Електрообладнання автомобіля та автомобільна електроніка (АЕ)

Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання.

Виконати завдання відповідно теми уроку на сайті https://budmechavto.electude.eu/slogin

група 11 Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Дєдкова Т.П. Dedkov19742335@gmail.com

група 12  Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Ангелов Д.Ю.  angelovdmitro204@gmail.com 

група 31  Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Стебівка О.В.  angelovdmitro204@gmail.com 

Група 22 та  Т-22 Виконані завдання надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Морозюк І.М.  morozyukivan1957@gmail.com

Назва файла виконаної роботи: номер групи_прізвище__номер уроку

Поетапна атестація групи 31, Т22  

група 31 Дата:21.03.2024 р. Початок: 09.00 термін виконання до 10.00 завдання

група Т-22 Дата:20.03.2024 р. Початок: 09.00 термін виконання до 10.00 завдання

Поетапна атестація група 11, 12 

група 11 Дата: 23.04.2024р. Початок: 12.00 термін виконання до 13.00 завдання

група 12 Дата: 24.04.2024р. Початок: 13.00 термін виконання до 14.00 завдання

IІ семестр

ІІ курс

група 11, 12

Підручник: 1. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання  автомобілів навчальний посібник

№ уроку  Тема уроку  Завдання для самостійного опрацювання по темі урокуВ зошиті записати
 Тема 3. Система освітлення автомобіля.
12Загальні відомості про прилади освітлення. Автомобільні світлові прилади.§5.1 с. 278-280 §5.2 с. 280-2831. Яке призначення системи освітлення?
2 Які  освітлювальні та світлосигнальні прилади обов’язково потрібно встановлювати на автомобілі,  згідно з Правилами Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН)?
3.  Опишіть принципи формування пучка близького світла європейського та  американського типу.  
13Будова і призначення основних частин  фари головного освітлення.§5.2 с. 284-2931. Які існують конструкції фар?
2  Опишіть конструкцію круглої фари.
3 Які недоліки в конструкції круглих та прямокутних фар?    
14Автомобільні лампи розжарювання.§5.3 с. 293-2961. Яка будова лампи фар?  
2. Опишіть недоліки в роботі вакуумної лампи.
3. Опишіть  принцип роботи галогенної лампи розжарювання. 
4. Опишіть  принцип роботи електродугової газорозрядної лампи.                      
15ЛПР № 4. Дослідження конструктивних особливостей системи  освітленняПрактична частина ЛПР №4 виконується в навчальній лабораторій №204ЛПР
16Комутаційна апаратура системи освітлення та світлової сигналізації.§5.4 с. 298-3051. Як відбувається керування роботою світлових приладів?
2. Опишіть  принцип роботи вимикача стоп-сигналу  з пневматичним приводом.  
3. Опишіть  принцип роботи перемикача покажчика повороту.                           
 Тема 4. Допоміжне обладнання.
17Звукові сигнали.§7.11. Опишіть принцип формування звукового сигналу. 
  2. Які основні параметри за якими перевіряють роботу звукового сигналу?
3. Які можуть виникати несправності у роботі звукового сигналу?        
18Скло- і фароочисники. Електропривод  допоміжного обладнання.§7.21. Як класифікуються склоочищувачі? 
2. Опишіть принцип роботи склоочисник з електричним приводом. 
3. З яких елементів складається омивач скла?
19Схема керування електроприводом.§7.41. Як класифікуються схеми керування електроприводом склоочищувачів?         2. Опишіть схему керування двошвидкісним склоочисником.   Рис.7.7 б с.356                             
20ЛПР № 5. Конструкція  склоочисника,  технологію розбирання і збірки склоочисникаПрактична частина ЛПР №5 виконується в навчальній лабораторій №204ЛПР
 Тема 5. Схеми електрообладнання автомобілів
21Електрична схема електрообладнання автомобіля.матеріалди до уроку1. Що відображає  електрична схема?
2. Яке призначення блок схем? 
3 Що зображується на електричній схемі підключення?
4. Опишіть блок схему рис 1.                                                        
22Умовні позначення  приладів в схемах електрообладнанняматеріали до урокуНа кресліть основні умовні позначення, що використовуються на рис.4 та підпишіть їх.
 Тема 6. Електричні та електронні контрольно-вимірювальні прилади
23Класифікація контрольно-вимірних приладів автомобіля.§6.1; 6.21. Яке призначення контрольно-вимірних приладів автомобіля?
2. Опишіть концепцію «водій-автомобіль-дорога-середовище»
3. Як поділяються контрольно-вимірювальні  прилади  автомобіля?
24Датчики і індикатори температури. Датчики і індикатори тиску.§6.31. Опишіть призначення датчиків температури охолоджуючої рідини.
2. Яка  будова  датчика температури охолоджуючої рідини?
3. Який принцип роботи датчика температури охолоджуючої рідини?
25Датчики рівня рідини.§6.51. Опишіть призначення датчиків рівня палива.
2. Яка  будова  датчика рівня палива?
3. Яка  будова  покажчика  рівня палива?

