Захист України

Опрацювати матеріали уроків  та виконати завдання.

 Виконані завдання надіслати для перевірки  на електронну пошту викладача: Шешацький С.М. sheshatskiy72@gmail.com

групи 10,11,12,13,14,20,21,22,23,24,30,31,32,33 Виконані завдання надіслати для перевірки  на електронну пошту викладача: Воронов С.М. voronovsergij448@gmail.com

І курс

Підручники:

  1. І.М. Гарасимів, Захист Вітчизни
  2. М. Гнатюк, Захист Вітчизни
  3. К.О.Пашко, Захист Вітчизни
  4. https://pidruchnyk.com.ua/409-zahist-vtchizni-dlya-hlopcv-gerasimv-pashko-fuka-schirba-10-klas.html

    групи 10,11,12,13,14

Урок №1, 2.Система світової колективної безпеки . Система національної безпеки України.

Відеоурок «Система світової колективної безпеки. Система національної безпеки України.» https://youtu.be/KAVD_R14jlg

Опрацювати § 2

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Що ви розумієте під поняттям «світова колективна безпека»?

                                       2.На яких основних принципах ґрунтується колективна безпека різних держав?

                                       3.Що є об’єктом і суб’єктом національної безпеки держави?

                                       4.Які методи є типовими компонентами гідридної війни ?

Виконати тестове завдання №1 «Система національної безпеки України.» https://forms.gle/c9RJZbLJ27F1cVdA6

Урок №3.Національни інтереси України та загрози  національній  безпеці. Воєнна доктрина України.

Відеоурок https://youtu.be/d2fMsjNrBdQ

https://youtu.be/rzHb-HDQ1i4

Опрацювати § 3

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.Який Закон України визначає поняття «національні інтереси держави «?

2.Що є пріоритетами національних інтересів України ?

3.Яка основна мета міжнародного співробітництва Збройних      сил України ?

Виконати тестове завдання №2 «Національні інтереси України» https://forms.gle/16zjhheqg7mDGETe8

Урок №4.Нормативно – правова база з військових питань. Законодавство України про військову службу. Військова присяга та військові

Опрацювати § 4

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Які нормативні акти складають нормативно-правову базу з військових питань України ?

Урок №5. Структура та завдання Збройних сил України.

Опрацювати § 4

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання: 1.Охарактеризуйте організаційну структуру ЗСУ ?

                                   2.Чому Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних сил незалежної Української держави?

Виконати тестове завдання №3 «Організаційні основи ЗСУ» https://forms.gle/XZuv19JQHbASFLYZ9

Виконати тестове завдання №4 «ЗСУ на сучасному етапі» (вкажіть ПІБ, №групи, скиншот відправити на електрону пошту викладачу)

Виконати тестове завдання №5«Структура та завдання Збройних сил України» https://docs.google.com/forms/d/1NnU4uZS5x2LUcAQEjGj6X0stKTgyUdQCfqYOPLfNb0Q/edit

Урок №6.Додержавний  давньослов’янський  період або Слов’янське військо –

IIIIX ст.н.е.) ; історія українського війська періоду Київської Русі.

Опрацювати § 6-7

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Опешіть військову організацію слов’янського війська.

                                 2.Які воєнні походи здійснили перші київські князі ?

                                3.Опиши військове мистецтво козаків Війська Запорозького XVI ст..

                                4.Яке значення мала діяльність українського народу для визволення світу від фашизму під час Другої світової війни ?

                                5.Обговоріть діяльність УСС під час Першої світової війни й поясніть, яке вона мала значення для формування майбутньої української армії?

Урок №7.Основи міжнародного гуманітарного права. Міжнародне війскове співробітництво та участь збройних формувань України в миротворчих місіях ООН.

Опрацювати §8

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Дайте визначення поняття «міжнародне гуманітарне право»

                                  2.Які дві категорії учасників бойових дій розрізняє МГП?

                                 3.Хто належить до найманців? Чим вони відрізняються від добровольців(волонтерів)?

                                 4.Що відрізняє:а)віроломство від воєнної хитрості;б)розвідника від шпигуна?

Урок №8. Українські військові формування та участь українців у військових  подіях ХХ століття. ЗСУ незалежної України до 2014 року.

