Захист України

Опрацювати матеріали уроків  та виконати завдання.

 Виконані завдання надіслати для перевірки  на електронну пошту викладача: Шешацький С.М. sheshatskiy72@gmail.com

І курс

Підручники:

  1. І.М. Гарасимів, Захист Вітчизни
  2. М. Гнатюк, Захист Вітчизни
  3. К.О.Пашко, Захист Вітчизни
  4. https://pidruchnyk.com.ua/409-zahist-vtchizni-dlya-hlopcv-gerasimv-pashko-fuka-schirba-10-klas.html

    групи 10,11,12,13,14

Урок №1, 2.Система світової колективної безпеки . Система національної безпеки України.

Опрацювати § 2

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Що ви розумієте під поняттям «світова колективна безпека»?

                                       2.На яких основних принципах ґрунтується колективна безпека різних держав?

                                       3.Що є об’єктом і суб’єктом національної безпеки держави?

                                       4.Які методи є типовими компонентами гідридної війни ?

Урок №3.Національни інтереси України та загрози  національній  безпеці.        Воєнна доктрина України.

Опрацювати § 3

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.Який Закон України визначає поняття «національні інтереси держави «?

2.Що є пріоритетами національних інтересів України ?

3.Яка основна мета міжнародного співробітництва Збройних      сил України ?

Урок №4.Нормативно – правова база з військових питань. Законодавство України про військову службу. Військова присяга та військові

Опрацювати § 4

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Які нормативні акти складають нормативно-правову базу з військових питань України ?

Урок №5. Структура та завдання Збройних сил України.

Опрацювати § 4

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання: 1.Охарактеризуйте організаційну структуру ЗСУ ?

                                   2.Чому Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних сил незалежної Української держави?

Урок №6.Додержавний  давньослов’янський  період або Слов’янське військо –

IIIIX ст.н.е.) ; історія українського війська періоду Київської Русі.

Опрацювати § 6-7

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Опешіть військову організацію слов’янського війська.

                                 2.Які воєнні походи здійснили перші київські князі ?

                                3.Опиши військове мистецтво козаків Війська Запорозького XVI ст..

                                4.Яке значення мала діяльність українського народу для визволення світу від фашизму під час Другої світової війни ?

                                5.Обговоріть діяльність УСС під час Першої світової війни й поясніть, яке вона мала значення для формування майбутньої української армії?

тест №9

Для виконання тесту перейдіть за посиланням тут :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgfRLUBGusRgH8WXKHqK3WcWSoGDvS0GwYVMEmwZE7Oj1mNg/viewform

Урок №7.Основи міжнародного гуманітарного права. Міжнародне війскове співробітництво та участь збройних формувань України в миротворчих місіях ООН.

Опрацювати §8

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Дайте визначення поняття «міжнародне гуманітарне право»

                                  2.Які дві категорії учасників бойових дій розрізняє МГП?

                                 3.Хто належить до найманців? Чим вони відрізняються від добровольців(волонтерів)?

                                 4.Що відрізняє:а)віроломство від воєнної хитрості;б)розвідника від шпигуна?

Урок №8. Українські військові формування та участь українців у військових  подіях ХХ століття. ЗСУ незалежної України до 2014 року.

Опрацювати §9

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.У яких міжнародних правових документів відображений захист жертв війни та цивільних об’єктів ?

                                    2.Які положення мають виключати помсту військовополоненим?

                                   3.Що має налагодити на захопленій території окупаційна влада?

                                   4.Які емблеми використовує медична служба ЗСУ під час збройних конфліктів та що повинен мати при собі її медичний персонал ?

Урок №9. Поняття про військові статути . Військовослужбовці та стосунки між ними. Військова дисципліна .

Опрацювати §10 

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Які є загальновійськові статути ЗСУ? Яке їх призначення?

                                  2.Які військові звання встановлені в ЗСУ?

                                  3.Яке призначення військових звань ?

                                  4.Що таке військова дисципліна ?Яка її суть і значення?

                                  5.Які обов’язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни ?

Урок №10. Організація внутрішньої служби. Розподіл часу і повсякденний порядок.

Опрацювати §11

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Дайте визначення поняття «внутрішній порядок».

                                       2.Яка мета розподілу часу у військовій частині?

                                       3.Що має бути передбачено в розпорядку дня кожного військовослужбовця ?

                                       4.Із кого призначається :а)черговий роти;б)днювальний роти? За що вони відповідають?Що їм заборонено?

