Енергоефективність та екологія

Матеріал містить інформацію про теми, які потрібно опрацювати, та виконати завдання.
Завдання надіслати на електронну пошту викладача: Решетило Н.М. lorddmoty@gmail.com

група Т-1

Підсумкова контрольна робота https://forms.gle/zT2PduRUvJjPckXz7