Опрацювати §9

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.У яких міжнародних правових документів відображений захист жертв війни та цивільних об’єктів ?

                                    2.Які положення мають виключати помсту військовополоненим?

                                   3.Що має налагодити на захопленій території окупаційна влада?

                                   4.Які емблеми використовує медична служба ЗСУ під час збройних конфліктів та що повинен мати при собі її медичний персонал ?

Урок №9. Поняття про військові статути . Військовослужбовці та стосунки між ними. Військова дисципліна .

Опрацювати §10 

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Які є загальновійськові статути ЗСУ? Яке їх призначення?

                                  2.Які військові звання встановлені в ЗСУ?

                                  3.Яке призначення військових звань ?

                                  4.Що таке військова дисципліна ?Яка її суть і значення?

                                  5.Які обов’язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни ?

Відео «»ВІйськові звання 1 частина 2019 рік» https://youtu.be/Wfbci3p4APM

Відео «ВІйськові звання України 2 частина 2022 рік https://youtu.be/eCNSMSqi6EU

Урок №10. Організація внутрішньої служби. Розподіл часу і повсякденний порядок.

Опрацювати §11

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Дайте визначення поняття «внутрішній порядок».

                                       2.Яка мета розподілу часу у військовій частині?

                                       3.Що має бути передбачено в розпорядку дня кожного військовослужбовця ?

                                       4.Із кого призначається :а)черговий роти;б)днювальний роти? За що вони відповідають?Що їм заборонено?

Виконати тестове завдання «Організація внутрішньої служби» https://forms.gle/ev775UkJ4jW7D4Vr5

Урок №11. Строї та їх елементи . Обов’язки  військовослужбовця  перед шикуванням і в строю. Попередня  та виконавча команда.

Опрацювати §12

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.У чому полягає роль стройової підготовки для військовослужбовців?

                                       2.Що таке стрій військовослужбовців,підрозділу і частини?

                                       3.Які команди подають для виходу військовослужбовця зі строю та як він повинен її виконувати?

                                       4.Що має зробити військовослужбовець ,отримавши команду іти ?

Переглянути презентацію «Стрій і його елементи» https://docs.google.com/presentation/d/1z01Wt7XC-8DDxIXmIBXJxESM8DqWybxw-vXy3kb6y4Q/edit?usp=sharing

Виконати тестове завдання №1 «Стрій і його елементи» https://forms.gle/CBvYcowNCAiMNerj6

Виконатитестове завдання №2 https://onlinetestpad.com/uy5cpglk6gwlm

Урок №12. Стройове положення . Повороти на місці.

Відеоурок «Стройове положення . Повороти на місці.»https://youtu.be/uInlEH_54vA

Опрацювати §13 

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.За якої умови стройове положення на місці приймають без команди ?

                                      2.Які команди подають при зміни швидкості руху?

                                      3.Які команди подають для здійснення повороту на місці?

                                      4.За якою командою стройове положення та як треба її виконувати?

Урок № 13. Рух стройовим  і похідним кроком. Повороти  під  час руху.

Опрацювати §14

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.За якими командами військовослужбовці виходять зі строю та збігаються до командира?

                                       2.У якому строю здійснюють рух відділення похідним кроком ?

                                       3.За якою командою та як відділення перешиковується з колони по два в колону по одному?

Відео «Повороти на місці» https://www.youtube.com/watch?v=VbNChFkjdMM&ab_channel=SergeyGapanchak

Відіо «Повороти в русу» https://youtu.be/4JD36zSzdow

Урок №14. Шикування відділення в розгорнутий і похідний стрій . Розмикання і змикання відділення . Перешикування відділення з однієї шеренги у дві і навпаки.

Відео https://youtu.be/6jJY-2kUjuM

Відео «Строї відділення» https://youtu.be/NrNu_OYIqNI

Опрацювати §14

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.За якою командою шикується відділення одно шеренговий (двошеренговий ) стрій і як це відбувається?

                                      2.За якими командами відділення розмикається і змикається і як це відбувається?