ІІ курс

група  №22

Підручники:

1.  Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання  автомобілів: Навчальний посібник

2. Электрооборудование автомобиля с основами електронного оборудования: учебник/под общей ред. Р. Гшайдле; 

3. Електричне та електронне обладнання автомобілів: навчальний посібник (частина IІ) / Ю.І.Пиндус, Р.Р. Заверуха Навчальний посібник

4. Кубата В.Г Спеціалізовані електронні системи АТЗ: Навчальний посібник

№ уроку  Тема урокуЗавдання для самостійного опрацювання по темі урокуВ зошиті записати
20-21ЛПР №3  Перевірка електричної частини системи кондиціювання.Практична частина ЛПР №3 виконується в навчальній лабораторій №204  https://drive.google.com/file/d/1x6I8FHVuV5WsbrdM_6vPpxPP54KOSyN_/view?usp=sharing
 Тема 4.  Електронно-механічна та електронна система сумішоутворення
22Схема паливоподачі системи КЕ-Jetronic.с. 43-44 [3]1.В чому відмінності системи упорскування «KE — Jetronic» від системи «K — Jetronic «? 2. Яка будова  системи  « KE – Jetronic»?                                                                
23Електрогідравлічний регулятор тиску.с. 44-46 [3]1. Опишіть принцип роботи дозатора — розподільника » KE — Jetronic «.        2. Опишіть принцип роботи регулятора тиску система упорскування » KE — Jetronic «.                                                                                                             . 3.Які ви знаєте режими роботи дозатора – розподільника?                                 
24Електрична схема системи управління КЕ-Jetronic.с. 46-47 [3]1 . Опишіть роботу електросхеми системи «KЕ- Jetronic «.                                
25Управління сумішоутворенням в  системі L-Jetronic.§4.2 [1] с. 32-34 [3]1. Яке призначення системи уприскування «L-Jetronic»?                                     2. Які відмінності системи уприскування «L-Jetronic» від систем «К- Jetronic » і «KE- Jetronic «?                                                                                                            3. Опишіть роботу системи уприскування «L-Jetronic».
26Датчики двигуна системи L-Jetronic.https://drive.google.com/file/d/1aIlvSRPLeCufcfJv1Iy9WK3Qb648qU92/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яке призначення датчиків  системи уприскування «L-Jetronic?                      2.Які основні вхідні параметри електронного блоку управління двигуном?         3. Яка будова та принцип роботи витратоміра?
27-29ЛПР № 4. Дослідження конструктивних особливостей  та діагностування несправностей електричного ланцюга системи КЕ-JetronicПрактична частина ЛПР №4 виконується в навчальній лабораторій №204  https://drive.google.com/file/d/1FG3PMdAeHEZsRLT8j3x9NozT6nS4lNhh/view?usp=sharing  
30Узагальнюючий урок по темі. 1.Які ви знаєте системи розподіленого уприскування? 2. Які елементи відносяться до систему пуску холодного двигуна системи «L- Jetronic «?                      3.Яке ви знаєте види датчиків  системи уприскування «L-Jetronicта яке їх призначення?
 Тема 5. Система електронного управління
31Принцип електронного управління системою запалення і системою сумішоутворення§4.5 [1]1. Відповісти на контрольні запитання  № 8 с.277
32Класифікація ЕСУД§4.1.  [1]1. Відповісти на контрольні запитання  № 1, 2,3 с.277
33Електрична схема системи управління двигуном Bosch Mono-Motronic.с. 28-32 [3]1. Опишіть схему електричних з’єднань компонентів системи Bosch Mono – Motronic. 2. Назвіть призначення основних елементів на електричній схемі.
34Принцип електронного управління системою запалювання і системою сумішоутворення Bosch-Motronic MP7.0.§4.3 [1]1.  Які завдання ставляться перед  системою сумішоутворення  Bosch-Motronic? 2. Яке призначення система електронного управління двигуном Bosch-Motronic? 
35Електронне управління двигуном. Узагальнюючий урок по темі.с. 34-37 [3]1. Які ви знаєте види систем Motronic та чим вони відрізняються? 2. Назвіть основні виконавчі функції  Bosch-Motronic.
 Тема 6. Система електронного управління двигуном Bosch-Motronic MED.
 36Принцип електронного управління Bosch-Motronic MED.https://drive.google.com/file/d/1sbFoiCPlplZzn0dKcL0Ney5WQ9hKWdJS/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які існують способи сумішоутворення в системах безпосереднього упорскування?                                                                                                                2. Опишіть роботу двигуна при пошаровому сумішоутворенні.                         3. За якими параметрами відбувається керування двигуном величини крутного моменту в Motronic MED7?                                                                                                     
