Експлуатація машин

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

денна форма навчання, група БМ1а. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Морозюк І.М. morozyukivan1957@gmail.com

заочна форма навчання, група Бм1аз, Бм2аз. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Гергало В.П. vasilgergalo@gmail.com 

екзамен денна

група БМ1а

Для складання екзамену необхідно виконанти тестові завдання за посиланням тут

Дата: року      Початок: Термін виконання: 60 хвилин (до 11.00)

екзамен заочна

група БМ2аз

Для складання екзамену необхідно виконанти тестові завдання за посиланням тут

Дата: _____.01.20_____ року      Початок: ____.00 Термін виконання: 60 хвилин (до _____.00)

 Підручник: 1. Будівельно-дорожні та вантажопіднімальні машини. С.К.Полянський

                  2. Будова й експлуатація автомобілів. В.Ф. Кисликов, В.В.Лущик 

Тема 1. Технічна експлуатація – комплекс заходів працездатності машин.

Опрацювати §1.5  сторінки   20-21  підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 2. Шляхи збереження працездатності машин.

Опрацювати §8.9  сторінки  221-229  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 3. Шляхи збереження працездатності машин .

Опрацювати §8.11  сторінки  229-232  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 4. Вимоги до організації системи відновлення машин.

Опрацювати §4.5.2  сторінки  258-266  підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 5. Стан машинного парку.

Опрацювати §1.8.  сторінки  17-19 підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 6.Формування парку машин.

Опрацювати §1.8.  сторінки  17-19  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 7. Математична модель системи ТО.

Опрацювати §5.2.  сторінки  169-171  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 8. Розрахунок кількості ТО та ремонтів для парку машин.

Опрацювати §4.2.10  сторінки  215-219  підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 9. Структура і зміст заходів системи ППР.

Опрацювати §4.4.1.  сторінки 226-229   підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 10. Терміни, визначення і нормативи системи ППР.

Опрацювати §4.4.2  сторінки  229-234  підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 11. Режими ремонтів і ТЕ машин.

Опрацювати §1.4  сторінки  14-16  підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 12. Економічні критерії оцінки системи ППР.

Опрацювати §4.4.7.  сторінки  252-257  підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 13. Розробка річного плану ТЕ машин.

Опрацювати §4.2.10  сторінки  215-219 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 14. Розрахунок кількості спеціалізованих робочих для проведення ТЕ і ремонтів.

Опрацювати §7.3  сторінки  194-196  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 15. Методи розрахунків.

Опрацювати §7.1.  сторінки  191-192  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 16.Розрахунок об’ємів робіт.

Опрацювати §7.2.  сторінки  192-194  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 17. Визначення об’ємів робіт.

Опрацювати §7.3.  сторінки  192-194  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 18.Визначення  об’ємів робіт при виконанні ТО.

Опрацювати §7.3.  сторінки  192-194  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 19 . Визначення  об’ємів робіт при виконанні ремонту машин.

Опрацювати §7.3.  сторінки  1194-196 підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 20.Складання річного плану капітальних ремонтів .

Опрацювати §7.2  сторінки  191-194  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 21. Складання місячного план-графіку виконання ТО і ремонтів.

Опрацювати §7.2  сторінки 194-195   підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 22. Розрахунок необхідного устаткування.

Опрацювати §7.4.  сторінки  195-196  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 23. Розрахунок необхідної кількості спеціалізованих робітників .

Опрацювати §7.3  сторінки  194-195  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 24. Розрахунок необхідної кількості обладнання .

Опрацювати §7.4  сторінки  195-196  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 25. Розрахунок кількості постів в профілакторії для виконання ТЕ і ремонтів.

Опрацювати §7.4  сторінки  195-196  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 26. Розрахунок площ виробничих і складських приміщень.

Опрацювати §7.6  сторінки  198-199  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 27. Розрахунок кількості пересувних засобів для проведення ТЕ.

Опрацювати §5.1  сторінки  268-274  підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 28. Агрегатний метод ремонтів.