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ВПРАВИ ДЛЯ ВІДНО ВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ https://sprotyvg7.com.ua/lesson/fizichna-pidgotovka

Урок №15.Історія розвитку та класифікація стрілецької зброї . Історія українського зброярства . Озброєння  іноземних армій.

Відеоурок «Історія розвитку та класифікація стрілецької зброї . Історія українського зброярства » https://youtu.be/6RBgGeIa-ys

Опрацювати §15

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит

Відповісти на питання:1.Що таке стрілецька зброя ?

                                       2.Де і коли її винайдено?

                                       3.Коли розпочалася справжня історія вогнепальної зброї?

Урок №16. Сучасна стрілецька зброя. Її класифікація ,бойові властивості , принцип дії.

Відеоурок «Сучасна стрілецька зброя» http://Сучасна стрілецька зброя.

Опрацювати §15 

Домашнє завдання: накреслити таблицю «характеристики стрілецької озброєння і гранатометів іноземних армій»  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Охарактеризуйте поетапно еволюцію вогнепальної зброї.

                                  2.Складіть розповідь про історичний розвиток вогнепальної зброї в Україні.

                                 3.Охарактеризуйте за таблицею та додатковими джерелами (Інтернет,література ) стрілецьке озброєння та гранатомети у різних країнах світу.

Переглянути презентацію «Стрелецька зброя ЗСУ» https://docs.google.com/presentation/d/1eOpvbWI64RpHAPo5g57qjN1fXgNXc7SqG3OXUrJJq8c/edit?usp=sharin

Виконати тестове завдання https://onlinetestpad.com/ua/testview/130465-str%D1%96lecka-zbroya-vsu

Урок № 17. Основи стрільби зі стрілецької зброї . Прийоми та правила стрільби зі стрілецької зброї . Поняття постріл.

Опрацювати §16

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Розкрийте послідовність приготування до стрільби під час підготовки до ведення вогню по наземним цілям з коротких зупинок.

                                      2.Укажіть послідовність приготувань до стрільби під час підготовки до ведення вогню по наземних цілях на ходу.

Презентація Основи стрільби зі стрілецької зброї

Урок №18 . Лінія прицілювання (цілик , мушка , мішень ). Поняття та одноманітне прицілювання.

Опрацювати §16

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Обміркуйте і назвіть причини виникнення звуку під час стрільби.

                                       2.Створіть варіант алгоритму одноманітного прицілювання зброї.

Урок № 19. Заходи безпеки при поводження зі зброєю.

Опрацювати §17 

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит

 Відповісти на питання:1.Яких правил безпеки під час стрільби потрібно дотримуватися?

                                   2.Обдумайте і доведіть необхідність корегування стрільби у бою.

                                   3.Що таке відстань прямого пострілу з автомата?

                                   4.Обгунтуйте , чому спостереження за полем бою,особливо в ночі ,актуально для ведення бойових дій (зокрема на Сході України)? 

Урок № 20 . Призначення та бойові  властивості  автоматів. Поняття  про  будову  автоматичної  зброї  та роботу  її  частин  механізмів.

Опрацювати §18 

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит. Накреслити таблицю 18.1

Відповісти на питання:1.У чому полягає підготовка автомата та патронів до стрільби?

                                       2.У чому полягає порядок обслуговування автомата після стрільби?

Презентація «Призначення та бойові властивості автоматів»https://naurok.com.ua/prezentaciya-priznachennya-ta-boyovi-vlastivosti-avtomativ-203953.html

Урок №21 . Можливі затримки  і  несправності під час стрільби і способи їх усунення. Порядок неповного розбирання і складання та обслуговування .

Опрацювати §18-19

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

 Відповісти на питання:1.Які можуть виникнути затримки і несправності під час стрільби з автомата Калашнікова АК-74?

                                        2.Дайте характеристику паливо-мастильним матеріалам ,які використовуються для змащення автомата.

                                    3.Як і у якій послідовності проводять неповне розбирання АК-74

                                    4.Обгрунтуйте необхідність тренування в розбиранні та складанні автомата.

Урок №22 . Малокаліберні і  пневматичні гвинтівки та гладко ствольна рушниця . Загальна будова  малокаліберної  і  пневматичної гвинтівки  та  їх  характеристика.