37Прилади системи паливоподачі Bosch-Motronic MED.https://drive.google.com/file/d/1sbFoiCPlplZzn0dKcL0Ney5WQ9hKWdJS/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. З яких елементів складається система упорскування Motronic MED7?  2. Опишіть контур низького тиску паливної системи Motronic MED7.                                            3. Опишіть контур високого тиску паливної системи Motronic MED7.                                         
38-39ЛПР № 5. Конструкція, принцип дії і оцінка технічного стану системи Bosch Motronic MED  Практична частина ЛПР №5 виконується в навчальній лабораторій №204  https://drive.google.com/file/d/1EfbgURGevsRoTF2_JiKsnqPV64Vtv4Uk/view?usp=sharing
40Прилади постачання двигуна повітрям Bosch-Motronic MED.https://drive.google.com/file/d/1sbFoiCPlplZzn0dKcL0Ney5WQ9hKWdJS/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Опишіть роботу принципової схеми системи постачання двигуна повітрям
41Прилади системи випуску відпрацьованих газів  Bosch-Motronic MED.https://drive.google.com/file/d/1sbFoiCPlplZzn0dKcL0Ney5WQ9hKWdJS/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які ви запам’ятали основні прилади системи випуску відпрацьованих газів Bosch-Motronic MED?                                                                                                    2. Чим системи випуску відпрацьованих газів Bosch-Motronic MED відрізняється від інших систем Bosch-Motronic MP 1.0?                                       3. Як контролюється робота трикомпонентного нейтралізатора в системі  Bosch-Motronic MED?                                                                                                  
42Датчик концентрації азоту.https://drive.google.com/file/d/1sbFoiCPlplZzn0dKcL0Ney5WQ9hKWdJS/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Опишіть роботу датчика оксидів азоту. 2. Який датчик має схожий принцип роботи? 3. Як видаляється оксид азоту з  накопичувального нейтралізатора в системі  Bosch-Motronic MED?                                                                                                 
43Узагальнюючий урок по темі. https://drive.google.com/file/d/1Hk-8D6kRuPPwtYs6OrwV3WYwWx8uc7U5/view?usp=sharing
 Тема 7. Система електронного управління дизельним двигуном EDC
44Принцип роботи дизельного двигуна EDC.https://drive.google.com/file/d/14YHqweOHE6mG_sxqQwQouQhRemldg4r6/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. В чому переваги використання дизельного двигуна? 2. Яке призначення системи «Common — rail»?                                                                                                                                                                                 3.  Який принцип роботи системи «Common — rail»?                                                                                                                                                              
45Принцип електронного управління подачі палива.https://drive.google.com/file/d/14YHqweOHE6mG_sxqQwQouQhRemldg4r6/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яке призначення системи управління дизелем?                                                     2. Які компоненти входять до електронної системи управління EDC?               3.Сигнал яких датчиків використовує системи управління EDC?                          4. Які виконавчі  пристрої використовуються системою управління EDC?       
46Принцип роботи паливного насоса високого тиску.https://drive.google.com/file/d/14YHqweOHE6mG_sxqQwQouQhRemldg4r6/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яке призначення паливного насосу високого тиску?                                            2. Яка конструкція паливний насос високого тиску?                                           3. Які ви запам’ятали види паливних насосів високого тиску?                         4. Опишіть принцип роботи розподільчого паливного насосу високого тиску.  
47Принцип роботи форсунок дизельного двигуна.https://drive.google.com/file/d/14YHqweOHE6mG_sxqQwQouQhRemldg4r6/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яке призначення форсунок дизельного двигуна?                                           2. Опишіть принцип роботи електромагнітної форсунки.                            3. Опишіть принцип роботи п’єзоелектричної  форсунки.                            
48-49ЛПР № 6. Конструкція, принцип дії і оцінка технічного стану системи Bosch EDC 15V.Практична частина ЛПР №6 виконується в навчальній лабораторій №204  https://drive.google.com/file/d/124fXwCtoBNONjCYkPY20qygjHw4PU4vq/view?usp=sharing
