Електротехніка автомобіля

Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання.
групи 20,21,23,24,Т1,Т2. Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Дєдков А.М. Dedkov19742335@gmail.com


групи 20,21,23,24
Підручники:

  1. Гуржій А.М., Сільвестров А.М., Поворознюк Н.І. «Електротехніка з основами промислової електроніки»К.: Форум, 2002
  2. Бондар В.М., Гаврилюк В.А. та ін. Практична електротехніка
3. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання  автомобілів  https://drive.google.com/file/d/1ekl4rp-pp7-lDIJ5XBT4ZajIVb5NozDi/view  
уроку  Тема урокуЗавдання для самостійного опрацювання по темі урокуВ зошиті записати
Тема 1.Основи електростатики
1Вступ. Електронні і електричні системи автомобіля. Закон Кулона.§2.3 (1)1.Закон Кулона 2.Відповісти на контрольні запитання  1-3 с.20.
Тема 2.Електричні кола постійного струму.
2Закон Ома. Закони Кірхгофа§1.3 (2)1.Відповісти на контрольні запитання 4, 6 с.16 (2) 2.Закони Кірхгофа
3Розрахунок простих електричних кіл§1.4 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 5 с.16 (2)
4/1ЛПР1. Дослідження електричного кола постійного струму з послідовним і паралельним з’єднанням резисторів інструкція до ЛПР
Тема 3.Електромагнетизм
5Загальні відомості. Магнітне поле. Основні характеристики магнітного поля. Перетворення електричної енергії.§2.1 (2) §2.3 (2) §4.2 (1)1.Відповісти  на контрольні запитання 1-2 с.23 (2), 3 с.100 (1)
6Самоіндукція і індуктивність§ 2.7 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 6 с.23 (2)
Тема 4.Електричні кола змінного струму
7Змінний струм та його генерування§3.1 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 1 с.35 (2)
8Закон Ома для кола змінного струму з індуктивністю, ємкістю. Коефіцієнт потужності§ 3.4, 3.5 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 4 с.35 (2)  
Тема 5.Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади
9Терміни та визначення вимірювальної техніки. Магнітоелектронні аналогові вимірювальні прилади.§ 5.1, 5.2 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 1 с.62 (2)
10Амперметр, міліамперметр, вольтметр, мілівольтметр§ 5.6, 5.7 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 8 с.62 (2)
11/2ЛПР2 Вимірювання струму та напруги  
Тема 6.Електричні ланцюги та електричні схеми
12Електронно-променеві прилади. Напівпровідникові прилади.  Біполярні транзистори.§4.1 [2] §4.2, 4.3 [2]1.Описати принцип роботи електронно-променевої трубки 2.Описати призначення діода
13Узагальнюючий урок по темі.  
Тема 7. Трансформатори
14Принцип дії трансформатора.  Режим роботи однофазного трансформатора§ 6.1, 6.2 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 1, 3 с.73 (2)
15Вимірювальні трансформатори.§ 6.5 (2), 7.6 (1)1.Відповісти  на контрольні запитання 9 с.73 (2)
16Автотрансформатори, будова, принцип дії.§ 6.4 (2), 7.6 (1)  1.Відповісти  на контрольні запитання 8 с.73 (2), 1-2 с.201 (1)  
Тема 8. Електричні машини
17Електричні машини постійного струму, принцип дії та будова. Схеми вмикання обмоток збудження§7.1, 7.2.1, 7.2.4 (2) §9.2 (1)  1.Відповісти  на контрольні запитання 4 с.105 (2), 1-3 с.255 (1)
18Генератори постійного струму§9.3 (1) §7.2.5 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 6 с.105 (2)
Тема 9. Електрообладнання автомобіля
19Акамуляторні батареї автомобілів§ 1.11 с.62- 65Відповісти  на контрольні запитання 1. Які ви знаєте джерела струму на автомобілі? 2. Для чого призначені АКБ? 3. Перелічіть основні електричні характеристики стартерних акумуляторних батарей
20Призначення та будова автомобільних генераторів.  Призначення електричного стартера та  принцип  роботи § 1.1, 1.6 (3) § 2.1  с. 88-92 (3)Відповісти  на контрольні запитання 1. Яке основне призначення генератора? 2. Яка будова генератора?    3. Призначення електричного стартер 4. Принцип роботи електричного стартера  
21/3ЛПР3 Конструкція, принцип дії, характеристики автомобільного генератора і оцінка технічного стану https://drive.google.com/file/d/1ekl4rp-pp7-lDIJ5XBT4ZajIVb5NozDi/view Оформити звіт до ЛПР №3
22Будова і призначення основних частин  фари головного освітлення.§5.2 с. 284-2871.Які існують конструкції фар?  2.Призначчення основних частин фар
23Звукові сигнали. Скло- і фароочисники. Датчики.§7.1 с.347-350 §7.2 с.349-351 §7.5 с.361-3651.Поясніть будову та роботу звукових електричних сигналів. 2.Які електродвигуни використовують в склоочисниках? 3. Які датчики є в системі кондиціонування автомобіля?
24Узагальнюючий урок по темі  