Опрацювати §6.1  сторінки  174-179  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 29. Розрахунок кількості постів в зоні ТО і зоні ремонту профілактики.

Опрацювати §6.2  сторінки 179-185   підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 30. Розрахунок площі виробничого корпусу.

Опрацювати §5.4.3  сторінки  308-310  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 31. Перевірка і регулювання карбюратора на наявність шкідливих речовин у відпрацьованих газах.

Опрацювати §2.11  сторінки  162-169  підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 32. Перевірка і регулювання карбюратора на наявність шкідливих речовин у відпрацьованих газах..

Опрацювати §2.11  сторінки  162-169  підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 33. Зовнішній догляд. Загальні відомості..

Опрацювати §4.2.7  сторінки  206-207  підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 34. Кріпіжні роботи.

Опрацювати §4.2.8  сторінки  207-210  підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 35.Ручний  механізований інструмент.

Опрацювати §5.1.2.  сторінки  268-274  підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 36. Контрольно-регулювальні роботи.

Опрацювати §9.1.1.  сторінки  509-510  підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 37. Регулювання і обслуговування елементів електроустаткування.

Опрацювати §6.7.2.  сторінки  398-405  підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 38. Контроль технічного стану і регулювання гусеничної  ходової частини.

Опрацювати §9.9.  сторінки  264-266  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 39. Контроль технічного стану і регулювання гусеничної  ходової частини..

Опрацювати §9.9.  сторінки  264-266  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 40. Контроль технічного стану і регулювання муфти зчеплення.

Опрацювати §9.2.2  сторінки  516-519  підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 41 Контроль технічного стану і регулювання муфти зчеплення.. .

Опрацювати §9.2.2  сторінки  516-519   підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 42. Контроль технічного стану і регулювання натягнення ременів вентиляторів  і генераторів.

Опрацювати §9.12  сторінки  270-277 підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 43. Контроль технічного стану і регулювання натягнення ременів вентиляторів  і генераторів..

.Опрацювати §9.12  сторінки  270-277  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 44.Контроль технічного стану і регулювання форсунок дизельного двигуна.

Опрацювати §9.7  сторінки  258-259  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 45. Контроль технічного стану і регулювання форсунок дизельного двигуна

Опрацювати §9.7  сторінки  258-259  підручника №3

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 46. Змащувальні роботи.

Опрацювати §1.4.1.  сторінки  16-20  підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 47. Карти і схеми змащення машин.

Опрацювати §1.4.1.  сторінки  16-20  підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 48. Устаткування лдя змащення машин.

Опрацювати §1.4.1.  сторінки  16-20  підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 49. Діагностування рульового керування автомобіля.

Опрацювати §6.3.  сторінки  341-351  підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 50. Діагностування рульового керування трактора.

Опрацювати §6.3.  сторінки  341-351  підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 51. Заправні роботи.

Опрацювати §1.4.1.  сторінки  16-20  підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових  зошитах

Тема 52. Заходи щодо нормування і економії палива.

Опрацювати §8.7-8.8  сторінки  387-391 підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати питання 21, 22, 23, 24  на сторінці 394 письмово у зошитах

Тема 53. Діагностика гальмівної системи з гідроприводом.

Опрацювати §6.3  сторінки 343-345   підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати питання 16  на сторінці 350 письмово у зошитах

Тема 54. Діагностика гальмівної системи з пневмоприводом.

Опрацювати §6.3  сторінки  345-348 підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати питання 20, 21 на сторінці 350 письмово у зошитах

Тема 55. Діагностика АКБ.

Опрацювати §3.5  сторінки  213-216 підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати питання 1, 2, 3 на сторінці 227 письмово у зошитах

Тема 56. Діагностика генератора.

Опрацювати §3.5  сторінки  217-218 підручника №2

Домашнє завдання. Опрацювати питання 4, 5, 6 на сторінці 227 письмово у зошитах

Тема 57. Технологічний процес технічної експлуатації і ремонтів машин.