Урок №11. Строї та їх елементи . Обов’язки  військовослужбовця  перед шикуванням і в строю. Попередня  та виконавча команда.

Опрацювати §12

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.У чому полягає роль стройової підготовки для військовослужбовців?

                                       2.Що таке стрій військовослужбовців,підрозділу і частини?

                                       3.Які команди подають для виходу військовослужбовця зі строю та як він повинен її виконувати?

                                       4.Що має зробити військовослужбовець ,отримавши команду іти ?

Урок №12. Стройове положення . Повороти на місці.

Опрацювати §13 

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.За якої умови стройове положення на місці приймають без команди ?

                                      2.Які команди подають при зміни швидкості руху?

                                      3.Які команди подають для здійснення повороту на місці?

                                      4.За якою командою стройове положення та як треба її виконувати?

тест №1

Для виконання тесту перейдіть за посиланням тут :

https://docs.google.com/forms/d/1rjoTnMRa-40kOMm0Xzhlvl_Xchvb2kxZMPWxrg2sCJs/edit?usp=sharing

Урок № 13. Рух стройовим  і похідним кроком. Повороти  під  час руху.

Опрацювати §14

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.За якими командами військовослужбовці виходять зі строю та збігаються до командира?

                                       2.У якому строю здійснюють рух відділення похідним кроком ?

                                       3.За якою командою та як відділення перешиковується з колони по два в колону по одному?

Урок №14. Шикування відділення в розгорнутий і похідний стрій . Розмикання і змикання відділення . Перешикування відділення з однієї шеренги у дві і навпаки.

Опрацювати §14

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.За якою командою шикується відділення одно шеренговий (двошеренговий ) стрій і як це відбувається?

                                      2.За якими командами відділення розмикається і змикається і як це відбувається?

Урок №15.Історія розвитку та класифікація стрілецької зброї . Історія українського зброярства . Озброєння  іноземних армій.

Опрацювати §15

Домашнє завдання: записати  означення основних понять в зошит

Відповісти на питання:1.Що таке стрілецька зброя ?

                                       2.Де і коли її винайдено?

                                       3.Коли розпочалася справжня історія вогнепальної зброї?

Урок №16. Сучасна стрілецька зброя. Її класифікація ,бойові властивості , принцип дії.

Опрацювати §15 

Домашнє завдання: накреслити таблицю «характеристики стрілецької озброєння і гранатометів іноземних армій»  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Охарактеризуйте поетапно еволюцію вогнепальної зброї.

                                  2.Складіть розповідь про історичний розвиток вогнепальної зброї в Україні.

                                 3.Охарактеризуйте за таблицею та додатковими джерелами (Інтернет,література ) стрілецьке озброєння та гранатомети у різних країнах світу.

Урок № 17. Основи стрільби зі стрілецької зброї . Прийоми та правила стрільби зі стрілецької зброї . Поняття постріл.

Опрацювати §16

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Розкрийте послідовність приготування до стрільби під час підготовки до ведення вогню по наземним цілям з коротких зупинок.

                                      2.Укажіть послідовність приготувань до стрільби під час підготовки до ведення вогню по наземних цілях на ходу.

Урок №18 . Лінія прицілювання (цілик , мушка , мішень ). Поняття та одноманітне прицілювання.

Опрацювати §16

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Обміркуйте і назвіть причини виникнення звуку під час стрільби.

                                       2.Створіть варіант алгоритму одноманітного прицілювання зброї.

Урок № 19. Заходи безпеки при поводження зі зброєю.

Опрацювати §17 

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит

 Відповісти на питання:1.Яких правил безпеки під час стрільби потрібно дотримуватися?

                                   2.Обдумайте і доведіть необхідність корегування стрільби у бою.

                                   3.Що таке відстань прямого пострілу з автомата?

                                   4.Обгунтуйте , чому спостереження за полем бою,особливо в ночі ,актуально для ведення бойових дій (зокрема на Сході України)? 

Урок № 20 . Призначення та бойові  властивості  автоматів. Поняття  про  будову  автоматичної  зброї  та роботу  її  частин  механізмів.

Опрацювати §18 

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит. Накреслити таблицю 18.1

Відповісти на питання:1.У чому полягає підготовка автомата та патронів до стрільби?

                                       2.У чому полягає порядок обслуговування автомата після стрільби?

Урок №21 . Можливі затримки  і  несправності під час стрільби і способи їх усунення. Порядок неповного розбирання і складання та обслуговування .

Опрацювати §18-19

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

 Відповісти на питання:1.Які можуть виникнути затримки і несправності під час стрільби з автомата Калашнікова АК-74?