Опрацювати §20

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит. Накреслити таблицю 20.1;20.2;20.3;20.4;20.5.

Відповісти на питання:1.Укажіть, до якого виду зброї належить ТОЗ-8.Яке основне її призначення ?

                                       2.До якого виду зброї належить ІЖ-38?Назвіть основні характеристики.

                                       3.Назвіть принцип дії помпової рушниці.

Урок № 23. Влучність стрільби . Вибір цілі та точки прицілювання.

Опрацювати §21 

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Назвіть типові помилки при стрільбі.

                                       2.Що таке прицілювання?

Урок № 24 . Тренування у одноманітності прицілювання , вирішення завдань на визначення прицілу і точки прицілювання.

Опрацювати §21 

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит

Урок №25 Загальна будова та види боєприпасів до стрілецької зброї. Маркування боєприпасів

Опрацювати §22

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит

Відео «Будова патрону»  https://youtu.be/GZ4EtI2i4NU

Відео «Маркування боєприпасів.» https://youtu.be/5dS6zaIijAE https://youtu.be/M480zxn96Mg

Виконати тестове завдання «Боєприпаси до стілецької зброї» https://forms.gle/axyKMBk1smXwpTfGA

https://forms.gle/S6kLwQTkYdPHs4k6A

Тема 4. Основи військової топографії https://youtu.be/paBSQ8ogFV8

Урок Суть орієнтування на місцевості.

Презентація Суть орієнтування на місцевості.https://docs.google.com/presentation/d/1kcWj41O34Qi9exMgAHXAjLf8g6FhsnMflQVvh9qaw2o/edit?usp=sharing

Виконати тестове завдання Суть орієнтування на місцевості. https://forms.gle/xxvV8UtEmZxSRj7j6

Урок №27 Сутність орієнтування на місцевості, Визначення сторін горизонту за компасом, годинником та сонцем, зірками, місцевими предметами.

Презентація «Основи військової топографії» https://docs.google.com/presentation/d/1Y4gWxp2STD7i9IeBm6yTMUFzcO3orxilrvPUIFke-UU/edit?usp=sharing

Урок № 37 Бойові властивості та вражаюча дія зброї масового ураження, хімічної, біологічної та запалювальної зброї

Опрацювати §40 

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відеоурок «Захист від зброї масового ураження» https://youtu.be/yD8dlTyI4Ww

Відео«Хімічна зброя: як захиститися від ураження та розпізнати хімічну атаку»https://youtu.be/cK-y1P_uOn8

Відео зброї масового ураження https://youtu.be/dx8JjBcAyzs

Урок № 37 Надзвичайні ситуації, які характерні для регіону, їх наслідки для життєдіяльності населення

Опрацювати §43 

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

ВІдеоурок «Надзвичайні ситуації, які характерні для регіону»https://youtu.be/Rv8-QN_35og

Виконати тестове завдання https://onlinetestpad.com/4u27dxdkaja7a

II  курс
Підручник:
Захист Вітчизни (рівень стандарт) 11 клас.А.А.Гудима, К.О.Пашко, І.М.Гарасимів
https://pidruchnyk.com.ua/457-zahist-vtchizni-gudima-pashko-gerasimv-fuka-11-klas.html
групи 20, 21, 22, 23, 24

Урок №1. Основи стрільби з пневматичної гвинтівки. Помилки при стрільбі з гвинтівки та їх усунення.

Опрацювати § 1

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит. Накреслити таблицю :1.1;1.2.

Відповісти на питання:1. Охарактеризуйте загальні заходи безпечного поводження зі стрілецькою зброєю.

                                       2.Що таке точка прицілювання?

Урок №2. Основні заходи безпеки при проведенні стрільби в тирі та на військовому  стрільбищі.

Опрацювати § 2

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Прокоментуйте методу вибору криючої мушки.

                                       2.Поясніть,як вибирають і готують місце для стрільби лежачі.

                                       3.Поясніть,як потрібно вводити поправку на боковий вітер.

Урок №3. Мінно-вибухові пристрої . Класифікація ,принцип дії ,алгоритм дій при виявленні.

Опрацювати § 3

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит. Накреслити таблицю 3.1.

Відповісти на питання:1.Назвіть вам відомі різновиди гранат?