50Принцип роботи системи турбонаддуву і управління тиском наддуву.https://drive.google.com/file/d/14YHqweOHE6mG_sxqQwQouQhRemldg4r6/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яке призначення турбонаддуву двиуна?                                                                2. Які елементи входять до складу  системи  турбонаддуву двигуна?                 3. Яка будова турбокомпресора?                                                                                 4. Опишіть принцип роботи системи турбонаддува.
51Узагальнюючий урок по темі.https://drive.google.com/file/d/14YHqweOHE6mG_sxqQwQouQhRemldg4r6/view?usp=sharing 1. Які елементи входять до системи «Common — rail»?       2. Яка будова турбокомпресора дизельного двигуна?            3. Як  відбувається керування роботою форсунки високого тиску?                                                                                                                                                                                                                                    
 Модуль МД — 5.2. Діагностика механізмів і систем електричного та електронного обладнання автомобіля
 Тема 8.  Протиугінні системи і охоронна сигналізація.
52Призначення та функції охоронної сигналізації.§12.1, 12.2 С.145-151[4]1. Призначення охоронної сигналізації 2.  Три основних принципи захисту
53Основні складові стандартної двох сторонньої сигналізації.§13.2.  с.161-163 [4]1. Перерахувати склад стандартної охоронної  сигналізації, вказавши призначення основних  компонентів.
54Радіокерування  автосигналізацією.§12.3,12.4 с. 151-153 [4]1. Перерахувати характеристики  дистанційного радіокерування.
55Алгоритм кодування.§15.1.-15.2 с. 175-179  [4]1. Описати алгоритми  роботи передавача та приймача рис. 15.1. рис. 15.2.
56Датчики автомобільної охоронної сигналізації.§17.1-17.4 с. 191-201 [4]1.Відповісти на контрольні запитання  № 18, 19, 20 с.208
 Тема 9.Гібридні системи та електромобілі
58Класифікація гібридних автомобілів за конструкцією та за ступенем електрифікації§19.2 с. 154-156 [3]1. З яких основних вузлів складається класична схема гібридних автомобіля? 2. Які типи гібридних автомобілів існують на даний час?
59Компоненти приводу  послідовно-паралельного гібрида§19.2 с. 156-158 [3]1. Які  ви запам’ятали компоненти приводу  Тоуоta Prius?                         2. Яке призначення блоку інвертор/конвертор?                                                   3. Де знаходяться силові дроги на гібридних автомобілях?                             4. Які використовуються тягову  акумулятори на гібридних автомобілях?  
60Конструкція та принцип роботи  електричної машини трифазного струму.§19.3 с. 158-161 [3]1. Які типи двигунів використовуються для побудови електромобілів? 2. Які типи двигунів використовуються для побудови гібридних автомобілів? 3. Який принцип роботи вентильного двигуна? 4. Який принцип роботи колекторного двигуна?
61Експлуатаційні характеристики електромобілів§19.1 с. 152 -154 [3]1. З яких основних вузлів складається класична схема електромобіля? 2. Які основні технічні характеристики електромобілів? 3. Які існують недоліки електромобілів?                                                                  
62Вузли агрегати і системи електромобіляhttps://drive.google.com/file/d/1ZBr553DxUsSyLtLpUGjsqwxHJNVj3j9l/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Записати  основні компоненти сучасного електромобіля та їх призначення.
63Тягові акумуляторні батареїhttps://drive.google.com/file/d/1ZBr553DxUsSyLtLpUGjsqwxHJNVj3j9l/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які  ви запам’ятали вимоги до акумуляторів електромобілів?                          2. Порівняйте переваги та недоліки використання  різних типів  акумуляторів для тягових акумуляторних батарей.                                                                       
64Зарядні і захисні пристроїhttps://drive.google.com/file/d/1ZBr553DxUsSyLtLpUGjsqwxHJNVj3j9l/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1.  Які існують способи заряду тягового акумулятора електромобіля? 2. Опишіть роботу  зарядного пристрою  з гальванічною розв’язкою за рис. 10.2
65Допоміжні бортові системи електромобіляhttps://drive.google.com/file/d/1ZBr553DxUsSyLtLpUGjsqwxHJNVj3j9l/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які  ви запам’ятали системи  управління електромобілем?                              2. Який привід системи клімат-контроля на електромобілі, і  в чому особливість його експлуатації?                                                                                  3. Чому необхідно використовувати низьковольтні джерела живлення на електромобілі?                                                                                                              
66Узагальнюючий урок по темі.Виконати тестові завданняhttps://forms.gle/X1p4dXoGd2BJeXSE8

