Електротехніка та електроніка

Молодший бакалавр

Опрацювати матеріали уроків та виконати  завдання.   

денна форма навчання, групи АД1а, БМ1а  Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Ангелова А.А.   anna.angelova1117@gmail.com вказавши в темі листа: номер групи, прізвище та ім’я, навчальний предмет, номер уроку

заочна форма навчання, групи АД1аз, Бм1аз. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Ангелова А.А.   anna.angelova1117@gmail.com

Підручники

 1. А. М. Гуржій, А.М. Сільвестров, Н. І. Поворознюк. Електротехніка з основами промислової електроніки. підручник
 2. Бондар В.М., Гаврилюк В.А.та ін. Практична електротехніка. підручник

ІІ семестр

№ уроку  Тема уроку  Завдання для самостійного опрацювання по темі урокуВ зошиті записати
 Тема 7. Електричні та електронні вимірювальні прилади.
29Терміни та визначення вимірювальної техніки.§6.1-6.2 [1] §5.1 [2]1. Записати  визначення: вимірювання; вимірювальний прилад. 2.Класифікацію вимірювальних приладів рис. 5.1. [2]
30Види і методи електричних вимірювань.§6.3 [1]  Записати види та методи вимірювання [1]
31Магнітоелектронні аналогові вимірювальні і прилади.§5.2 [2]Описати роботу приладу на рис. 5.2.  [2]
32Електродинамічні вимірювальні прилади.§5.3 [2]Описати роботу приладу на рис. 5.4.  [2]
 Тема 8. Трансформатори.
33Принцип дії трансформатора.§6.1 [2]1. Записати  визначення трансформатор. 2.Класифікацію трансформаторів
34Режим роботи однофазного трансформатора.§6.2  [2]1. Описати режими роботи трансформатора
35Трифазний трансформатор.§6.3  [2]Відповісти на контрольні запитання № 6, 7 с.73 [2]
36Вимірювальні трансформатори.§6.4. 6.5  [2]Відповісти на контрольні запитання № 8,9 с.73 [2]
 Тема 9. Електричні машини постійного та змінного струму.
37Призначення та принципи дії електричних машин.§9.1[1] §7. 1[2]1. Визначення електричної машини. 2. Класифікацію електричних машин
38Електричні машини постійного струму, принципи дії та будова.§9.2-9.4[1] §7.2.1[2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 1-4 с.105 [2]
39Електрорушійна сила якоря, електромагнітний момент і потужність машин.§9.5[1] §7.2.2-7.2.3[2]1. Закон перетворення механічної енергії в електричну і навпаки. 2. Відповісти на контрольні запитання  № 5-6 с.105 [2]
40Схеми вмикання обмоток збудження.§9.4[1] §7.2.4[2]1. Накреслити схеми збудження основного магнітного поля (рис.9.9-9.12) с 241 [1]
41Генератори постійного струму.§7.2.5 [2]Відповісти на контрольні запитання № 8,9 с.105 [2]
42Ознайомлення з електричними машинами (електродвигунами)§7.2.6 [2]Описати роботу машину постійного струму в режимі двигуна
43Будова і принцип дії асинхронного двигуна§7.3.1-7.3.3[2]Відповісти на контрольні запитання № 11-14 с.105 [2]
44Синхронні машини.§7.3.7 [2]Відповісти на контрольні запитання № 15 с.105 [2]
45Електричні машини малої потужності.§7.4[2]Дати визначення: електричні мікромашини, асинхронні мікродвигуни крокові двигуни
 Тема 10. Електронні прилади та пристрої.
46Електронно-променеві прилади.§4.1 [2]1. Описати принцип роботи електронно-променевої трубки
47Напівпровідникові діоди.§4.2 [2]1. Описати призначення діода 2. Описати пряме та зворотне включення діода
48Біполярні транзистори§4.3[2]Відповісти на контрольні запитання № 8,9,10 с 52 [2]
49Польові  транзистори§10.6[1] §4.4[2]1. Описати принцип роботи польового транзистора
50Лабораторно-практична робота №5. Вольт амперна характеристика германієвого або кремнієвого діода§10.4[1] §4.2 [2]1.Дати визначення: стабілітрон; тунельний діод; варікап.
51Лабораторно-практична робота №5.Вольт амперна характеристика германієвого або кремнієвого діода§4.8 [2]1. Описати   схему роботи випрямляча на рис.4.20.
52Оптоелектронні прилади§13.2-13.3[1] §4.6 [2]1.Дати визначення: фоторезистор; фотодіод; фототранзистор;
53Інтегральні мікросхеми.§4.7 [2]Відповісти на контрольні запитання № 20, 21, 22 с 52 [2]
54Залік Виконати тестові завдання тести