                                       2.У чому полягає призначення ручних осколкових гранат та ручної кумулятивної гранати РКГ-3?

                                       3.Розкажіть про бойові властивості ручних гранат.

Урок №4. Призначення , бойові властивості ,загальна будова і принцип дії ручних гранат.

Опрацювати § 3

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит. Замалювати Іл.3.8

Відповісти на питання: 1.Яка загальна будова ручних осколкових гранат та який принцип дії?

                                        2.Як відрізнити бойові гранати від навчально-імітаційних?

                                        3.Що робити із зарядженою гранатою,яку не метали?

Урок № 5.Заходи безпеки під час поводження з ручними гранатами. Порядок огляду  і  підготовки гранат до застосування.

Опрацювати § 4

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Розкажіть прийоми і правила метання ручних осколкових гранат з різних положень.

  1. Розкажіть прийоми і правила метання ручних протитанкової гранати з окопу.

Урок № 6.Вивчення прийомів  і правил метання ручних гранат.

Опрацювати § 5

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Яку команду подають для виконання першої вправи з метання ручних гранат і скільки часу дано на її виконання?

                                      2.З якого положення метають гранату під час виконання першої вправи з метання гранат?

Тест№2

Для виконання тесту перейдіть за посиланням тут :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEig7yJptfIbdaG1g6Sod43-lTna2ZOEyRJCMNbfqc3kFoOQ/viewform

Урок №7 . Особиста зброя та екіпіровка солдата .

Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/409-zahist-vtchizni-dlya-hlopcv-gerasimv-pashko-fuka-schirba-10-klas.html

Опрацювати § 24

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

 Відповісти на питання:1.Чим озброюють солдата для ведення бою?

                                        2.Охарактезуйте види екіпірування.

Урок №8 . Стрілецьке озброєння та групова зброя Збройних  Сил України.

Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/409-zahist-vtchizni-dlya-hlopcv-gerasimv-pashko-fuka-schirba-10-klas.html

Опрацювати § 24

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок № 9 . Склад бойової  групи  ( малі тактичні групи ( до 8 чоловік). Розподіл обов’язків  між військовослужбовцями  та  їх взаємодія у бойовій групі.

Опрацювати § 6

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит. Намалювати Іл.6.2(а,б),таблиця 6.1;6.2.

Відповісти на питання:1.З якою метою об’єднують солдатів у бойові групи ?

                                       2.У якому складі можуть бути створені групи?

Урок № 10. Склад відділення та розподіл обов’язків в ньому.

Опрацювати § 7

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Який розподіл обов’язків між військовослужбовцями та як організовують їх взаємодію в бойовій групі?

                                       2.Від яких факторів залежить склад бойової групи?

                                       3.Як розпізнають солдати «своїх» під час організації взаємодії між бойовими групами на полі бою?

Урок №11 . Порядок  дій  у складі бойових груп . Бойовий порядок та їх використання під час руху.

Опрацювати § 8,9,10

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.Перенести таблицю 10.2

Відповісти на питання:1.Охарактицуйте способи пересування солдата на полі бою?

                                      2.Що треба робити солдату на місці зупинки під час перебіжки?

                                      3.Що таке пересування солдатів на полі бою в складі  «двійки»,»трійки»

Урок №12. Дії солдата в обороні.

Опрацювати § 9

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок №13 . Вибір вогневої позиції , її інженерне обладнання та маскування.

Опрацювати § 9

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок №14 . Ведення спостереження . Дії з початком  підготовки , відбиття  атаки  танків  і  піхоти.

 Опрацювати § 10

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок №15 . Способи боротьби з авіацією противника . Дії під час застосування зброї масового ураження.

Опрацювати § 11

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок №16 . Дії солдата у наступу . Висування на рубіж атаки ,атака з подоланням мінно-вибухових  та інших інженерних перешкод.

Опрацювати § 12

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок № 17 . Подолання ділянки місцевості з радіоактивним зараженням .

Опрацювати § 12

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок № 18 . Поняття про дії розвідувального дозору .

Опрацювати § 13

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок № 19 . Дії дозорних під час огляду місцевості та місцевих предметів, загороджень , мостів , різних перешкод . Дії в засаді.