                                        2.Дайте характеристику паливо-мастильним матеріалам ,які використовуються для змащення автомата.

                                    3.Як і у якій послідовності проводять неповне розбирання АК-74

                                    4.Обгрунтуйте необхідність тренування в розбиранні та складанні автомата.

тест№4

Для виконання тесту перейдіть за посиланням тут :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc04pdHYZgSZ2_LbAezKo2i85__MIGeCSUVvKa2kPeabR2uNQ/viewform

Урок №22 . Малокаліберні і  пневматичні гвинтівки та гладко ствольна рушниця . Загальна будова  малокаліберної  і  пневматичної гвинтівки  та  їх  характеристика.

Опрацювати §20

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит. Накреслити таблицю 20.1;20.2;20.3;20.4;20.5.

Відповісти на питання:1.Укажіть, до якого виду зброї належить ТОЗ-8.Яке основне її призначення ?

                                       2.До якого виду зброї належить ІЖ-38?Назвіть основні характеристики.

                                       3.Назвіть принцип дії помпової рушниці.

Урок № 23. Влучність стрільби . Вибір цілі та точки прицілювання.

Опрацювати §21 

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Назвіть типові помилки при стрільбі.

                                       2.Що таке прицілювання?

Урок № 24 . Тренування у одноманітності прицілювання , вирішення завдань на визначення прицілу і точки прицілювання.

Опрацювати §21 

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

II  курс
Підручник:
Захист Вітчизни (рівень стандарт) 11 клас.А.А.Гудима, К.О.Пашко, І.М.Гарасимів
https://pidruchnyk.com.ua/457-zahist-vtchizni-gudima-pashko-gerasimv-fuka-11-klas.html
групи 20, 21, 22, 23

Урок №1. Основи стрільби з пневматичної гвинтівки. Помилки при стрільбі з гвинтівки та їх усунення.

Опрацювати § 1

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит. Накреслити таблицю :1.1;1.2.

Відповісти на питання:1. Охарактеризуйте загальні заходи безпечного поводження зі стрілецькою зброєю.

                                       2.Що таке точка прицілювання?

Урок №2. Основні заходи безпеки при проведенні стрільби в тирі та на військовому  стрільбищі.

Опрацювати § 2

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Прокоментуйте методу вибору криючої мушки.

                                       2.Поясніть,як вибирають і готують місце для стрільби лежачі.

                                       3.Поясніть,як потрібно вводити поправку на боковий вітер.

Урок №3. Мінно-вибухові пристрої . Класифікація ,принцип дії ,алгоритм дій при виявленні.

Опрацювати § 3

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит. Накреслити таблицю 3.1.

Відповісти на питання:1.Назвіть вам відомі різновиди гранат?

                                       2.У чому полягає призначення ручних осколкових гранат та ручної кумулятивної гранати РКГ-3?

                                       3.Розкажіть про бойові властивості ручних гранат.

Урок №4. Призначення , бойові властивості ,загальна будова і принцип дії ручних гранат.

Опрацювати § 3

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит. Замалювати Іл.3.8

Відповісти на питання: 1.Яка загальна будова ручних осколкових гранат та який принцип дії?

                                        2.Як відрізнити бойові гранати від навчально-імітаційних?

                                        3.Що робити із зарядженою гранатою,яку не метали?

Урок № 5.Заходи безпеки під час поводження з ручними гранатами. Порядок огляду  і  підготовки гранат до застосування.

Опрацювати § 4

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Розкажіть прийоми і правила метання ручних осколкових гранат з різних положень.

  1. Розкажіть прийоми і правила метання ручних протитанкової гранати з окопу.

Урок № 6.Вивчення прийомів  і правил метання ручних гранат.

Опрацювати § 5

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Яку команду подають для виконання першої вправи з метання ручних гранат і скільки часу дано на її виконання?

                                      2.З якого положення метають гранату під час виконання першої вправи з метання гранат?

Тест№2

Для виконання тесту перейдіть за посиланням тут :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEig7yJptfIbdaG1g6Sod43-lTna2ZOEyRJCMNbfqc3kFoOQ/viewform

Урок №7 . Особиста зброя та екіпіровка солдата .

Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/409-zahist-vtchizni-dlya-hlopcv-gerasimv-pashko-fuka-schirba-10-klas.html

Опрацювати § 24

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

 Відповісти на питання:1.Чим озброюють солдата для ведення бою?