група Т-1

Підручники:

  1. Гуржій А.М., Сільвестров А.М., Поворознюк Н.І. «Електротехніка з основами промислової електроніки»К.: Форум, 2002
  2. Бондар В.М., Гаврилюк В.А. та ін. Практична електротехніка
  3. Гуржій А.М., Сільвестров А.М., Поворознюк Н.І. «Електротехніка з основами промислової електроніки»К.: Форум, 2020
уроку  Тема урокуЗавдання для самостійного опрацювання по темі урокуВ зошиті записати
Тема 1.Основи електростатики
    
1Вступ. Електронні і електричні системи автомобіля.§2.3 (1)1.Відповісти на контрольні запитання  1-3 с.20.
2Закон Кулона.§2.3 (1)1.Закон Кулона
Тема 2.Електричні кола постійного струму.
3Закон Ома. Закон Кірхгофа§1.3 (2)1.Відповісти на контрольні запитання 4, 6 с.16 (2) 2.Закони Кірхгофа
4Розрахунок простих електричних кіл. Розрахунок складних електричних кіл§1.4 (2) §1.5 (2) §3.6 (1)1.Відповісти  на контрольні запитання 5, 7-8 с.16 (2)
5/1ЛПР1. Дослідження електричного кола постійного струму з послідовним і паралельним з’єднанням резисторів  
6/2ЛПР1. Дослідження електричного кола постійного струму з змішаним з’єднанням резисторів  
7Узагальнюючий урок по темі§1.6 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 9-10 с.16 (2)
Тема 3.Електромагнетизм
8Загальні відомості. Магнітне поле. Основні характеристики магнітного поля§2.1 (2) §2.3 (2) §4.2 (1)1.Відповісти  на контрольні запитання 1-2 с.23 (2), 3 с.100 (1)
9Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали§2.3 (2) §2.4 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 3 с.23 (2)
10Перетворення електричної енергії у механічну. Перетворення механічної енергії в електричну§2.5 (2) §2.5 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 4-5 с.23 (2)
11Самоіндукція і індуктивність§ 2.7 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 6 с.23 (2)
Тема 4. Електричні кола змінного струму
12Змінний струм та його генерування§3.1 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 1 с.35 (2)
13Максимальні та діючі значення величини змінного струму. Електричне коло змінного струму з активним опором§ 3.1 (2) § 3.2 (2) § 3.3 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 2-4 с.35 (2)
14Закон Ома для кола змінного струму з індуктивністю, ємкістю. Коефіцієнт потужності§ 3.4, 3.5 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 4 с.35 (2)
15Трифазний струм. Чотирипровідна система  з нульовим проводом§ 3.6 (2), 3.7 (2)  1.Відповісти  на контрольні запитання 7 с.35 (2)
16Узагальнюючий урок по темі§ 3.7 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 8 с.35 (2)
Тема 5. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади
17Терміни та визначення вимірювальної техніки. Магнітоелектронні аналогові вимірювальні прилади.§ 5.1, 5.2 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 1 с.62 (2)
18Амперметр, міліамперметр, вольтметр, мілівольтметр§ 5.6, 5.7 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 8 с.62 (2)
19/2ЛПР2 Вимірювання струму та напруги  
Тема 6. Електричні ланцюги та електричні схеми
20Види електричних схем і способи їх побудови. Умовні зображення компонентів електричних ланцюгів.  
21Електронно-променеві прилади.  §4.1 [2]  1.Описати принцип роботи електронно-променевої трубки  
22Напівпровідникові прилади.  Біполярні транзистори.§4.2 [2] §4.3 [2]1.Описати призначення діода
Тема 7.Трансформатори
23Принцип дії трансформатора. Режим роботи однофазного трансформатора. Трифазний трансформатор§ 6.1 (2) § 6.2 (2) § 6.3 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 1, 3, 6 с.73 (2)
  24Вимірювальні трансформатори, автотрансформатори, будова, принцип дії§ 6.4, 6.5 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 8 с.73 (2)
Тема 8. Електричні машини
25Призначення та принципи дії електричних машин  
26Електричні машини постійного струму, принцип дії та будова.§7.1, 7.2.1, 7.2.4 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 4 с.105 (2),
27Схеми вмикання обмоток збудження. Робота машин постійного струму в режимі двигуна§9.2 (1)1.Відповісти  на контрольні запитання 1-3 с.255 (1)
28Генератори постійного струму§9.3 (1) §7.2.5 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 6 с.105 (2)
29Електричні машини змінного  струму  
30Узагальнюючий урок по темі.  
Тема 9. Електрообладнання автомобіля
31Акамуляторні батареї автомобілів§ 1.11 с.62- 65Відповісти  на контрольні запитання 1. Які ви знаєте джерела струму на автомобілі? 2. Для чого призначені АКБ? 3. Перелічіть основні електричні характеристики стартерних акумуляторних батарей