група Т22

Підручники:

1.  Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання  автомобілів:навчальний посібник

2. Мигаль В.Д. Мехатронні та телематичні системи автомобіля: навчальний посібник навчальний посібник

3. Електричне та електронне обладнання автомобілів: навчальний посібник

№ уроку  Тема урокуЗавдання для самостійного опрацювання по темі урокуВ зошиті записати
 Тема 9.Гібридні системи та електромобілі
57Класифікація гібридних автомобілів за конструкцією та за ступенем електрифікації§19.2 с. 154-156 [3]1. З яких основних вузлів складається класична схема гібридних автомобіля? 2. Які типи гібридних автомобілів існують на даний час?
58Компоненти приводу  послідовно-паралельного гібрида§19.2 с. 156-158 [3]1. Які  ви запам’ятали компоненти приводу  Тоуоta Prius?                         2. Яке призначення блоку інвертор/конвертор?                                                   3. Де знаходяться силові дроги на гібридних автомобілях?                              4. Які використовуються тягову  акумулятори на гібридних автомобілях?  
59Конструкція та принцип роботи  електричної машини трифазного струму.§19.3 с. 158-161 [3]1. Які типи двигунів використовуються для побудови електромобілів? 2. Які типи двигунів використовуються для побудови гібридних автомобілів? 3. Який принцип роботи вентильного двигуна? 4. Який принцип роботи колекторного двигуна?
60Експлуатаційні характеристики електромобілів§19.1 с. 152 -154 [3]1. З яких основних вузлів складається класична схема електромобіля? 2. Які основні технічні характеристики електромобілів? 3. Які існують недоліки електромобілів?                                                                  
61Вузли агрегати і системи електромобіляhttps://drive.google.com/file/d/1ZBr553DxUsSyLtLpUGjsqwxHJNVj3j9l/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Записати  основні компоненти сучасного електромобіля та їх призначення.
62Тягові акумуляторні батареїhttps://drive.google.com/file/d/1ZBr553DxUsSyLtLpUGjsqwxHJNVj3j9l/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які  ви запам’ятали вимоги до акумуляторів електромобілів?                         2. Порівняйте переваги та недоліки використання  різних типів  акумуляторів для тягових акумуляторних батарей.                                                                       
63Зарядні і захисні пристроїhttps://drive.google.com/file/d/1ZBr553DxUsSyLtLpUGjsqwxHJNVj3j9l/view?usp=sharing  опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1.  Які існують способи заряду тягового акумулятора електромобіля? 2. Опишіть роботу  зарядного пристрою  з гальванічною розв’язкою за рис. 10.2
64Допоміжні бортові системи електромобіляhttps://drive.google.com/file/d/1ZBr553DxUsSyLtLpUGjsqwxHJNVj3j9l/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку 1. Які  ви запам’ятали системи  управління електромобілем?                              2. Який привід системи клімат-контроля на електромобілі, і  в чому особливість його експлуатації?                                                                                  3. Чому необхідно використовувати низьковольтні джерела живлення на електромобілі?                                                                                                             