                                        2.Охарактезуйте види екіпірування.

Урок №8 . Стрілецьке озброєння та групова зброя Збройних  Сил України.

Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/409-zahist-vtchizni-dlya-hlopcv-gerasimv-pashko-fuka-schirba-10-klas.html

Опрацювати § 24

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок № 9 . Склад бойової  групи  ( малі тактичні групи ( до 8 чоловік). Розподіл обов’язків  між військовослужбовцями  та  їх взаємодія у бойовій групі.

Опрацювати § 6

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит. Намалювати Іл.6.2(а,б),таблиця 6.1;6.2.

Відповісти на питання:1.З якою метою об’єднують солдатів у бойові групи ?

                                       2.У якому складі можуть бути створені групи?

Урок № 10. Склад відділення та розподіл обов’язків в ньому.

Опрацювати § 7

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1.Який розподіл обов’язків між військовослужбовцями та як організовують їх взаємодію в бойовій групі?

                                       2.Від яких факторів залежить склад бойової групи?

                                       3.Як розпізнають солдати «своїх» під час організації взаємодії між бойовими групами на полі бою?

Урок №11 . Порядок  дій  у складі бойових груп . Бойовий порядок та їх використання під час руху.

Опрацювати § 8,9,10

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.Перенести таблицю 10.2

Відповісти на питання:1.Охарактицуйте способи пересування солдата на полі бою?

                                      2.Що треба робити солдату на місці зупинки під час перебіжки?

                                      3.Що таке пересування солдатів на полі бою в складі  «двійки»,»трійки»

Урок №12. Дії солдата в обороні.

Опрацювати § 9

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок №13 . Вибір вогневої позиції , її інженерне обладнання та маскування.

Опрацювати § 9

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок №14 . Ведення спостереження . Дії з початком  підготовки , відбиття  атаки  танків  і  піхоти.

 Опрацювати § 10

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок №15 . Способи боротьби з авіацією противника . Дії під час застосування зброї масового ураження.

Опрацювати § 11

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок №16 . Дії солдата у наступу . Висування на рубіж атаки ,атака з подоланням мінно-вибухових  та інших інженерних перешкод.

Опрацювати § 12

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок № 17 . Подолання ділянки місцевості з радіоактивним зараженням .

Опрацювати § 12

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок № 18 . Поняття про дії розвідувального дозору .

Опрацювати § 13

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок № 19 . Дії дозорних під час огляду місцевості та місцевих предметів, загороджень , мостів , різних перешкод . Дії в засаді.

Опрацювати § 13

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

тест №3

Для виконання тесту перейдіть за посиланням тут :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegnStsXtw0b8Ek27ATqFcnIa8ZhPgoaEc04uxgpU8aLi8qIg/viewform

Урок № 20 . Єдина державна система цивільного захисту та її складова.

Опрацювати §27

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

   III курс
Підручники:

1.Захист Вітчизни: підр. для учнів 11-го кл. (рівень стандарту) А.А. Гудима, К.О. Пашко, І.М. Герасимів, М.М. Фука, Ю.П. Щирба
http://shkola.in.ua/11-klas-hudyma-shchyrba-2019.html/1115-zakhyst-vitchyzny-

2. Захист Вітчизни для хлопців: підр. для учнів 11 кл. (рів. стандарту, академ. та проф. рів.). К.О. Пашко, І.М. Герасимів, Ю.П. Щирба, М.М. Фука  http://shkola.in.ua/pidruchnyky/11-klas/zakhyst-vitchyzny/

                                 групи 30, 31, 32, 33, 34                                              

Урок №1.Тренування у одноманітності прицілювання , вирішення завдань на визначення прицілу і точки прицілювання.

Опрацювати § 1

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит. Накреслити таб.1.1

Відповісти на питання:

1.Які особливості заходів безпеки під час стрільби на стрільбищі вам відомі?

2.Поясніть,як потрібно вводити поправку на боковий вітер?

Урок №2. Виконання початкової вправи стрільби . Удосконалення знань з будови автомата.

Опрацювати § 2

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок №3.Дії з початком вогневої підготовки,відбиття атаки танків і піхоти.

Опрацювати § 3-9

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.У чому полягають завдання воїнів ЗСУ що до захисту Вітчизни?

2.Розкажіть обов’язки солдата в бою.

3.ТТХ установки ПТКР,її призначення.

4.Які бойові характеристики основних бойових та легкіх танків вам відомі?

  1. Назвіть вразливі місця танків?

Урок №4.Способи боротьби з авіацією противника.