32Призначення та будова автомобільних генераторів. § 1.1, 1.6 (3)Відповісти  на контрольні запитання 1. Яке основне призначення генератора? 2. Яка будова генератора?   
  33Принцип  роботи генератора змінного струму.§  1.2 § 1.3 § 1.41. Який принцип роботи генератора? 2. Як відбувається збудження генератора? 3. Опишіть принцип роботи трифазного випрямляч генератора.                       
34ЛПР 3. Конструкція, принцип дії, характеристики автомобільного генератора матеріали до уроку
35ЛПР 3. Конструкція, принцип дії, характеристики автомобільного генератора матеріали до уроку
36Будова стартера. Призначення та  принцип  роботи  стартера§ 2.3  с. 96-106 § 2.1  с. 88-921. Описати будову стартера за рис. 2.8 2. Порівняти будову стартера СТ 142 та стартера СТ-362 3. Призначення електричного стартера 4. Перерахувати умови пуску двигуна внутрішнього згорання
37Будова і призначення основних частин  фари головного освітлення. Автомобільні лампи розжарювання§5.2 с. 284-2871. Які існують конструкції фар?  2  Опишіть конструкцію круглої фари.  3 Які недоліки в конструкції круглих та прямокутних фар?                                
38Звукові сигнали. Скло- і фароочисники.§7.1 с.347-350 §7.2 с.349-351  1.Поясніть будову та роботу звукових електричних сигналів. 2.Які електродвигуни використовують в склоочисниках?  
39Датчики і Індикатори температури. Датчики і індикатори тиску.§7.5 с.361-3653. Які датчики є в системі кондиціонування автомобіля?
40Узагальнюючий урок по темі.  

група Т2

Підручники:

  1. Гуржій А.М., Сільвестров А.М., Поворознюк Н.І. «Електротехніка з основами промислової електроніки»К.: Форум, 2002
  2. Бондар В.М., Гаврилюк В.А. та ін. Практична електротехніка
3. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання  автомобілів  https://drive.google.com/file/d/1ekl4rp-pp7-lDIJ5XBT4ZajIVb5NozDi/view  
уроку  Тема урокуЗавдання для самостійного опрацювання по темі урокуВ зошиті записати
Тема 1.Основи електростатики
1Вступ. Електронні і електричні системи автомобіля. Закон Кулона.§2.3 (1)1.Закон Кулона 2.Відповісти на контрольні запитання  1-3 с.20.
Тема 2.Електричні кола постійного струму.
2Закон Ома. Закони Кірхгофа§1.3 (2)1.Відповісти на контрольні запитання 4, 6 с.16 (2) 2.Закони Кірхгофа
3Розрахунок простих електричних кіл§1.4 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 5 с.16 (2)
4/1ЛПР1. Дослідження електричного кола постійного струму з послідовним і паралельним з’єднанням резисторів інструкція до ЛПР
Тема 3.Електромагнетизм
5Загальні відомості. Магнітне поле. Основні характеристики магнітного поля. Перетворення електричної енергії.§2.1 (2) §2.3 (2) §4.2 (1)1.Відповісти  на контрольні запитання 1-2 с.23 (2), 3 с.100 (1)
6Самоіндукція і індуктивність§ 2.7 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 6 с.23 (2)
Тема 4.Електричні кола змінного струму
7Змінний струм та його генерування§3.1 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 1 с.35 (2)
8Закон Ома для кола змінного струму з індуктивністю, ємкістю. Коефіцієнт потужності§ 3.4, 3.5 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 4 с.35 (2)  
Тема 5.Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади
9Терміни та визначення вимірювальної техніки. Магнітоелектронні аналогові вимірювальні прилади.§ 5.1, 5.2 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 1 с.62 (2)
10Амперметр, міліамперметр, вольтметр, мілівольтметр§ 5.6, 5.7 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 8 с.62 (2)
11/2ЛПР2 Вимірювання струму та напруги  
Тема 6.Електричні ланцюги та електричні схеми
12Електронно-променеві прилади. Напівпровідникові прилади.  Біполярні транзистори.§4.1 [2] §4.2, 4.3 [2]1.Описати принцип роботи електронно-променевої трубки 2.Описати призначення діода
13Узагальнюючий урок по темі.  
Тема 7. Трансформатори
14Принцип дії трансформатора.  Режим роботи однофазного трансформатора§ 6.1, 6.2 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 1, 3 с.73 (2)
15Вимірювальні трансформатори.§ 6.5 (2), 7.6 (1)1.Відповісти  на контрольні запитання 9 с.73 (2)
16Автотрансформатори, будова, принцип дії.§ 6.4 (2), 7.6 (1)  1.Відповісти  на контрольні запитання 8 с.73 (2), 1-2 с.201 (1)  
Тема 8. Електричні машини
17Електричні машини постійного струму, принцип дії та будова. Схеми вмикання обмоток збудження§7.1, 7.2.1, 7.2.4 (2) §9.2 (1)  1.Відповісти  на контрольні запитання 4 с.105 (2), 1-3 с.255 (1)
18Генератори постійного струму§9.3 (1) §7.2.5 (2)1.Відповісти  на контрольні запитання 6 с.105 (2)
Тема 9. Електрообладнання автомобіля
19Акамуляторні батареї автомобілів§ 1.11 с.62- 65Відповісти  на контрольні запитання 1. Які ви знаєте джерела струму на автомобілі? 2. Для чого призначені АКБ? 3. Перелічіть основні електричні характеристики стартерних акумуляторних батарей
20Призначення та будова автомобільних генераторів.  Призначення електричного стартера та  принцип  роботи § 1.1, 1.6 (3) § 2.1  с. 88-92 (3)Відповісти  на контрольні запитання 1. Яке основне призначення генератора? 2. Яка будова генератора?    3. Призначення електричного стартер 4. Принцип роботи електричного стартера  
21/3ЛПР3 Конструкція, принцип дії, характеристики автомобільного генератора і оцінка технічного стану https://drive.google.com/file/d/1ekl4rp-pp7-lDIJ5XBT4ZajIVb5NozDi/view Оформити звіт до ЛПР №3
22Будова і призначення основних частин  фари головного освітлення.§5.2 с. 284-2871.Які існують конструкції фар?  2.Призначчення основних частин фар
23Звукові сигнали. Скло- і фароочисники. Датчики.§7.1 с.347-350 §7.2 с.349-351 §7.5 с.361-3651.Поясніть будову та роботу звукових електричних сигналів. 2.Які електродвигуни використовують в склоочисниках? 3. Які датчики є в системі кондиціонування автомобіля?
24Узагальнюючий урок по темі