконати тест 1. https://forms.gle/sxnKeW9i5WHoYtW88

Тема 13: Культура  середньовічної Європи та Візантії 

Опрацювати ст.. 201 – 206

Домашнє завдання: Яким був вплив християнства на формування європейського типу культури?

Тема 14Культура Київської  Русі

Домашнє завдання:Назвіть пам’ятки періоду Київської Русі в сучасному Києві

Тема 15. Ренесансний антропоцентризм. Крах ренесансного ідеалу

Опрацювати ст.. 74 — 79

Домашнє завдання: записати етапи  Відродження; виписати представників «високого» італійського Відродження

Тема 16. Світомодель Нового часу

Опрацювати ст.. 82-85

Домашнє завдання: законспектувати особливості культури Нового часу

Тема 17. Європейське Бароко

Опрацювати ст..85-88

Домашнє завдання: законспектувати основні характерні риси бароко

Тема 18. Доба Бароко в Україні

Опрацювати ст..85-88

Домашнє завдання: записати архітектурні барокові споруди в Києві; чим відрізняється західноукраїнська барокова архітектура?

Тема 19. Класицизм та його ідеал в українській та європейській культурах

Опрацювати ст..88-89

Домашнє завдання: записати основні характерні ознаки класицизму

Тема 20. Мистецтво рококо

Опрацювати ст..89-90

Домашнє завдання: записати основні характерні риси рококо

Тема 21. Романтична концепція людини і світу в українській та західній культурах

Опрацювати ст..91-92

Домашнє завдання: записати основні характерні риси романтизму

Тема 22. Реалізм в українській та європейській культурах к. ХІХ ст..

Опрацювати ст.. 92-93

Домашнє завдання: записати характерні риси реалізму

Тема 23. Авангардне мислення на зламі ХІХ – ХХ століть

Опрацювати ст..93-100

Домашнє завдання: виписати характерні риси авангардизму, його представників

Тема 24. Контрольна робота: Культура Середньовіччя, Ренесансу та Нового часу 

Тема 25Культура Новітнього часу Хронотоп культури Новітнього часу та людина в цій культурі. Модерністська модель світу

Опрацювати ст..103-105

Домашнє завдання: виписати характерні риси модернізму

Тема 26. Український та світовий кінематограф

Опрацювати ст..105-106

Домашнє завдання: дати характеристику українському «поетичному» кіно

Тема 27. Абстракціонізм. Потік свідомості. Сюрреалізм

Опрацювати ст..106-109

Домашнє завдання: виписати характерні ознаки абстракціонізму, потіку свідомості, сюрреалізму

Тема 28. Міфологія радянського тоталітаризму. Культура в умовах державної незалежності України

Опрацювати ст..109-114

Домашнє завдання:

Тема 29. Постмодерністська модель світу в українській та світовій культурах

Опрацювати ст..114-118

Домашнє завдання: виписати характерні риси постмодернізму; підготуватися до заліку

Культура Новітнього часу

(виконати та надіслати на перевірку)

(ім‘я файлу: ТО_Культура Новітнього часу_номер групи_прізвище)

https://docs.google.com/document/d/1QL0n6EWGoQLy9q3qb5ueT7t5TBqaDIsv8PEBHAxK7Wk/edit?usp=sharing

Тема 30. Залік

Залік (виконати та надіслати на перевірку)

(ім‘я файлу: залік з культурології_номер групи_прізвище)

https://docs.google.com/document/d/10xHACZP54PV55Lu2JCJc2g94RghPxyqOL8z92zjeejs/edit?usp=sharing

Підручник. Українська та зарубіжна культура.  О.Л. Шевнюк

Тема 1. Культура та її вивчення.

Опрацювати ст. 11 -22

Тема 2. Архаїчна культура

Опрацювати ст. 22 — 29

Тема 3. Культура Давнього часу.

Опрацювати ст. 29 – 45

Тема 4. Культура Сходу

Опрацювати ст. 46 — 64

Тема 5. Культура Середньовіччя та Ренесансу

Опрацювати ст. 65 – 82

Тема 6 . Культура Нового часу

Опрацювати ст. 82 – 102

Тема 7. Культура Новітнього часу

Опрацювати ст. 103 — 118

Індивідуальне завдання

(виконати індивідуальне завдання за варіантом, надіслати для перевірки)

(ім‘я файлу: індивідуальна робота_група_ПІБ_варіант) 

варіант 1 https://docs.google.com/document/d/1cIRtK-rF-jlEB6xA3YCqE670V_OBbwmlCx_3vPcW1LI/edit?usp=sharing

варіант 2 https://docs.google.com/document/d/1-exleppeMtZQUBzo-kvGPQVg_s1wKGuuCrpUpOAKZoc/edit?usp=sharing

варіант 3 https://docs.google.com/document/d/1VAaHuktHEN_ocUgg33GIJ_7wIGqi8xPuixkzYQZGuyI/edit?usp=sharing