Опрацювати § 9

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.Розкажіть про бойову  характеристику і тактику дій літаків і вертольотів.

  1. Як треба застосовувати стрілецьку зброю для боротьби з низько літаючими повітряними цілями ?

3.Розкажіть про дії солдата в бою під час повітряного нападу.

Урок№5. Дії солдата у наступі. Висування на рубіж атаки.

Опрацювати § 17

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.У чому полягає мета наступу?

2.Що вам відомо про способи подолання мвід. мінних проходів у наступі?

3.Які завдання дозорного відділення ?

Урок №6.Подолання ділянки місцевості з радіоактивним  зараженням.

Опрацювати § 43

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.Перерахуйте заходи протирадіаційного захисту.

2.Які медикаменти із аптечки індивідуальної АІ-2 і в яких випадках використовуються при застосуванні противником ядерної зброї та аваріях на радіаційно  небезпечних об’єктів ?

Урок №7.Бойові порядки та їх використання під час руху.

Опрацювати § 17

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит. Накреслити таблицю 13.1 з  §13

Відповісти на питання:

1.Обгрунтуйте можливості механізованого відділення у наступі ?

2.Складіть алгоритм розгортання механізованого відділення в наступі,відобразіть його у вигляді схеми за допомогою тактичних значків.

Урок № 8.Ознайомлення з озброєнням та бойовою технікою військової частини.

Опрацювати § 12

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит. Накреслити таблицю 12.1;12.2;12.3.

Відповісти на питання:

1.Дайте визначення категорії «механізоване відділення».

2.Охарактеризуйте ТТХ  БМП-2 ;БТР-80.

  1. Охарактеризуйте ТТХ ; а)підствольного гранатомета (ГП-25);б)автомата Калашникова (АК-74);в) автоматичного пістолета Стєчкіна.

Урок № 9.Складання та вміст тривожної валізи на випадок термінової евакуації.

Опрацювати посилання  https://vn.20minut.ua/Podii/trivozhna-valiza-scho-potribno-mati-pri-sobi-pid-chas-voennogo-stanu-10745530.html

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок №10. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт.

Опрацювати § 32

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок №11. Сітьність, зміст тривожної валізи на випадок термінової евакуації.

Опрацювати посилання    http://wartime.org.ua/11448-trivozhna-valza-abo-spisok-rechey-yak-povinn-buti-u-vas-na-vipadok-vyni.html

Домашн завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Урок №12. Заходи безпеки при проведенні рятувальних робіт.

Опрацювати § 33

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.У чому полягає мета аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт?

2.Які сили й засоби використовують для проведення таких робіт?

3.Якиз заходів безпеки потрібно дотримуватися під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт?

Урок №13.Зупинка кровотечі з ран шиї ,тулуба, кінцівок.

Опрацювати § 17

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:1. Які особливості накладання турнікета двома руками на нижню кінцівку собі та побратиму?

Урок №14. Алгоритм з надання  домедичної допомоги у секторі укриття.

Опрацювати § 18

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.Як досягни особистої безпеки в жовтій зоні?

2.У чому полягає первинне та вторинне обстеження?

3.Як підготувати пораненого до евакуації?

Урок №15. Накладання пов’язок на грудну клітку,голову,живіт.

Опрацювати § 22

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.Розкажіть про будову грудної клітки?

2.Які поранення грудної клітки називаються проникними?

 Урок №16.Зупинка кровотечі з рани кінцівки за допомогою спеціальних перев’язувальних пакетів.

Опрацювати § 20

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.У яких випадках послабляють турнікет на кінцівках?

2.Що таке вузлові кровотечі?

3.Що роблять після тампонування рани?

Урок №17.Відновлення та забезпечення прохідності  дихальних шляхів.

Опрацювати § 21

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1Якими можуть бути причини непрохідності дихальних шляхів у пораненого?

2.Як очистити ротову порожнину від сторонніх предметів?

Урок №18. Тренування в техніці виносу поранених.

Опрацювати § 16

Домашнє завдання:  записати  означення основних понять в зошит.

Відповісти на питання:

1.Які загальні способи винесення пораненого із зони обстрілу?

2.Як підготувати і витягнути пораненого на спині?

3.Як здійснити відтягування пораненого із зони обстрілу на плащ-наметі ?

тест№8

Для виконання тесту перейдіть за посиланням тут :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg4bVvqLUZRHDnGl7jnu7I4CvJkxHykqavkB-8EvRVMiJ0OA/viewform