групи АД1аз, БМ1аз 

Підручник:

[1] А. М. Гурій, А.М. Сільвестров, Н. І. Поворознюк. Електротехніка з основами промислової електроніки: Підручник

[2] Бондар В.М., Гаврилюк В.А.та  ін. Практична електротехніка: Підручник https://drive.google.com/file/d/1ouNwMi-zm2hJuT_W20cOQuED8YljptbE/view?usp=sharing

Фото звіт про виконану роботу надсилати e-mail: anna.angelova1117@gmail.com вказавши в темі листа:номер групи, прізвище , навчальний предмет

№ урокуТема урокуЗавдання для самостійного опрацювання по темі уроку
Тема 1.Вступ.  Основи електричних явищ.
1Закон Кулона. Потенціал і робота електричного поля.§1.2; 2.3; 2.4 [1]
Тема 2.Електричні кола постійного струму
2Електричний струм і його густина.          Закон Ома.  §3.1-3.3[1]
3Закони Кірхгофа. Розрахунок складних електричних кіл.§3.6[1] §1.3; 1.5 [2]
Тема 3.Електромагнетизм
4Основні характеристики магнітного поля.§2.1-2.3 [2]
5Перетворення електричної енергії у механічну. Перетворення механічної енергії в електричну.§2.5;2.6 [2]
Тема 4. Електричні кола змінного струму.
6Змінний струм та його генерування. Максимальні та діючі значення величини змінного струму.§3.1;3.2 [2]
7Електричне коло змінного струму з активним  та реактивним опорами.§3.3 [2]
Тема 5. Електричні та електронні вимірювальні прилади.
8Терміни та визначення вимірювальної техніки.§5.1;5.2 [2]
9Електродинамічні вимірювальні прилади.§5.3 [2]
Тема 6. Трансформатори.
10Режим роботи однофазного трансформатора.§ 6.1;6.2 [2]
Тема 7. Електричні машини постійного та змінного струму.
11Електричні машини постійного струму, принципи дії та будова.§7.2 [2]
12Будова і принцип дії асинхронного двигуна§7.3[2]
Тема 8. Електронні прилади та пристрої.
13Біполярні транзистори§ 4.3 [2]
14Залік 


Номер варіанту  індивідуальної роботи можна отримати надіславши запит на  e-mail: anna.angelova1117@gmail.com або підчас установчої сесії у викладача

Номер варіантуНомера запитань, на які потрібно письмово надати відповіді при виконанні індивідуальної роботи
19, 12, 23, 31, 44, 57
28, 13, 24, 32, 43, 56
37, 14, 25, 33, 42, 55
46, 15, 26, 34, 41, 54
55, 16, 27, 35, 49, 53
64, 17, 28, 36, 48,52
73, 18, 29, 37, 47, 51
82, 19, 21, 38, 46, 59
91, 20, 22, 39, 45, 60
1010, 19, 30, 38, 41, 60
118, 17, 29, 37, 43, 51
126, 15, 28, 36, 45, 52
134, 13, 27, 35, 47, 53
142, 11, 26, 34, 49, 54
159, 12, 25, 33, 42, 55
167, 14, 24, 32, 44, 56
175, 16, 23. 31, 46, 57
183, 20, 22, 40, 48, 58
191, 18, 21, 39, 50, 59
201, 13, 22, 31, 49, 60
215, 19, 25, 34, 48, 59
2210, 11, 28, 37, 47, 58
232, 20, 21, 40, 46, 57
246, 18, 24, 32, 45, 56
259,12 , 27, 35, 44, 55
263, 17, 30, 38, 43, 54
277, 15, 23, 33, 41, 53
284, 16, 26, 36, 42, 52
298, 14, 29, 39, 50, 51
301, 11, 29, 35, 44, 52
312, 14, 21, 34, 41, 59
323, 17, 30, 36, 49, 56
334, 20, 22, 33, 50, 57
345, 12, 28, 37, 42, 51
356, 15, 23, 32, 48, 55
367, 18, 27, 38, 43, 60
378, 13, 24, 31, 47, 53
389, 16, 26, 36, 44, 58
3910, 19, 25, 40, 45, 54
4010, 11, 30, 40, 50, 58
419, 12, 23, 31, 44, 57
428, 13, 24, 32, 43, 56
437, 14, 25, 33, 42, 55
446, 15, 26, 34, 41, 54
455, 16, 27, 35, 49, 53

Перелік запитань для виконання індивідуальної роботи

 1. Дати інформацію про потенціал та роботу електричного поля.
 2. Охарактеризувати поведінку провідників та діалектриків в електричному полі.
 3. Сформулювати закон Кулона, дати визначення електричному полю та перелічити його властивості.
 4. Як позначаються елементи електричних кіл та електричних схем (джерела і споживачі: електрична вітка; вузол; контур).
 5. Пояснити закон Ома для ділянки кола та для замкнутого кола.