Опрацювати §6.4  сторінки  140-144 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати питання 2, 3, 4, 5, 6 на сторінці 148 письмово у зошитах

Тема 58. Технологічні карти.

Опрацювати §6.4  сторінки  144-145 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати питання 9, 10 на сторінці 148 письмово у зошитах

Тема 59. Пересувні майстерні, ремонтні потяги.

Опрацювати §5.2.2.  сторінки  290-295 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 60. Бази механізації.

Опрацювати §5.2.1.  сторінки  280-290 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 61. Режими і терміни обкатки машин.

Опрацювати §5.4.1.  сторінки  299-305 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 62. Матеріали і устаткування, що використовується при обкатці машин.

Опрацювати §5.4.2.  сторінки  305-308 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 63. Об? єми робіт, що виконується при прийманні машин.

Опрацювати §4.1.  сторінки  181-183 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 64. Введення в експлуатацію після їх приймання машин.

Опрацювати §4.2.1.  сторінки  193-195 підручника №1

Домашнє завдання.  Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 65. Роботи виконанні при постановці машин на зберігання.

Опрацювати §4.3.2  сторінки  222-224 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 66. Види  зберігання машин.

Опрацювати §4.3.2 сторінки  222-224 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 67. Режими зберігання машин.

Опрацювати §4.3.2.  сторінки  222-224 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 68. Транспортування машин своїм ходом.

Опрацювати §4.3.1.  сторінки  219-222 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 69 .Перевезення автомобільним і тракторним транспортом.

Опрацювати §4.3.1.  сторінки  219-222 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 70. Перевезення по залізниці.

Опрацювати §4.3.1.  сторінки  219-222 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 71. Характеристика весняно-літнього і осінньо-зимового сезонів .

Опрацювати §4.4.3.  сторінки  234-236 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 72. Чинники, які погіршують техніко-економічні показники машин.

Опрацювати §4.2.2.  сторінки  196-198 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 73. Утеплення вузлів і агрегатів машин.

Опрацювати §4.2.5.  сторінки  202-205 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 74. Регулювальні роботи систем.

Опрацювати §9.1.1.  сторінки  509-410 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 75. Гарячий запуск. Способи підігріву двигуна.

Опрацювати §4.2.5.  сторінки  202-205 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 76. Холодний запуск.

Опрацювати §4.2.3.  сторінки  196-198 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 77. Основні терміни і визначення.

Опрацювати §4.4.2.  сторінки  229-234 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 78.Завдання технічної діагностики.

Опрацювати §4.4.5.  сторінки  241-245 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 79. Вибір діагностичних показників.

Опрацювати §4.4.2.  сторінки  229-234 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 80. Вибір діагностичних показників.

Опрацювати §5.5.1.  сторінки  310-312 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 81. Діагностування по зміні герметичності робочих обємів.

Опрацювати §6.1.1.  сторінки  326-327 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 82. Діагностування потужності двигунів.

Опрацювати §6.1.4.  сторінки  332-346 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 83. Завдання і види прогнозування.

Опрацювати §6.1.2.  сторінки  327-329 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 84. Залишковий ресурс і його прогнозування.

Опрацювати §5.5.4.  сторінки  320-326 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 85. Лінійний і диференціальний методи прогнозування гарантованого ресурсу.

Опрацювати §6.1.4.  сторінки  332-335 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 86. Мобільні пости.

Опрацювати §5.4.1.  сторінки  299-310 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 87. Стаціонарні пости.

Опрацювати §5.4.1.  сторінки  299-310 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 88. Засоби діагностики потокових ліній.

Опрацювати §5.4.1.  сторінки  299-310 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 89. Перспектива розвитку діагностики.

Опрацювати §4.4.5..  сторінки  241-257 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах

Тема 90. Ефективність впровадження діагностики машин і устаткування.

Опрацювати §4.4.5.  сторінки  241-257 підручника №1

Домашнє завдання. Опрацювати тему і законспектувати основні положення у письмових у зошитах