Опрацювати § 13

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

тест №3

Для виконання тесту перейдіть за посиланням тут :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegnStsXtw0b8Ek27ATqFcnIa8ZhPgoaEc04uxgpU8aLi8qIg/viewform

Урок № 20 . Єдина державна система цивільного захисту та її складова.

Опрацювати §27

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Виконати тестове завдання «Цівільний захист» https://onlinetestpad.com/utg7nzhiv74fc

Виконати тестове завдання «Кровотучі» https://onlinetestpad.com/5p5cmrfqakkmu

Урок №22 Порядок дій в умовах особливого періоду, під час артилерійського обстрілу, у натовпі, у разі виявленні підозрілого предмету, виходу із зони бойових дій

Виконати тестове завдання «Порядок дій в умовах особливого періоду» https://forms.gle/jKhUgWVTLTVFXK4R8

Урок № 23 Протимінна діяльність та її складові. Міжнародні стандарти та нормативно-правова база протимінної діяльності в Україні.

Опрацювати інтернет-ресурси https://youtu.be/3zPLwkntVf0 та презентацію

Виконати тестове завдання https://forms.gle/LKpvYbneuthKE5gt8

   III курс
Підручники:

1.Захист Вітчизни: підр. для учнів 11-го кл. (рівень стандарту) А.А. Гудима, К.О. Пашко, І.М. Герасимів, М.М. Фука, Ю.П. Щирба
http://shkola.in.ua/11-klas-hudyma-shchyrba-2019.html/1115-zakhyst-vitchyzny-

2. Захист Вітчизни для хлопців: підр. для учнів 11 кл. (рів. стандарту, академ. та проф. рів.). К.О. Пашко, І.М. Герасимів, Ю.П. Щирба, М.М. Фука  http://shkola.in.ua/pidruchnyky/11-klas/zakhyst-vitchyzny/

                                 групи 30, 31, 32, 33                                             

Урок №1.Тренування у одноманітності прицілювання , вирішення завдань на визначення прицілу і точки прицілювання.

Опрацювати § 1

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит. Накреслити таб.1.1

Відповісти на питання:

1.Які особливості заходів безпеки під час стрільби на стрільбищі вам відомі?

2.Поясніть,як потрібно вводити поправку на боковий вітер?

Урок №2. Виконання початкової вправи стрільби . Удосконалення знань з будови автомата.

Опрацювати § 2

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок №3.Дії з початком вогневої підготовки,відбиття атаки танків і піхоти.

Опрацювати § 3-9

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.У чому полягають завдання воїнів ЗСУ що до захисту Вітчизни?

2.Розкажіть обов’язки солдата в бою.

3.ТТХ установки ПТКР,її призначення.

4.Які бойові характеристики основних бойових та легкіх танків вам відомі?

  1. Назвіть вразливі місця танків?

Урок №4.Способи боротьби з авіацією противника.

Опрацювати § 9

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.Розкажіть про бойову  характеристику і тактику дій літаків і вертольотів.

  1. Як треба застосовувати стрілецьку зброю для боротьби з низько літаючими повітряними цілями ?

3.Розкажіть про дії солдата в бою під час повітряного нападу.

Урок№5. Дії солдата у наступі. Висування на рубіж атаки.

Опрацювати § 17

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.У чому полягає мета наступу?

2.Що вам відомо про способи подолання мвід. мінних проходів у наступі?

3.Які завдання дозорного відділення ?

Урок №6.Подолання ділянки місцевості з радіоактивним  зараженням.

Опрацювати § 43

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.Перерахуйте заходи протирадіаційного захисту.

2.Які медикаменти із аптечки індивідуальної АІ-2 і в яких випадках використовуються при застосуванні противником ядерної зброї та аваріях на радіаційно  небезпечних об’єктів ?

Урок №7.Бойові порядки та їх використання під час руху.

Опрацювати § 17

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит. Накреслити таблицю 13.1 з  §13

Відповісти на питання:

1.Обгрунтуйте можливості механізованого відділення у наступі ?

2.Складіть алгоритм розгортання механізованого відділення в наступі,відобразіть його у вигляді схеми за допомогою тактичних значків.