65Узагальнюючий урок по темі.Виконати тестові завданняhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRZvQ06S7X7nmnMsB4f_Tc6WOqp8_dG9sJznF99mPSLjFe1Q/viewform
 Тема 10. Електронна система управління трансмісією автомобіля.
66Принцип роботи  АКПП. Електронна система управління перемикання передач АКПП легкового автомобіля.https://drive.google.com/file/d/1f7ggIoAxjcyRt0Cm5USO4QkXUuyx67Pr/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1.Призначення АКПП.                                                                                                                                                 2. Будова АКПП. 3. Описати схему електронної системи управління перемикання передач АКПП
67Гідравлічна схема управління перемикання передач АКПП легкового автомобіля. Управління перемиканням передач.https://drive.google.com/file/d/1f7ggIoAxjcyRt0Cm5USO4QkXUuyx67Pr/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які ви знаєте виконавчі механізми, системи управління трансмісією?                  2. Яке призначення соленоїда?                                                                                                    3. Опишіть принцип роботи соленоїда перемикань передач                                             
68Датчики електронної системи управління трансмісією автомобіля.https://drive.google.com/file/d/1f7ggIoAxjcyRt0Cm5USO4QkXUuyx67Pr/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Перерахуйте датчики електронної системи управління трансмісією автомобіля.  2. Опишіть принцип роботи аналогового датчика  тиску.                                           3. Опишіть принцип роботи датчика  положення важеля вибору діапазону.                 .
69Електронній блок управління перемикання передач АКПП.https://drive.google.com/file/d/1f7ggIoAxjcyRt0Cm5USO4QkXUuyx67Pr/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Яка різниця в будові між електрогідравлічним та  електронним  управління перемикання передач АКПП?      2.Який принцип роботи електрогідравлічного управління перемикання передач АКПП?                                                                                                                              
70Бортова система самодіагностики.https://drive.google.com/file/d/1f7ggIoAxjcyRt0Cm5USO4QkXUuyx67Pr/view?usp=sharing опрацювати  матеріал  згідно теми уроку1. Які ви знаєте завдання бортової системи діагностики. 2. Опишіть порядок проведення самодіагностики АКПП. 3. Як відбувається перевірка датчиків та виконавчих механізмів?
71-73ЛПР № 7. Електрогідравлічне  та електронне управління перемиканням передач АКПП.Практична частина ЛПР №7 виконується в навчальній лабораторій №204https://drive.google.com/file/d/1P2uXxP5gr7vxORTAKFtH4Iz0JJ54koSY/view?usp=sharing Оформити звіт до ЛПР№7
74Узагальнюючий урок по темі. 1. Які ви знаєте завдання бортової системи діагностики?   2.  Які основні умови експлуатації АКПП легкового автомобіля? 3.  Опишіть принцип роботи соленоїда перемикань передач.                                                        
 Модуль МД — 5.3. Діагностика електрообладнання та механізмів  активної та паси вної безпеки автомобіля
 Тема 11. Управління жорсткістю підвіски.
75Призначення та класифікація керованих систем підресорювання.§ 6.1, 6.2 c 154- 158 [2] https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/2325/3/Mekhatronni_ta_telematychni_2017.pdf1. Відповісти на контрольні запитання  № 3,5 с.184 [2]
