Загальна інформація

Телефони приймальної комісії:
097-802-52-82
096-562-79-22

098-647-50-25

24 лютого на нашій офіційній сторінці Facebook відбудеться день відкритих дверей (online)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100041239942642

За посиланням можна ознайомитись з оновленими кабінетами та лабораторіями

https://youtu.be/S9CPFFTLAF0 

За посиланням можна ознайомитись з професіями, спеціальностіми та умовами навчання

https://www.facebook.com/100002094070242/videos/2880242008722240/

Термін навчання

Денна форма навчання

На базі 9 класів

ІІ, ІІІ ступінь (кваліфікований робітник)  – 2 роки 10 місяців

І рівень  (фаховий молодший бакалавр) – 1 рік 10 місяців після закінчення ІІ, ІІІ ступеню.

На базі 11 класів

ІІ, ІІІ ступінь (кваліфікований робітник) — 10 місяців, 1 рік 10 місяців

І рівень (фаховий молодший бакалавр) – 1 рік 10 місяців після закінчення ІІ, ІІІ ступеню.

Початок занять – 1 вересня

Прийом документів з 1 березня до 31 серпня, для фахового молодшого бакалавра  з 15 червня до 22 серпня. 


Вечірня форма навчання (курсова підготовка і підвищення кваліфікації)

Термін навчання — залежно від обраної професії

Початок занять — по мірі комплектації груп навчання

Подати заяву для навчання на курсах  підготовки тут

Заочна форма навчання (підготовка фахових молодших бакалаврів)

Термін навчання — 2 роки 6 місяців

Початок занять — 15 вересня

Навчання на контрактній основі (вартість навчання  уточнювати за телефоном приймальної комісії)


Дні відкритих дверей з 12.00

 • 23 листопада
 • 13 грудня
 • 24 січня
 • 14 лютого
 • 06 березня
 • 20 березня
 • 03 квітня
 • 17 квітня
 • 08 травня

Особливості прийому 

Професії та спеціальності за якими здійснюється набір 

Денна форма навчання

Кваліфікований робітник  

На базі 9 класів

 •  Авторемонтник
 • Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, Машиніст землерийно-будівельних машин
 • Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів,  Машиніст підіймально-транспортних машин
 • Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (на автомобільному транспорті), Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів

На базі 11 класів

 • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
 • Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (на автомобільному транспорті), Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів
 •  Авторемонтник

Фаховий молодший бакалавр

(на базі диплому кваліфікованого робітника)

денна форма навчання (бюджет)

 • Галузеве машинобудування
 • Автомобільний транспорт

Заочна форма навчання (контракт)

 • Галузеве машинобудування
 • Автомобільний транспорт

Освітній рівень «кваліфікований робітник»

Який порядок подачі заяв до вступу на «кваліфікованого робітника»?

Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник подають заяви в паперовій формі. Приймальна комісія працює і в дистанційному режимі.

Надсилати заяви для вступу до закладу  освіти на електронну пошту (скан-копія або фото заяви): vpuavto@gmail.com

Терміни подачі заяв   до 30 серпня 2024 року

Для подання заяви необхідно використати такий способ подачі заяви

Заповнити заяву за онлайн посиланням   https://www.survio.com/survey/d/E7P0S0S5S7P1Z8U5A 

До заяви вступник додає (особисто після завершення карантину):

 • оригінал документів про освіту та додаток до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • шість кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • медичну довідку, форма 086-о.

________________________________________________________________________________________________________________

Освітній рівень «фховий молодший бакалавр»

Випускники професійних училищ та ліцеїв  можуть вступати до навчального закладу на основі диплома кваліфікованого робітника автомобільного напрямку. Зарахування  відбувається за результатами  ДПА з української мови та фахового вступного випробування («Матеріалознавство», «Допуски та технічні вимірювання», «Слюсарна справа», «Будова, експлуатація та технічне обслуговування автомобіля»). Абітурієнти зараховуються на перший курс за скороченою програмою навчання: денна форма навчання -1 рік 10 місяців, заочна форма навчання – 2 роки 6 місяців.

Який порядок подачі заяв до вступу на освітній рівень «молодший бакалавр»?
Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі. Заява подається вступником особисто до приймальної комісії та реєструється в Єдиній базі в день її прийняття.

Терміни подачі заяв:

для вступників на основі диплому кваліфікованого робітника 

на денну форму навчання — з 15 червня по 22 серпня

на заочну форму навчання — з 15 червня по 25 серпня

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, і додатка до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, і додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з української мови;

шфсть кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;

медичну довідку, форма 086-о.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією навчального закладу, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Як проводиться конкурсний відбір та зарахування?

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, або знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається

За результатами конкурсного відбору приймальна комісія  формує рейтингові списки, які оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті  закладу.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті  закладу та відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі. Рекомендованим до зарахування вступникам членами приймальної комісії надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

Особи, які подали заяви в паперовій або  після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги до зарахування, а саме: подати особисто оригінали документів до приймальної комісії. Подані оригінали зберігаються у навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

Договір про надання освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

Накази про зарахування на навчання видаються директором навчального закладу, на підставі рішення приймальної комісії. Накази оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті навчального закладу.

Якщо учень не приступив до занять на протязі 10 днів з початку навчального року, його контракт анулюється. На звільнене місце проводиться додатковий конкурсний відбір.

За додатковою інформацією звертайтеся до приймальної комісії за адресою:

м.Київ, вул.Івана Дзюби, 15-а або за телефономами приймальної комісії  +38 (097) 802-52-82, +38 (096) 562-79-22

Відвідавши наш заклад освіти, ви зможете познайомитись з викладацьким складом та  оцінити наші  технологічні можливостями. Представники приймальної комісії нададуть вам кваліфіковану консультацію з будь-якого питання і ви зможете дізнатись все, що вас цікавить з приводу вступу.

Нагадуємо, що прийом документів  з 01 березня, а прийом документів для фахового молодшого бакалавра починається з 15 червня .

Не зволікайте та вступайте!