       6.Дати інформацію про з’єднання провідників між собою.

 1. Сформулювати І та ІІ закони Кірхгофа.
 2. Пояснити нагрівання провідників електричним струмом. Закон Джоуля-Ленца.
 3. Описати методи перетворень при розрахунку електричних кіл (послідовне, паралельне, змішане з’єднання; перетворення» трикутник-зірка»).
 4. Описати розрахунок кіл за методом накладання.
 5. Пояснити явище електромагнітної індукції. Застосування.
 6. Дати визначення та пояснити ЕРС самоіндукції.
 7. Пояснити поведінку провідника зі струмом у магнітному полі.
 8. Пояснити взаємодію провідників зі струмом.
 9. Пояснити явище взаємоіндукції.
 10. Яке призначення трансформатора та його складові.

     17.Чому в трансформаторах феромагнітне осердя виготовляють із ізольованих тонких листів трансформаторної сталі?

     18.Як визначити коефіцієнт трансформації за напругою і струмом?

 1. Які умови паралельної роботи трифазних трансформаторів?
 2. За якими параметрами потрібно вибирати перерізи струмопровідних елементів (дротів, кабелів, шин)?
 1. Дати інформацію про змінний струм. Отримання, основні визначення.
 2. Дати інформацію про трифазний змінний струм. Отримання, основні властивості.
 3. Описати математичне і геометричне подання синусоїдних величин (період, частота, амплітуда,початкова фаза).
 4. Охарактеризувати максимальне, середнє та діюче значення синусоїдного струму.
 5. Описати поведінку струму в колі синусоїдного струму з активним опором.
 6. Описати поведінку струму в колі синусоїдного струму з ємністю.
 7. Описати поведінку струму в колі синусоїдного струму з індуктивністю.
 8. Описати поведінку струму в нерозгалудженому колі синусоїдного струму з активним опором, ємністю та індуктивністю.
 9. Пояснити явище резонансу напруг.
 10. Описати способи з’єднання обмоток  трифазного генератора.
 11. Дати визначення та пояснити поняття опору та провідності провідників.
 12. Описати класифікацію електроізоляційних матеріалів.
 13. Охарактеризувати процес вимірювання електричних величин, поняття про міри або еталони одиниць.
 1. Дати інформацію про електровимірювальні прилади. Призначення, класифікація.
 2. Як визначити відносну похибку вимірювань і клас точності приладу.
 3. Яка будова та основні параметри магнітоелектричного приладу?
 4. Яка будова та основні параметри електромагнітного приладу?
 5. Яка будова та основні параметри електродинамічного приладу?
 6. Описати схему включення амперметра і розширення меж вимірювання величини при вимірюваннях струмів.
 7. Описати схему включення вольтметра і розширення меж вимірювання величин при вимірюваннях напруг.
 8. Описати конструкцію та принцип роботи генераторів постійного струму.
 9. Описати конструкцію та принцип роботи електродвигунів постійного струму, що застосовуються на автомобілях.
 10. Як визначити електрорушійну силу якоря, електромагнітний момент та потужність електричної машини постійного струму.
 11. Дати інформацію про схеми збудження машин постійного струму.
 12. Як здійснити реверс двигуна?
 13. Яка будова та принцип роботи асинхронного двигуна?
 14. Що таке ковзання і як його розрахувати?
 15. Як створити кругове магнітне поле в однофазному двигуні змінного струму?
 16. Наведіть одну із схем включення трифазного двигуна в однофазне коло.
 17. Яка будова та принцип роботи синхронного генератора?
 18. Дати інформацію про біполярний транзистор. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.
 19. Дати інформацію про електронно-променеву трубку. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.
 20. Дати інформацію про напівпровідникові діоди. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.
 21. Дати інформацію про польовий (уніполярний) транзистор. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

     55.Дати інформацію про тунельні діоди. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

 1. Дати інформацію про стабілітрони. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.
 2. Дати інформацію про теристор. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.
 3. Дати інформацію про варікапи. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.
 4. Дати інформацію про газотрон. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

    60.Дати інформацію про фоторезистор. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.