Кваліфікаційний центр

Для проходження процедури присвоєння/підтвердження здобувач подає до кваліфікаційного центру заяву, зразок якої знаходиться на даній сторінці. ЇЇ необхідно скачати, заповнити та подати з іншими документами.

Інші документи, які необхідно подати для проходження процедури присвоєння/підтвердження:

  • документи, що підтверджують професійну діяльність з обслуговування та ремонту  колісних транспортних (копія трудової книжки тощо)
  • документи, що підтверджують здобуту заявником освіту
  • згоду на обробку персональних даних
  • згоду на фотовідеофіксацію процесу оцінювання
  • згоду на оприлюднення результатів присвоєння/підтвердження  професійної кваліфікації на офіційній сторінці кваліфікаційного центру
  • фотокартку (1 шт.) 3х4 см;
  • лист роботодавця про направлення працівника на підтвердження/присвоєння професійної кваліфікації (за наявності);
  • інші документи (доказ), подані за власною ініціативою особи, що підтверджують його професійну компетентність;

Документи про освіту, отримані в іншій країні, повинні бути перекладені українською мовою та визнані в Україні відповідно до законодавства.

Наказ про створення кваліфікаційного центру

Наказ про реорганізацію кваліфікаційного центру

Положення про кваліфікаційний центр закладу освіти

Матеріально-технічне забезпечення

Порядок присвоєння кваліфікацій

Професійний стандарт

Сертифікат про акредитацію Кваліфікаційного центру