Урок № 8.Ознайомлення з озброєнням та бойовою технікою військової частини.

Опрацювати § 12

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит. Накреслити таблицю 12.1;12.2;12.3.

Відповісти на питання:

1.Дайте визначення категорії «механізоване відділення».

2.Охарактеризуйте ТТХ  БМП-2 ;БТР-80.

  1. Охарактеризуйте ТТХ ; а)підствольного гранатомета (ГП-25);б)автомата Калашникова (АК-74);в) автоматичного пістолета Стєчкіна.

Урок № 9.Складання та вміст тривожної валізи на випадок термінової евакуації.

Опрацювати посилання  https://vn.20minut.ua/Podii/trivozhna-valiza-scho-potribno-mati-pri-sobi-pid-chas-voennogo-stanu-10745530.html

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок №10. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт.

Опрацювати § 32

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок №11. Сітьність, зміст тривожної валізи на випадок термінової евакуації.

Опрацювати посилання    http://wartime.org.ua/11448-trivozhna-valza-abo-spisok-rechey-yak-povinn-buti-u-vas-na-vipadok-vyni.html

Домашн завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Послідовність виконання рятувальних і невідкладних робіт

Презентація https://docs.google.com/presentation/d/1tqD6kKqRKV30USafbdzsrt0d7okjjE9iBHMYWKz7wXY/edit?usp=sharing

Урок №12. Заходи безпеки при проведенні рятувальних робіт.

Опрацювати § 33

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.У чому полягає мета аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт?

2.Які сили й засоби використовують для проведення таких робіт?

3.Якиз заходів безпеки потрібно дотримуватися під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт?

Урок №13.Зупинка кровотечі з ран шиї ,тулуба, кінцівок.

Поранення в шию. Зупинка кровотечі. https://youtu.be/ZtNKkDfCK5Q

Проникаюча або закрита травма грудної клітки https://youtu.be/ZmGMxPkfr-k

Накладання пов’язок.https://youtu.be/_lMxHAUANPI

Тестові завдання

1 Кровотечі та рани https://onlinetestpad.com/5p5cmrfqakkmu

№ 2 Прямий тиск на рану https://onlinetestpad.com/qxxf5dj22kei2

Опрацювати § 17

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1. Які особливості накладання турнікета двома руками на нижню кінцівку собі та побратиму?

Урок №14. Алгоритм з надання  домедичної допомоги у секторі укриття.

Опрацювати § 18

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.Як досягни особистої безпеки в жовтій зоні?

2.У чому полягає первинне та вторинне обстеження?

3.Як підготувати пораненого до евакуації?

Урок №15. Накладання пов’язок на грудну клітку,голову,живіт. https://youtu.be/_lMxHAUANPI

Тестове завдання Проникаюче поранення грудей https://onlinetestpad.com/l4d5ltvryhugq

Опрацювати § 22

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.Розкажіть про будову грудної клітки?

2.Які поранення грудної клітки називаються проникними?

 Урок №16.Зупинка кровотечі з рани кінцівки за допомогою спеціальних перев’язувальних пакетів.

Опрацювати § 20

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.У яких випадках послабляють турнікет на кінцівках?

2.Що таке вузлові кровотечі?

3.Що роблять після тампонування рани?

Урок №17.Відновлення та забезпечення прохідності  дихальних шляхів.

Опрацювати § 21

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1Якими можуть бути причини непрохідності дихальних шляхів у пораненого?

2.Як очистити ротову порожнину від сторонніх предметів?

Виконати тестове завдання https://onlinetestpad.com/hzlw5gvjmqp6w

Урок №18. Тренування в техніці виносу поранених.

Опрацювати § 16

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.Які загальні способи винесення пораненого із зони обстрілу?

2.Як підготувати і витягнути пораненого на спині?

3.Як здійснити відтягування пораненого із зони обстрілу на плащ-наметі ?

тест№8

Для виконання тесту перейдіть за посиланням тут :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg4bVvqLUZRHDnGl7jnu7I4CvJkxHykqavkB-8EvRVMiJ0OA/viewform

Підсумкове тестування: https://onlinetestpad.com/vrrgqfnytgsxs