76Призначення і принцип роботи системи управління жорсткістю підвіски.§ 6.5.1 с. 169- 172 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 10,11 с.184 [2]
77Схема електронного управління положення кузова.§6.5.2 с. 177-184 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 17,18 с.184 [2]
78Електронний блок управління системи  підресорювання і його функції.§6.5.1 с. 172-177 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 12, 13 с.184 [2]
79Прилади гідравлічної системи регулювання жорсткості підіски і дорожнього просвіту.§6.4 c 162- 168 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 7-8 с.184 [2]
80Узагальнюючий урок по темі. 1. Перелічіть способи змінювання характеристик системи підресорювання. 2. Які ви знаєте переваги використання системи підресорювання? 3. Як електронний блок регулює жорсткість підвіски?  
 Тема 12. Електронні системи управління гальмуванням.
81Антиблокувальна система  гальм  автомобіля.https://drive.google.com/file/d/169S4NmSlpGvpPbpxlVQ0iAlFgA2NyZlH/view?usp=sharing1. Які причини створення системи автоматичного керування гідравлічними гальмами автомобіля.?                                                                                                                        2. Яке призначення антиблокувальної системи?                                                           3. Опишіть будову  системи АБС.                                                                                  
82Призначення агрегатів пневматичної системи ABC вантажного автомобіля.https://drive.google.com/file/d/169S4NmSlpGvpPbpxlVQ0iAlFgA2NyZlH/view?usp=sharing1. Опишіть пневматичну схему ABS .                                                                                2. Опишіть роботу електричної частини АБС.                                                           3. Опишіть роботу пневматичної частини АБС.                                                       
83Датчики кутової швидкості коліс.§8.1.  с. 377-378 [1] https://drive.google.com/file/d/169S4NmSlpGvpPbpxlVQ0iAlFgA2NyZlH/view?usp=sharing1. Описати призначення та роботу датчика  ABS
84-85ЛПР № 8Конструкція, принцип дії і оцінка технічного стану датчиків АБСПрактична частина ЛПР №8 виконується в навчальній лабораторій №204https://drive.google.com/file/d/1WRmfsorT2kK872KzbDsIevoq5KvAJq_8/view?usp=sharing Оформити звіт до ЛПР№8
86Електропневматичні клапани регулювання тиску в гальмівних камерах.https://drive.google.com/file/d/169S4NmSlpGvpPbpxlVQ0iAlFgA2NyZlH/view?usp=sharing1. Опишіть роботу АБС підчас фази утримання тиску.                                             2. Опишіть роботу АБС підчас фази скидання  тиску с тормозної камери.            3. Опишіть роботу АБС підчас фази закінчення гальмування .                                  
87Антиблокувальна система гальм  легкового автомобіля.§8.2 c 210-215 [2] https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/2325/3/Mekhatronni_ta_telematychni_2017.pdf1. Відповісти на контрольні запитання  № 1,2,4 с.234 [2]
88Система протипробуксовування коліс автомобіля.§8.3 c 215-220 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 6 с.234 [2]
89Система динамічної стабілізації напряму руху.§8.5 c 224-231 [2]1. Відповісти на контрольні запитання  № 14,15,16 с.234 [2]
90Підсумковий урокВиконати тестові завданняhttps://forms.gle/ubquF6x2NVDTNeHb7