Конкурсний відбір

Конкурсний відбір для вступу за освітнім рівнем «молодший бакалавр«

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, або знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається

За результатами конкурсного відбору приймальна комісія  формує рейтингові списки, які оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті закладу освіти в реєстрі інфоресурса.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті навчального закладу та відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі. Рекомендованим до зарахування вступникам членами приймальної комісії надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

Особи, які подали заяви в паперовій  формі після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги до зарахування, а саме: подати особисто оригінали документів до приймальної комісії. Подані оригінали зберігаються у  закладі  освіти протягом усього періоду навчання. 

Договір про надання освітніх послуг між  закладом освіти  та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

Накази про зарахування на навчання видаються директором закладу освіти, на підставі рішення приймальної комісії. Накази оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті навчального закладу.

Якщо учень не приступив до занять на протязі 10 днів з початку навчального року, його контракт анулюється. На звільнене місце проводиться додатковий конкурсний відбір.

За додатковою інформацією звертайтеся до приймальної комісії за контактами училища.

Відвідавши наш заклад освіти, ви зможете познайомитись з викладацьким складом та  оцінити наші  технологічні можливостями. Представники приймальної комісії нададуть вам кваліфіковану консультацію з будь-якого питання і ви зможете дізнатись все, що вас цікавить з приводу вступу.

Нагадуємо, що прийом документів на освітній рівень «молодший бакалавр» починається з 15 червня до 25 серпня! Фахове випробування  за розкладом.

Не зволікайте та вступайте!

Інформація для вступників, які пройшли конкурсний відбір на сайті

registry.edbo.gov.ua  

vstup.edbo.gov.ua/